SİTE DİYOR: "Sözün özü; hiçbir ehl-i iman,ehli vicdan sadece Risale-i Nur’ların değil hiçbir İslami eserin tahrif olmasına çarpıtılmasına taraftar değildir,olamaz. Hocaefendi’ye tahrifatçı,ihanet içinde diyenlerin kulakları çınlasın ve böyle yaygara yapmalarının hangi şer odaklarının menfaati hesabına geçtiğini tasavvur etsinler,bu hatalarından dönsünler ve enerjilerini İslam kardeşliğinin,birliğin ve beraberliğin tesisi için sarf etsinler diyoruz. Çünkü doğru ya da yanlış,“Kur’an’daki tasrif ve tenezzülat-ı ilahiye hakikati,nakl-i hadis bi’l-mana ,mealler,hadis tercümeleri,risalelerin yeni yazıyla neşri, risale tercümeleri, Üstad’ın gençler için yaptığı kelime değişiklikleri” gibi hususları dikkate alarak kendi içtihadlarına göre iman hakikatlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına sadeleştirme yapan kardeşlerimiz üzerinden Hocaefendi’yi hedef alıp onu ihanetle suçlamak büyük bir vebaldir ve bu vebalin altından hiç kimsenin kalkamayacağını düşünüyoruz."

* "yaygara yapmalarının hangi şer odaklarının menfaati hesabına geçtiğini tasavvur etsinler,bu hatalarından dönsünler ve enerjilerini İslam kardeşliğinin,birliğin ve beraberliğin tesisi için sarf etsinler diyoruz." bU cümlesi ise gene önceki cevablarımda dediğim gibi hem gel dinime küfret sonra kitabımdan bize ilişmeyin gibi ayetler göstermeye benzer. gel benm nezih mesleğime iliş sonra bize ilişmeyin üstad böyle böyle diyor deyin. hadi oradan yallah. önce senin savunduğun adamlar bu ihaneti yapmasa idi bu hakareti etmese idi. onlar yapınca bize ise MUHABBETE MUHABBET ADAVETE ADAVET kaidesi düşer.

*" hangi şer odaklarının menfaati hesabına geçtiğini tasavvur etsinler" demişler. bende diyorum evet Risaleleri tahrif ederek hangi şer odaklarının menfaati hesabına geçtiğini tasavvur etsinler diyorum.

* ".Üstad’ın gençler için yaptığı kelime değişiklikleri.." kendileri külliyattan mektub kleyip çıkarttıkları gibi kelime ekleme değiştirmeye yetkili görüyorlar. yazıkkklar olsun yüzleri toprak olasıcalar