Lâkin onların asl-ı esas-ı mesleği, kulûbün tenviri ve rabtı, yani fazilet-i İslâmiye üzerine sülûk..
yani hamiyet-i İslâmiye ile tahattüm..
yani İslâmiyet için hayatta zühd ve ravhı terk..
Yani ihlas için terk-i menafi'-i şahsî.. Yani tesis-i muhabbet-i umumiyeye teveccüh..
yani ittihad-ı İslâmiyeye hizmet ve irşad...
Münazarat ( 71 )