Malum son zamanlarda yaşanan nahoş saldırlar olunca bu akşam tevaffuk bu nasihati okudum..Sanki derde derman misali üstadın her bir nasihati;

KARDEŞLERİM !

Çok dikkat ve ihtiyat ediniz.

Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz.
Mümkün olduğu kadar musalahakârane davranınız, enaniyetlerine dokunmayınız, bid'at tarafdarı da olsa ilişmeyiniz.

Karşımızda dehşetli zındıka varken, mübtedilerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevketmemek gerektir.

Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rastgelseniz, mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız.
İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir sened olur.

İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeğe çalışınız.

Umum kardeşlerime birer birer selâm.
Emirdağ Lahikası