3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Yedinci Hüccet-i İmâniye

  Yedinci Hüccet-i İmâniye

  Otuz Üçüncü Mektubun On Yedinci Penceresi


  اِنَّ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ َلاٰيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ 1

  Zeminin yüzünü yaz zamanında temâşâ edip görüyoruz ki: İcad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehâvet ve bir cûd-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte, zemin yüzünü tezyin eden bütün nebâtâtı gör.

  Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden, icad-ı eşyadaki sür’at-i mutlaka dahi kemâl-i mevzuniyet içinde görünüyor. İşte, zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak.

  Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi, kemâl-i hüsn-ü san’at içinde görünüyor. İşte, yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak.

  Hem san’atsızlığı, basitliği iktiza eden, icad-ı eşyadaki suhulet-i mutlaka dahi,nihayetsiz derecede san’atkârlık ve maharet ve ihtimamkârlık içinde görünüyor. İşte, yeryüzündeki ağaç ve nebâtat cihâzâtının sandukçaları ve programları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak.

  Hem ihtilâf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve bu’d-u mutlak dahi bir ittifak-ı mutlakiçinde görünüyor. İşte, bütün aktâr-ı zeminde zer’ edilen her nevi hububata bak.

  Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemâl-i ihtilât, bilâkis, kemâl-i imti-yaz


  Not
  Dipnot-1 “Muhakkak ki, göklerde ve yerde, iman edenler için deliller vardır.” Câsiye Sûresi, 45:3.


  Semî’: herşeyi işiten Allah aktâr-ı zemin: yeryüzünün dört bir tarafı
  bilâkis: aksine, tersine bu’d-u mutlak: sınırsız uzaklık
  cihâzât: cihazlar, donanım cûd-u mutlak: sınırsız cömertlik
  hububat: tohumlar, taneli bitkiler icad-ı eşya: varlıkların yaratılması
  ihtilâf: farklılık ihtimamkârlık: dikkatle çalışma, özenle iş görme
  iktiza: gerektirme insicam: düzgünlük, uyumluluk
  intizam: düzen ittifak-ı mutlak: tam birliktelik
  kemâl-i hüsn-ü san’at: san’at güzelliğinin zirvesi kemâl-i ihtilât: tam bir karışıklık
  kemâl-i imtiyaz: tam bir farklılık, diğerlerinden ayrılma kemâl-i mevzuniyet: mükemmel bir ölçü ve denge
  kesret-i mutlak: sınırsız çokluk maharet: beceri, ustalık
  mizan: ölçü müşevveşiyet: karışıklık
  nebâtât: bitkiler nevi: tür, çeşit
  nihayetsiz: sonsuz sandukça: küçük sandık
  sehâvet: cömertlik suhulet-i mutlaka: sınırsız bir kolaylık
  sür’at-i mutlaka: son derece hız tarihçe-i hayat: hayatın özeti; biyografi
  temâşâ: seyretme tezyin: süsleme
  zemin: yer zer’ etme: ekme, dikme


  Benzer Konular
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Onuncu Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Onuncu Hüccet-i İmâniye Onuncu Hüccet-i İmâniye (YİRMİNCİ MEKTUP) بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye (DOKUZUNCU ŞU’IN MUKADDİME-İ HAŞRİYYESİ) فَسُبْحَانَ ال&#
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Sekizinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Sekizinci Hüccet-i İmâniye Sekizinci Hüccet-i İmâniye Münâcât Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâletettiği gibi, hem delâil-i kat’iye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimi
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Beşinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Beşinci Hüccet-i İmâniye Beşinci Hüccet-i İmâniye İsm-i Âzamın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden Üçüncü Nükte اُدْعُ اِلٰى سَبِيل&#
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Birinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Birinci Hüccet-i İmâniye Birinci Hüccet-i İmâniye Âyetü’l-Kübrâ Kâinattan Hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. تُسَبِّحُ ل
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 245

  ve tefrik içinde görünüyor. İşte, bütün yeraltına karışık atılan ve madde itibarıyla birbirine benzeyen tohumların, sünbül vaktinde kemâl-i imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemâl-i imtiyazla tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif âzâ ve hüceyrâta göre kemâl-i imtiyazla ayrılmalarına bak, kemâl-i hikmet içinde kemâl-i kudreti gör.

  Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, san’atça, nihayet derecede kıymettar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte, o hadsiz acaib-i san’at içinde, yeryüzünün Rahmânî sofrasında, yalnız, kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak, kemâl-i rahmeti kemâl-i san’at içinde gör.

  İşte, bütün rû-yi zeminde, gayet kıymettarlıkla beraber hadsiz ucuzluk; ve hadsiz ucuzluk içinde, hadsiz ihtilât ve karışıklıkla beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik; ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde, gayet uzaklıkla beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş; ve son derece benzemek içinde, gayet derecede suhulet ve kolaylıkla beraber gayet derecede ihtimamkârâne yapılış; ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde, sür’at-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık; vegayet derecede israfsızlık içinde, son derece çokluk ve kesretle beraber son derecedehüsn-ü san’at; ve son derece hüsn-ü san’at içinde, nihayet derecede sehâvetle beraber intizam-ı mutlak, elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi, bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Hakîm-i Zülkemâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin vücub-u vücuduna vekemâl-i kudretine ve cemâl-i rububiyetine ve vâhidiyetine ve ehadiyetine şehadetederler,
  1
  لَهُ اْلاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى sırrını gösterirler.

  Şimdi, ey biçare cahil, gafil, muannid, muattıl! Bu hakikat-i uzmâyı neyle tefsir


  Not
  Dipnot-1 “En güzel isimler sırf Ona mahsustur.” Tâhâ Sûresi, 20:8.  Hakîm-i Zülkemâl: sonsuz mükemmellik sahibi, herşeyi hikmetle yapan Allah Kadîr-i Zülcelâl: kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah
  Rahmânî: rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah tarafından gönderilen Rahîm-i Zülcemâl: sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah
  acaib-i san’at: san’at harikaları biçare: çaresiz
  cemâl-i rububiyet: Rablığın güzelliği; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzelliği ehadiyet: Allah’ın birliğinin herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi
  gafil: duyarsız, sorumsuz, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranan gayet: son derece
  hadsiz: sayısız hakikat-i uzmâ: en büyük hakikat
  hüceyrât: hücreler hüsn-ü san’at: güzel san’at
  ihtilât: karışıklık ihtimamkârâne: dikkatlice ve özenle çalışarak
  iktiza: gerektirme imtiyaz: farklılık, diğerlerinden ayrı olma
  intizam-ı mutlak: tam ve mükemmel düzen itibarıyla: özelliğiyle
  kemâl-i hikmet: hikmetin mükemmelliği kemâl-i imtiyaz: tam bir farklılık, diğerlerinden ayrılma
  kemâl-i kudret: kudretin mükemmelliği kemâl-i rahmet: rahmetin mükemmelliği
  kemâl-i san’at: san’atın mükemmelliği kesret: çokluk
  keyfiyet: nitelik, özellik kudret: güç, iktidar
  kıymettar: kıymetli kıymettarlık: kıymetlilik
  masnuatça: san’at eseri varlıklar bakımından mebzuliyet: bolluk, çokluk
  mevzun: ölçülü mizanlı: ölçülü, dengeli
  muannid: inatçı muattıl: Allah’ı inkâr eden
  muvafakat: uygunluk nihayet: son
  rû-yi zemin: yeryüzü sehâvet: cömertlik
  suhulet: kolaylık sür’at-i mutlaka: son derece hız
  tefrik: birbirinden ayırma tefsir: açıklama, yorum
  vâhidiyet: Allah’ın bütün varlıkları kaplayan birlik tecellisi vücub-u vücud: varlığının zorunlu oluşu
  âzâ: âzalar, organlar şehadet: şahitlik, tanıklık

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 246

  edebilirsin? Bu nihayet derecede mu’cize ve harika keyfiyeti neyle izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu san’atları neye isnad edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perde-i gafleti atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede, tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalâlette istinadgâhın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa câmid, âciz tabiatın, herbir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince mânevî makine ve matbaaları mı var?


  acip: şaşırtıcı, hayret verici câmid: cansız
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık isnad: dayandırma
  istinadgâh: dayanak, sığınak izah: açıklama
  keyfiyet: durum, özellik muhal: imkansız
  mu’cize: bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey perde-i gaflet: gaflet, umursamazlık ve duyarsızlık perdesi
  tabiat: doğa, canlı cansız bütün varlıklar, maddî âlem âciz: güçsüz

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222