Küre-i Arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr; âhirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu Arzı kaldıracak ve dağıtacak, denilir mi? Sözler


Küre-i Arz:Yer küre, dünya.
Zat-ı Kadir:Kadir olan zat, sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan Allah(cc).
Ahiret: Ölümsüz olan öbür dünya, ölüm ve kıyamet ile gidilen ve Cennet-Cehennemin bulunduğu ebedi alem.
Arz:Yeryüzü.