Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
6 sonuçtan 1 ile 6 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  İFTİRALAR ORGANİZASYONUNA MUSKİT CEVAB


  Cumhur-u avamı, bürhandan ziyade, me'hazdaki kudsiyet imtisale sevkeder.


  Her müstaid; nefsi için içtihad edebilir, teşri' edemez.

  Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir.

  Mektubat


  “Arapça’da 62.000 kelimenin Türkçe karşılığı yoktur. Siz isteseniz de tam tercüme yapamazsınız. Mesela Rububiyet,Uluhiyet gibi. Bu kelimelerin karşılığı yoktur. Arapça’dan tercüme kesinlikle orijinal olmaz ve mana bozulur. En az verim de maalesef Türkçe tercümede olmaktadır. Risaleleri anlamak için sadece dilde ısrar etmemelidir”
  --------------
  :“Bu bir saygının ifadesidir. Ben bunu öper başıma korum. … Buna rağmen kanaati-i vicdaniye ile o mevzuda yapılacak şeyler bence yapılmalı,onda da diriğ edilmemeli. Hakperest olmalı.”

  Fetullah Gülen

  Eğer bir insan kendi beyanlarıyle kendi kendini cerh ediyorsa daha kabili hitab olamaz.Böyle birbiriyle tenakuz içinde ifadeleri olan birini savunmaya çalışanlarda nazarımda sefildir.Delilleri aynı yazıdan alıntılıyorum itham altında kalmayalım.

  Kanaatimize göre bu konunun gündemde olmasına rağmen onun susmasının nedeni tamamen ağabeylerin takdir ettiği ve hayran olduğunu söylediği hissiyatına saygıdan kaynaklanmaktadır ve sözünü ettiğimiz sohbetindeki sözleri buna işaret etmektedir.iftiralar.org un iftirası

  --------------

  Cevab :


  Bizim kanaatimize göre ise susmasının sebebi yediği haltı bildiği için çocukların yaramazlık yaptıktan sonraki suçluluk halinden kaynaklanan bir susma halidir.Evet çıksın konuşsun bakalım ne diyecek evet yaptım yaptırdım diyebilecekmidir.

  Kat'a ve asla diyemiyecektir.

  Eğer iddia edildiği gibi olsaydı ağabeylere nezaketende olsa hürmet eder cevap verirdi.

  Zaten Hocaefendi’nin maksadı da bu olduğundan kendi eserleri üzerinde de bu uğurda,yani anlatılan hakikatlerin gönüllere yerleşmesi adına her türlü değişikliğin yapılmasına müsaade etmekte ve şöyle demektedir:“... Önceleri kendim tebyiz ediyordum,şimdi sağ olsun çok kıymetli arkadaşlarım yapıyor ve onlara ‘istediğiniz tasarrufu yapabilirsiniz,istediğinizi çıkarabilirsiniz,istediğinizi sokabilirsiniz,istediğiniz cümleyi değiştirebilirsiniz.” Çünkü içinde bir hakikat varsa bence o hakikat ifadenin küm kümiyatına takılmamalı. Rahat olmalı. Yaptığı her şeyi insan miri malı gibi ortaya koymalı. Miri malı,bana ne... İktibas serbest,isteyen istediği yeri alabilir,hiç işarette bulunmayabilir. Parantez içine bile almayabilir,önemli değil. Önemli olan onların başkaları için bir şey ifade edip etmemesi…”

  Aslında o bunları söylerken Üstad’ının yaptığını yapıyor. Çünkü bakın Üstad Hazretleri de Nurlara herkesin sahip çıkması gerektiğini anlatırken bunun nedenini nasıl izah ediyor:“Bununla beraber,kat'î delillerle size ispat etmiştir ki,meydan-ı istifadeye vaz edilen eserler mîrî malıdır,yani Kur'ân-ı Hakîm’in tereşşuhâtıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Haydi,farz-ı muhal olarak,ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum;benim bir kardeşimin dediği gibi,madem bu Kur'ânî hakikat kapısı açıldı,benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak,ehl-i ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğnâ etmemelidirler.” Ama ne yazık ki bu gün risaleleri sadece bir zümrenin özel mülkü gibi telakki eden tahammülsüz bir inhisar fikri almış kendini gösteriyor.

  iftiralarorgun iftiralarından alıntı
  ---------------

  Cevab :

  Bu paragrafta kendi eserlerinde güya tasarruf hakkına izin verdiğini beyan ediyor.Buradan Risale-i Nurlara da izin verilmesi gerektiği manası çıkarmı?

  Bir müellif kendi eserinde istediği gibi tasarruf eder; fakat başkasının eserinde şerran hiç bir hakkı yoktur ki tasarruf etsin! Bu nasıl mantıktır?Beşeri kanunlarda bile bu böyledir; kaldı ki ahirete ait işlerde kul hakkına girdiği için afvı kabil değildir.

  Dinsizlik mi desem; insaniyeti terk etmek mi desem ;bilemiyorum; yapılan bu ameliyenin karşılığını ifade etmekte zorlanıyorum.

  Diğer taraftan sadeleştirilen eserler hakkında yapılan itirazlarda muhatap olarak Hocaefendi’nin alınması kanaatimizce yanlıştır. Zira sadeleştirmeyi yapan Ufuk Yayınevi’dir ve bu hususta yayınevi basına açıklamada bulunmuşlardır. [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] Bu açıklamalarında gerekçelerini anlatırken Hocaefendi’yi konuya dâhil etmemişlerdir. Çünkü onlar sadeleştirme yapılabilir mi hususundaki lehte-aleyhte delilleri değerlendirerek kendilerince müsbet bir karara varmış ve bunu uygulamışlardır. Buna da hakları vardır diye düşünüyoruz. Çünkü Üstadımız “Bu Risaleleri anlayarak ve kabul ederek bir sene okuyan,bu zamanın hakikatlı bir âlimi olabilir” demiyor mu? Ayrıca her bir Nur talebesini “… derecesine göre birer Said ve birer vârisim ve benim yerimde Nurların birer bekçi muhafızı olarak mânevî bir hâtıraya binaen kabul” ettiğini ifade etmiyor mu? Ama o arkadaşlar eğer Hocaefendi bu konuya müdahil olmuş olsaydı elbette bu hususu da çekinmeden belirtirlerdi diye düşünüyoruz.
  iftiralarorgun iftiralarından alıntı
  ------------

  Cevab :

  Nefisini dinleyen adam aleyhinde olan bir şeyi lehinde zanneder.Bu paragraf bu yazıyı yazan adamların nefsilerine tabi olduğunun göstergesidir.Eğer bu hükümleri kabul edecek olursanız nurcu olmanız gerekir burada hedef kitle bu risaleleri okuyanlardır;öyleyse risale-i nurları okuyanların bir senede alim olabileceğini beyan etmektedir başkasının yazdığı kitapları değil.

  Eğer böyle bir iddanız varsa Risale-i Nur okuyarak olmalı... Yoksa etrafta çok alim var.Hem ayrıca nur talebesinin vasfı kendi yazmış gibi esere sahip çıkmasını iktiza eder.Kim kendi yazdığı kitabını tahrif ederek anlaşılmaz hale getirir ki?

  Yaptıkları ihanet cinayet gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı örtmek için ne yapacaklarını şaşırdılar.Risale-i nurun sadeleştirilmesine delil bulamadıkları için kendilerine delil bulamaya çalışıyorlar.

  Demek ki bu konuda yayınevine tepki vermek yerine mevzunun doğrudan müsebbibi ve müdahili olmayan Hocaefendi’yi hedef almak,bunu da gerek medya gerekse sosyal paylaşım ağları ile yapmak insaflı ve hakperest bir yaklaşım değildir. Böyle bir üslup ve yaklaşım sergileyerek Hocaefendi’den cevap beklemeye de kimsenin hakkı yoktur. Çünkü onun böyle alâ mele’innas mü’minlere,hele de büyük saygı duyduğu Üstad’ın mümtaz talebelerine laf yetiştirmek “namusum” dediği karakterine zıttır. Tek gayesi i’la-yı kelimetullah,nam-ı celil-i Muhammedi’yi (sallallahu aleyhi ve sellem) her tarafa ulaştırmak için çalışmak olan bir zatın bu tarz polemiklere dâhil olmasını beklemek hizmet-i imaniye açısından da doğru değildir. Zira mü’minler arasındaki medar-ı niza konulara dair Üstad Hazretleri’nin herkesin malumu olan çok ikazları vardır ve “Sakın münakaşa etmeyin…” mealindeki o ikazlara ve ihlâs düsturlarına azami dikkatin her Nur talebesinin vazifesi olduğu izahtan vârestedir.
  iftiralarorgun iftiralarından alıntı

  ----------------

  Cevab :

  Şimdi bu paragrafta niyetleri ortaya çıkmış cevap vermekten ağabeylere hakaret etmeyi algılıyorlar.Acib bir halet-i ruhiyeleri var.Yani cevap vermemizi iktiza eden dinin incizabı olan uhuvvet bizlerde yok diyorlar.  Ayrıca Hocaefendi’nin bu meselelerde neden konuşmadığı sık sık sorulurken,onun ısrarla susmayı tercih etmesinin sebebi üzerinde hiç düşünülüyor mu acaba? Bütün ehl-i vicdan otoritelerin teslim ettiği ulum-ı İslamiyedeki derinliği müsellem iken neden susuyor bu zat? Acaba Üstad’ının ihlas risalelerindeki prensiplerine harfiyen uyma hassasiyeti olabilir mi? Ya da susması -tabii ki anlayanlara- bir çeşit konuşma ama çok daha tesirli bir konuşma,bir “sessiz çığlık” olmasın? Söyleyeceklerinin Nurlarda zaten bulunduğunu,ehl-i vicdan ve ehl-i firaset olanların hakikati zaten gördüğünü düşünüyor olmasın?
  iftiralarorgun iftiralarından alıntı

  ----------

  Cevab :

  Bütün ehl-i vicdan otoriteleri kimlerdir? islami cemiyetler içinde Güleni alim kabul eden muteber bir kişi dahi yoktur.Hem nur talebeleri alim kabul etmedikten sonra bütün dünya alim dese kimseyi inandıramazsınız.İhlas risalesinin prensiplerine uymadığından susmuş olmalı sessiz çığlık dediğinizde ancak yaptığı fenalığın ruhlarda vicdanlarda dalga dalga meydana getirdiği çığlıkların aksi sedasıdır.

  En acib iddialarıda risale-i nurların sadeleştirilmesini iman kurtarmak için yaptıklarını söylemeleridir.Risale-i nurların imanları şimdiye kadar kurtarmasının sebebi uslubu belagatı selaseti gibi hususiyetlere münderiç olmasıdır siz bunları bozduktan sonra hangi akılla böyle bir iddiada bulunabilirsiniz?

  Hem risale-i nurlardan başka iman kurtaracak bir eser yokmuş gibi yazmışlar...

  Madem maksadınız iman kurtarmak Kur'an tefsiri yazınız hadis tefsiri yazınız yahut çok biliyorsunuz; ya kendiniz iman hakikatlerini yazınız beyan ediniz;imanları kurtarınız; imansız gitmesinler ateistler.Yaptığınız tahrifata kılıf bulmak için ağzınıza iman hakikatleri kelimelerini almayınız.
  Yazı çok uzun ve tamamen safsatadan ibaret olduğu için hepsine cevap yazmaya hem vaktim dar hem sinirlerim dayanmıyor; nefislerinin avukatlığına soyunmuşlar; ahmaklara verilecek en güzel cevap sukuttur.

  Fakat bazı aldanmışlar olabilir ümidiyle bir kaç iddiaya cevap verdim.Risale-i nur okumuş en amele biri bunların iddialarını nasıl değelendiriyor? Numune olsun diye yazdım.

  Çok ağır ifadelerim vardı. Çoğunu kendim tashih ettim inşaallah daha ağırları bu tahrif hareketi durdurmazsa ve devam ederse bizde Badıllı ağabeyin dediği gibi bunların zikzaklarını açıklamaya devam edeceğiz fakat bu kadar yumuşak olmayacaktır.

  Benzer Konular
  iFtiralar.org'un KIYAS-I MAALFARIK'I
  iFtiralar.org'un KIYAS-I MAALFARIK'I SİTE DEMİŞ Kİ: "Üstadımızın olduğu gibi onun da bütün davası imanların kurtarılmasıdır. Daha önce bu husustaki başka yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi sadeleştirilmiş bir risaleyi alarak imanının kurtaran bir ge
  iftiralar org'a -3
  iftiralar org'a -3 gene demiş: "Diğer taraftan sadeleştirilen eserler hakkında yapılan itirazlarda muhatap olarak Hocaefendi’nin alınması kanaatimizce yanlıştır. Zira sadeleştirmeyi yapan Ufuk Yayınevi’dir ve bu hususta ya
  iftiralar org'a -5
  iftiralar org'a -5 site demiş:"Üstadımız da risalelerde bazı hadisleri söz konusu “nakl-i hadis bi’l-mana”ya göre aktarmıştır. Aynı şekilde Üstad Hazretleri risalelerin Latin harfleriyle yazılmasına önce karşı çıkmış
  Badıllı abi'ye iftiralar sitesinin saldırısı ve cevabımız
  Badıllı abi'ye iftiralar sitesinin saldırısı ve cevabımız BADILLI ABİ'YE İFTİRALAR SİTESİNİN SALDIRISI VE CEVABIMIZ 1-Zaman içinde değişen bir insan için belki ama bir insan “çok muhterem,çok müttaki ve çok âlim”ken birden bire ne oluyor da tahripkâr,müfsi
  Bediüzzaman Said-I Nursi ye atilan iftiralar
  Bediüzzaman Said-I Nursi ye atilan iftiralar Bediüzzaman Said Nursi, 20. yüzyılda yetişmiş en büyük İslam alimlerinden biridir. 87 yıl süren hayatı boyunca İslam'ı savunmuş, materyalist felsefeye, din ve mukaddesat düşmanlarına karşı büyük bir mücadele vermiştir. 6
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  Hayatımda çok nadir beddua etmişimdir hatta internette ilk defa beddua edeceğimi bildirerek bu iftiralar.org ve yöneticilerine nasip olacak. Herşey konuşulup tartışılabilir ancak kalkıpta "Ne yaparlarsa yapsınlar bu akıntıyı durduramayacaklar" manasındaki "Sadeleştirmeye Karşı Çıkmak Akıntıya Karşı Kürek Çekmektir" diyecek kadar ifrat ve tefrite girmişlerse bunlara ancak beddua edilir..

  Ama bu değilki saçmalıklarına reddiye verilmemeli evet tespit edilenlere cevap verilmeli ve hidayet umulmalı ama ifrat ve tefritlerine beddua ediyorum.
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (22-06-2013 Saat 15:03 ) değiştirilmiştir.
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  iftiralar.org aynı sadeleştirenlerin sadeleştirdikleri her satırda, bu işi neden yaptıkları hakkındaki "yayıncı notu" başlıktaki yazıya ters düştükleri gibi, onlar da her yazdıkları satırın içinde kendilerine ters düşüyorlar. Adeta bir cevap verme, altta kalmama hastalığı kendilerini sarmış. Şöyle soru gelirse nasıl cevap vereyim, bunu sorarlarsa ne diyeyim şeklinde bir zihniyetleri var. Hakkı teslim etmek için bir gayretleri yok bu sadeleştirme mevzusunda. Ben de sanırdım ki izzet, haysiyet ve şereften insan başını eğmez. Unutmuşum, gurur da, enaniyet de başı dik tutarmış.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 4. #4
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 132 + 6655


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  Yoksa siz, bunların nur talebesi olduğunu mu zannediyordunuz? Enaniyetli yıldız böcekleri nur talebesi olmaktan uzaktır. Hakkı kabul etmeyen, nefsini avukat gibi savunandan bir halt olmaz, olsa olsa cahil dost olur.
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 121 + 4530


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  Alıntı kenz-i mahfi Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yoksa siz, bunların nur talebesi olduğunu mu zannediyordunuz? Enaniyetli yıldız böcekleri nur talebesi olmaktan uzaktır. Hakkı kabul etmeyen, nefsini avukat gibi savunandan bir halt olmaz, olsa olsa cahil dost olur.
  Bilmiyorum ama zamanın beni haklı çıkartmasına üzüldüm. O Meslekte gidenleri ben bir türlü nur dairesinin içinde kabul edememiştim. muhtelif beyanlar duyuyordum ama nurları okumayan nurlardan başka - KURAN VE HADİS HARİC - Kitaplara değer veren okuyan üzerine zaman teksif eden nasıl nurcu olur derdim ve bir türlü içim almazdı. zaman beni yalan çıkartsa idi o kaça meşreb nurcu olsa idi..
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2013
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 29 + 10


  Cevap: Iftiralar organizasyonuna muskit cevab

  sözün özü...Risale-i nuru sadeleştirenlere lanet olsun...
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222