Herşeyin Bir Müekkel Meleği Olduğu Malum. HERŞEY TABİRİNE DİKKAT EDERİM O HALDE BENİM RİSALELERİMİN DE BİR MÜEKKELİ VAR. MEKTUBA NAZIR OLAN MÜEKKEL MELEK BANA İHTAR ETTİ:
Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak etmemek,
ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım.

Acaba bid'aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden;
nereden nur bulabilir,
hangi yoldan gidebilir?

Envar/İhlasnur - Mektubat ( 396 )

Taharri ederken bu metin geldi dedi:" bana dikkat et! Beni kendi meslek ve meşrebine göre anla ben sadece yazıldığım zamana has değilim. Bak senin davana ihanet ediyorlar benim eczaları olduğum RİSALE-İ NUR'u KESMEK İSTİYORLAR Sessiz kalma beni tatbik et." dedi.

Bende dedim seni şöyle düşüneyim:
Zulümat-ı istikbali tenvir eden KUR'AN'DAN TEREŞŞUH EDEN RİSALE-İ NUR'a ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak etmemek,
ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım.

Acaba SADELETİRME GİBİ bid'aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden;
nereden nur bulabilir,
hangi yoldan gidebilir?

Bu asra hususi gelen ecza-i nuriyeden başka kimden nereden meded alır?
İhsan-ı İlahi olarak omzumuza koyulan bu dava içinde bürhan olan nurculuk mesleğini anlamayan, beğenmeyen, kıskançlığından ne yapayım bu hareketi kendime iltihak edeyim diyen tarumar olur hem kuvveti hem cemaati dağılır, HİZMETİ AKİM KALIR, hem de maskara olur!