SİTE GENE DİYOR:"Her şey bir tarafa Üstad’ın Kur’an’ın üslupları için kullandığı “ettenezzülatü’l-ilahiyyeti ilâ ukûli’l-beşer” hakikati bizim için bir şey ifade etmiyor mu? Zira yüceler yücesi Rabbimiz bile sırf kulları O’nu tanısın bilsin diye kendi azametine göre bir dille değil de kullarının anlayabileceği bir dile “tenezzül” buyurarak konuşmaktadır. Gelin o ifadeleri tekrar hatırlayalım:"

* YAPILAN İŞİ İLLA MEŞRU HOŞ GÖSTERMEK İÇİN KUR'ANA DAİR MUHTELİF YERLERDE ÜSTADIMIN SARFETTİĞİ MANALARI İLERİ SÜRÜYORLAR.