5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..

  İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. Bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatları var ki, binbir esma-i İlahiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki: "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

  Evet iman-ı taklidî, çabuk şübhelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var. O meratiblerden ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şübhelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şübheye karşı bazan mağlub olur.

  Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez.

  Ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

  İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun. Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Hattâ Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ediyoruz.


  Said Nursi

  Benzer Konular
  Taklidi İman Etmek Ne Demektir
  Taklidi İman Etmek Ne Demektir Devami...
  Taklidi İman Etmek Ne Demektir?
  Taklidi İman Etmek Ne Demektir? Taklidi iman: Delile ve araştırmaya dayanmayan imandır. Bu iman sahipleri mevcudattaki Allah?a ait damgaları, delilleri ve mühürleri okuyamaz. İlahi isimlerin ve sıfatların tecellilerini göremez. Her biri Rabbani bir me
  "İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çe
  "İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çe "İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri
  Taklidi İman Nedir ?
  Taklidi İman Nedir ? Delile ve araştırmaya dayanmayan imandır. Bu iman sahipleri, mevcudattaki Allaha ait damgaları, delilleri ve mühürleri okuyamaz. 18889472
  İlim (Tahkiki İman) ile İtikad (Taklidi İman) Arasındaki Fark
  İlim (Tahkiki İman) ile İtikad (Taklidi İman) Arasındaki Fark İlim “itikâdât” ile karışabilir. İlim, mukallidin bir şeye olduğu gibi, basiret ile değil başkasından kapma yoluyla, tereddüt etmeksizin kesin olarak itikad etmesi ile karıştırılabilir. İtikad, kesinl
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..

  Alıntı fanidünya... Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. Bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatları var ki, binbir esma-i İlahiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki: "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

  Evet iman-ı taklidî, çabuk şübhelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var. O meratiblerden ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şübhelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şübheye karşı bazan mağlub olur.

  Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez.

  Ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

  İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun. Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Hattâ Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ediyoruz.


  Said Nursi
  İcmalî: Kısaca, inceliklere girmeden, kabaca, özet halinde.
  Taklidî: Taklide dayalı, delil ve belge istemeden kabul edilen.
  Münhasır: Mahsus, sınırlı.
  İnkişaf: Açılma, meydana çıkma, gelişme, ilerleme.
  Kesret: Çokluk, bolluk.
  Esma-i İlahiye: Allah'a (cc) ait isimler.
  Sair: Diğer, başka.
  Erkân-ı imaniye: İmana ait esaslar, imanın şartları.
  Alâkadar: Alakalı, ilgili.
  Marifet: Bilme, tanıma.
  Kemalât-ı insaniye: İnsanla ilgili mükemmel ahlaklar ve üstün sıfatlar (nitelikler).
  İman-ı tahkikî: Araştırmaya, delil ve ispata dayanan ve yaşanan sağlam iman, Allah'ın (cc) varlığı ve birliği ile ilgili her bir şeydeki delillerden faydalanarak kazanılan sarsılmaz kuvvetli iman.
  Bürhan: Kesin delil, ispat vasıtası.
  Marifet-i kudsiye: Kutsal bilgiler, Allah'ı (cc) tanıma ile ilgili bilgiler.
  Ehl-i hakikat: İslâmiyetin ve Kur'anın bildirdiği gerçekleri kabul edip yaşayanlar.
  İman-ı taklidî: Taklid yoluyla inanmak, yalnızca güvenilir insanların sözlerine ve yaşantılarına dayanan delilsiz ve araştırmasız iman.
  Meratib: Mertebeler, dereceler, kademeler, basamaklar.
  İlmelyakîn: İlim yoluyla varılan kesin bilgi, görünenlerden ve bilinenlerden haraketle varılan kesin bilgi.
  Aynelyakîn: Göz ile görür gibi kesin ve şüphesiz.
  Tezahür: Görünme, belirme, meydana çıkma, ortaya çıkma.
  Hakkalyakîn: Yaşayıp görerek elde edilen kesinlik, gerçeği eksiksiz ve kesin olarak görüp yaşayarak anlama ve bilme.
  Şübehat: Şüpheler.
  Ülema-i İlm-i Kelâm: İslam dininin iman esasları (inanç sistemi) konusunda yüksek ilim sahipleri.
  İstinaden: Dayanarak.
  Marifet-i imaniye: İmanla ilgili bilgi, iman bilgisi.
  Aklî: Akla dayanan.
  İzhar: Açığa vurma, meydana çıkarma, gösterme, ortaya koyma.
  Mu'cizekâr: Mucizeli.
  Cadde-i kübra: Büyük cadde. * En selâmetli yol. Kur'an yolu. Sahabe ve peygamber vârisi olan zatların, müçtehidlerin yolu.
  Hakaik-i imaniye: İmana ait hakikatlar, inançla ilgili gerçekler.
  Ülema: Alimler, yüksek ilim sahipleri, din bilginleri.
  Fevkinde: Üstünde.
  Risale-i Nur: Bediüzzaman Said Nursinin (ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
  Küllî: Kapsamlı genel.
  Tefsir: Açıklamak, mana vermek, manaları geniş şekilde açıklamak.
  İnsaniyet: İnsanlık.
  Adem: Yokluk, hiçlik.
  Namına: Adına.
  Tahşidat: Yığınaklar, toplamalar, yığmalar, biriktirmeler.
  Ehl-i iman: İman edenler, inananlar.
  Hadîs-i Şerif: Hz. Peygamberimizin (asm) mübarek yüce sözleri.
  Tefekkür: Düşünmek, düşünceyi hareketlendirmek, düşünceyi çalıştırmak.
  Nakşî: Nakşibendi tarikatına bağlı olan.
  Hafî: Gizli, saklı.
  Zikr: Zikretme, anma, Allah'ı (cc) isimleriyle ve sıfatlarıyla (nitelikleriyle) anma, hatırlama.

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..

  İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, beka bulur hem bâki meyveler verir. Lem'alar
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..

  Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır, ona çalışmak lâzım geliyor. Mektubat
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. ..

  İman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tûbası olur. Şualar
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222