Sayfa 1/3 123 SonSon
28 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Thumbs up Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  SÖZLER
  Birinci söz . . .
  Güzel bir temsil ile Besmelenin ehemmiyetini izah eder.
  On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı . . .
  “Bismillâhirrahmanirrahîm” cümlesinin binlerce sırlarından altı sırrını anlatır.

  İkinci Söz . . .
  Gayet hoş bir temsil ile imanın bitmez bir hazine olduğunu ispat eder.

  Üçüncü Söz . . . .
  Mantıkî bir temsil ile ibadetin insan için büyük bir manevî ticaret olduğunu ispat eder.

  Dördüncü Söz . . . .
  Namazın ehemmiyetini ve namazsız insanın ne kadar zararda olduğunu güzel bir temsil ile açıklar.

  Beşinci Söz . . .
  Namaz kılmakla beraber, büyük günahlardan sakınmanın insanın hakikî vazifesi olduğunu hakikattar bir hikâye ile izah eder.

  Altıncı Söz . . . .
  Cenab-ı Hakkın bize emanet olarak verdiği nefis ve malı yine Ona satmak demek olan, Onun namına kullanmanın insan için ne derece kârlı olduğunu güzel bir temsille izah eder.

  Yedinci Söz . . .
  İman esaslarından ikisi olan Allah'a ve ahirete imanın insan için lüzumunu, dünya hayatındaki tesirlerini göstererek izah ve ispat eder.

  Sekizinci Söz . . .
  Hazret-i İbrahim'e gönderilen suhufta yer alan bir temsille, insanın ve dünyanın mahiyetini gayet güzel izah eder.

  Dokuzuncu Söz . . .
  Namazın beş vakte tahsisini ve beş vakit namaz hakkındaki ayetlerin tefsirini yapar.

  Onuncu Söz . . .
  Öldükten sonra dirilmenin lüzumunu ve gerçekleşeceğini, ahiretin varlığını gayet açık bir şekilde, güzel bir temsille izah ve ispat eder.

  On Birinci Söz . . .
  Cenab-ı Hakkın kâinattaki tecelliyatını, insanın mahiyeti ve o mahiyetteki kulluk vazifesiyle karşılaştırarak izah eder.

  On İkinci Söz . . . .
  Kur'ân'ın hikmet ve faziletini, felsefenin hikmeti ile mukayese ederek izah ve ispat eder.

  On Üçüncü Söz . . .
  Bi r inc i Makam . . .
  Kur'ân’ın kudsî ve geniş hikmetini, şiir olmadığını anlatan ayetleri tefsir eder.
  İ kinc i Makam . . .
  Gençliği dalâlet ve sefahat uçurumuna düşmekten kurtaran imanî meselelerimisallerle izah ve ispat eder.

  On Dördüncü Söz . . . .
  Kur'ân ve hadisin yüksek ve ulvî bir kısım hakikatlerinin anlaşılmasını kolaylaştıracak hususları izah eder.

  On Beşinci Söz . . .
  Şeytan ve melâikenin çarpışmaları ile ilgili ayetlerin güzel bir tefsiri olup;Kur'ân'ın Allah kelâmı, Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın resulü olduğunu ikna edici delillerle ispat eder.

  On Altıncı Söz . . . .
  Allah'ın tek ve bir olmasıyla beraber yardımcısız olduğunu; mekândan münezzeh olmakla beraber her yerde hazır bulunduğunu ve sonsuz yüceliğiyle beraber her şeye yakın olduğunu anlatan ayetlerin bir tefsiridir.

  On Yedinci Söz . . .
  Dünya hayatının lezzeti içindeki ölüm elemini, neşe ve kavşlmak içindeki ayrılık elemini anlatan ayetlerin güzel bir tefsiridir. İman sayesinde dünyanın elemini güzel bir lezzete çevirmenin mümkün olacağını izah eder.

  On Sekizinci Söz….
  İnsanın nefsini şöhret hırsı ve gururdan men eden ayetlerin, Allah'ın yarattığı her şeyin güzel olduğunu ifade eden ayetlerin ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın peygamberliğini ilân eden ayetlerin güzel bir tefsiridir.

  On Dokuzuncu Söz . . .
  Peygamber Efendimizin risaletini izah ve ispat eden gayet kuvvetli bir risaledir.

  Yirminci Söz . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  İnsanın kalbine şeytanın attığı üç mühim şüpheyi izale eden ve Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden izahlardır.

  İ kinc i Ma kam . .
  Peygamberlerin mu'cizelerini zikreden Kur'ân ayetlerinin medeniyet ve teknoloji harikalarının birer ipucu ve onların en mükemmel neticelerini gösterdiğini izah ve ispat eden tefsiridir.

  Yirmi Birinci Söz . . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  Namazın kıymetini ve faydasını anlatır.
  İ kinc i Ma kam . . . .
  Şeytanın kalbe verdiği vesvesenin ilâcını gösteren reçete hükmünde bir risaledir.

  Yirmi İkinci Söz . . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  Güzel ve parlak temsilî bir hikâye ile Cenab-ı Hakkın vahdetini ve ehadiyetinibütün isim ve sıfatlarıyla ispat eder.
  İkinc i Ma kam . . . .
  Tevhidin hakikatini ve hakikî Tevhidin ne olduğunu izah ve ispat eder.

  Yirmi Üçüncü Söz . . . . .
  En güzel bir surette yaratılan insanın ancak iman ile hakikî insan olduğunu,eğer iman olmazsa hiç kıymeti olmayan adî bir varlık hâline düştüğünü izah ve ispat eder.

  Yirmi Dördüncü Söz . . .
  Cenab-ı Hakkın Esma-i Hüsnasının cilveleri hakkındaki ayetlerin bir hakikatini tefsir eder.

  Yirmi Beşinci Söz . . . . .
  Kur'ân'ın kırk cihetle mu'cizeliğini izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Altıncı Söz . . . .
  İmanın altı esasından kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmenin sırrını izah ve ispat eder.

  Yirmi Yedinci Söz . . .
  İçtihada dair ayetlerin bir tefsiri olup, muhtelif mezhepler bulunmasının sebeplerini izah ve ispat eder. Bu risalenin sonunda ise Sahabe-i Güzin hakkında gayet parlak ve güzel izahlarda bulunulur.

  Yirmi Sekizinci Söz . .
  Cennet ve Cehennemin varlığı ile lüzumunu izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Dokuzuncu Söz . . .
  Melâike ve ruhanîlere imanın sırları ile ruhun bekasını ispat eder; haşir ve kıyametin vücut ve tahakkuklarını ispat eder.

  Otuzuncu Söz . . . .
  İnsandaki "ene"nin mahiyetini anlatır. Tahavvülât-ı zerrat olarak tabir edilen atomların ve moleküllerin muhtelif maddelerin teşekkülünde vazife görmelerinin mahiyetini izah eder.

  Otuz Birinci Söz . .
  Peygamber Efendimizin Miraç mu'cizesinin hakikatini, lüzumunu ve tahakkukunu izah ve ispat eder harika bir risaledir.

  Otuz İkinci Söz . . . .
  Cenab-ı Hakkın vahdaniyetini öyle ispat eder ki, şirk ve küfür yolunu bütün kâinattan tart eder; vahdet ve ehadiyet-i ilâhiyeye dair gelen şüphe ve itirazları kat'î bir şekilde reddeder; ehl-i dalâlet ve ehl-i hidayetin dünya hayatına bakış
  açılarını izah eder.

  Otuz Üçüncü Söz . . .
  Her şeyde Cenab-ı Hakka açılan bir pencere bulunduğunu izah eden, bunun otuz üç numunesini gayet mükemmel bir surette gösteren Otuz Üç Pencereli bir saray hükmünde harika bir risaledir.

  Lemaat . . . .
  Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risale-i Nur Külliyatının çekirdeği hükmünde olan bir risaledir.
  Konferans . . . . . .

  Benzer Konular
  Risale-i nur külliyatinin umumi fihristi
  Risale-i nur külliyatinin umumi fihristi 1- RİSALE-İ NUR KÜLLİYATININ UMUMİ FİHRİSTİ SÖZLER : 1- Bismillah 2- İmanın Neticeleri (imanda lezzet, küfürde elem oluşu) 3- İbadet
  Risale-i Nur Külliyatının tamamı Kürtçe
  Risale-i Nur Külliyatının tamamı Kürtçe Risale-i Nur Külliyatının tamamı Kürtçe Devami...
  Risale-i Nur Konu Fihristi
  Risale-i Nur Konu Fihristi Adalet Otuzuncu Lem’anın İkinci Nüktesi Onuncu Söz / Üçüncü Hakikat Alevilik
  Risale-i Nur Konu Fihristi
  Risale-i Nur Konu Fihristi Adalet Otuzuncu Lem’anın İkinci Nüktesi Onuncu Söz / Üçüncü Hakikat Alevilik Dördüncü Lem’a Emirdağ Lâhikası - 1 / 152. Mektup Anne baba hakkı
  .:...Risale-i Nur külliyatının tamamında arama, artık çok kolay...:.
   .:...Risale-i Nur külliyatının tamamında arama, artık çok kolay...:. ...Bismillah!.:. Risale-i nurda konu araştırmak, Risale-i nuru okumak isteyenler için güzel bir site.. artı lugat, vecizeler vb gibi menfaatli bölümleri var: http://www.risaleara.com
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 2. #2
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  LEM'ALAR
  Birinci Lem’a . . .
  Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve ahiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücadeleyi izah eder.

  İkinci Lem’a . . .
  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın duasını anlatan âyet-i kerîmenin bir tefsiri olup,musibet ve hastalıklara karşı sabrın ehemmiyetini izah eder, asıl musibetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.

  Üçüncü Lem’a . . .
  Beka için yaratılan ve bekaya âşık olan insan ruhunun, Cenab-ı Hakka karfşı hakikî vazifesini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını izah eden bir tefsirdir.

  Dördüncü Lem’a . . .
  Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i fiia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini izah eder.

  Beşinci Lem’a . . .
  On Birinci Lem’aya dahil edilip boş kalmış ayrıca telif edilmemiş.

  Altıncı Lem’a . . . .
  Yirmi Dokuzuncu Lem’ada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lem’a boş kalmıştır.

  Yedinci Lem’a . . .
  Fetih Suresinin son üç ayetinin bir tefsiri olup, Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.
  Sekizinci Lem’a . . .
  Hûd Suresi 105 ve 112. ayetlerinin tefsiri mahiyetinde olan bu risale, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylânî’nin keramet-i gaybiyesiyle Kur’ân’ın esrarına ait olan Risale-i Nurların makbuliyetini gösterdiğini ve bu zamanın Kur’ân hizmetkârlarına işaretle beraber, onların kuvve-i maneviyelerini takviye, şevklerini tezyit ve sıkıntılarını izaleeden hakikattar bir lem’adır.

  Dokuzuncu Lem’a . . .
  Üç mühim sualin cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir iflaretle bırakılmasının hikmetini ve vahdetülvücut meselesini gayet güzel izah ve ispat eder.

  On Birinci Lem’a . . .
  Sünnet-i seniyenin ve ona uymanın ehemmiyetini izah eden bir tefsirdir.

  On İkinci Lem’a . . .
  İlim ve fen sahiplerince tenkit sebebi olan, astronomi ile ilgili bazı ayetlerin tefsiri.

  On Üçüncü Lem’a . . .
  Şeytanların ve çirkinliklerin kâinatta yaratılmasının hikmetini ve şeytana karşı Allah'a sığınmanın ehemmiyetini tefsir eden bir risaledir.

  On Dördüncü Lem’a . . .
  Birinci Makamında inkârına kalkışılan hadislerin mahiyet ve hakikî manalarını İkinci Makamında ise “Bismillâhirrahmanirrahîm”in altı mühim sırrını izah eder.

  On Beşinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur Külliyatından Sözler, Mektubat ve Lem’alar’ın On Dördüncü Lem’asına kadar olan kısmın fihristesi olup, her eserin sonunda derç edilmiştir.

  On Altıncı Lem’a . . .
  Mühim ve meraklı bazı meselelere dair suallerin cevaplarıdır.

  On Yedinci Lem’a . . .
  Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir. Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyanın geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti
  ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, v.s...

  On Sekizinci Lem’a . . .
  Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu’cizesini açıklayan ve evliyanın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hazret-i Ali’nin (r.a.) gaybî bir kerametini izah eden Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi namında mühim bir lem’adır.

  On Dokuzuncu Lem’a . . .
  İsraftan menedip, iktisat ve kanaati emreden ayetleri tefsir eden İktisat Risalesidir.

  Yirminci Lem’a . . .
  İslâmiyette ihlâsın en mühim bir esas olduğunun sırlarını anlatır.

  Yirmi Birinci Lem’a . . .
  Hayırlı amellerde ve bilhassa uhrevî hizmetlerde sorulan bir kısım suallerin cevabdır.

  Yirmi İkinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur'lar ve hizmeti üzerine sorulan bir kısım suallerin cevabıdır.

  Yirmi Üçüncü Lem’a . . . .
  Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ikna edici delillerle anlatan Tabiat Risalesidir.

  Yirmi Dördüncü Lem’a . . .
  Tesettür Risalesi olup, Kur'ân'ın tesettürü emreden hükümlerini izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir. Tesettürün insan yaratılışına da son derece uygun olduğunu, kadın fıtratının tesettürü gerektirdiğini, hem aile, hem cemiyet saadetinin bozulmasında tesettürsüzlüğün ne kadar büyük rol oynadığını izah eder.

  Yirmi Beşinci Lem’a . . .
  Ehl-i imana gelen musibetlerin aslında bir musibet olmadığını belki Cenab-ı Hakkın bir hatırlatması ve şefkatli bir iltifatı olduğunu gösteren şifa hakkındaki ayetlerin bir tefsiri olan Hastalar Risalesidir.

  Yirmi Altıncı Lem’a . . .
  Cemiyetin ve insan hayatının önemli bir kısmını teşkil eden ihtiyarlar ve ihtiyarlık hakkında çok lüzumlu ve güzel tesellileri ifade eden ayetlerin bir tefsiri olan İhtiyarlar Risalesidir.
  Yirmi Yedinci Lem’a . . .
  Eskişehir Mahkemesi müdafaası olup, Tarihçe-i Hayat'ta neşredildiğinden buraya yazılmamıştır.

  Yirmi Sekizinci Lem’a . . .
  Yirmi Sekiz Nükteden ibaret olup, Birinci Nüktesi İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi adını alan bu lem'a, mühim bir kısım suallere cevap mahiyetinde, bazı ayetlerin tefsiridir.

  Yirmi Dokuzuncu Lem’a . . .
  İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname, Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname adıyla Arapça telif edilen bu risale, fevkalâde mühim kalbî ve aklî izahlarla Tevhidin delillerini gösterir, akla ve kalbe iman nurunu yerleştirir harika bir lem'adır.

  Otuzuncu Lem’a . . .
  Altı Nükte ile İsm-i Azamın altı nurunu izah eden harika bir tefsirdir. Birinci Nükte Kuddüs isminin, İkinci Nükte Adl isminin, Üçüncü Nükte Hakem isminin, Dördüncü Nükte Ferd isminin, Beşinci Nükte Hayy isminin, Altıncı Nükte Kayyum isminin kâinattaki cilvelerini izah eder.

  Otuz Birinci Lem’a . . .
  Şualar'da neşredilen On Dördüncü Şu’a olup, Afyon Mahkemesi müdafaasıdır.

  Otuz İkinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur'un çekirdeği mahiyetinde olan Lemaat adlı risale olup, Sözler mecmuasnın sonunda neşredilmiştir. Eski Said döneminin en son telifidir.

  Otuz Üçüncü Lem’a . . . .
  Mesnevî-i Nuriye mecmuasında neşredilen Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab,Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibaret olup, muhtelif konuları ihtiva eden tefsirlerdir.

  Münacat . . .
  Kur'ân ve Peygamberimizin eşsiz duası Cevşen'den ilhamen kaleme alınan ve Cenab-ı Hakkın varlığına, birliğine bütün varlık âlemini kuşatan bin bir Esma-i Hüsnasına, ahiret âlemlerine işaret eden sayısız delil ve şahitleri gösteren harika bir eserdir.
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 3. #3
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  MEKTUBAT
  Birinci Mektup . .
  Dört sualin cevabıyla birlikte, birçok meseleye ışık tutan gayet güzel bir risaledir.
  Birinci sual: Hazret-i Hızır hayatta mıdır? Bu sualin cevabında hayat mertebelerinin
  neler oldu¤una da cevap verilmektedir.
  İkinci sual: Ölüm görünüşte bir çürümek ve sönmek olduğu hâlde, Kur’ân’da ifade edildiği gibi, nasıl hayat gibi bir mahlûk ve nimet olabilir?
  Üçüncü sual: Cehennemin nerededir?
  Dördüncü sual: Aşk-ı mecazî ile aşk-ı hakikînin nedir? Hemen hemen herkeste bulunan mecazî aşk, aşk-ı hakikîye dönüşebilir mi?

  İkinci Mektup . .
  Bu zamanda dine hizmet edenlerin ve halka nasihatte bulunanların, mecburiyet olmadan sadaka ve hediyeleri, dört sebepten dolayı kabul etmemesi gerektiğini izah eder.

  Üçüncü Mektup . .
  Dünyanın, feza denizinde yüzen İlâhî bir gemi olduğunu; bütün mevcudatın yaratılışını bir tek Allah’a vermekte son derece kolaylık ve rahatlık olacağını; eşyanın icadını değişik sebeplere ve tabiata dayandırmakla son derece zorluk ve müşkülât olacağını izah eden güzel bir tefsirdir.

  Dördüncü Mektup . . .
  Risale-i Nur hakkında bir sırrı tecelli eden Bakara Suresinin 269. ayetinin bir tefsiri olup Risale-i Nur’un hikmete mazhariyet yönünü izah eder.

  Beşinci Mektup . . .
  Velâyetin üç kısım olduğunu açıklayıp, bu zamanda velâyet-i kübra olan sünnet-i seniyeye ittiba ederek, imanın hakikatlerinin neşrinde son derece dikkat ve gayret gösterilmesi gerektiğini ispat eder.

  Altıncı Mektup . . .
  “Hasbünallâhi ve ni’melvekîl” ayetinin güzel bir tefsiridir.

  Yedinci Mektup . . .
  Peygamber Efendimizin birden fazla evlenmesinin, bilhassa Hazret-i Zeynep ile evlenmesinin hikmetlerini izah ve ispat eder.

  Sekizinci Mektup . . .
  Besmelenin güzel bir sırrını tefsir eden Rahman ve Rahîm isimlerinin bir vesilesi olan şefkatin, aşktan çok daha yüksek ve keskin olduğunu gösteren güzel bir tefsirdir.

  Dokuzuncu Mektup . . .
  Keramet, ikram, inayet ve istidracın mühim bir kaidesini izah eder. Ayrıca iman ve İslâm arasındaki mühim bir farkı açıklar. İmansız İslâmiyetin, ya da İslâmiyetsiz imanın kurtuluş sebebi olup olmayacağını izah eder.

  Onuncu Mektup . .
  İki sualin cevabı olup, İmam-ı Mübin’in ne olduğunu, haşir meydanının nerede bulunduğunu izah eden parlak bir tefsirdir.

  On Birinci Mektup . .
  Şeytanın verdiği vesveseye karşı gayet kuvvetli manevî bir ilâç hükmünde, Nisâ Suresinin 76. ayetinin tefsiridir. Ayrıca medenî hukukun İslâm hukuku kaşlısındaki haksızlıklarını, mirastan kızın alması gerekli hakkı misal vererek anlatan güzel bir tefsirdir.

  On İkinci Mektup . .
  Hazret-i Âdem’in Cennetten kovulmasının ve bazı insanların Cehenneme atılmasının,şeytanın ve kötülüklerin yaratılmasının, masum insanlara ve hayvanlara belâlarla musibetlerin musallat edilmesinin hikmetlerini üç mühim sualin cevabında izah ve ispat eden ehemmiyetli bir risaledir.

  On Üçüncü Mektup . . .
  Rahmet-i İlâhiyenin insana yakın olması hâlinde her yer ve her şeyin güzel ve sevimli olduğunu gösteren güzel bir risaledir.

  On Dördüncü Mektup . . .
  Telif edilmemiştir.

  On Beşinci Mektup . . .
  Altı mühim sualin cevabı olup, Sahabe devrinde ve daha sonra İslâm âlemi içinde cereyan eden bazı hâdiseleri izah eder.

  On Altıncı Mektup . . .
  Âl-i İmran Suresi 173. ayetinin bir sırrını müellifin başına gelen bir hâdise münasebetiyle Beş Noktada tefsir eder.

  On Yedinci Mektup . . .
  Çocuk Taziyenamesi adıyla, bulûğ çağına ermeden vefat eden çocukların durumlarını izah eden harika bir tefsirdir.

  On Sekizinci Mektup . . .
  Vahdetülvücut meselesi ve kâinatın gizli sırlarından birkaçını izah eden güzel bir risaledir.

  On Dokuzuncu Mektup . . .
  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) risaletinin delili olan üç yüzden fazla mu’cizesini anlatan son derece zevkli ve mükemmel bir tefsirdir.

  Yirminci Mektup . . .
  Tevhit mertebelerini izah ve ispat eden, Kelime-i şahadetin birinci sözü olan “Eşhedü en lâ ilâhe illallah”ın hükmünü kuvvetle ispat eden; ayrıca, “Allah, şirk ile tevhit arasındaki farkı anlamanız için, birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki köle misalini verdi...” (Zümer Suresi: 29.) ilâahir ayetinin mühim ve büyük hakikatin gösteren harika bir tefsirdir.

  Yirmi Birinci Mektup . . .
  İhtiyar anne ve babaya veya akrabaya karşı şefkat ve güzel muamelenin ehemmiyetini izah eden güzel bir tefsirdir.

  Yirmi İkinci Mektup . . .
  Uhuvvet Risalesi adıyla, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin ehemmiyetini; kin, düşmanlık, hırs ve gıybetin ise verdiği zararı izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Üçüncü Mektup . . .
  Kur’ân’daki kıssa-i Yusufiyenin hikmet ve ehemmiyetini göstererek, dünyanın saadetinden daha ferahlı, saadetli ve parlak bir ebedî saadetin bulunduğunu; bu hakikatten gaflet edilmemesi gerekti¤ini izah eden güzel bir tefsirdir.

  Yirmi Dördüncü Mektup . . .
  Kâinatın yaratılış hikmet ve gayelerini, onun gizli sırlarını gösteren harika bir risaledir. Bu Mektubun Birinci Zeylinde duanın ehemmiyeti izah ve ispat edilir, İkinci Zeylinde ise Mevlit’teki Miraciyeye dair kısa bir açıklama getirilir.

  Yirmi Beşinci Mektup . . .
  Telif edilmemiştir.

  Yirmi Altıncı Mektup . . .
  Şeytantan bir vesvese geldiğinde Allah’a sığınmak gerektiğini ifade eden Fussılet Suresinin 36. ayetinin bir tefsiri olup, ayrıca ehemmiyetli birçok meseleyi izah eden mühim bir Mektuptur.

  Yirmi Yedinci Mektup . . .
  Müellifin talebelerine yazdığı ve pek çok hakikatleri ihtiva eden mektupları olup, ayrı bir eser olarak neşredildiğinden buraya alınmamıştır.

  Yirmi Sekizinci Mektup . . .
  Rüyanın hakikati, sadık rüyanın faydası, Hazret-i Mûsa’nın Hazret-i Azrail’in gözüne tokat vurması, Vehhabîlik, Kur’ân’daki tevafuklar gibi birçok meseleyi izah ve ispat eden sekiz ayrı risaleden müteşekkil bir mektuptur.

  Yirmi Dokuzuncu Mektup . . .
  Kur’ân’ın bazı sırlarını ve hikmetlerini, Kur’ân’ın hakikî tercümesinin neden kabil olmadığını, Ramazan orucunun hikmet ve ehemmiyetini, Kur’ân’ın gözle görülebilecek mu’cizelerinden birkaçını, Müslümanlar içine girmiş, dinsizlerin ve şeytanın desiselerini, Mehdî ve Süfyan meselesi gibi birçok hususa açıklama getiren güzel bir tefsirdir.

  Otuzuncu Mektup . . . .
  İşaratü’l-İ’caz namıyla müstakil bir risale olarak neşredilmiştir.

  Otuz Birinci Mektup . . .
  Müstakilen neşredilen Lem’alar adlı eserdir.

  Otuz ‹kinci Mektup . . .
  Lemaat risalesi olup, Sözler mecmuasının sonunda neşredilmiştir.

  Otuz Üçüncü Mektup . . .
  Otuz üç pencereli “Otuz Üçüncü Söz” olarak, Sözler mecmuasında neşredilmiştir.

  İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . .

  Hakikat Çekirdekleri . . .

  Sikke-i Tasdik-i Gaybîden Bir Mektuptan Bir Parça . . .
  Gönüller Fatihi Büyük Üstada . . .

  Hakikat Işıkları . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 4. #4
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  ŞUALAR
  İkinci Şu’a. . .
  Allah’ın Ehad İsm-i Azam›nı izah eden ve Allah’ın birliği hakikatini gayet ikna edici bir tarzda beyan eden harika bir risaledir. Üç Makamdır.

  Üçüncü Şu’a. . .
  Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden parlak bir risaledir.

  Dördüncü Şu’a. . .
  Hasbünallahü ve ni'me’l-vekil” ayetinin mana, hikmet ve insan hayatındaki önemini gayet güzel izah eder.

  Altıncı Şu’a. . .
  Namazda teşehhütte okunan Ettahiyyatü duasının bir tefsiri olup, namazın mü'minin bir nevi miracı olduğu hakikatini harika olarak izah eder.

  Yedinci Şu’a. . .
  Yaratıcısını soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsilî bir ifade ile birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir. Bir Mukaddime ve İki Baptan müteşekkildir.

  Dokuzuncu Şu’a. .
  Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

  Onuncu Şu’a. . . .
  On Beşinci Lem’adan buraya kadar olan risalelerin fihristesi olup, her eserin kendilerine ait fihristi, kendi sonlarına ilave edilmiştir. Buraya derç edilmemiştir.

  On Birinci Şu’a. . .
  Denizli hapsinin bir nevi müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair gayet ehemmiyetli meseleleri izah ve ispat eden On Bir Meseleden ibaret harika bir tefsirdir.

  On İkinci Şu’a. . .
  Denizli Mahkemesi müdafaalarından alınmış, Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle Nur Cemaatinin mahiyetini izah eden parçalardır.

  On Üçüncü Şu’a. . . .
  Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine gönderdiği gayet kıymetli ve nurlu mektuplar olup, Risale-i Nur’un parlak mücahedesini parlak bir şekilde gösterirler.

  On Dördüncü Şu’a. . . .
  Üstat Hazretlerinin ve talebelerinin Ayfon Mahkemesinde yaptıkları müdafaalar ile, o dönemde Üstat Bediüzzaman’ın talebelerine yazdığı gayet parlak mektuplardır.

  Beşinci Şu’a. . . .
  Peygamber Efendimizin kıyamet alametleri ve şartları hususunda buyurdukları hadislerin gayet güzel bir tefsiridir.

  On Beşinci Şu’a. . .
  Elhüccetüzzehra namında, tevhit hakikatine dair tefekkürî gayet hakikattar ve nurlu bir risaledir.

  Birinci Şu’a. . .
  Kur’an’ın bu zamanda manevî bir mu’cizesi ve harika bir tefsiri olan Risale-i Nur hakkında Kur’an’ın hükmünün ne olduğunu yirmi dokuz ayetin işarî manalarını vererek gösteren gayet nurlu bir risaledir.

  Sekizinci Şu’a. . . .
  Hazret-i Ali’nin (r.a.) Risale-i Nur’a dair kerametkârâne müjdelerinden üçüncüsünü izah eden bir risaledir. Bu arada, Üstat Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’un kıymet ve ehemmiyetini gösteren hakikatleri beyan etmesinin sebep ve hikmetlerini de burada açıklamaktadır.

  Yirmi Dokuzuncu Lem’adan İkinci Bab . . .
  “Elhamdülillah” cümlesinin mana ve ehemmiyetiyle beraber, bu cümleyi insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından sekiz-dokuz tanesini izah ve ispat eden harika bir tefekkür risalesidir.

  Eddai . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 5. #5
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  ASA-YI MÛSA
  BİRİNCİ KISIM
  Birinci Mesele . . .
  Namazın ehemmiyeti ve insana pek ağır bir yük olmadığı anlatılır.

  İkinci Meselenin Hülâsası . .
  Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu, iman ve istikametle yaşamanın ölümü terhis tezkeresine, itikatsızlık ve sefahata dalmanın ise idam sehpası hâline getirdiği izah edilir.

  Üçüncü Mesele .
  Hakikî ve gerçek lezzetin imanda olduğu gayet güzel bir üslûp ile açıklanır.

  Dördüncü Mesele . . .
  Bu dünyada insanın omuzuna yüklenmiş olan en önemli meselenin ne olduğu izah edilir.

  Beşinci Mesele . . .
  Gençliğin geçici olduğu gerçeği ile, onu istikametle geçirmenin ebedî bir gençliği kazandırdığı anlatılır.

  Altıncı Mesele . . .
  Her bir ilmin Allah’ın varlığını ispat edişi tatlı bir üslûpla izah edilir.

  Yedinci Mesele . . .
  Cenab-ı Hakkın isimlerine (Esma-i Hüsna) dayanarak ahiretin varlığını ispatlayan mükemmel bir risaledir.

  Sekizinci Meselenin Hülâsası . . .
  Ahirete iman hakikatinin hem ebedî hayatta, hem de dünya hayatında saadete sebep olduğu gayet açıkşlekilde anlatılır.

  Dokuzuncu Mesele . . .
  “Neden iman›n bir meselesini inkâr eden kâfir olur, kabul etmeyen de İslâmdan çıkar, Müslüman olmaz?” sualine verilen bir cevap. İmanın altı şartının birbirine bağlı ve birbirinin delili olduğu izah ve ispat edilir.

  Onuncu Mesele ( Emirdağ Çiçeği ) . . . .
  Kur'ân’da bulunan tekrarların sebebini ve hikmetini anlatan harika bir risaledir.

  Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye . . .
  Kur'ân’ın hakikî tercümesinin olamayacağ› ve kimin için Allah varsa, onun için her şeyin var olduğu, kimin için de yoksa, her şeyin ona yok olduğu izah ve ispat edilir.

  On Birinci Mesele . . . .
  İmanın sonsuz netice ve faydalarından birkaç tanesini izah ve ispat eden harika bir risaledir.

  Hatime . .
  Felâk Suresinin günümüze ait işaret ettiği manaları izah eder.

  On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikası . . .

  İKİNCİ KISIM (Hüccetüllahi’l-Bâliğa Risalesi) . . .
  Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Yaratıcısını kâinattan soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsili bir ifadeyle birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir.

  İkinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Atomdan, alyuvar, akyuvar, hücre ve yıldızlara kadar her şeyin Allah’ın ortağı,eşi ve benzerinin olmadığını olmaması gerektiğini, yaratıcının ancak bir olması gerektiğini mükemmel bir üslûpla izah ve ispat eden gayet hoş ve tatlı bir risaledir.

  Üçüncü Hüccet-i İmaniye . . .
  Tabiatçılık fikrinden gelen dinsizlik ve Allah’ı inkârcılığı asla dirilmeyecek bir surette öldürüp, küfrün temel taşını zir ü zeber eden harika bir risaledir.

  Hatime . . .
  "Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyac› var?" "Kâinatın bir tek kudret tarafından icat ve idare edilmesi neden daha kolaydır?" "Yoktan var, var da yok edilebilir mi?" gibi suallere de cevap vererek tevhid yolunun akla uygunluğu, şirk yolunun ise son derece müşkülâtlı olduğu aşikâr bir şekilde izah edilir.

  Dördüncü Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Adl isminin kâinattaki tecellilerini gösteren oldukça tatı› bir risaledir.

  Beşinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Hakem isminin kâinat yüzündeki tecellilerini güzel bir üslûpla izah eder.

  Altıncı Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Hayy, Kayyum, Muhyî ve Mümit isimlerinin tecellileri ile dünyanı n bir tarla, ahiretin ise bir harman olduğunu ispat eden güzel bir risaledir.

  Yedinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Yeryüzünün mükemmel süslenişini nazara vererek, Allah’ın varlık ve birliğini, en güzel isimlerin Ona ait olduğunu izah eder.

  Sekizinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden harika bir risaledir.

  Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye . . .
  Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

  Onuncu Hüccet-i İmaniye . . .
  Hepimizin her zaman tekrar ile imanımızı ilân ettiğimiz şahadet kelimesindeki "Allah’tan başka ilâh yoktur" hükmünü "Tevhid Cümlesi"nin on bir kelimesinde gayet açık bir şekilde izah ederken, aynı zamanda bizlere neleri müjdelediğini de açıklar.

  On Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Şu kâinatı halk eden bir yaratıcının varlığını ve olması gerektiğini güzel bir üslûpla temsili olarak izah eder.

  İmanî ve Hakikî Güzel Mektuplar . . .

  Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlimin
  Bediüzzaman Said Nursî hakkında bir yazısı . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 6. #6
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  İŞARATÜ’L-İ’CAZ
  TEMBİH . . .
  Eserin müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî tarafından İşaratü’l-Î’caz tefsiri hakkında yapılan bazı mühim izahlardır.

  İŞARATÜ’L-İ’CAZ TEFSİRİ HAKKINDA . . .
  Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebeleri tarafından kaleme alınmış, İşaratü’l-İ’caz hakkında açıklamalardır.

  İFADETÜ’L-MERAM . . .
  Üstad Hazretlerinin bir Kur’ân tefsirinin nasıl yapılması lâzım geldiği hususundaki açıklamaları ve İşaratü’l-İ’caz’ı telifindeki maksadını izah eden ifadeleridir.

  KUR’ÂN NEDİR? TARİFİ NASILDIR? . . .
  Kur’ân’ın tarifi ve mahiyeti hakkındaki suale verilen harika ve güzel bir cevaptır.

  FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ . . .
  “Bismillâhirrahmanirrahîm”in kelime kelime mana ve ehemmiyetini bazı sual ve cevaplarla birlikte izah eder. Aynı şekilde Fatiha’yı ayet ayet gayet veciz bir şekilde tefsir eder.

  KUR’ÂN’IN DÖRT TEMEL UNSURU . . .
  Kur’ân’ın dört temel esasının neler olduğunu ortaya koyan bazı mühim sual ve cevapları ihtiva eder.

  SURE-İ BAKARA . . .

  KUR’ÂN’DAKİ TEKRARLAR . . . . .
  Bakara Suresinin Birinci Ayetinin Tefsiri . . .

  HURUF-U MUKATTAA . . . .
  Birinci Mebhas . . .
  İkinci Mebhas . . .
  Üçüncü Mebhas . . .
  Dördüncü Mebhas . . .

  Bakara Suresinin İkinci Ayetinin Tefsiri . . .
  KUR’ÂN’IN YÜCELİĞİ . . .

  Bakara Suresinin Üçüncü Ayetinin Tefsiri . . .
  İMAN . . .
  NAMAZ . . .
  ZEKÂT VE SADAKA . . .

  Bakara Suresinin Dördüncü Ayetinin Tefsiri . . . .
  İMAN VE MÜ’MİNLER . . .
  HAŞİR VE AHİRETİN İSPATI . . .

  Bakara Suresinin Beşinci Ayetinin Tefsiri . . .
  HİDAYET NİMETİ . . .
  KURTULUŞA ERENLER . . .

  Bakara Suresinin Altını› Ayetinin Tefsiri . . .
  KÜFRÜN MAHİYETİ . . .

  Bakara Suresinin Yedinci Ayetinin Tefsiri . .
  KALPLERİN MÜHÜRLENMESİ . .
  MÜNAFIKLAR BAHSİ . . .

  Bakara Suresinin Sekizinci Ayetinin Tefsiri . . .

  Bakara Suresinin Dokuzuncu ve Onuncu Ayetlerinin Tefsiri .

  Bakara Suresinin On Birinci ve On İkinci Ayetlerinin Tefsiri

  Bakara Suresinin On Üçüncü Ayetinin Tefsiri . .

  Bakara Suresinin On Dördüncü ve On Beşinci Ayetlerinin Tefsiri

  Bakara Suresinin On Altıncı Ayetinin Tefsiri . .

  Bakara Suresinin On Yedi, On Sekiz, On Dokuz ve Yirminci Ayetlerinin Tefsiri . ..

  Bakara Suresinin Yirmi Bir ve Yirmi İkinci Ayetlerinin Tefsiri . . .

  İBADET VE TEVHİD BAHSİ . . .
  Birinci Mukaddeme ibadetin manasını, mahiyetini, hem şahsî ve içtimaî, hem de dünya ve ahiret hayatı bakımından ehemmiyetini izah eden harika bir tefsirdir. İkinci Mukaddemede ise Cenab-ı Hakkın varlığı ve birliği ilmî deliller ile izah ve ispat edildikten sonra, ayetlerin cümleleri açıklanarak ibadetin mana ve ehemmiyeti tefsir edilir.

  Bakara Suresinin Yirmi Üç ve Yirmi Dördüncü Ayetlerinin Tefsiri . . .

  NÜBÜVVET HAKKINDA . . .
  Cenab-ı Hakkın Kur’ân-ı Kerîm’i indirdiği Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini, yani peygamberliğini ispat eden gayet güzel izahlarla beraber Kur’ân’ın tarif ve maksadı anlatılır; çeşitli sual ve cevaplarla bu iki ayetin tefsiri mahiyetinde dikkat çekici açıklamalarda bulunulur.

  Bakara Suresinin Yirmi Beşinci Ayetinin Tefsiri . . .
  AHİRETE İMAN . . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Altı ve Yirmi Yedinci Ayetlerinin Tefsiri . . .

  KUR’ÂN’IN İFADESİNDEKİ İ’CAZA DAİR . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Sekizinci Ayetinin Tefsiri . . .
  HAYAT VE ÖLÜM . . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Dokuzuncu Ayetinin Tefsiri . . .
  İNSAN VE KÂİNAT . . . .

  Bakara Suresinin Otuzuncu Ayetinin Tefsiri . . .
  MELÂİKEYE İMAN . . .

  Bakara Suresinin Otuz Birinci Ayetinin Tefsiri . . .
  İNSANIN YARATILIŞI . . .

  Bakara Suresinin Otuz İkinci Ayetinin Tefsiri . . .

  ECNEBÎ FEYLESOFLARIN KUR’ÂN-I KERÎM HAKKINDA ŞAHADETLERİ . . .

  NURUN BİR TALEBESİNİN MÜDAFAASINDAN BİR PARÇA . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 7. #7
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  MESNEVÎ-İ NURİYE
  İtizar . . .
  Mesnevî-i Nuriye’nin mütercimi olan ve Risale-i Nur’un müellifi Üstat Bediüzzaman
  Said Nursî’den on beş sene ders alan küçük kardeşi Abdülmecid Nursî’nin yaptığı tercüme hakkında verdiği bilgileri ihtiva eder.

  Mesnevî-i Nuriye’nin Mukaddemesi . . . .
  Müellifin Mesnevî-i Nuriye hakkında belirttiği beş noktadan ibaret açıklamalardır.

  LEM’ALAR . . .
  Her şeyin Allah’ın birlğine nasıl işaret ettiğini izah ve ispat eden son derece güzel bir tevhid dersidir.

  REŞHALAR . . .
  İmanı altı şartının en önemlilerinden biri olan peygamberlere iman hakikatini ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini son derece kesin ve parlak delillerle ispat eder.

  LÂSİYYEMALAR . . . .
  Altı iman şartının en önemlilerinden biri olan ahirete ve öldükten sonra dirilmeye(haşir) iman hakikatini izah eder. İbni Sina gibi bir dâhînin bile “Akıl bu yolda gidemez” dediği “haşrin” yeryüzündeki binler örneğini, görmek istemeyenlerin dahi gözlerine sokacak derecede açık bir şekilde gösterir. Öldükten sonra dirilmeyi gerektiren Allah’ın pek çok isimlerinden tâ insanın mahiyetine kadar birçok meseleyle haşri ispat eder.

  KATRE . . .
  Muhtelif bölümlerle birçok meseleye ışık tutan, âdeta denizden bir damla mahiyetindeki son derece önemli bir risaledir.

  Mukaddeme . . .
  Mana-i ismî, mana-i harfi, niyet ve nazar konularını izah eder.

  Birinci Bab . . . . .
  “Lâ ilâhe illâllah” kelimesinin ifade ettiği manaları oldukça mükemmel ve tatlı bir şekilde izah eder.

  Takriz . . .
  Değerli İslâm âlimi Şeyh Safvet Efendinin Katre risalesi hakkındaki medihkâr sözlerinin yer aldığı kısa bir nottur.

  Hatime . . . .
  Başta ümitsizlik, iyilik ve ibadetlere güvenmek demek olan ucub, gurur ve suizan gibi nefsin hastalıkları olmak üzere, kısa kısa çok mühim farklı meselelerden bahseder.

  İtizar . . .
  Müellifin Katre risalesi hakkında yaptığı kısa bir açıklamadır.

  Katre’nin Zeyli . . .
  Namazı vakit girer girmez veya vaktin ilk bölümünde ve hayalen Kâbe’ye yönelmiş olarak kılmanın fazileti gibi her biri bir eserin konusu olabilecek meselelere kısa kısa temas eden kıymetli bir eserdir.

  HUBAB . . .
  İmanî meselelerin inkârında dinsizlerin birleşmeleri, Peygambere iman, ahirete iman, dua, insanın mahiyeti, içtihat vb. pek çok farklı konunun işlendiği fevkalâde parlak hakikatleri ihtiva eden bir risaledir.

  Farisî Münacat . . .

  Meclis-i Mebusana Hitaben Yazılan Bir Hutbe . . .

  İ'lemler . . . .

  Zeylü’l-Hubab . . .
  Allah’ teslimiyet, Onun rızasına uygun hareket, öldükten sonra dirilme, bir tek surenin bütün Kur’ân’ı ihtiva etmesi, insan ve kulluk, vb. değişik konuları izah eder.

  HABBE . . .

  Tazarru ve Niyaz . . .

  Zeylü’l-Habbe . . .
  “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl” ve “Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr” ayetlerinin gayet parlak bir tefsiridir.

  Zeylü’z-Zeyil . . .
  Allah inancının karşısında iddia olunan sebepler, kendiliğinden oluş ve tabiatçılık fikirlerini yerle bir eden harika bir eserdir.

  ZÜHRE . . .
  Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir.
  Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyan›n geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, vs.

  ZERRE . . .
  Şeytan ve dinsizlerin verdiği şüpheleri bertaraf eden imanî ve ahlâkî muhtelif konuların ele alındığı mükemmel bir eserdir.

  ŞEMME . . .
  Yaratılan her şeyin Allah’ın isimlerini gösterdikleri ve ispat ettikleri, hiçbir kimsenin
  Allah’tan şikâyete hakkı olmadığı, Kur’ân’ın bütün insanların zihinlerini okşar derecede insanları muhatap aldığı. Enenin mahiyeti, v.b. muhtelif konuları izah eder.

  ONUNCU RİSALE . . .
  İnsanı hayvandan ayıran hususlar; kaza, kader ve atânın mahiyetleri; kulluk vazifelerinin mahiyeti; insanın mahiyeti; dünyadaki nizam ve intizamın Yaratıcının bir olduğuna delil olması, v.b. birçok hususu izah eden geniş bireserdir.

  On Dördüncü Reşha . . . .
  Peygamberimizin risaletinin hakkaniyeti, Kur’ân’ın tarifi, insan›n manevî, ihtiyaçlarının sonsuzluğu gibi muhtelif konuları izah eder.

  ŞULE . . .
  Kelime-i Tevhid, dua ve Allah’ın isimlerinin hakikatleri gibi muhtelif konuları izah eder.

  Şulenin Zeyli . .

  NOKTA . .
  Tabiat, maddenin ezeliyeti, Allah’ın varlığını herkesin aklen neden görmediği gibi birçok husustaki sualleri gayet ikna edici cevapları ihtiva eden ehemmiyetli bir risaledir.
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 8. #8
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  İman ve Küfür Muvazeneleri

  Hidayet ve Dalâlet Mukayeseleri

  Mühim Bir Suale Cevap . . .
  Birinci Söz . . .
  İkinci Söz . . .
  Üçüncü Söz . .
  Dördüncü Söz . . .
  Beşinci Söz . . .
  Altıncı Söz . . .
  Yedinci Söz . . .
  Sekizinci Söz . . .
  On İkinci Söz . . .
  On Üçüncü Sözün İkinci Makamı . . .
  Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtardır . .
  On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Haşiyesidir . . . .
  Leyle-i Kadirde İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme . . .
  Gafil Kafaya Bir Tokmak ve Bir Ders-i İbrettir . . . .
  On Yedinci Söz . . .
  Kalbe Farisi Olarak Tahattur Eden Bir Münacat . . .
  Birinci Levha . . .
  İkinci Levha . . .
  Yirmi Üçüncü Söz . . .
  Yirmi Dördüncü Sözün Beşinci Dalı . . .
  Yirmi Beşinci Sözden İkinci Cilve . . .
  Meyve Risalesinden Onuncu Meselenin Hatimesi Olarak İki Haşiye . . .
  Yirmi Altıncı Sözden Üçüncü Mebhasın Sonu ve Dördüncü Mebhas . . .
  Otuzuncu Sözün Birinci Maksadı . . .
  Otuz İkinci Sözden İkinci Noktanın İkinci Mebhası . . .
  Birinci Lem'a . . .
  On Yedinci Lem'adan Beşnci Nota . . .
  Yirmi Dördüncü Lem'a (Tesettür Hakk›nda) . . .
  Birinci Mektubun Dördüncü Suali . . .
  Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmı . . .
  Yirmi Dokuzuncu Mektuptan Beşinci Risale Olan Beşinci Kısım . . .
  Gençlik Rehberinden İbretli Bir Hikaye . . .
  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme . . .
  Meyve Risalesinden İkinci Meslenin Hülasası . . .
  Üçüncü Mesele . . .
  Dördüncü Mesele . . .
  Sekizinci Meselenin Bir Hülasası . . .
  El-Hüccetü'z-Zehranın İkinci Makamı . . .
  Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bap . . .
  Lemattan Bir Meclis-i Misalide Şeriatla Medeniyet-i Hazıra, Deha-i Fenni ile Hüda-i Şer'i Muvazeneleri . . .
  Hakiki Bütün Elem Dalelette, Bütün Lezzet İmandadır.
  Hayal Libasını Giymiş Muazzam Bir Hakikat . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 9. #9
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  Sikke-i Tasdik-i Gaybî

  Risale-i Nur’dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar . .

  Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından alınmış mühim parçalar . . .

  Karadağ’ın Bir Meyvesi . . .

  Birinci Şua . . .

  Sekizinci Şua . . .

  Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem'asının otuz bir meselesinden bir meseledir . . .

  Sekizinci Lem'a . . .

  Risale-i Nur’dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar . . .

  Namaz tesbihatının faziletine ait bir mektup . . .

  Üstadımızın ehemmiyetli bir mektubu . . .

  Yedinci Mesele (Yirmi Yedinci Mektup'tan) . . .

  Hüve Nüktesi . . .

  Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı . . .

  Na'büdü Nüktesi (Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Kısmı) . . .

  Risale-i Nur hakkında bir takrizname . . .

  Medine-i Munevvere'de bulunan bir âlimin mektubu . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

 10. #10
  NuruAhsen çevrimdışı Sonsuz Temâşâ
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Nereden Yer
  Şehr-i Hüzün
  Mesajlar Mesajlar
  8.727
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 2262 + 186520


  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  TARİHÇE-İ HAYAT
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ

  Hayatı-Mesleği-Tercüme-i Hâli

  Ön söz . . .

  Medine-i Münevvereli bir âlimin Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi muhtelif yönleriyle
  anlatan bir yazısı.

  Giriş . . .
  Bu Tarihçe’yi hazırlayan Üstadın hizmetkârlarının kaleme aldığı bir takdim yazı
  sı olup, Tarihçe-i Hayat’ın hazırlanmasında nasıl bir üslûp ve tarz ihtiyar edildiği, böyle bir eserin hazırlanmasının maksadının ne olduğu izah edilir.

  BİRİNCİ KISIM: İLK HAYATI. . . .
  Bediüzzaman Hazretlerinin doğumundan ilk sürgün edildiği 1925 yılına kadar geçen hayatına dair kısmı anlatılır. Bu dönemde Üstadın tahsil hayatı, Doğu vilâyetlerinde halkı aydınlatmak için yaptığı çalışmaları ve bu maksatla tesisini düşündüğü üniversitenin gerçekleştirilmesi için İstanbul ve Ankara hükümetleri nezdindeki çalışmalarından bahsedilir. Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadele
  yıllarındaki hizmetleri, Büyük Millet Meclisi ile olan çalışmaları anlatılır. Cumhuriyetin
  ilânından sonra Doğuda cereyan eden hâdiselerde yatıştırıcı rol oynamasına rağmen,1925’in başından itibaren sürgüne çıkarılır.

  İKİNCİ KISIM: BARLA HAYATI. . .
  Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şark vilâyetlerinden sürgüne gönderildiği Isparta’nın Barla nahiyesindeki 8,5 yıllık hayatı anlatılmaktadır. Barla’nın Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında fevkalâde büyük ehemmiyeti vardır. Zira “Kur’ân’ın manevî bir mu’cizesi” dediği bu asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’ların telifine başladığı yer burasıdır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM: ESKİŞEHİR HAYATI . . .
  1935 senesinin 11 aylık bölümünde bulunduğu Eskişehir hapishanesindeki hayatıdır. Üstad Hazretleri, “Gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir; rejimin temel nizamlarını yıkıyor” gibi bahanelerle Barla’dan talebeleriyle birlikte alınarak
  Eskişehir’e sevk edilir. Burada, asıl sebep olan “cemiyetçilik” gibi suçlardan değil, bir eserinde Kur’ân’ın tesettürle ilgili ayetini izah ederken kullandığı iki cümle sebebiyle talebeleriyle birlikte 11 ay hapse mahkûm edilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM: KASTAMONU HAYATI. . .
  1936 yılının baharında Eskişehir hapsinden tahliye olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bu sefer de Kastamonu’da gözetim altında ikamete mecbur edilir. Burada uzunca bir müddet polis karakolunda, daha sonra da tam karakolun karşısındaki bir evde kontrol ve gözetim altında tutulur.

  BEŞİNCİ KISIM: DENİZLİ HAYATI . . .
  Sekiz senelik Kastamonu ikametinden sonra yine “cemiyetçilik, halkı hükümet aleyhine çevirmek, inkılâplar aleyhinde bulunmak” gibi ithamlarla Denizli Ağır Ceza Mahkemesine yüz yirmi altı talebesiyle beraber sevk edilir.1943 baharında geldiği Denizli’de mahkeme safahatı boyunca hapiste tutulan Üstad Bediüzzaman ve talebeleri ,1944 baharında mahkemenin beraat kararı vermesiyle birlikte,hapisten alınıp Afyon’un Emirdağ kazasına götürülür.

  ALTINCI KISIM: EMİRDAĞ HAYATI . . .
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri,1944’ün baharında geldiği Emirdağ’da 1947 senesinin sonuna kadar sıkı bir tarassut altında ikamet ettirilir. Ne var ki, buradan da, yine aynı gerekçelerle, 15 kadar talebesiyle birlikte alınarak Afyon Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.

  YEDİNCİ KISIM: AFYON HAYATI . . .
  1948’in Ocak ayında, getirildiği Afyon hapsinde kanunsuz yere tutulan Bediüzzaman Hazretleri,burada son derece sıkıntılı bir hayat geçirir. Mahkeme, Üstada evvelâ 20 ay hüküm vermişse de, karar Temyizde esastan bozulmuştur. Bilâhare Afyon Mahkemesi de bu karara uymuş, ancak karara uymayı 20 ay geciktirerek,Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, işkence ve sıkıntılar altında kanunsuz yere hapiste kalmak zorunda bırakılmıştır.

  SEKİZİNCİ KISIM: ISPARTA HAYATI . . .
  1949’unEylül’ünde Afyon hapsinden tahliye olduktan sonra tekrar Emirdağ’a dönen Bediüzzaman Hazretleri,1951’in Eylül’ünde Eskişehir’e, oradan da 1,5 ay sonra Isparta’ya geçmiştir. 1950’nin başından itibaren Isparta’ya yerleşen Üstad Bediüzzaman Said Nursî, vefatına kadar hep burada kalmış, ancak muhtelif sebeplerle ve arzusuyla İstanbul, Emirdağ, Eskişehir, Barla gibi yerlere giderek,oralarda değişik sürelerde bulunmuştur.

  RİSALE-İ NUR VE HARİÇ MEMLEKETLER. . . . . . .
  Yazar : Risale Forum
  Müslümanlar Dik Durun! Karşınızda Leşler Var!
  Salih Mirzabeyoğlu

Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 227, 271, 327, açacak, acip, acizane, adedince, adıyla, aldatan, âlemleri, altıncı söz, alınmış, amerikalı, andan, araf, arz, aslı, atmak, aya, aynen, azamı, bab, bahisleri, bakıyorum, basamak, başkasını, başındaki, bertaraf, berzahta, beşinci söz, biliniz, binaen, bir adam, birdir, birinci söz, birlik, bitirmiş, bozulması, buldum, bulunmak, buna, bundan, bütün, bıraktığı, çalışıyor, çalışıyorlar, camide, cesaret, cevaben, çoklar, çoktur, cumhur, cumhura, cümleyi, çıkarılan, dadır, dediler, demişler, derece, derstir, değişmekte, değişmesiyle, dikkatle, doktora, dördüncü söz, düğü, düşmanı, dış, edenleri, edilemeyen, ediyorlar, elimizden, elzemdir, emareleri, emirdağ, engeller, esasa, etmekteyiz, etmeme, etmemesi, etsem, ettiklerini, ettiğimiz, eşlerini, eşsiz, farklar, fazileti, ferah, fikirleri, fitnelerden, fütur, fıtraten, gayret, gelmiş, getirip, gitmiş, gitti, görmeye, görüyorum, gözümüzle, güzelliği, gıybetin, hakaiki, hakikat, hakikatine, hakikatten, hakkaniyeti, hâli, halka, hallerini, hapis, harbi, hasletlerin, hayalen, hayrette, hazretlerini, haşir, haşirde, hidayetin, hissediyorum, hissettim, hitaben, hizmete, hücum, huyları, hıfzıyla, ibarettir, icadı, ihanet, ihata, ihyası, ikincisi, ilân, ilerlerken, imaniyeyi, imdat, inancı, istemeye, itiraza, izale, işaret, işkence, iştiyak, kabre, kadınları, kafaya, kahramanlarının, kalacak, kalbimde, kalsı, kamer, kanunları, kardeşi, kardeşlere, kardeşleri, kardeşlerimin, kardeşlerimizi, kayı, kendilerini, kesretli, kimsede, konya, korunması, kötülüklerin, koyan, küfr, küfrü, kuvvetle, kısmı, kıymetini, kıymetsiz, lâfza, lâhikasından, lâkin, libası, lozan, lüzumu, makalesini, manen, manevî, marangoz, mağlup, mecbur, mecmuası, medrese, mektubudur, mektubundan, meselede, meseledir, meselelere, meselesine, meseleyi, mevcut, meydanı, milleti, muazzam, mücahede, mücazefe, mucib, muhterem, mukayese, mükellefiz, mümkü, müş, nihayet, nüfuz, numunesi, nutku, okursam, olduk, olduğuna, olduğundan, olmadığı, olmaktan, olmayanı, olmayı, omuzuna, onlardan, oradan, oralarda, ortaklığı, parçalar, payidar, paylaşı, pencerelerden, peygamberlere, pınarı, rahmeten, risale-i, risale-i nur, risaledeki, risalesinde, risalesini, risaleti, safra, sakı, sayan, seâdeti, sekiz, semaniye, seniye, servet, sevindirir, sizlere, söylemektir, sözlerinin, süfyan, suhuf, sığı, sığınmak, taarruz, takdim, takdirde, tamamıyla, taziye, tecavüz, tefsirini, telvih, tevhit, tokat, tokmak, tutar, ubudiyeti, uhrevî, uhreviyede, ümitsizlik, umum, unutması, varlığının, vazifeler, verdiği, veyahut, yanlışlar, yapması, yapıyorlar, yarası, yardımı, yayı, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yazını, yaşadığı, yunan, yıkıyor, yıldızlara, ışık, zahmet, zamanla, zelzele, zira, zulmet, şahsî, şahsiyet, şartları, şeye, şeytandan, şeytanları, şeytanı, şirk, şirke, şöhret

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222