Ey enesi çifteli, kafası da kibirli!


Şu mizanı bilmeli:
Her adam için elbet cem'iyet-i beşerde, içtimaî binada,


Görmek görünmek için şu mertebe denilen bir penceresi var. Ger pencere, kamet-i kıymetinden yüksekse, tekebbürle tetavül edecek,


Uzanacak. Ger pencere, kamet-i himmetinden alçaksa, tevazu'la tekavvüs edecek, eğilecek.


Kâmillerde, büyüklük mikyasıdır küçüklük. Nâkıslarda, küçüklük mizanıdır büyüklük...
Bediüzzaman Said Nursi