Asıl ismi Mehmed Öğütçü olan Gönenli Mehmed Efendi, 1901 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Gönen’de aldıktan sonra 1920’li yıllarda dinî tahsilini ilerletmek üzere İstanbul’un yolunu tuttu. Burada Serezli Ahmed Şükrü Efendiden ders aldı.

1925 yılında kıraat ilminden icazet aldı. İlk görev yeri Gönen Çarşı Camii İmam Hatipliği oldu (1930). Daha sonraki dönemlerde Hacı Kaftanî, Dülgerlizade ve Hacı Hasan Camilerinde imam-hatiplik görevinde bulundu.

1943’te tutuklandı ve Denizli Hapishanesine gönderildi. Burada Üstad Bediüzzaman Said Nursî ile tanıştı. Mahkemesi beraatla neticelendi.

1954 yılında tayin edildiği Sultanahmet Camii imam hatiplik görevini 7 Temmuz 1982’de emekli oluncaya kadar sürdürdü. Bu sırada değişik cami ve medreselerde fahrî olarak hocalık yaptı, ders okuttu.

1976 yılında Üsküdarlı Hafız Ali Efendinin vefatı üzerine boşalan Reisü’l-Kurrâ görevini devraldı.

Emekli olduktan sonra da değişik camilerde vaazlarına devam etti. 2 Ocak 1991 tarihinde vefat etti.

Gönenli Mehmed Efendi, Bediüzzaman Said Nursî ile hapisteki beraberliğini Son Şahidler isimli eserin ikinci cildinde şöyle anlatmıştır:

“1943’deki Denizli hapsinin arefesinde bir rüya gördüm. Bu rüyanın akabinde polisler geldi. ‘Emir böyle. Fakat yanlış anlamayın. Benim dine karşı saygım var. İki gün size müsaade. Sonra gelip teslim olun’ dediler. Denizli Hapishanesine gidişim böyle oldu.

“Üstadın yanına gidince, bana ‘Hoş geldin Muhammed Efendi, hoş geldin. Sen burada lâzımdın. Korkma! Korkma!’ dedi. ‘Korkum yok efendim’ dedim.
“Hapishaneye girenlere sorarlar mı bilmiyorum. Bana ‘Neresini istiyorsun?’ diye sordular. ‘İdamlıklar nerede ise, orasını’ diye cevap verdim. Katillerin arasında yaşadık. Üstadla görüştük. Mahkemeye gidip geldik, beraber kelepçelendik. Bazen Üstada Kur’ân okudum.”