5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Altıncı Hüccet-i İmâniye

  Altıncı Hüccet-i İmâniye


  ONUNCU SÖZÜN DOKUZUNCU HAKİKATİ

  Bâb-ı İhyâ ve İmâtedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûmun, Muhyî ve Mümîtin cilvesidir.


  Hiç mümkün müdür ki, ölmüş, kurumuş koca arzı ihyâ eden; ve o ihyâ içinde, herbiri beşer haşri gibi acip, üç yüz binden ziyade envâ-ı mahlûkatı haşir ve neşredip kudretini gösteren; ve o haşir ve neşir içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilât içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren; ve bütün semâvî fermanlarıyla beşerin haşrini vaad etmekle bütün ibâdının enzârını saadet-i ebediyeye çeviren; ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i Rububiyetini gösteren; ve beşeri, şecere-i kâinatın en cami’ ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek herşeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Hakîm, kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihyâ etmesin veya edemesin, Mahkeme-i Kübrâyı açamasın, Cennet ve Cehennemi yaratamasın? Hâşâ ve kellâ!

  Evet, şu âlemin Mutasarrıf-ı Zîşânı, her asırda, her senede, her günde bu dar,muvakkat rû-yi zeminde haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve nümunelerini ve işârâtını icad ediyor. Ezcümle: Haşr-i baharîde görüyoruz ki, beş altı gün zarfında, küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan, üç yüz binden ziyade envâı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihyâ edip iade ediyor. Başkalarını
  Alîm-i Hakîm: herşeyi hakkıyla bilen ve hikmetle yaratıp donatan Allah Hayy-ı Kayyûm: her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan Allah
  Kadîr-i Rahîm: sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeye gücü yeten Allah Mahkeme-i Kübrâ: öldükten sonra âhirette Allah’ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme
  Muhyî: bütün canlılara hayat veren Allah Mutasarrıf-ı Zîşân: şan ve şeref sahibi ve herşeyde istediği gibi tasarruf eden Allah
  Mümît: ölümü yaratan, can verdiği varlıkları vakti gelince öldüren Allah acip: şaşırtıcı, hayret verici
  arz: yer, dünya azamet-i Rububiyet: Rablığın büyüklüğü; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması
  beşer haşri: insanların öldükten sonra âhirette tekrar diriltilerek Allah huzurunda toplanmaları bâb: kapı
  cami’: kapsamlı cilve: yansıma, görüntü
  emsal: benzerler, örnekler envâ: çeşitler, türler
  envâ-ı mahlûkat: yaratılmışların türleri, çeşitleri enzâr: bakışlar
  ezcümle: örneğin hayvanat: hayvanlar
  haşir ve neşretmek: yeniden diriltip toplamak ve yaymak haşr-i baharî: bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi
  haşr-i ekber: öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma hâşâ ve kellâ: asla ve asla, kesinlikle öyle değil
  ibâd: kullar icad etme: yaratma, var etme
  ihata-i ilmiye: ilminin kuşatıcılığı ve genişliği ihtilât: karışıklık
  ihyâ: diriltme, hayat verme imtiyaz: ayrıcalık
  imâte: öldürme irade: dileme, tercih, istek
  ittihaz: edinme, kabullenme işârât: işaretler
  kudret: güç, kuvvet, iktidar kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
  mevcudat: varlıklar meydan-ı kıyamet: kıyamet meydanı
  musahhar kılmak: boyun eğdirmek muvakkat: geçici
  nazdar: nazlı nazenin: ince, narin, duyarlı
  nazik: ince, zarif nebatat: bitkiler
  nihayet: son niyazdar: dua eden, yalvarıp yakaran
  nümune: örnek rû-yi zemin: yeryüzü
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk semâvî ferman: vahiyle gelmiş emir ve tebliğler
  tefrik: fark etme, ayırma ziyade: çok, fazla
  âlem: dünya şecere-i kâinat: kâinat ağacı

  Benzer Konular
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - On Birinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - On Birinci Hüccet-i İmâniye On Birinci Hüccet-i İmâniye (YİRMİ İKİNCİ SÖZÜN BİRİNCİ MAKAMI) وَيَضْرِبُ اللهُ
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye Dokuzuncu Hüccet-i İmâniye (DOKUZUNCU ŞU’IN MUKADDİME-İ HAŞRİYYESİ) فَسُبْحَانَ ال&#
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Sekizinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Sekizinci Hüccet-i İmâniye Sekizinci Hüccet-i İmâniye Münâcât Bu Sekizinci Hüccet-i İmaniye, vücub-u vücuda ve vahdâniyete delâletettiği gibi, hem delâil-i kat’iye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delâlet eder. Hem hâkimi
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Yedinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Yedinci Hüccet-i İmâniye Yedinci Hüccet-i İmâniye Otuz Üçüncü Mektubun On Yedinci Penceresi اِنَّ فِى السَّمٰوَاتِ 
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Birinci Hüccet-i İmâniye
  İkinci Kısım - Hüccetullahi’l-Bâliğa Risalesi - Birinci Hüccet-i İmâniye Birinci Hüccet-i İmâniye Âyetü’l-Kübrâ Kâinattan Hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. تُسَبِّحُ ل
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 240

  ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor. Halbuki, maddeten farkları pek az olan tohumcuklar, o kadar karışmışken, kemâl-i imtiyaz ve teşhis ile, o kadar sür’at ve vüs’at ve suhulet içinde, kemâl-i intizam ve mizan ile, altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor.

  Hiç kabil midir ki, bu işleri yapan Zâta birşey ağır gelebilsin, semâvât ve arzı altı günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin? Hâşâ!

  Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üç yüz bin kitabı tek bir saihfede, karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa; birisi sana dese, “Şu kâtip, kenditelif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak”; sen diyebilir misin ki, “Yapamaz ve inanmam”?

  Veyahut bir sultan-ı mucizekâr, kendi iktidarını göstermek için veya ibret vetenezzüh için, bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki, büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zâtın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, “O zât, bir işaretle, o taşı, ne kadar büyük olursa olsun, kaldıracak veya dağıtacak; misafirlerini yolda bırakmayacak.” Sen desen ki, “Kaldırmaz veya kaldıramaz.”

  Veyahut, bir zât, bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese, “O zât, bir boru sesiyle, efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar; taburlarnizamı altına girerler.” Sen desen ki, “İnanmam”; ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın.

  İşte, şu üç temsili fehmettinse, bak: Nakkâş-ı Ezelî, gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, rû-yi arzın sahifesinde üç yüz binden ziyade envâı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde, birbirine karışmaz. Beraber yazar; birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçebirbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz.

  Evet, en büyük bir ağacın ruh programını, bir nokta gibi en küçük bir çekirdektederc edip muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını


  Nakkâş-ı Ezelî: herşeyi zâtına has olarak nakış nakış işleyen ve evveli olmayan Allah Zât-ı Hakîm-i Hafîz: herşeyi koruyup saklayan ve hikmetli bir şekilde yapan Zât, Allah
  ahsen-i suret: en güzel şekil arz: yer
  ayniyet: aynılık, aynı oluş derc etmek: yerleştirmek
  divanece: akılsızca efrad: fertler
  envâ: çeşitler, türler fehmetmek: anlamak
  galatsız: yanlışsız, hatasız halk etmek: yaratmak
  haşir: öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma huruf: harfler
  hâşâ: asla öyle değil ibret: ders çıkarma
  icad: yaratma, var etme ihya: diriltme, hayat verme
  iktidar: güç, kudret istirahat: dinlenme
  kabil: mümkün, olabilir kemâl-i imtiyaz ve teşhis: mükemmel bir seçme ve ayırma
  kemâl-i intizam ve mizan: mükemmel bir düzen ve ölçü kudret ve kader kalemi: Allah’ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve yaratması
  kâtip: yazar mahvolmak: yok olmak
  mani: engel misliyet: benzerlik
  muhafaza: koruma mu’ciznümâ: mu’cize gösteren
  nizam: düzen, kanun rû-yi arz: yeryüzü
  sayha: sesleniş sehivsiz: yanılmadan, şaşırmadan
  semâvât: gökler suhulet: kolaylık
  sultan-ı mu’cizekâr: mu’cize gösteren sultan suret: şekil
  suretçe: şekilce sür’at: hız
  tabur: bir askerî birlik tebdil etmek: değiştirmek
  telif etmek: yazmak temsil: analoji; kıyaslama tarzında benzetme
  tenezzüh: gezinti teşkil etmek: meydana getirmek
  teşkilce: meydana gelişiyle, oluşuyla vüs’at: genişlik
  ziyade: çok, fazla
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 241

  nasıl muhafaza eder, denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr, âhirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak, denilir mi? Hem, hiçten, yeniden bütün zîhayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemâl-i intizamla zerrâtı emr-i 1 كُنْ فَيَكُونُ ile kaydedip yerleştiren, ordular icad eden Zât-ı Zülcelâl, tabur-misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrât-ı esasiye ve eczâ-yı asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir, denilir mi?

  Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hattâ gece gündüzün tebdilinde, hattâ cevv-i havada bulutların icad ve ifnâsında haşre nümuneve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hattâ, eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan maziile müstakbeli birbirine karşılaştırsan; asırlar, günler adedince misal-i haşir ve kıyametin nümunelerini göreceksin. Sonra, bu kadar nümune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşr-i cismânîyi akıldan uzak görüp istib’âd etmekle inkâr etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, Ferman-ı Âzam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor:

  فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۤ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 2

  Elhasıl: Haşre mâni hiçbir şey yoktur. Muktazî ise, herşeydir. Evet, mahşer-i acaipolan şu koca arzı, âdi bir hayvan gibi imâte ve ihyâ eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, seyyârâtı meleklerine tayyare yapan bir


  Not
  Dipnot-1 “(Cenâb-ı Hak) Birşeyin olmasını murad ettiği zaman, Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” Yâsin Sûresi, 36:82.

  Dipnot-2 “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O herşeye hakkıyla kadirdir.” Rum Sûresi, 30:50.

  Ferman-ı Âzam: en büyük buyruk olan Kur’ân-ı Kerim Zât-ı Kadîr: herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah
  Zât-ı Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Zât, Allah arz: yer, dünya
  bahar haşri: bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi beşer: insan
  cenah: taraf, yön cevv-i hava: hava boşluğu
  divanelik: akılsızlık eczâ-yı asliye: esas parçalar
  elhasıl: özetle, sonuç olarak emare: belirti, işaret
  farz etmek: varsaymak haşir: öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
  haşr-i cismânî: âhirette tekrar bedenlerin ve vücudların dirilişi icad: yaratma, var etme
  ifnâ: öldürme, yok etme ihyâ: diriltme, hayat verme
  imâte: öldürme inkâr: kabul etmeme, inanmama
  istib’âd: akıldan uzak görme kemâl-i intizam: mükemmel bir düzen
  küre-i arz: yerküre, dünya kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
  mahşer-i acaip: şaşkınlık veren şeylerin toplandığı yer mazi: geçmiş
  misal: örnek, benzer misal-i haşir: haşrin benzeri
  muktazî: gerekçe, gerektirici sebep mâni: engel
  müstakbel: gelecek müşahede etmek: görmek, gözlemlemek
  nizam: düzen nümune: örnek
  sayha: sesleniş seyyârât: gezegenler
  tabur-misal: tabur gibi tayyare: uçak
  tebdil: değişme zerrât: zerreler, atomlar
  zerrât-ı esasiye: temel zerreler zîhayat: canlı
  âdi: sıradan, basit âhiret: öteki dünya
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 242

  Zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî Rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhît hâkimiyeti, elbette, yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekàsız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek, Ona şayeste, daimî, berkarar, zevâlsiz, muhteşem bir diyar-ı âhar var, başka bâki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervâh-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-u münevvere aktâbı, bütün ukul‑u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükâfat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaad ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler.

  Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür; hiçbir cihetle celâl-i kudsiyetine yanaşamaz. Hulfü’l-vaîd ise, ya aftan, ya aczden gelir. Halbuki küfür cinayet-i mutlakadır; HAŞİYE-1 affa kabil değil. Kadîr-i Mutlak ise, aczden münezzeh ve mukaddestir.


  Not
  Haşiye-1 Evet, küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve mânâsızlıkla itham ettiğinden, bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i Esmâyı inkâr olduğundan, bütün esmâ-i İlâhiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdâniyete olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlûkata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulm-ü azîmdir ki, umum mahlûkatın ve bütün esmâ-i İlâhiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i affını iktiza eder. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [“Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.” Lokman Sûresi, 31:13] şu mânâyı ifade eder.

  Kadîr-i Mutlak: herşeye gücü yeten, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah acz: âcizlik, güçsüzlük
  adem-i af: affedilmeme bekàsız: gelip geçici, ölümlü
  berkarar: kararlı, yerleşmiş bâki: kalıcı ve sürekli
  bîkarar: kararsız celâl-i kudsiyet: kutsal büyüklük, haşmet
  cihet: yön, şekil cilve-i Esmâ: Allah’ın isimlerinin varlıklardaki yansıması, görüntüsü
  cinayet-i mutlaka: sınırsız cinayet diyar-ı âhar: başka memleket
  ervâh-ı neyyire ashabı: nurlu ruhların sahipleri, peygamberler gibi esmâ-i İlâhiye: Allah’ın isimleri
  hakikat: gerçek hayr: iyilik
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not hukuk: haklar
  hulfü’l-vaad: verdiği sözden dönme hulfü’l-vaîd: söz verdiği halde azap ve cezayı yerine getirmeme
  hâkimiyet: hükümranlık, egemenlik ifsad etmek: bozmak
  ihzar etmek: hazırlamak iktiza etme: gerektirme
  iskat: düşürme istidad-ı insanî: insanın yaratılışında var olan bütün özellikleri, konuşma, sevme gibi
  itham: suçlama kabil: mümkün, olabilir
  kulûb-u münevvere aktâbı: nurlu kalplerin kutupları, veliler gibi kurb-u huzur: huzura yakınlık
  kâinat: evren, yaratılmış herşey küfür: inkâr, inançsızlık
  liyakat: layık olma mahlûkat: yaratılmışlar
  mevcudat: varlıklar muazzam: azametli, çok büyük
  muhafaza: koruma muhteşem: ihtişamlı, görkemli
  muhît: kapsamlı, kuşatıcı mukaddes: her türlü çirkinlik ve eksiklikten yüce, kutsal
  mücazat: ceza mükerreren: tekrarla, defalarca
  mükâfat: ödül münezzeh: her türlü kusur ve noksandan arınmış
  mütegayyir: değişen müttefikan: ittifakla, birleşerek
  müşerref olan: şereflenen nefs-i kâfir: inanmayan kişinin kendisi
  nâkıs: eksik, noksan rububiyet: Rablık; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması
  salâh: düzelme, yararlı olma sermedî: devamlı, sürekli
  tahkir: hakaret etme tecavüz: saldırma
  tekemmülsüz: olgunlaşmamış tekzip: yalanlama
  tezellül: alçalma tezyif: hakaret, küçük düşürme
  ukul-u nuraniye erbabı: aydın akılların sahipleri, âlimler gibi umûr-u dünya: dünya işleri
  vaad: söz verme vahdâniyet: Allah’ın birliği
  zahir: görünür zevâlsiz: devamlı, yok olmayan
  zillet: alçaklık, aşağılık zulm-ü azîm: çok büyük zulüm
  âyine: ayna şayeste: layık
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  İkinci Kısım - Sayfa 243

  Şahitler, muhbirler ise, mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde, kemâl-i ittifakla şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icmâ kuvvetindedirler. Mevkice herbiri nev-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehl-i ihtisas, hem ehl-i ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir san’atta iki ehl-i ihtisas, binler başkalara müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit, binler nâfîlere tercih edilir. Meselâ, Ramazan hilâlinin sübutunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkârlarını hiçe atarlar.

  Elhasıl, dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dâvâ, daha zahirbir hakikat olamaz. Demek, şüphesiz dünya bir mezraadır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, Cehennem ise birer mahzendir.

  Hakîm: herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah Kerîm: sonsuz ikram ve cömertlik sahibi Allah
  Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl: bütün mülkün gerçek sahibi, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah Rahîm: sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
  Zât-ı Hakîm: herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Zât, Allah adalet: hak sahibine hakkını verme, haksız terbiye etme ve cezalandırma
  aziz: şerefli, değerli, büyük bekàsız: geçici, devamsız
  beyder: harman yeri bâb: kapı
  bâhir: açık, görünen, berrak bâki: devamlı, sürekli
  cilve: yansıma, görüntü daimî: devamlı, sürekli
  daire-i memleket: memleket dairesi ebedî: sonsuz
  ehl-i ihtisas: sahasında uzman olan kimseler ehl-i ispat: doğruyu ortaya çıkaran kimseler
  elhasıl: özetle, sonuç olarak fen: ilim
  hakikat: gerçek mâhiyet, asıl ve esas, içyüz hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
  hilâl: yay şeklinde görülen yeni ay icmâ: fikir birliği
  ihbar: haber verme ihbar eden: haber veren
  inayet: yardım, ikram; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik kabil: mümkün, olabilir
  kahir: üstün kemâl-i ittifak: tam ve mükemmel birlik
  kesret: çokluk keyfiyet: nitelik, içerik
  mahlûk: yaratık mahlûkat: yaratıklar
  mahzen: erzak yeri, içinde eşya saklanacak yer mahşer: haşir meydanı, toplanma yeri
  mesken: oturulacak ve kalınacak yer meslek: hizmet yolu, ekolü
  mevki: konum meydan-ı imtihan: imtihan meydanı
  mezhep: tutulan yol, ekol mezraa: tarla
  meşrep: tarz, usül misafirhane-i dünya: dünya misafirhanesi
  muhbir: haber veren muhtelif: çeşitli, farklı
  mukim: ikamet eden, oturan münkir: inkârcı
  müreccah: tercih edilir müsbit: ispat edici
  müttehid: birleşmiş nev-i beşer: insanlık
  nâfî: yok sayan, inkârcı rahmet: şefkat, merhamet
  sebatsız: sabit olmayan sübut: meydana çıkma, gerçekleşme
  taife: topluluk, grup tevatür: doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber
  teşhirgâh-ı arz: yeryüzü sergisi vâsi: geniş
  zahir: açık, âşikar Âdil: sonsuz adalet sahibi, adaletle iş gören, herşeyin hakkını veren Allah
  âlem-i mülk ve melekût: görünen ve görünmeyen âlem, herşeyin dış ve iç yüzü âsâr: eserler

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222