Sayfa 2/2 İlkİlk 12
17 sonuçtan 11 ile 17 arası

 1. #11
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 67

  mevcudatın şehadetlerini tekzip ile hukuklarına tecavüz ve mahlûkatın o esmâya karşı tesbihkârâne yüksek vazifelerini inkâr etmekle hukuklarına tecavüz ve kâinatıngaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekàsı olan tezâhür-ü rububiyet‑i İlâhiyeye karşı ubûdiyetlerle mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzip ile hukukuna bir nevitecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azîm bir cinayet, bir zulümdür ki, affa kàbiliyeti kalmaz, 1 إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ .. âyetinin tehdidine müstehak olur. Onu Cehenneme atmamak, bir yersiz merhamete mukàbil, hukuklarına taarruz edilenhadsiz dâvâcılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o dâvâcılar Cehenneminvücudunu istedikleri gibi, izzet-i celâl ve azamet-i kemâl dahi kat’î isterler.

  Evet, nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hâkimine dese, “Beni hapse atamazsın ve yapamazsın” diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle de, kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celâline şiddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. Ve kemâl-i rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette Cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mucibesi ve vücudununhikmetleri olmasa da, öyle kâfirler için bir Cehennemi halk etmek ve onları içine atmak, o izzet ve celâlin şe’nidir.

  Hem mahiyet-i küfür dahi Cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğertecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve Cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de, Risale-i Nur’da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün ve bilhassa küfr-ü mutlakın ve nifakın veirtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve mânevî azapları var, eğer tecessümetse, o mürted adama bir hususî cehennem olur ve

  Not
  Dipnot-1 “Muhakkak ki Allah, Kendisine ortak koşulmasını affetmez.” Nisâ Sûresi, 4:48.  azamet-i kemâl: kusursuzluk ve mükemmelliğin büyüklüğü azamet-i kudret: güç ve iktidarın büyüklüğü, yüceliği
  azîm: büyük bilhassa: özellikle
  celâl: büyüklük, haşmet cennet-i hususiye: özel cennet
  dehşetli: korkunç, ürkütücü elem: acı, keder
  esbab-ı mucibe: gerektirici sebepler esmâ: isimler
  gaye-i hilkat: yaratılış gayesi hadsiz: sayısız, sınırsız
  halk etmek: yaratmak haysiyetiyle: itibariyle, özelliğiyle
  hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması hususî: özel
  hâkim: idâreci, yönetici irtidad: dinden dönme, İslâm dinini terk ederek başka bir dini seçme
  izzet: itibar, mağlubiyeti kabul etmeyen bir yücelik izzet-i celâl: haşmet, azamet ve yüceliğin izzeti
  kemâl-i rububiyet: Allah’ın varlıkları terbiye ve idare edişindeki mükemmellik kàbiliyet: kabul edilebilirlik
  kâfir-i mutlak: hiçbir dinî değere inanmayan inkârcı küfr-ü mutlak: tam bir küfür, inkâr; hiçbir dinî değere inanmamak
  mahiyet: esas nitelik, özellik mahiyet-i küfür: küfrün iç yüzü, esası
  mahlukât: yaratılmışlar mevcudat: varlıklar
  mukabele: karşılık mukàbil: karşılık
  mürted: dinden çıkan müstehak: lâyık, hak etmiş
  nevi: tür nifak: münafıklık, ikiyüzlülük
  raiyet: halk, tabi olanlar sebeb-i vücud ve bekà: varlık ve varlığın kalıcılık sebebi
  taarruz etmek: saldırmak tecessüm etmek: cisimleşmek, maddi yapı kazanmak
  tekzip: yalanlama tesbihkârâne: tesbih ederek
  tezâhür-ü rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının açıkça görülmesi ubûdiyet: Allah’a kulluk
  vücud: varlık, var oluş âsi: isyan eden
  âyinedarlık: aynalık, yansıtma şehadet: şahitlik, tanıklık
  şe’n: bir şeyin gereği
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 68

  büyük Cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünyamezraasındaki hakikatçikler âhirette sümbüller vermesi noktasında bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret eder, “Ben onun bir mâyesiyim,” der. “Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi nümunesi, benim meyvem olur.”

  Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle isehadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edipmaslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olmasıcihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, okanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve 1 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sırrına mazhar olur.

  Her ne ise... Kur’ân-ı Hakîmin Cennet ve Cehennem hakkındaki mu’cizâne izahatı ve Kur’ân’ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur’un Cennet ve Cehenneminvücutlarına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar.

  وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 2

  رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا 3


  gibi pek çok âyetlerin ve başta Resul-i Ekrem (a.s.m.) ve umum peygamberler ve ehl-ihakikatın, her vakit dualarında en ziyade,

  Not
  Dipnot-1
  “Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.” Nisâ Sûresi, 4:169.

  Dipnot-2
  “Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. ‘Bu kâinatı boş yere yaratmadın, ey Rabbimiz,’ derler. ‘Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.” Âl-i İmran Sûresi, 3:191.

  Dipnot-3
  “Cehennem azâbını bizden uzaklaştır. Onun azâbı dâimî bir helâktır. Gerçekten de orası ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır!” Furkan Sûresi, 25:64-65.  Kur’ân-ı Hakim: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  adalet-i beşeriye: insanlığın adaleti bedbaht: kötü bahtlı, talihsiz
  beyan: açıklama cihet: taraf, yön
  ehl-i hakikat: hak ve doğruluk üzere olan kimseler hadsiz: sayısız, sınırsız
  hakikat: doğru, gerçek hukuk-u âmme: kamusal haklar, umumun hukuku
  hususi: özel hüccet: güçlü delil
  izahat: açıklamalar kanun-u adalet: adalet kanunu
  katl: öldürme küfr-ü mutlak: tam bir küfür, inkâr; hiçbir dinî değere inanmamak, dinsizlik
  maslahat: fayda, gaye mazhar olmak: erişmek, nail olmak
  mezra: tarla muvafık: uygun
  mu’cizâne: mu’cizeli bir şekilde mâye: maya
  müstehak: hak etmiş, lâyık nümune: örnek, misal
  tefsir: açıklama, yorum umum: bütün
  vücut: varlık zakkum: Cehennemde bir ağacın ismi
  ziyade: çok, fazla
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 69

  اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.. نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.. خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ ve vahiy ve şuhuda binaen onlarcakat’iyet kesb eden “Cehennemden bizi hıfz eyle” demeleri gösteriyor ki, nev-i beşerin en büyük meselesi Cehennemden kurtulmaktır. Ve kâinatın pek çokehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati Cehennemdir ki, bir kısım o ehl-işuhud ve keşif ve tahkik onu müşahede eder. Ve bir kısmı tereşşuhatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler, “Bizi ondan kurtar” derler.

  Evet, bu kâinatta hayır-şer, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-bürudet, güzellik-çirkinlik, hidayet-dalâlet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi, pek büyük bir hikmetiçindir. Çünkü şer olmazsa hayır bilinmez. Elem olmazsa lezzet anlaşılmaz. Zulmetsizziya, ehemmiyeti olmaz. Soğukla, hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlikle,hüsnün tek bir hakikati, bin hakikat ve binler çeşit hüsün mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz, Cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen, herşey, bircihette zıddıyla bilinebilir. Ve birtek hakikatı, sümbül verip çok hakikatler olur.

  Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı bekàya akıp gidiyor. Elbette, nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennete akar; öyle de, şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler Cehenneme yağar. Ve bu mütemadiyençalkanan kâinatın selleri o iki havza girer, durur.

  Kerametli Yirmi Dokuzuncu Sözün âhirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz.

  Ey bu medrese-i Yusufiyede benim ders arkadaşlarım!

  Bu dehşetli haps-i ebedîden kurtulmanın kolayı, çaresi, bu dünyevî hapsimizdenistifade ederek, elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber, eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı edâ ederek herbir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedî hapisten


  binaen: -dayanarak bürudet: soğukluk
  cihet: taraf, yön dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık
  dar-ı fâni: gelip geçici yer, dünya dehşet: korku, ürküntü
  dâr-ı bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret yurdu ebedî: sonu olmayan, sonsuz
  edâ etmek: yerine getirmek ehemmiyet: önem
  ehl-i şuhud ve keşf ve tahkik: maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah’ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip, hakikatleri delilleriyle bilen veli zâtlar feryat etmek: bağırıp çağırmak
  hakikat: doğru, gerçek haps-i ebedî: sonsuz bir hapis, Cehennem
  hararet: ısı, sıcaklık havale etmek: göndermek
  hayır: iyilik hidayet: doğru ve hak yolu gösterme
  hikmet: fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması hüsn: güzellik
  hıfz eylemek: korumak istifade etmek: faydalanmak, yararlanmak
  kat’iyet: kesinlik keramet: Allah’ın bir ikramı olarak sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl
  kesb etmek: kazanmak kâinat: evren, yaratılan herşey
  lezzet-elem: tatlı-acı mecburiyet: zorunluluk
  medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane mevcudat: varlıklar
  muazzam: azametli, çok büyük mütemadiyen: sürekli olarak
  müşahede etmek: görmek, gözlemlemek nev-i beşer: insanlar, insanlık
  nükte: ince anlamlı söz remizli: işaretli
  tahakkuk etmek: gerçekleşmek tereşşuhat: sızıntılar, izler
  vahiy: Cenâb-ı Hak tarafından Cebrail (a.s.) vasıtası ile peygamberlere gelen bilgi vücut bulmak: var olmak
  ziya: ışık, aydınlık zulmet: karanlık
  âhir: son şer: kötülük, fenalık
  şuhud: kalp gözüyle görme
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 70

  necatımız ve o nuranî cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak, dünyamız ağladığı gibi âhiretimiz dahi ağlayacak 1 خَسِرَ الدُّنْيَا وَاْلاٰخِرَةَ tokadını yiyeceğiz.

  Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi.

  Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber’lerle nev-i beşerin beşten birisine, üç yüz milyon insanlara birden Allahu ekber dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğünisbetinde o Allahu ekber kelime-i kudsiyesini semâvâttaki seyyârât arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmi binden ziyade hacıların Arafat’ta ve iydde beraber birden Allahu ekberdemeleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel âl vesahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu ekber kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak, rububiyet-i İlâhiyenin Rabbü’l-Arz ve Rabbü’l-Âlemîn azamet-i ünvanıyla küllîtecellisine karşı geniş ve küllî bir ubûdiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim.

  Sonra, acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diyetahattur ettim. Birden hatıra geldi ki:

  Başta bu kelâm olarak sâir bâkiyat-ı salihat ünvanını taşıyan Lâ ilâhe illâllah, ve’l-hamdü lillâh ve Sübhanallah gibi şêairden çok kelâmlar cüz’î ve küllî, meselemiziihtar ve tahakkukuna işaret ederler.

  Meselâ; Allahu ekber‘in bir vech-i mânâsı Cenâb-ı Hakkın kudreti ve ilmi herşeyinfevkinde büyüktür; hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demekhaşri getirmekten ve bizi ademden kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavr-ı aklın haricindeki herşeyden


  Not
  Dipnot-1 “O, dünyayı da, âhireti de kaybetmiştir.” Hac Sûresi, 22:11.  Allahu ekber: “Allah en büyüktür” Arafat: (bk. bilgiler)
  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah Lâ ilâhe illâllah: “Allah’tan başka ilâh yoktur”
  Rabbü’l-Arz: dünyanın Rabbi olan Allah Rabbü’l-Âlemîn: âlemlerin Rabbi olan Allah
  Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) Sübhânallah: “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir”
  acip: hayret verici, şaşırtıcı adem: hiçlik, yokluk
  aks-i sadâ: yankı azamet-i ünvan: ünvanın büyüklüğü
  bâkiyât-ı sâlihat: ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler cüz’î: ferdî, az, küçük
  daire-i ilim: ilim dairesi fevkinde: üstünde
  haşr: insanların öldükten sonra âhirette diriltilip muhakeme için Allah‘ın huzurunda toplanması ihtar: hatırlatma, uyarı
  iyd: bayram kelime-i kudsiye: kutsal söz
  kelâm: ifade, söz kelâm-ı kudsî: kutsal kelâm, söz
  kudret: Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı küllî: büyük, kapsamlı, geniş tür
  küre-i arz: yerküre, dünya necat: kurtuluş
  nev-i beşer: insanlar, insanlık nevi: tür
  nisbetinde: ölçüsünde nuranî: nurlu, aydınlık
  rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk
  sahâbe: Hz. Peygamber’i (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar semâvât: gökler
  seyyarat: gezegenler, gök cisimleri tahakkuk: gerçekleşme
  tahattur etmek: hatırlamak tahayyül: hayal etme
  tasarruf-u kudret: Allah’ın sonsuz kudretinin işleyişi tavr-ı akıl: akıl ölçüsü, çizgisi
  tecellî: yansıma, görünme ubûdiyet: Allah’a kulluk
  vech-i mânâ: mânâ ve anlamlarının bir yönü ve’lhamdü lillâh: “ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah’a mahsustur”
  ziyade: çok, fazla âl: soy, aile
  şeâir: işaretler, İslâm’a sembol olmuş iş ve ibadetler
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 71

  daha büyüktür ki, 1 مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ âyetinin sarahat-i kat’iyesiyle, nev’i beşerin haşri ve neşri, birtek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mânâ itibarıyledir ki, darb-ı mesel hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı, herkes “Allah büyüktür, Allah büyüktür” der, kendine tesellî ve kuvvet ve nokta-i istinat yapar.

  Evet, nasıl ki Dokuzuncu Sözde, bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibâdâtın fihristesi olan namazın çekirdekleri ve hülâsaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile namazın mânâsını takviye için Sübhânallah, Elhamdü lillâh, Allahu ekber üç muazzamhakikatlere ve insanın kâinatta gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet ve kibriyâ, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş’et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi, On Altıncı Sözün âhirinde izah edilen şu: Nasıl bir nefer, bayramda bir müşir ile beraberhuzur-u padişaha girer; sair vakitte, zabitinin makamıyla onu tanır. Aynen öyle de, her adam hacda bir derece velîler gibi Cenâb-ı Hakkı Rabbü’l-Arz ve Rabbü’l-Âlemînünvanı ile tanımaya başlar. Ve o kibriyâ mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istilâeden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği misillü, On Üçüncü Lemanın âhirinde izahı bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevab-ı kat’î veren yine Allahu ekber olduğu gibi, bizim âhiret hakkındaki suâlimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiği misillü,Elhamdû lillâh cümlesi dahi haşri ihtar edip ister. Bize der: “Mânâm âhiretsiz olmaz. Çünkü, ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür


  Not
  Dipnot-1 “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, sadece tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Lokman Sûresi, 31:28.
  Allahu ekber: “Allah en büyüktür” Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
  Elhamdü lillâh: “ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Allah’a mahsustur” Rabbû’l-Arz: dünyanın Rabbi olan Allah
  Rabbü’l-Âlemîn: bütün âlemlerin Rabbi olan Allah Sübhânallah: “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir”
  acip: hayret verici, şaşırtıcı cevab-ı kat’i: şüphe bırakmayacak kesin cevap
  darb-ı mesel: meşhur söz, atasözü desise: hile, aldatma
  ebed: sonu olmayan, sonsuzluk ezel: başlangıcı olmayan, sonsuzluk
  fevkalâde: olağanüstü fihriste: içindekiler, içerik
  hamd: övgü ve minnet duyma haşir ve neşir: öldükten sonra âhirette âhirette diriltilerek muhakeme için Allah’ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma
  haşr: yeniden diriliş; insanların öldükten sonra âhirette diriltilip muhakeme için Allah‘ın huzurunda toplanması huzur-u padişah: padişahın huzuru
  hülâsa: kısaca, özet ibâdât: ibadetler
  icad: var etme, vücuda getirme ihtar etmek: hatırlatmak
  istilâ etmek: kuşatmak itibarıyle: özelliğiyle
  izah etmek: açıklamak kibriyâ: yücelik, büyüklük
  kudret: Allah’ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı lem’a: parıltı
  makam: konum, rütbe, derece medar-ı azamet ve kibriyâ: haşmet, yücelik ve büyüklük sebebi, kaynağı
  medar-ı hayret: hayret sebebi medar-ı şükran: teşekkür sebebi
  misillü: gibi muazzam: azametli, çok büyük
  musibet: belâ, dert, felâket mükerrer: tekrar tekrar, defalarca
  müşir: mareşal nefer: asker, er
  nefs: can, hayat, kişinin kendisi nev’i beşer: insan türü, insanlık
  neş’et etmek: çıkmak, yetişmek nokta-i istinad: dayanak noktası
  sair: diğer, başka sarahat-i kat’iye: tam bir açıklıkla mânâ ifade etmesi
  tesbihat: tesbihler; Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma umum: bütün
  veli: Allah dostu zabit: subay
  âhir: son âhiret: öteki dünya
  şükür: teşekkür
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 72

  ona mahsustur, ifade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakikî nimetyapan ve bütün zîşuuru ademin hadsiz musibetlerinden kurtaran, yalnız saadet-iebediye olabilir ve benim o küllî mânâma mukabele eder.”

  Evet, her mü’min, namazlardan sonra, hergün hiç olmazsa yüz elliden ziyadeElhamdü lillâh, Elhamdü lillâh şer’an demesi ve mânâsı da, ezelden ebede kadar birhadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve Cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fânielemlerle âlûde olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil; ve onlara da,ebedî nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Sübhânallah kelime-ikudsiyesi ise, Cenâb-ı Hakkı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemâl ve cemâl ve celâline muhalifolan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek mânâsıyla, saadet-i ebediyeyi ve celâlve cemâl ve kemâl-i saltanatının haşmetine medar olan dâr-ı âhireti ve ondaki Cenneti ihtar edip delâlet ve işaret eder. Yoksa, sâbıkan ispat edildiği gibi, saadet-iebediye olmazsa, hem saltanatı, hem kemâli, hem celâl, hem cemâl, hem rahmeti, kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar.

  İşte bu üç kudsî kelimeler gibi, Bismillâh ve Lâ ilâhe illâllah ve sâir kelimat-ı mübareke, herbiri erkân-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen ethülâsası ve şeker hülâsası gibi, hem erkân-ı imaniyenin, hem Kur’ân hakikatlarınınhülâsaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi, Kur’ân’ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım sûrelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünûhatıtesbihatta başlayan Risale-i Nur’un dahi hakiki madenleri ve esasları vehakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velâyet-i Ahmediye ve ubudiyet-i


  Bismillâh: Allah’ın adıyla Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan, sonsuz şeref sahibi Allah
  Elhamdü lillâh: “ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur” Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur
  Sübhânallah: “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” acz: acizlik, güçsüzlük
  adem: hiçlik, yokluk baha: değer, kıymet, fiyat
  celâl: haşmet, görkem cemâl: güzellik
  cihetiyle: yönüyle delâlet: işaret etme, delil olma
  dâr-ı âhiret: öteki dünya, âhiret yurdu ebed: sonu olmayan, sonsuzluk
  ebedî: sonu olmayan, sonsuz elem: acı, keder
  erkân-ı imaniye: imanın esasları, şartları ezel: başlangıcı olmayan, sonsuzluk
  fâni: geçici, ölümlü hadsiz: sayısız, sınırsız
  hakikat: doğru, gerçek hakikî: asıl, gerçek
  hamd: övgü ve şükür haşmet: büyüklük, yücelik
  hülâsa: öz, özet ihtar etmek: hatırlatmak
  kelimat-ı mübareke: mübarek, bereketli kelimeler kelime-i kudsiye: kutsal kelime
  kemâl: kusursuzluk, mükemmellik kemâl-i saltanat: saltanatın mükemmelliği, kusursuzluğu
  keşfetmek: açığa çıkarmak kudsî: her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
  kusurat: kusurlar, eksiklikler küllî: büyük, kapsamlı
  lekedar: lekeli medar olmak: dayanak olmak, sebep olmak
  muaccel: peşin muhalif: aykırı, zıt
  mukabele etmek: karşılık vermek musibet: belâ, dert, felâket
  münhasır: ait, mahsus, sadece ona bağlı nimet: iyilik, ihsan
  noksaniyet: noksanlık, eksiklik rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sâbıkan: bundan önce
  sâir: diğer, başka sünûhat: Allah’ın lütfuyla kalbe gelen mânâlar
  takdis ve tenzih etmek: Allah’ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etmek tesbihat: tesbihler; Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
  velâyet-i Ahmediye: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) velilik yönü ziyade: çok, fazla
  zîşuur: şuur sahibi, bilinçli âlûde: bulaşık, karışık
  şerik: ortak şer’an: şeriata göre
  şükr: teşekkür, övgü
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.229
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Birinci Kısım - Sayfa 73

  Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarîkat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade mü’minler beraber, o halka-i kübrâ-yı zikirde, ellerinde tesbihler Sübhânallah otuz üç, Elhamdü lillâh otuz üç, Allahu ekber otuz üç defa tekrar ederler.

  İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hem Kur’ân’ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuzüçer defa okumak ne kadar kıymettar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız.

  Bu risalenin başında Birinci Meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi, hiç düşünmediğim halde, adeta ihtiyarsız olarak, onun âhiri de namaz tesbihatına dairehemmiyetli bir ders oldu.


  اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلٰۤى اِنْعَامِهِ 1

  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
  2  Not
  Dipnot-1
  “Verdiği nimetten dolayı Allah’a hamd olsun.”

  Dipnot-2
  “Seni her tülü noksandan tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın.” Bakara Sûresi, 2:32.
  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Allahu ekber: “Allah en büyüktür”
  Elhamdü lillâh: “ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur” Sübhânallah: “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir”
  beyan etmek: açıklamak cihet: şekil, yön
  daire-i zikir: zikir dairesi ehemmiyetli: önemli
  gayet: son derece halka-i kübrâ-yı zikir: büyük zikir halkası
  halka-i zikir: zikir halkası hülâsa: öz, özet, esas
  kelime-i mübareke: mübarek kelime kıymettar: kıymetli, değerli
  risale: mektup; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüm sabıkan: bundan önce
  tarîkat-ı Muhammediye: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yolu, sünneti tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
  tesbihat: tesbihler; Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma ubudiyet-i Muhammediye: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Allah’a olan mükemmel kulluğu ve ibadeti
  vird: devamlı yapılan zikir, dua ziyade: çok, fazla
  âhir: son
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222