Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 3/28 İlkİlk 123456713 ... SonSon
277 sonuçtan 21 ile 30 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  1.128
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 322 + 23722


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  Bediüzzaman (son şahitlerin hatıralarından):
  ''Benimle gelen pişman olmaz,benimle gelen pişman olursa ruz-ı mahşerde sırtımın yükü olsun.An şartla ki bu davaya karşı,sebat ve sadakatini bozmasın.''

  Yazar : Risale Forum

  Uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi, aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez.Bizim yolumuz gönül yoludur .Gönül de mekan istemez...

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  1.128
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 322 + 23722


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  [MESNEVİ-İ NURİYE]
  İlem Eyyühel Aziz;
  Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır.Çünkü o masiyette devam eden, ülfet peyda eder, sonra ona aşık ve mübtela olur.Terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetin ikaba mucib olmadığını temenniye başlar. Bu hal böyle devam ettikçe küfür tohumu yeşilllenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı gerekse dar-ül kitabı inkara sebep olur.
  Ve keza, masiyete terettüb eden hareketten dolayı o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle, o masiyete müttali olan melekleri bile inkar eder.
  Hatta şiddeti hacaletten, yevm-i hesabın gelmeyeceğini temenni eder.Şayet yevm-i hesabı nefyeden edna bir vehmi bulursa, o vehmi kocaman bir bürhan addeder.
  En nihayet nedamet edip terk etmeyenlerin ''KALBİ KÜSUFA TUTULUR,MAHVOLUR GİDER...''
  El İyazu Billah
  ...
  Yazar : Risale Forum

  Uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi, aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez.Bizim yolumuz gönül yoludur .Gönül de mekan istemez...

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar Mesajlar
  343
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 139 + 8744


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  (Mahkemenin kararnamesinde hayret ve takdir ile yazılan bir fıkradır.)


  Risale-i Nur'u yazmanın uhrevî ve dünyevî pekçok faideleri olduğu, bunların da:
  1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek.
  2. Üstadına neşr-i hakikatda yardım etmek,
  3. Müslümanlara îman cihetinde hizmet etmek,
  4. Kalem ile ilmi tahsil etmek,
  5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak,
  6. Îman ile kabre girmektir.
  Beş türlü de dünyevî faideleri var:
  1. Rızıkda bereket,
  2. Kalbde rahat ve sürur,
  3. Maişette sühulet,
  4. İşlerinde muvaffakiyet,
  5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur Talebelerinin duâlarına hissedar olmak olduğu ve bunların yakında gençlik tarafından idrâk olunup üniversitenin bir Nur Mektebi haline döneceği yazılıyor.
  ONDÖRDÜNCÜ ŞUÂ
  Yazar : Risale Forum
  Arşa değmek istidadında olanların, ayakları altına omuzlarımızı koyarız.

  Zübeyir Gündüzalp

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Nereden Yer
  Antalya
  Mesajlar Mesajlar
  247
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 107 + 5402


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  Ey insan! Bilirmisin nereye gidiyorsun? Ve nereye sevk olunuyorsun? Otuzikinci Söz'ün âhirinde denildiği gibi;Dünyanın bin sene mes'ûdane hayatı,bir saat hayatına mukabil gelmiyen Cennet hayatının;ve o Cennet hayatının dahi bin senesi,bir saat rü'yet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâl'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun.Mübtelâ ve meftun ve müştak olduğunuz mecâzi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemâl,Onun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmasının bir nevi'gölgesi..ve bütün Cennet,bütün letâifiyle bir cilve-i rahmeti..ve bütün iştiyaklar ve mühabbetler ve incizaplar ve câzibeler,bir lem'a-i muhabbeti olan bir Ma'bud-u Lemyezel'in,Bir Mahbub-u Lâyezâl'in dâire-i huzuruna gidiyorsunuz.Ve ziyafetgâh-ı ebedisi olan Cennet'e çağrılıyorsunuz.Öyle ise,kabir kapısına ağlıyarak değil,gülerek giriniz.Hem şu kelime şöyle müjde veriyor,diyor ki:

  Ey insan! Fenâya,ademe,hiçliğe,zulümata,nisyana,çürümeye,dağ ılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz! Siz fenâya değil,bekaya gidiyorsunuz.Ademe değil,vücud-u dâimîye sevk olunuyorsunuz.Zulumata değil,âlem-i nûra giriyorsunuz.Sahib ve Mâlik-i Hakikî'nin tarafına gidiyorsunuz.Ve Sultan-ı Ezelî'nin Payitahtına dönüyorsunuz.Kesrette boğulmaya değil,vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz.Firaka değil,visale müteveccihsiniz!..


  Asâ-yı Mûsa,Onuncu hüççet-i İmaniye den..
  Yazar : Risale Forum
  BENİ BENDE BIRAKIP SENDEN ETME RABBİM

 5. #25
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  Maşallah, Allah yazmaktan ayırmasın. Yazmaya devam inşallah...

  "Elhâsıl, ya Risale-i Nur'u tam serbest bırakınız, veyahut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikati elinizden gelirse kırınız! Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz. Belki de sizi ikaz etmek lâzımdı ki, kader-i ilâhî bizi bu yola sevk etti."

  On İkinci Şuâ
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  2.400
  Blog Blog Girişleri
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 559 + 40829


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  "Kendini başıboş zannetme. zira, şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin; nasıl, sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?"

  Sözler - On Dördüncü Söz
  Yazar : Risale Forum
  "Seni Yaradan Rabbi'nin Adıyla OKU"

 7. #27
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  1.128
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 322 + 23722


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  Bu dünya fanidir. En büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır.İnsanın i'tikadı sağlam olmazsa davayı kaybeder.
  Emirdağ Lahikası


  Dünya için din feda olunmaz...
  Hutbe-i Şamiye


  Hadiste var ki: Tek bir adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı koyundna daha hayırlıdır.
  Asay-ı Musa


  Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şerde hayırdır.Çirkinlikte güzeldir.
  Sözler(26.söz)

  Yazar : Risale Forum

  Uzakta olmak ayrılığa neden olmadığı gibi, aynı yerde olmak da birlikteliğe yetmez.Bizim yolumuz gönül yoludur .Gönül de mekan istemez...

 8. #28
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  Elhasıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, mânen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkıyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını Cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.

  Sekizinci Söz
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #29
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  2.400
  Blog Blog Girişleri
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 559 + 40829


  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  "Efendim, malûmunuz, fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde, güneş-misâli olan risale-i bergüzîdelerinizden umum Nur Risalelerinizi okutup dinledim."

  Barla Lâhikası - İkinci Zeyl
  Yazar : Risale Forum
  "Seni Yaradan Rabbi'nin Adıyla OKU"

 10. #30
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  KASTAMONU İSLAMİ HARP CİHAD MÜCADELE TEŞKİLATI KARARGAHINDAN....
  Mesajlar Mesajlar
  4.088
  Blog Blog Girişleri
  734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 309 + 10696


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Klavyeyle Risale-i Nur Yazmaya Var mısınız ?

  BİRİNCİ İKAZ

  Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?

  Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Keyif için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten birisini, hakikî bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.
  Yazar : Risale Forum
  [ img ]http://img25.imageshack.us/img25/184...lhareketli.gif[ img ]
  "Nurlar karanlıkları boğana dek bu davamız sürecek"TİR.İnsan zulmeder kader adalet eder.

Sayfa 3/28 İlkİlk 123456713 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 106, 113, 117, 121, 124, 126, 127, 128, 136, 140, 146, 147, 148, 149, 157, 159, 160, 161, 164, 172, 176, 182, 184, 196, 201, 207, 327, 592, 600, 827, 927, acip, adedince, adıyla, aklı, akıldan, akıllara, alâkası, alâküllihal, aldatan, aleme, âlemleri, altı, alıntı, amellerin, anarşilik, andan, araf, arz, askerlik, aya, âyine, aynen, ağzı, bahusus, bakıyorum, bana, bayrak, başkasını, başlarında, başlayan, başıboş, başındaki, berzahta, beslemek, beşer, bildirir, bildirmemeyi, bilenlere, biliniz, bilmede, bilmesi, bilmüşahede, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, biri, birinci, bizimle, bozulması, budur, bulunmak, buna, çalışırsa, cevaben, cevap, cilvelerine, çoktur, çünki, dadır, daire, damarı, dağıtacak, dediler, demeye, derece, değilim, değiller, dikkatle, dile, diriltecek, diyebilir, dünyadan, dünyaperest, düğü, düşmanı, edendir, edenleri, edep, edilirse, edilsin, ediyorlar, ediyorsun, efes turları, elemlerin, elemsiz, emirdağ, etmemesi, ettir, ettirir, ettirsin, ettiğimiz, evladı, ezeliyesi, faideleri, fecr, firdevs, fiyat, gaflete, galebe, geçmesi, gelmiyor, gelmiş, getirip, gezer, gideceğini, gidip, gidiyorsunuz, giriniz, göndermiş, göreceksin, görmesin, görmeye, görünmek, gururu, güzelliklerinden, hakaiki, haktan, halas, halka, hararet, harbi, hastalıktan, hastalığını, hayalen, hayatım, hayrette, hazırlan, haşirde, herşeye, herşeyin, hevesi, hezeyan, hiçbir, hilkat, hitaben, hizmete, hükûmetten, ibarettir, icadı, ihata, ihbarı, ihsan, ikincisi, ile, imaniye, imaniyeyi, imdat, insafsızlar, isbat, istirahatı, isyana, itham, işaret, işittim, işkence, iştir, iştiyak, jpg, kabre, kabrimi, kadirdir, kafasını, kâfiri, kainatta, kalacak, kalası, kalbinin, kaldıracak, kamer, kanunları, kapılmak, kardeşi, kardeşleri, kardeşlerimden, kaybedecek, kazancı, kebiri, kemalâtını, kendilerini, kendisinde, kesilmiş, keyf, kimsede, kitabını, kudretine, külliyat, külliye, kuvvetle, kuvvetlendirmek, kısmen, kısmı, lâkin, lema, lezzetlerin, libası, lütuf, lüzumu, maddeten, mahkeme, mahvolur, malûmdur, malımı, masiyeti, masnuatı, mecbur, mektub, menbaı, meselâ, meselede, meseledir, mevcud, mevcudat, meydanı, milleti, miracınızı, misafirhanesi, misafirsin, misli, mizanıyla, muazzam, mücahede, mucib, muhabbete, muhakkak, muhaldir, muhammediyenin, muhtacı, muhterem, mukayese, mükellefiz, mümkü, mürşidi, müstehak, mütehayyir, müş, mısınız, nail, nasılki, neyin, nihayet, nurcunun, nurdur, odası, odasında, okka, okuyunca, olduk, olduğuna, olduğundan, olmadığı, olmamak, ölmeye, onlardan, onu, onun, orga, otuzüçüncü, öyledir, özellikle, rahmeten, resul, rezil, risale, risale-i, risale-i nur, risalesinde, rububiyeti, saadetine, sakı, sarılmak, semaniye, semeresi, sermaye, sevgiliden, seyyare, sizde, sohbette, sokuyor, sordukları, söylemiş, sultana, suretle, sürmek, sıhhat, sıklet, sırra, taarruz, tahrip, takdim, tamir, tanımayan, tanıttırır, tasavvur, taşları, tebdili, tecavüz, terakki, terkeden, terki, ters, tesbih, teyze, teşhir, titizlik, tokat, toplansa, tükenmez, tutar, tutma, ubudiyeti, uhrevî, uluhiyeti, umum, üstü, vacib, vazifeni, vazifenize, vazifesidir, verdiği, verildi, verilmiş, veyahut, yapması, yaratanı, yardımı, yayı, yazdığı, yazmaya, yazılan, yerden, yezdan, yok, yoktur, yükleri, yüzleri, yıldızları, zahmet, zelzele, zeminde, zerrelerin, zira, zülcelal, zulmü, şahsen, şahsî, şenlendiren, şeye, şeytandan, şeytanı, şirke, şöhret, şükürle

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222