9 sonuçtan 1 ile 9 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  2.400
  Blog Blog Girişleri
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 561 + 40829

  Risale-i nur külliyatinin telif tarihleri

  SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ
  Birinci Söz - 1926 - Barla
  On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla(Tahminen)
  İkinci Söz - 1926 - Barla
  Üçüncü Söz - 1926 - Barla
  Dördüncü Söz - 1926 - Barla
  Beşinci Söz - 1926 - Barla
  Altıncı Söz - 1926 - Barla
  Yedinci Söz - 1926 - Barla
  Sekizinci Söz - 1926 - Barla
  Dokuzuncu Söz - 1926 - Barla
  Onuncu Söz - 1928 - Barla (1342)
  Onuncu Sözün İkinci Zeyli - 1935-36 - Eskişehir Hapsi
  Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli - 1936 - Eskişehir Hapsi
  Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli - 1927 - Barla
  Onuncu Sözün Beşinci Zeyli - 1934 - Barla
  On Dördüncü Sözün Zeyli - 1933 - Barla
  On Sekizinci Söz - 1927 - Barla
  Yirminci Sözün Birinci Makamı - 1930 - Barla
  Yirminci Sözün İkinci Makamı - 1926 - Barla
  Yirmi Birinci Söz - 1926 - Barla
  Yirmi İkinci Söz - 1926 - Barla
  Yirmi Üçüncü Söz - 1929 - Barla
  Yirmi Beşinci Söz - 1927 - Barla
  Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli- 1938 - Kastamonu
  Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli - 1943-44 - Denizli Hapsi
  Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli - 1929 - Barla
  Yirmi Sekizinci Söz - 1928 (Tahminen) - Barla
  Yirmi Dokuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
  Otuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
  Otuz Birinci Söz - 1928-30 - Barla
  Otuz İkinci Söz - 1928-30 - Barla
  Otuz Üçüncü Söz - 1928-30 - Barla

  Not: Sözler, genel olarak 1926-34 Barla döneminde tamamlanmıştır.

  MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ
  Birinci Mektup - 1929 - Osmanlıca Lem'alar
  İkinci Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 754
  Üçüncü Mektup - 1930 - Aynı eser, s. 67
  Çam Dağı'nda yaz ayları, - 1930 - Aynı eser, s. 67
  Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar - 1930-1931 - Tahminen
  Dokuzuncu Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 47
  On Üçüncü Mektup - 1929 - Mektubat, s. 48
  On Altıncı Mektup - 1930-1931 - Mektubat, s. 47
  On Altıncı Mektubun Zeyli - 1931 - Osmanlıca Lem'alar, s. 96
  On Yedinci Mektup - 1930 - Son Şahitler-3, s. 43
  On Dokuzuncu Mektup - 1929 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70
  Yirminci Mektup - 1928 - Aynı eser, s. 78
  Yirmi Üçüncü Mektup - 1933 - Son Şahitler-1, s. 42
  Yirmi Dördüncü Mektup - 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
  Yirmi Altıncı Mektup - 1932 - Aynı mektubun ifadesi
  Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım -1931 - Aynı mektubun ifadesi
  Yirmi Yedinci Mektup - 1929-1960 - Lâhikaların tamamı
  Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça - 1931 - Tahminen
  Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça - 1933 - Aynı mektubun ifadesi
  Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım - 1934 - Son Şahitler, s. 42
  Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz)- 1916 - Baskı tarihi
  Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat - 1921 - Baskı tarihi
  Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)- 1929 - Tahminen

  LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ
  Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar - 1932 - (Tahminen)
  Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler
  Yedinci Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
  Sekizinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
  Dokuzuncu Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
  Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) - 1934 - (Tahminen)
  On Birinci Lem'a - 1933 - (Tahminen)
  On İkinci Lem'a - 1934 - Barla Lâhikası
  On Üçüncü Lem'a(Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi
  On Dördüncü Lem'a - 1934 - (Tahminen)
  On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'aya kadar) fihristidir>. -
  On Altıncı Lem'a - 1934 - (Tahminen)
  On Yedinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lemalar, s. 346
  On Sekizinci Lem'a - 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lemalar, s. 79
  On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da
  Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar - 1934 - Isparta
  Yirmi İkinci Lem'a - 1934 - Isparta
  Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi)
  Yirmi Dördüncü Lem'a - 1934 - Isparta
  Yirmi Beşinci Lem'a - 1934 - Isparta
  Yirmi Altıncı Lem'a - 1934 - Isparta (Ekser ricaları)
  Yirmi Yedinci Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Müdafaanamesi
  Yirmi Sekizinci Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
  Yirmi Dokuzuncu Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
  Otuzuncu Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
  Otuz Birinci Lem'a (Şualar) - - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
  Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir
  Otuz Üçüncü Lem'a - 1921-23 - Mesnevî-i Arabî

  ŞUÂLAR'IN TELİF TARİHLERİ
  Birinci Şuâ - 1936 - Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)
  İkinci Şuâ - 1936 - Eskişehir hapsi
  Üçüncü Şuâ - 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
  Dördüncü Şuâ - 1938 - (Tahminen)
  Beşinci Şuâ - 1938 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)
  Altıncı Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
  Yedinci Şuâ - 1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
  Sekizinci Şuâ - 1942 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
  Dokuzuncu Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
  Onuncu Şuâ - 1940 - (Tahminen)
  On Birinci Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi
  On İkinci Şuâ - 1944 - Denizli hapsi
  On Üçüncü Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi mektupları
  On Dördüncü Şuâ - 1948-1949 - Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları
  On Beşinci Şuâ - 1949 - Afyon hapsi

  ASÂ-YI MÛSÂ'NIN TELİF TARİHLERİ
  Asâ-yı Mûsâ'dan Birinci Kısım (On Birinci Şuâ) - 1943-1944 - Denizli hapsi
  Birinci Hüccet-i İmâniye (Yedinci Şuâdan) - 1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 90
  İkinci Hüccet-i İmâniye (Otuz İkinci Sözden) - 1928-1930 - Barla
  Dördüncü-Beşinci Hüccet-i İmâniyeler (Otuzuncu Lem'adan) - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
  Altıncı Hüccet-i İmâniye (Onuncu Sözden) - 1928 (1342) - Barla
  Yedinci Hüccet-i İmâniye (Otuz Üçüncü Sözden) - 1928-30 - Barla
  Sekizinci Hüccet-i İmâniye (Üçüncü Şuâ) - 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
  Onuncu Hüccet-i İmâniye (Yirminci Mektuptan) - 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 78
  On Birinci Hüccet-i İmâniye (Yirmi İkinci Sözden) - 1926 - Barla
  Eski Said Dönemi Eserleri
  Eserin Adı- Telif Tarihi- İlk Baskı Tarihi

  v Divan-ı Harb-i Örfî (1909/1911)
  v Hutbe-i Şâmiye (1911/1911 Ar.)
  v Devâü'l-Ye's (1911/1911)
  v Münâzarat(1911/1911)
  v Muhâkemât(1911/1911) Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (Bkz. Tarihçe, /280); Hâlbuki bende "Konstantiniyye Matbaa-i Ebuzziya, (Osmanlıca’dan Latince’ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş.) 1327/1911" tarihli Muhâkemât mevcuttur. Şahiner’de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. (Bkz. Şahiner, s. 117),
  v Reçetetü'l-Avâm (1911/1912 Ar.)
  v Reçetetü'l-Havass (Saykalü'l-İslâm) (1911/1912 Ar.)
  v Nutuk- 1 (1908-1909/1912)
  v Teşhîsü'l-İllet (1911/1912)
  v İşârâtü'l-İ'câz fî Mazanni'l-Îcâz (1914-1916/1918)
  v Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (1919/1919)
  v Noktatun min Nuri Mârifetillah (Nokta) (1919/1919)
  v Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler (1920/1920)
  v Sünûhat(1920/1920)
  v Hutuvât-ı Site (1920/1920)
  v Hakikat Çekirdekleri-2 (1921/1921)
  v Kızıl İ'câz (1899/1921)
  v Lemeât (1921/1921)
  v Şuaat (1921/1921)
  v Rümûz (1921/1921)
  v Tulûat(1921/1921)
  v İşârât (1921/1921) (Badıllı, Eski Said'in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır. (Bkz. a.g.e., 1/354) Abdurrahman Nursî'nin yazdığı Tarihçe-i Hayatin zeylinde bu eser de yazılmıştır. (Bkz. Abdurrahman, s.680)
  v Katre (1922/1922 Ar.)
  v Zeylü'l-Katre(1922/1922 Ar.)
  v Habbe(1922/1922 Ar.)
  v Zeylü'l-Habbe (1922/1922 Ar.)
  v Zerre(1922/1922 Ar.)
  v Şemme(1922/1922 Ar.)
  v Zeyl(1922/1922 Ar.)
  v Zühre(1923/1923 Ar.)
  v Zühr’enin Zeyli(1923/1923 Ar.)
  v Hubab(1923/1923 Ar.)
  v Zeyl’l-Hubab(1923/1923 Ar.)

  Lemeât, Tulûat, Sünûhat, Nokta, Kızıl İ'câz, Rumuz, İşârât, Hutuvât-ı Site, Hakikat Çekirdekleri -birinci cüz, ikinci cüz- adlı eserler,
  Bediüzzaman Darü’l-Hikmet'te iken kaleme almıştır.(Bkz. A. B., s.680. Adı geçen eserlerle birlikte Münâzarat, İki Mekteb-i Musibetin
  Şehâdetnâmesi, Nutuklar, Makalelerve Muhâkematadlı eserler de Eski Said'in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Âsâr-ı Bedîiyye adlı mecmuada
  toplanmıştır.)

  Ayrıca 1899-1906 yılları arasında yukarıda adı geçen "Kızıl İ'câz" adlı Arapça kitabının yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan "Tâlikat” adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif ettiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir. Risale-i Nurları Arapça'ya çeviren değerli ilim adamı İhsan Kasım Salihî’nin –Saykalü’l-İslâm" adı ile neşrettiği bir mecmuada, “Tâlikat” isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said'in elimizde mevcut eserlerin sayısı 34 tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle bu sayı 36’dır. (Eski Said'in eserleri için bkz. Badıllı, Tarihçe, 1/130, 280, 354.)


  Yeni Said Dönemi Eserleri
  Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949'a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.
  Eserin Adı-Telif Tarihi
  v et-Tefekkürü el-İmaniyyu er-Refî' (1918-1930)
  v Nur'un İlk Kapısı (1925)
  v Sözler (1926-1930)
  v Mektubat (1929-1934)
  v Barla Lahikası (1926-1935)
  v Lem'alar (1932-1936)
  v Şualar (1936-1949)
  v Kastamonu Lahikası (1936-1943)
  v Emirdağ Lâhikası-I (1944-1947)
  v Emirdağ Lâhikası-II (1949-1960)
  v Nur Aleminin Bir Anahtarı (1953)
  Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.(Bkz. Badıllı, Tarihçe, 2/709) Abdulkadir Badıllı'nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzaman'ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196'dır.(Bkz. Badıllı, Tarihçe, a.g.y.; Bediüzzaman'ın eserleri için ayrıca bkz. Şahiner, a.g.e.; S. Recep, a.g.e.; el-Aşur, a.g.e. el-Vasîf, a.g.e.; Asım el-Hüseynî, a.g.e.)

  Kaynak: Yrd. Doç dr. Niyazi Beki, Kur’ân’ın Yüksek ve Parlak Bir Tefsiri Risale-i Nur, Şahdamar Yayınları, s.21-24

  Kaynak:
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Benzer Konular
  Risale-i nur külliyatinin umumi fihristi
  Risale-i nur külliyatinin umumi fihristi 1- RİSALE-İ NUR KÜLLİYATININ UMUMİ FİHRİSTİ SÖZLER : 1- Bismillah 2- İmanın Neticeleri (imanda lezzet, küfürde elem oluşu) 3- İbadet
  Bilici: Risale-i Nur'un telif tarihi yazılmalı
  Bilici: Risale-i Nur'un telif tarihi yazılmalı Bilici: Risale-i Nur'un telif tarihi yazılmalı Mücahit Bilici, Risale-i Nur?un telifat tarihi yazılmalı diyerek müzakereye davet etti Devami...
  Risale-i Nur'un Kronolojik Telif Tarihleri
  Risale-i Nur'un Kronolojik Telif Tarihleri Hayatını ilme adamış bir adam, bütün gayesi insanları cehennem ateşinden korumak ve bu dünyaya niçin gönderildiğini anlatmak olan bir hizmet adamı, Bediüzzaman. bu ilim yolculuğunda yazmış olduğu eserlerin tarihsel sıra
  Risale-i Nur Külliyat'ının tek tek yazılış tarihleri
  Risale-i Nur Külliyat'ının tek tek yazılış tarihleri Risale-i Nur Külliyat'ının tek tek yazılış tarihleri bölüm ne zaman yazıldı? Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu, telif edilmiş mi
  Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu, telif edilmiş mi Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu, telif edilmiş midir? Birinci Söz'ün cümlelerine uygun hadis-i serif çıkarabilir misiniz? Devami...
  Yazar : Risale Forum
  "Seni Yaradan Rabbi'nin Adıyla OKU"

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar Mesajlar
  412
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 124 + 5830

  Cevap: Risale-i nur külliyatinin telif tarihleri

  Yeni Said Dönemi Eserleri

  v
  Nur'un İlk Kapısı (1925)


  Nurun ilk kapısı ilk eser olarak kabul edilince 1926 olmuyor o zaman ilk eser telifi.?

  Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949'a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi
  Yazar : Risale Forum


 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 560 + 42526

  Lightbulb Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi
  1899 Kızıl İcaz Arapça
  1908-1909 Reçetet-ül Avam Arapça 1912
  1909 Divan-ı Harbi Örfi 1911
  1911 Reçetet-ül Ulema veya Saykal-ül İslam Arapça 1912
  1911 Hutbe-i Şamiye 1911
  1911 Münazarat 1911
  1911 Muhakemat Türkçe 1911
  1911 Teşhis-ül illet Arapça 1912
  1911 Deva's ül Ye's 1911
  1911 Nutuk-1 1912
  1914-1916 İşarat-ül İcaz
  1918 1919 Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı 1919
  1919 Nokta Türkçe 1919
  1920 Hakikat Çekirdekleri-1 Türkçe 1920
  1920 Sünuhat Türkçe 1920
  1921 Hakikat Çekirdekleri-2 Türkçe 1921
  1921 Lemaat Türkçe 1921
  1921 Şuaat Türkçe 1921
  1921 Rumuz Türkçe 1921
  1921 Tulûât Türkçe 1921
  Muhakemat Türkçe 1921
  1922 Katre Arapça 1922
  1922 Zeyl-ül- Katre Arapça 1922
  1922 Habbe Arapça 1922
  1922 Zeyl-ül Habbe Arapça 1922
  1922 Zerre Arapça 1922
  1922 Şemme Arapça 1922
  1922 Zeyl Arapça 1922
  1923 Zehre Arapça 1923
  1923 Zehrenin zeyli Arapça 1923
  1923 Habab Arapça 1923
  1923 Zeyl-ül Habab Arapça 1923
  1922 Hutuvat-ı Sitte Türkçe ve Arapça 1922

  1926-1930 SÖZLER
  1926 Birinci söz Türkçe
  1926 İkinci Söz Türkçe
  1926 Üçüncü Söz Türkçe
  1926 Dördüncü Söz Türkçe
  1926 Beşinci Söz Türkçe
  1926 Altıncı Söz Türkçe
  1926 Yedinci Söz Türkçe
  1926 Sekizinci Söz Türkçe
  1926 Dokuzuncu Söz Türkçe
  1926 Onuncu Söz Türkçe
  Onbirinci Söz Türkçe
  Onikinci Söz Türkçe
  Onüçüncü Söz Türkçe
  Ondördüncü Söz Türkçe
  1933 Ondördüncü Söz'ün Zeyli Türkçe
  Onbeşinci Söz Türkçe
  Onaltıncı Söz Türkçe
  Onyedinci Söz Türkçe
  1927 Onsekizinci Söz Türkçe
  Ondokuzuncu Söz Türkçe
  1926 Yirminci Söz Türkçe
  1926 Yirmibirinci Söz Türkçe
  1926 Yirmiikinci Söz Türkçe
  1929 Yirmiüçüncü Söz Türkçe
  Yirmidördüncü Söz Türkçe
  1927 Yirmibeşinci Söz Türkçe
  Yirmialtıncı Söz Türkçe
  1929 Yirmiyedinci Söz ve Zeyli Türkçe
  Yirmisekizinci Söz Türkçe
  1928-30 Yirmidokuzuncu Söz Türkçe
  1928-30 Otuzuncu Söz Türkçe
  1928-30 Otuzbirinci Söz Türkçe
  1928-30 Otuzikinci Söz Türkçe
  1928-30 Otuzüçüncü Söz Türkçe

  1929-1934 MEKTUBAT
  1929 Birinci Mektup Türkçe
  1930 İkinci Mektup Türkçe
  1930 Üçüncü Mektup Türkçe
  1930-31 Dördüncü Mektup Türkçe
  1930-31 Beşinci Mektup Türkçe
  1930-31 Altıncı Mektup Türkçe
  Yedinci Mektup Türkçe
  Sekizinci Mektup Türkçe
  1930 Dokuzuncu Mektup Türkçe
  Onunucu Mektup Türkçe
  Onbirinci Mektup Türkçe
  Onikinci Mektup Türkçe
  1929 Onüçüncü Mektup Türkçe
  Telif edilmedi Ondördüncü Mektup
  Onbeşinci Mektup Türkçe
  1930-31 Onaltıncı Mektup Türkçe
  1931 Onaltıncı Mektup'un Zeyli Türkçe
  1930 Onyedinci Mektup Türkçe
  Onsekizinci Mektup Türkçe
  1929 Ondokuzuncu Mektup Türkçe
  1928 Yirminci Mektup Türkçe
  Yirmibirinci Mektup Türkçe
  Yirmiikinci Mektup Türkçe
  1933 Yirmiüçüncü Mektup Türkçe
  1928 Yirmidördüncü Mektup Türkçe
  Telif edilmedi Yirmibeşinci Mektup
  1932 Yirmialtıncı Mektup Türkçe
  1931 Yirmialtıncı Mektup'un İkinci Kısmı Türkçe
  1929-1960 Yirmiyedinci Mektup (Bütün lahika mektupları) Türkçe
  1931 Yirmisekizinci Mektup (Birinci parçası) Türkçe
  1933 Yirmisekizinci Mektup (İkinci parçası) Türkçe
  1934 Yirmidokuzuncu Mektup (Birinci Kısım) Türkçe
  1916-18 Otuzuncu Mektup
  (İşarat-ül İcaz) Türkçe
  Otuzbirinci Mektup Türkçe
  1921 Otuzikinci Mektup (Lemaat) Türkçe
  1929 Otuzüçüncü Mektup Türkçe


  1932-1936 LEMALAR
  1932 Birinci Lem'a Türkçe
  1932 İkinci Lem'a Türkçe
  1932 Üçüncü Lem'a Türkçe
  1932 Dördüncü Lem'a Türkçe
  Telif edilmedi Beşinci Lem'a
  Telif edilmedi Altıncı Lem'a
  1932 Yedinci Lem'a Türkçe
  1933 Sekizinci Lem'a Türkçe
  1932 Dokuzuncu Lem'a Türkçe
  1934 Onuncu Lem'a Türkçe
  1933 Onbirinci Lem'a Türkçe
  1934 Onikinci Lem'a Türkçe
  Onüçüncü Lem'a Türkçe
  1934 Ondördüncü Lem'a Türkçe
  Onbeşinci Lem'a Türkçe
  1934 Onaltıncı Lem'a Türkçe
  1933 Onyedinci Lem'a Türkçe
  1934 Onsekizinci Lem'a Türkçe
  1935 Ondokuzuncu Lem'a Türkçe
  1934 Yirminci Lem'a Türkçe
  1934 Yirimibirinci Lem'a Türkçe
  Yirmiikinci Lem'a Türkçe
  Yirmiüçüncü Lem'a Türkçe
  1934 Yirmidördüncü Lem'a Türkçe
  1934 Yirmibeşinci Lem'a Türkçe
  1934 Yirmialtıncı Lem'a Türkçe
  1935-36 Yirmiyedinci Lem'a Türkçe
  1935 Yirmisekizinci Lem'a Türkçe
  1935 Yirmidokuzuncu Lem'a Türkçe
  1935-36 Otuzuncu Lem'a Türkçe
  Otuzbirinci Lem'a Türkçe
  Otuzikinci Lem'a Türkçe
  1921-23 Otuzüçüncü Lem'a (Mesnevi-i Arabi) Türkçe

  1936-1949 ŞUALAR
  1936 Birinci Şua Türkçe
  1936 İkinci Şua Türkçe
  1937 Üçüncü Şua Türkçe
  1938 Dördüncü Şua Türkçe
  1938 Beşinci Şua Türkçe Altıncı Şua Türkçe
  1938 Yedinci Şua (Ayetü’l Kübra) Türkçe
  1942 Sekizinci Şua Türkçe Dokuzuncu Şua Türkçe
  1940 Onuncu Şua Türkçe
  1943-1944 Onbirinci Şua Türkçe
  1944 Onikinci Şua (Meyve Risalesi) Türkçe
  1943-1944 Onüçüncü Şua Türkçe
  1948-49 Ondördüncü Şua Türkçe
  1949 Onbeşinci Şua Türkçe
  Not:
  1. Araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla 1926'dan sonra telif edilen eserlerin sıralaması bölüm başlıklarına göre yapılmış ve kronolojik sıra dikkate alınmamıştır.
  2. 1926'dan sonra telif edilen eserler elle yazılarak ve teksir makinaları yoluyla çoğaltılmışlardır. Bu eserlerin ilk baskısı ancak 1957-58 yıllarında yapılmıştır.
  Kaynak: Risalei Nur Enstitüsü
  Yazar : Risale Forum


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesajlar Mesajlar
  257
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 98 + 4516

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  tek kelime ile harika...
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  Benim en çok dikkatimi çeken iktisat risalesinin yazilis ve telif tarihi olmustur. 1929nde kuresel krach krizine denk geliyor.
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Mesajlar Mesajlar
  12
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 330

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  önemli olan okumak, okumak da yetmez amel etmek, amel de yetmez ihlaslı olmak, ihlaslı olmak da belki yetmez ama ondan fazlasına da bizim gücümüz yetmez
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 34 + 10

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  Nedir bu kriz, biraz açabilir misiniz?
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  Alıntı Elif_Gul Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Nedir bu kriz, biraz açabilir misiniz?
  1929 yilinda gerceklesen bugune kadar yasanmis en buyuk ekonomik krizlerden biri. Amerikada baslayip butun dunyaya yayilan bi kriz.

  Bu krizden sonra yuzlerce ekonomik model gelistirilmeye calisildi ki dunya krizden kurtulabilsin.

  Sonunda bildiginiz gibi, klasik Keynes modeli tutuldu ama kirize yine tam cozum sunulamadi. Tam bu tarihte, iktisat risalesi telif ediliyor. Yazilma tarihide bildigim kadariyla (emin degilim) 1928 yani krizden bir sene once.
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 34 + 10

  Cevap: Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi

  Çok teşekkürler.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222