Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 532 + 29689


  4 üyeden 4 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Risale-i Nur'lar Sadeleştirilemez!  Mehmet Şevket Eygi “[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların Yazısı İslam ve Kur’an Yazısıdır” başlıklı yazısında [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların sadeleştirilmesi ile ilgili bir yazı kaleme almış. Mustafa Sungur Ağabey’in açıklamasına da yer veren Eygi’nin yazısı şöyle:

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’lar Sadeleştirilemez

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] Ümmet-i İslamiyenin ortak malıdır. Binaenaleyh Nurcu olsunlar veya olmasınlar, bütün Ehl-i Sünnet Müslümanları [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] hizmetlerini bilmeli, takip etmeli ve desteklemelidir.


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] imana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, ümmete, İslam ahlakına hizmet etmiştir ve etmektedir.

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] Hazretleri’nin vefatına kadar [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] camiası birlik, ittihad, vifak, tesanüd içindeydi. Üstad hazretlerinin vefatından sonra maalesef parçalanmalar oldu… Sanırım şu anda yirmi küsur bağımsız cemaat ve grup var.

  Kimseyi üzmek, sinirlendirmek, öfkelendirmek istemem. Ehl-i Tevhid, Ehl-i Kıble ve Ehl-i Sünnet olan bütün mü’minler kardeşlerimdir. Meşrep farklılıkları önemli değildir. Kimseyi üzmek istemiyorum.


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un temel prensiplerinden biri de Huruf-ı Kur’aniyeyi yani İslam ve Kur’an yazısını muhafaza etmektir. Kur’anın Arapça orijinal metni ve nazmı nasıl Latin harfleriyle yazılamazsa, bir tür Kur’an tefsiri olan [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] da İslam ve Kur’an yazısıyla yazılmalı ve yayınlanmalıdır. Üstad hazretlerinin görüşü ve talimatı budur. Gerçi [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların bizzarure, bilmecburiye Latin harfleriyle yazılmasına izin, ruhsat, fetva vermiştir ama bu ruhsat geçicidir.

  Anadili Türkçe olan Müslümanların başlarına gelen büyük felaketlerden biri de 1928’de harf inkılabının yapılmış olması, bin yıldan fazla kullanılmış olan İslam harflerinin yasaklanıp Latin harflerine geçilmesidir. Bu inkılap yüzünden Türkiyeli Müslümanların kültür, lisan, edebiyat, tefekkür hayatında korkunç ve vahim bir kopukluk olmuştur. Üstad hazretleri buna razı olamazdı.

  Üstad, Latin harflerine Ladini Hurufat diyor. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’dan bu konuyla ilgili birkaç cümle ve paragrafı aşağıda okuyacaksınız.


  “[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un bir vazifesi… Huruf-ı Kur’aniyeyi muhafaza olduğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde İnşallah müsaade olur.” (Kastamonu Lahikası, s. 444)


  “Hatt-ı Kur’anın refine çalışanları susturmalıyız. Ve Kur’anı unutturmaya niyet edenlerin niyetlerini onlara unutturmalıyız.” (Rumuzat-ı Semaniye, s. 20)


  “[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un bir vazifesi de bid’ate (yeni harflere) karşı Kur’an yazısı ve harflerini muhafaza etmektir.” (Kastamonu Lahikası, s. 77)


  “Ecnebi hurufatını ehl-i İslamın en mühim hükümeti resmi bir surette kabul ve neşir ve cebrettiği halde [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] şakirdleri bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’aniyi harika bir surette neşir ve tamim ile muhafazasına çalıştıkları bir zamanda…” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 138)


  “…ladini hurufunun resmen kabulü tarihine bir tek fark…”(Rumuzat-ı Semaniye)


  Zamanımızda [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] cemaatleri içinde, üstadın yazı ve alfabe konusundaki istek ve talimatına en fazla riayet eden “Yazıcı Nurcular” denilen ve merkezi Isparta’da bulunan, Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın bazı yerlerinde şubeleri bulunan muhlis, mübarek bir cemaattir. Bu hayırlı cemaat bütün [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ları Osmanlıca olarak yani İslam ve Kur’an yazısıyla yayınlamaktadırlar. İki seneden beri yaz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği yaparak Osmanlıca kursları açmışlar ve yüz elli bin kişiye, bin yıllık milli ve dini yazımızı öğretmişlerdir. İnşallah birkaç yıl içinde bu rakam milyonları bulur.


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un bir özelliği de çok zengin, çok engin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olmasıdır. Üstad hazretleri [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların sadeleştirilmesine, bugünkü ahenksiz arı, duru öz Türkçeye tercüme edilmesine izin vermemiştir.

  Lisan, kültür ve din faaliyetlerinin temel aletidir. Lisan yozlaşırsa kültür de, dini tefekkür de yozlaşır.

  1928’de alfabe devrimi yapıldıktan sonra, Bulgaristan’dan getirilip Dil Kurumunun başına geçirilen Agop Martayan adlı Ermeni filolog vasıtasıyla zengin Türkçe tahrip edilmiş, ortaya sade suya tirit ahenksiz ve derinliksiz uydurma bir dil çıkartılmıştır.


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların orijinal metni muhafaza edilirse lisandaki yozlaşmalar ve tahribat bir dereceye kadar önlenebilir.

  Üstadın varisi ve vekili durumunda bulunan muhlis, has hizmetkarların muhalefetine rağmen [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların, Üstadın lisan ve üslubundan bugünkü yozlaşmış arı, duru, sade Türkçeye tercümesinin yapılmasını bendeniz bir Müslüman olarak doğru bulmuyorum. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un has bir hizmetkarı olmadığım için bu konu da hod be hod kendi fikirlerimi ve tenkitlerimi ileriye sürmektense Üstadın ve [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların has hizmetkarı merhum Mustafa Sungur’un, vefatından kısa bir müddet önce hasta döşeğinde bu konu ile ilgili söylediklerini internetteki görüntülü beyanından aşağıya naklediyorum. Bakınız [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]lara ve Üstada ihlasla, feragatle, fedakarlıkla, can ve başla hizmet eden bu muhterem zat, bu örnek Müslüman ne diyor?

  “Bazı dergilerde ‘bu işin üzerine fazla gitmeyin’ vesaire söylenmiş gibi ifade ediliyor. Ben katiyen böyle bir şey söylemedim. Çünkü Üstadımızın beyanı harici, sadeleştirme yazısı üzerine şey mi olur? Hayır ben öyle bir şey söylemedim… Söylemem de. Çünkü cevaz vermek gibidir... Neuzubillah bizim şeyimizin fevkinde bir şeydir. Biz Üstadımızdan nasıl duyduksa, nasıl te’lif edilmişse, şimdiye kadar nasıl gelmişse öyle onun revacını istiyoruz. Şimdi bu meseleyi şey edenler büyük hata ediyorlar yani. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’a büyük bir iftira ediyorlar, sadakatsizlik gösteriyorlar. Bu [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’a tecavüzdür. Şimdiye kadar ….. bir asra yakın neşrolmuş da, bir şey olmamış da, şimdiden beri de sadeleştirmeye uğraması doğrudan doğruya [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’a tecavüzdür… Bütün onların hukuklarına, ağabeylerin hukuklarına tecavüzdür.


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un sadeleştirilmesi baştan başa ihanettir [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’a… Üstad’ın hukukuna tecavüzdür. Hiçbir şekilde cevaz verilemez. Üstad’ı beğenmemek gibidir. Üstad’ın sözleri yerine başkalarının sözlerini şey etmektir. Buna karşıyız. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’dan başka, [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un esasından başka, şimdiye kadar te’lif olunduğu üzere, şimdiye kadar geldiği gibi onun hilafında sadeleştirmek neticesi altında yapılanlar tecavüzdür [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’a. Biz böyle itikad ediyoruz ve böyledir de. Şimdiye kadar hiç değiştirilmedi de, neden (şimdi) bu iş böyle oldu? Demek ki bazı muarızlar var, [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’u çekemiyorlar yani. Kendi ifadelerini [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’un yerinde, kendi ifadelerini, beyanlarını sokmak istiyorlar. Bu bir aşırı davranıştır, bunun şiddetle önlenmesi lazımdır. Biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaneti, bu tecavüzü lanetliyeceğiz. Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri bacakları kırılsın bunların. Ne tecavüz yahu? Utanmadan…”

  Bugünkü Türkçe ile [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]’ların incelikleri, zenginliği, ufuk genişliği, gavamızı ifade edilebilir mi? Maalesef edilemez.

  Fuzulinin Hadikatü’s-Süeda’sı sadeleştirilince ne olur? Berbat olur… Kuşa döner… Bir nev’i tahrife uğramış olur.

  Abdülhak Hamid’in Makber’i sadeleştirilebilir mi?... O harika ve mükemmel Osmanlıca metin hiç uyduruk Türkçe ile ifade edilebilir mi?

  İşte [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] da sadeleştirilemez, Üstadın zengin ve engin Türkçesinden uyduruk, fakir, derinliksiz, ahenksiz, dar öz Türkçeye tercüme edilirken nice dakikalarını, latifelerini, inceliklerini kayb eder.


  Bütün samimi, muhlis, firasetli [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] talebesi kardeşlerimin ellerinden öperek İslam ve Kur’an yazısını ve Nurların asli=orijinal metnini korumalarını, İslami yazımızı ve zengin kültür dilimizi Nurcu olmayan Müslümanlara da öğretmelerini naçizane ümit ve temenni ederim. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]ların, Üstad hazretlerine ve has talebelere rağmen
  sadeleştirilmesi büyük bir vebaldir. Bunu yapanların birtakım “tokatlardan” korkmaları gerekir.

  Bu yazımda sürç-i lisan ettimse affola.


  Benzer Konular
  Risale-i Nur Niçin Sadeleştirilemez?
  Risale-i Nur Niçin Sadeleştirilemez? İnsan, sadece bedenden ibaret yaratılmamıştır. İnsan; akıl, kalp, ruh ve binlerce letafetle donatılmıştır. Risale-i Nur Külliyatı'nda akıl ve kalb birlikte yürürler. Her ikisinin de gıdaları birlikte sunulmuştur. Bazı k
  Şevket Eygi: Risale-i Nur sadeleştirilemez!
  Şevket Eygi: Risale-i Nur sadeleştirilemez! Şevket Eygi: Risale-i Nur sadeleştirilemez! Gazete yazarı Eygi, Risale-i Nur'un Ümmet-i İslamiyenin ortak malı olduğunu söyledi ve sadeleştirmeye karşı çıktı De
  Risale-i Nur Niçin Sadeleştirilemez ve Değiştirilemez?
  Risale-i Nur Niçin Sadeleştirilemez ve Değiştirilemez? 1. Resail-in Nur'un mesaili; ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. (Kast.L.211) 2. Onlar ne hal ile yazılmış ise, öyle kalması lâzım
  Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez?
  Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Ezan ve ibadet örneğinin verildiği açıklamada "çaba sarfedilmesi"ne vurgu yapıldı Devami...
  Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez?
  Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Risale-i Nur Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risale-i Nur Külliyatında akıl ve kalb birlikte yürürler. Her ikisinin de gıdaları birlik
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2013
  Nereden Yer
  Erbil
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 27 + 50


  4 üyeden 4 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'lar Sadeleştirilemez!

  Paylaşım için teşekkürler hocam.
  Ben de Risale-i Nur'u tam olarak anlamakta sıkıntı çekiyor sabır gösteremiyordum. Manasını bilmediğim bir kelimeye takılıyor onu anlarken cümlenin anlattığını kaçırıyor tekrar tekrar aynı paragrafı okumak zorunda kalıyor, "bırak bu işleri" diyen nefsime meylediyordum. Ancak sonra kendimce bir yöntem edindim ve nefsime tokat gibi indirdim.
  Hali hazırda kaydedilmiş mp3 formatındaki Risale okumalarını dinliyor ve bir yandan da erisale sitesinden okuyarak takip ediyorum. Manasını bilmediğim bir kelime geçince imleci kelimeye götürüyorum kulağımla cümleyi takip ederken kelimenin manasını da okuyorum. Böylelikle duraksamadan anlayarak okuyabiliyorum. Biraz tabirlere aşinalık kazanınca zaten kulakla takip etmeye gerek kalmıyor.

  Okuduğunu anlayamamaktan muzdarip olanlara tavsiye ederim.
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 124 + 5860


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'lar Sadeleştirilemez!

  Muhammed Gazi kardeşim güzel bir teknik başkalarına da faydalı olacağı kanaatindeyim..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 532 + 29689


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'lar Sadeleştirilemez!

  Alıntı Muhammed Gazi Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Paylaşım için teşekkürler hocam.
  Ben de Risale-i Nur'u tam olarak anlamakta sıkıntı çekiyor sabır gösteremiyordum. Manasını bilmediğim bir kelimeye takılıyor onu anlarken cümlenin anlattığını kaçırıyor tekrar tekrar aynı paragrafı okumak zorunda kalıyor, "bırak bu işleri" diyen nefsime meylediyordum. Ancak sonra kendimce bir yöntem edindim ve nefsime tokat gibi indirdim.
  Hali hazırda kaydedilmiş mp3 formatındaki Risale okumalarını dinliyor ve bir yandan da erisale sitesinden okuyarak takip ediyorum. Manasını bilmediğim bir kelime geçince imleci kelimeye götürüyorum kulağımla cümleyi takip ederken kelimenin manasını da okuyorum. Böylelikle duraksamadan anlayarak okuyabiliyorum. Biraz tabirlere aşinalık kazanınca zaten kulakla takip etmeye gerek kalmıyor.

  Okuduğunu anlayamamaktan muzdarip olanlara tavsiye ederim.
  Ecmain olsun..Maşallah!..Rabbim bu gayretinizi daim eylesin.İstifadeniz nurun ala nur olur inşaAllah..Böyle güzel paylaşımları görünce inanın çok bahtiyar oluyoruz.Çünkü;hepimiz insanız ve hepimizin bu yöndeki gayretleri ve beraberliği ala bir şevk menbaı oluyor.

  Binler bârekâllah ve mâşaallah ve es’adekâllah deriz.

  es’adekâllah: Allah seni mesut etsin, mutlu kılsın.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222