Ustad Bediüzzaman r.a. Risale-i Nur eserlerinde sadece bir mesele için o da o hizmeti kuraniyedeki en muhim mesele ve ehemmiyetinden dolayı bir şart koymuş belkide bugün islam aleminin hususan risale-i nur talebelerinin en büyük sıkıntısı bu en önemli meseleyi aksattıklarından olsa gerek.

Yirmibirinci Lem'a


İhlas hakkında


(Onyedinci Lem'anın Onyedinci Nota'sının yedi mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken, ihlas münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Nokta'sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmibirinci Lem'a olarak Lemaat'a girdi.)


Bu Lem'a lâakal her onbeş günde bir defa okunmalı.
Lem'alar ( 159 )