Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
23 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 31922


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Münferit okumayı hiç terk etmeyin

  Risâle-i Nur’un vazgeçilmez bir önemi olduğunu biliyor, onu okuyup anlamayı dert ediniyorsunuz. Onu anlamakla neler kazanacağınızın farkındasınız. Onu ve yazarını müthiş bir muhabbetle seviyorsunuz. Az veya çok onunla sürekli meşguliyeti kendinize en büyük bir mesele kabul ediyorsunuz.

  Peki şimdi ne yapacaksınız? Bu iman denizinden tam istifade edebilmek için nasıl bir yol izleyeceksiniz?Yapacağınız ilk şey, münferit okumaya dört elle sarılmak ve hiç terk etmemektir. Çünkü, „kendi başına“ okumayan kimse, Risâleleri okuma ve anlama meselesini akıntıya bırakmış demektir. Artık o, iradesiz, ihtiyarsız, rastgele bir alıcıdır. Öğrenme çabasını, tesadüflerin insafına bırakmıştır. Belki bazan üç beş sayfa okuyacak, bazan az bir miktar dinleyecek, bazan da hiç kafasında olmadığı halde kulak misafiri olacaktır.

  Oysa okuyup öğrenme faaliyetinin kaptanı siz olmalısınız. Neyi, nasıl, nerede, ne kadar öğreneceğinizi siz belirleyip, şuurlu bir tercih ortaya koymalısınız. Böyle muhteşem bir imanî dersler hazinesini keşfetme faaliyeti, plânsızlığa, tesadüfe fedâ edilemez. „Olsa da olur, olmasa da olur“ mantığı sizi kurtarmaz. Belki de böyle bir mantık taşımıyorsunuzdur. Ama, ciddiî bir çaba içinde değilseniz, fiilleriniz sizi yalanlayacaktır.

  Şöyle bir düşünün: Kaç yıldır Risâleleri tanıma bahtiyarlığına erdiniz ve şimdiye dek ne kadar okudunuz? Dahası ne kadar anlayıp, inceliklerine vakıf oldunuz? Elbette aynı soruların ilk muhatabı bizzat nefsimdir. Ancak daha etkin ve akıcı olması için „siz“ ifadelerini kullanıyorum.

  Eğer kendi dünyamızda yaptığımız muhasebe bizi bile tatmin etmiyorsa, kimi tatmin edecektir? Elimizde ömrümüzün garantisi var mıdır? Geçip giden seneler bize yeterince birikim kazandırmamışsa, gelecek senelerden ümitli olabilir miyiz?Şüphesiz seneleri değil, tavrımızı sorguluyorum. „Eh işte, ara sıra okuyorum, bir şeyler biliyorum“ anlayışı sizi kurtarmaz.

  Bunun için münferit okumaya, yani kişisel okumaya büyük bir önem vermeniz gerekecek. Bu eserleri yeni tanımışsanız, „Daha zamanım var, henüz tanıdım“ düşüncesine kapılmayınız. Bu, nefsin ve şeytanın bir tuzağıdır. Bir bakarsınız, yıllar su gibi akar gider ve elinizde kalan sadece hayıflanmalar, ahlar ve özlemlerdir.

  Bunun için şahsî okumayı hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiniz bir düstur hâline getirmelisiniz.Şahsî okuma size ne kazandırır?Öncelikle, öğrenme çabasını siz yönlendirirsiniz. Eğer başka kanallardan gelen bilgilerle yetinirseniz, belki de eserlerin bazı yerlerini hiç okumamış olursunuz. Halbuki plânlı bir okuma ile Risâle-i Nur’a derli toplu bakarsınız. Öyle yerler vardır ki, hususî mahiyettedir, belki mahremdir veya genel kitleye göre anlaşılması zordur. Bu bölümleri hiçbir yerde duyamazsınız. Siz kendiniz okumazsanız bunları kabirde mi öğreneceksiniz? „Oku, oku! Kabirde okuyamazsın“ diyen Zübeyir Gündüzalp Ağabey ne güzel söylemiş.

  Ancak bu sözü de doğru anlamalısınız. Dünyada çok okuyan, kabirde de okur. Tıpkı Hafız Ali ve benzerleri gibi. Ama okumazsanız, kabirde de okuyamazsınız. Görür gibi inandığımız kabir hayatında, Kur’ân dersleri olan Risâlelerle, iman kardeşleriyle, Üstadla, hepsinden önemlisi Hazret-i Peygamber (a.s.m.) ile beraber olmak istemez misiniz? Elbette istersiniz. O zaman çok okumak zorundasınız.

  Şahsî okuma, size, Risâle-i Nur’a bir bütün olarak bakma kabiliyeti verir. Böylece hangi konunun nerede işlendiğini öğrenirsiniz. Bu da size iki bakımdan fayda sağlar:Birincisi, aynı konunun farklı yerlerde nasıl işlendiğini görür, icmalî işlenen bir konunun başka yerde daha tafsılî bir şekilde işlendiğini fark edersiniz. Söz gelişi, melâike bahsi 15. Söz’de de var. Ama 29. Söz’de daha geniş ve detaylı anlatılmış. Yine şuûnât-ı İlâhiye konusu, 24. Mektup’ta, 32. Söz’de ve 30 Lem’a’da işleniyor. Bunun dışında Risâlelerin birçok yerine serpiştirilmiş. Hepsine topluca bakarsanız, birbirinin yardımıyla diğerini de daha iyi anlarsınız.

  İkincisi, farklı konular arasında da irtibat kurmanız ve birbirine yardımcı etmeniz mümkündür. Şahsî okuması olmayan ve topluca bakamayan bir kimse, belki bir meseleyi anlamak için çok çalışır, çırpınır. Oysa o konu okumadığı bir yerde çok güzel ve genişçe işlenmiştir. Yarın „şahsî okumanın asıl büyülü yönü“ne temas edelim.
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 31922


  Risâle-i Nur’u anlamada ruhî ve kalbî hâletin rolü

  Bir süre önce Risâle-i Nur’u okuma ve anlamaya dair yazdığımız yazılarda iki nokta üzerinde durduk. Birisi, Risalelerin bir “ilim” olarak kavranması için izlenecek teknik ve pratik yollardı. Diğeri ise, buna teşvik edici ve ihtiyaç hissettirici hususlardı.

  Risâle-i Nur’u anlamanın bir yönü ilimle ilgiliydi. Buradaki derin meseleleri kavramak elbette önemliydi. Ancak bunu sadece “kuru bir bilgi yığını” olarak öğrenmek fazla önem taşımıyor. Bu da gerekli şüphesiz. Ama bu, işin sadece aklî ve ilmî yönü.

  Bir de anlama gayretinin ruhu ve kalbi ilgilendiren “hâlî” yönü var ki, hem girift meselelerin anlaşılıp mânâ cevherlerinin açılmasında, hem de ruh ve kalp üzerinde tesir icra etmesinde büyük ehemmiyet taşımaktadır.

  Konunun ikinci vechesi üzerinde dururken, Üstad Hazretlerinin ilk talebesi ve büyük iltifatlarına mazhar olan Hulusi Yahyagil Ağabeyin bir tavsiyesiyle karşılaştım. Risalelerin en ince ayrıntısına kadar anlaşılmasına büyük ehemmiyet veren bu muhterem zat, şu dört hususu tavsiye ediyormuş:  1- Önce Hücûmât-ı Sitte’nin altı desisesini çok iyi anlamak ve onlardan kaçınmak.

  2- İhlâsın altı düsturunu anlayıp uygulamak.

  3- Dört Hatveyi fıtrî bir yaşayış, bir meleke hâline getirmek.

  4- Farzları yapıp kebirelerden kaçmak ve evrad ü ezkâra devam etmek.  Görünüşte çok kolay ve belki de tümünü uyguladığımızı sandığımız bu dört maddede tam 19 düstur var. Bunlardan sadece birisi olan “günahlardan kaçınma”nın yüzlerce alt maddesi bulunuyor. Başarabilen kimseyi, “takva” mertebesine çıkarıyor. Bir başkası olan “farzları yerine getirmek” maddesinde yığınla alt başlık var. Bunları uygulayanları, “âbid ve salih” makamına terakkî ettiriyor.

  Bu maddelerin derin müzakeresini, Risâle-i Nur’un ilgili bahislerine havale ederek, belki günlerce sürecek etraflı bir müzakereyi tavsiye ediyorum. Şimdilik bunları çok özlü bir şekilde ele alalım:  1. Hücûmât-ı Sitte: Bu bölüm, Mektubât’ın 29. Mektub’unda yer alır. Burada ins ve cin şeytanlarının altı hileleri sonuçsuz bırakılır ve hücum yollarının altısı kapatılır.

  2. Bu hileler, sırasıyla şunlardır: Hubb-u câh (makam sevgisi), hiss-i havf (korku duygusu), tamah (geçim endişesi), ırkçılık, enaniyet (benlik), tenbellik.

  3. Gerçekten de, makam mevki arzusu ve şöhrete düşkünlük, insanın Risaleleri okuyup anlamasında ve hizmet etmesinde büyük bir engeldir. Bir kimse makam ve şöhretini kaybetmemek için imanî hakikatleri ihmal ederse büyük zarar eder. Bu yolda olan kişinin, makamını ve şöhretini feda etmekten bir an bile çekinmemesi gerekir.  İman dersiyle meşguliyetin kendisine zarar verebileceğini düşünen bir kimsenin korkusu da, nurlarla meşguliyete büyük bir mânidir. Tarihin her devrinde hak ve hakikat kahramanlarına zorluk çıkaranlar, onların canına ve malına kast edenler, hapis ve işkenceyi reva görenler olmuştur. Bunları düşünen bir kişi, iman deryasından istifade edemez ve hizmette bulunamaz. Bunun için korku ve evhamı bırakmak, imanın kazandırdığı hakikî cesareti kazanmak şarttır.  Rızık endişesi taşıyarak, imanî eserlerden istifade etmemek, çalışmaktan dolayı hizmete vakit bulamamak da ciddi bir tuzaktır. Buna karşı, hırs ve mal sevgisini terk etmek, iktisat ve kanaatla nurlardan istifadesini ve hizmetini sürdürmek gerekir.

  Irkçılık da, ulvî duyguların yerine konan, yalancı ve sahte bir hamasettir ki, nice nesiller bu illete yakalandığından iman ab-ı hayatından kana kana içemediler. Bu engeli, İslâm kardeşliğini kurup yaşayarak aşmak icab eder.  Benlik ise, kişinin hakkı kabul edip anlamasına, yaşayıp yaşatmasına en büyük engellerden biridir. Bunun yerine tevazu ve mahviyeti bir yaşayış tarzı olarak uygulamak, nurlardaki hakikatlara boyun eğmek gerekir.  İnsanın tembelliği veya rahata yahut vazifeye düşkünlüğü de nurların ruhunu kavramaya ve hizmet etmeye büyük bir settir. Bunu aşmak için de, vazifenin kudsiyetine ve ulviyetine hakkıyla inanıp, onun dışındaki meşguliyetleri gereksiz ve boş bilmek lâzımdır.  Bu bahsi bizzat 29. Mektup’tan okuyup kendimizle mukayese edelim. Dikkatle bakalım: Bir zamanlar, ehl-i dalaletin kullandığı tuzakları, kendi ellerimizle kendimize kurmuyor muyuz?  Çok kazanma ve rahat yaşama hırsı, makam ve şöhrete düşkünlük, korku ve benlik yakamıza yapışmamış mı? Tam bir nefis muhasebesi yapıp, bizi dünyaya ve gereksiz şeylere bağlayan kopmaz halatları, ihlâs düsturlarıyla kesmeden Risaleleri hakkıyla okuyup anlayabilir miyiz? Heyhat! Serâ nerede, Süreyya nerede?
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 49 + 10


  Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  rısalelerın yazılacağına daır işaret eden ayetler nelerdır ??yanı hangı rısale_i nur kullıyatında bulurum
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  imported_nationalist Guest


  Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  risalei nur asrın müceddidine "yazdırılan" altınla yazılsa liyakatı olan bir tefsir ki güneş risalei-i nur sayesinde batıdan doğacak
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar Mesajlar
  168
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 651


  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  Arkadaşlar aranıza yeni katıldım ve sormak istediğim bir soru var,umarım yardımcı olursunuz.Haftalık çalışmalarımızda soru cevap çalışıyoruz, bir soruda şöyle ki "Risale-i Nur da misaller en çok nelerden verilmişdir" şimdiden teşekkürler...
  not. umarım bu bölüm sorum için uygun yerdir, forum biraz karmaşık geldi bana alışmam zaman alıcak ...
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.733
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 608 + 50253


  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  öncelikle üyeliğiniz hayırlı olsun kardeş

  Risale-i Nur da misaller en çok neleren verilmiştir? diye sormuşsunuz
  genellikle asker, askerlik, ordu gibi örneklerle karşılaşırız
  bununda 2 nedeni var yanlış bilmiyorsam
  birincisi Nur'un ilk talebelerinden olan Hulusi Yahyagil ağabeyin asker olması
  ikincisi şu içinde bulunduğumuz kainatda herşeyin mizan ve intizam yönünden orduya benzetilmesi
  yani yer yüzünün biz askerler için bir nevi talimgah olması sebebiyle

  aklıma bu örnekler geldi ama
  yanlışsa kardeşler düzeltirler inşaallah
  çünkü kainattan bir çok örnek var Risale-i Nur'da
  Yazar : Risale Forum
  Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
  istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar
  -SÖZLER-


 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar Mesajlar
  168
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 651


  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  Sağolun gerçek den çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun ...
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2012
  Nereden Yer
  Bursa
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 27 + 20


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

  Allah'ın selam ve sevgisi üzerinize olsun...

  Arkadaşlar, geçtğimiz hafta bir kitabevinden Sözler cildini aldım. Uzun bir süredir Said Nursi külliyatını okumak isteği duyuyordum. Bugün çok şükür ki 33. Söz'ün sonlarına gelmiş bulunmaktayım. Cildi kitaplığa koyamıyorum, okudukça okuyasım geliyor. İman, ahlak ve itikad mes'elesinde aşılmamış bir belagat sergilemiş üstad. Ayrıca kendisini okumadan evvel pek sevdiğim söylenemezdi. Lâkin bugün pek çok hürmete layık bir insan olduğuna kanaat etmiş bulunuyorum. Sözler'i okudukça temsiller, misaller zihnimde pervane olmaya Cenab'ı Hakk'ın vahdaniyeti ve ehadiyeti Nur timsali parlamaya başladı. şimdi ilk fırsatta Lem'alar, Şualar ve Mektûbat'ı olmak üzere tüm külliyatı okumaya niyetlendim.

  Bu güzel eseri okutan Allah'a binlerce hamd olsun, Allah müellifinden binler zerre adedince, Risale-i Nurlar'ın harfleri miktarınca razı olsun, ruhu ebediine selam ve rahmet etsin. (Amin)
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1619 + 126040


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  Alıntı volkan86 Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

  Allah'ın selam ve sevgisi üzerinize olsun...

  Arkadaşlar, geçtğimiz hafta bir kitabevinden Sözler cildini aldım. Uzun bir süredir Said Nursi külliyatını okumak isteği duyuyordum. Bugün çok şükür ki 33. Söz'ün sonlarına gelmiş bulunmaktayım. Cildi kitaplığa koyamıyorum, okudukça okuyasım geliyor. İman, ahlak ve itikad mes'elesinde aşılmamış bir belagat sergilemiş üstad. Ayrıca kendisini okumadan evvel pek sevdiğim söylenemezdi. Lâkin bugün pek çok hürmete layık bir insan olduğuna kanaat etmiş bulunuyorum. Sözler'i okudukça temsiller, misaller zihnimde pervane olmaya Cenab'ı Hakk'ın vahdaniyeti ve ehadiyeti Nur timsali parlamaya başladı. şimdi ilk fırsatta Lem'alar, Şualar ve Mektûbat'ı olmak üzere tüm külliyatı okumaya niyetlendim.

  Bu güzel eseri okutan Allah'a binlerce hamd olsun, Allah müellifinden binler zerre adedince, Risale-i Nurlar'ın harfleri miktarınca razı olsun, ruhu ebediine selam ve rahmet etsin. (Amin)
  Ve aleykum selam, Rabbim sevkinizi ve istifadenizi arttirsin mubarek. Boyle guzel cumleleri okuyunca bizlerde kendimize geliyoruz. bu heyecanla okuyabilmeyi Rabbim bizlerede nasip etsin.
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.220
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  Cevap: Risale-i Nur Nedir? ve Nasıl bir Tefsirdir?

  Alıntı FaKiR Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Ve aleykum selam, Rabbim sevkinizi ve istifadenizi arttirsin mubarek. Boyle guzel cumleleri okuyunca bizlerde kendimize geliyoruz. bu heyecanla okuyabilmeyi Rabbim bizlerede nasip etsin.
  tevazu misal böyle oluyor ):
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....)Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

193, açıkladığı, adedince, ahlâk, aklı, aklımızla, âlemleri, anlamasında, anlayamıyorum, anlıyoruz, araf, askerlik, atan, ağabeyi, ağabeyin, bahisleri, bakıyorum, bayrağını, birlik, bizleri, budur, bulunmak, buna, bundan, bütün, büyülü, bırakmıyor, câmi, cebinde, çerçevesi, cesaret, çok, çoktur, dadır, derece, deri, derslere, dikkatle, diyoruz, duymamak, düzenli, dışında, ebedî, edeceğiniz, edilirse, elzemdir, engeli, esasa, etmemiz, ettiğimiz, ferit, gaflete, gayret, geçirmiş, gelmiyor, gelmiş, gerçekleri, gerekiyor, gideceksiniz, gördüğünü, görenlerin, görmeyi, gözümüzle, güzelliği, hapis, hazretlerini, haşir, herşeye, herşeyin, hevesi, hizmete, hücum, ilân, ilimle, ilimlerle, îman, inancı, isbat, izale, işaret, işiniz, kabirdeki, kabre, kainatta, kalmamış, kaybedecek, kazancı, kendimizle, koş, kulak, kısmı, kıymetini, lâkin, malûmdur, manevî, mecbur, medrese, melaike, menbaı, mertebesini, meselâ, meseledir, meseleyi, mevcudat, mevcut, misli, muhterem, mukaddestir, mukayese, mümkü, müş, nasib, neyin, niyetle, okuyorum, okuyunca, olduk, olduğuna, olduğundan, olmadı, olmadığı, olmayı, onlardan, oradan, orga, özellikle, red, risale-i, risale-i nur, risaleler, risalesinde, risalesini, sabahı, sadeleştirilemez, sadeleştirilmesi, sahibidir, sahte, sarılmak, sayılan, sermaye, seviyesi, sizde, söylemiş, süre, susuz, süzülen, tamamıyla, tanıyor, tatmin, tavsiyelerini, tefsirini, tutar, ubudiyeti, ülke, umma, üstü, vazifeler, vazifeni, verdiği, verilmiş, vesikası, vurmak, yarım, yazdığı, yazıldığı, yepyeni, yurduna, ışık, zamanla, zamanın, ziyade, şahsî, şahsiyet, şahsiyetini, şeye, şeylerle, şeytanları, şeytanı

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222