+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/2 12 SonSon
13 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.220
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61880


  Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Bilgi
  İKİNCİ NÜKTE
  Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur.

  BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ...

  مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِى مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاۤءُ 1

  İKİNCİ VECİH: Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder,2 kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar.3 Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider.

  ÜÇÜNCÜ VECİH: Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır4 ve dâr-ı hizmettir.5 Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir.6 Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla,7 o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden,8 şekvâ değil, şükretmek gerektir.

  Evet, ibadet iki kısımdır: bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malûmdur. Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabb-i Rahîmine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfâtını düşünse, şükretse, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hattâ bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hattâ bir âhiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zâtın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi: “Onu tebrik et. Herbir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor.” Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu.  Dipnot-1
  Mülkün mâliki, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.
  Dipnot-2
  bk. Müslim, Birr: 52; Ebû Dâvud, Cenâiz: 1; el-Hâkim, el-Müstedrek: 1:1500.
  Dipnot-3
  bk. Buhârî, Merdâ: 1; Müslim, Birr: 52; Tirmizî, Zühd: 57; Muvatta’, Cenâiz: 40.
  Dipnot-4
  bk. Bakara Sûresi, 2:155; Âl-i İmrân Sûresi, 3:154, 186; Mâide Sûresi, 5:48; En’âm Sûresi, 6:165.
  Dipnot-5
  bk. Tevbe Sûresi, 9:105; Necm Sûresi, 53:39.
  Dipnot-6
  bk. Bakara Sûresi, 2:21; Necm Sûresi, 53:36.
  Dipnot-7
  bk. Tirmizî, Deavât: 79; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ: 6:106.
  Dipnot-8
  bk. Dârimî, Rikak: 56; Müsned: 2:159, 194, 198, 3:148, 238, 258.

  Dikkat


  Soru 1:
  Vücut Libası betimlemesi ile hastalık arasında nasıl bir ilişki var?

  Soru 2: "Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ... " sözüne mukabil Gaffar ismi de günahları ister diyebilir miyiz? Eğer diyebiliyorsak bu zorla günah işletmeye girmez mi?

  Soru 3: Hayatın vazifeleri nelerdir?

  Soru 4: "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider." sözünden ne anlıyoruz?

  Soru 5: Dini hastalık ve musibetlere örnek verir misiniz?

  Soru 6: Hastalıklar ve musibetler o hizmete ve ubudiyete nasıl muvafık olur ve kuvvet verir?

  Soru 7: Hasta olduğumuz vakitler nasıl ibadet hükmüne geçer ve bire bin sevap verir? Her hastalıkta mümkün mü?

  Soru 8: Müsbet ve menfi ibadeti açıklar mısınız?

  Soru 9: ibadette riya nasıl olur? Hangi ibadetler halistir?

  Benzer Konular
  Risale-i Nur Soru Cevap 22 : Dördüncü Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 22 : Dördüncü Lem'a (İkinci Bölüm) İKİNCİ NÜKTE Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz’î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz’
  Risale-i Nur Soru Cevap 15 : İkinci Lem'a (Beşinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 15 : İkinci Lem'a (Beşinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Buyrun sorularımıza beraber cevap bulalım... BEŞİNCİ NÜKTE Üç Meseledir.
  Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Bu bölümdeki dersimizde insanın latifeleri ve vazifei gayesi üzerine bu dersimizden anladıklarımızı paylaşarak istifadelerin artmasına vesile olalım. Hâtime Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve
  Risale-i Nur Soru Cevap 14 : İkinci Lem'a (Dördüncü Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 14 : İkinci Lem'a (Dördüncü Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz.. DÖRDÜNCÜ NÜKTE Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenâb-ı Hakkın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, h
  Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm) Bu dersimizde ikinci lem'a nın bir kısmına dair hazırlamış olduğumuz bazı temsili sorular ile dersimizi başlatıyoruz. Sizlerinde sorularınız ve cevaplarınız ile iştirak etmenizi bekliyoruz.. İkinci Lem’a ...
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 119 + 5860


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Dikkat
  Soru 1: Vücut Libası betimlemesi ile hastalık arasında nasıl bir ilişki var?


  Evvelinde Ustadımız r.a. diyor insanın musibet ve hastalıkta insanın üç sebeble şikayete hakkı yoktur demekte ve birinci sebebi tabiri caiz ise modelist olarak açıklıyor :

  "BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir."

  Şayet bugün bir arabanız olsa ve o arabayı aldığınızda standart bazı özellikleri kendi zevk ve isteğinize göre; kapaklı olan lastiklerinize çelik çant takdığınızda, kumaş koltuklarını deri koltuk olarak döşediğinizde camlarına film çektiğinizde, araba dile gelip beni çirkinleştiriyorsun yapma dese haklı bir söz söylememiş olur. İşte öyle de Nasıl ki bu kainatı yaratıp bizlerin hizmetine müsahhar eden Allah elbette bizleri de yoktan var etmiştir. Nasıl ki bu kainatı çeşitli hadiseler ile kışı ve baharı getirerek kainatı yeniler güzelleştirir, sanatını gösterir işte öyle de bizlerinde bedenini hastalık gibi hadiseler ile yeniler, değiştirir, güzelleştirir, bozar, çizer, keser, biçer ve yine sanatını yine bizim için gösterir.
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1232 + 95804


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder.:048:
  Yazar : Risale Forum
  Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçi olamazlar.
  M.fethullah GÜLEN

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 119 + 5860


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Dikkat
  Soru 2: "Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ... " sözüne mukabil Gaffar ismi de günahları ister diyebilir miyiz? Eğer diyebiliyorsak bu zorla günah işletmeye girmez mi?


  Allah'ın isimlerinden olan Şafi ismi şifa veren, Rezzak ismi rızık veren olduğu gibi Gaffar ismi de günahları bağışlayan manasındadır.

  Bir insanın bu isimlere ihtiyaç duyacak şekilde yaratılması bu isimlerin zorla yaptırdığı anlamına gelemez. Daireyei küçülterek Gaffar ismi ise;

  Yusuf Süresinde mealen "ben nefsimi temize çıkarmam şüphesizki nefis şiddetle kötülüğü emreder" ayeti kerimesinde nefsin kötülüğü istemesi ile Gaffar ismi günahı işletmez, işletemez de o zaman bu insanı hipotek altına almak olur ve Allahın diğer isim ve sıfatlarına zıt olurdu. Ve Allah'ın Adl, Hakim gibi isimleri buna müsaade etmez. Hem insanda sadece onun kontrolünde olan irade ile bu engellemiş olur. Mesela arabanın kaza yapmaya müsait olması onun kaza yapacağı anlamına gelmez neticede onun kontrolü sadece sürücüdedir. Sürücü kendi hatasından dolayı kaza yapacağı zaman bir başkasına sen bana zorla kaza yaptırdın diyemez. Söylese kimse inanmaz.

  Hem bir kudsi hadisde mealen "Eğer siz günah işlemeyen bir toplum olsaydınız Allah sizi helak eder yerinize günah işleyen bir toplum getirirdi" denilmekte. Evet bizler nefsimiz ve şeytani lümme itibari ile günah işlemeye meyilliyiz. Ama oto kontrol bizde olduğundan mesul biziz ve bundan dolayı Gaffar ismine muhtacız yoksa başka bir istimdatımız olamaz mazallah boylu boyuna cehennem alevleri arasında kalırdık..

  Ve ayrıca böyle cebir ve zorlama var diye düşünebiliyorsak bizde Hz. Yusuf a.s. gibi ki o peygamber en güzel ahlak ile ahlaklanmış ve sıdk ve ismet sıfatlıdır o dahi Yusuf Süresinde nakledildiği gibi "..ben nefsimi temize çıkarmam" diyerek bizlerde bunun şeytandan gelen bir vesvese olduğunu bilmeli nefsimizi temize çıkarmaya çalışmak yerine Allahın Gaffar, Gafir, Gafur isimlerine iltica etmeliyiz..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 5. #5
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.051
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Soru 4: "Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider." sözünden ne anlıyoruz?
  Yeknesak istirahat döşeğindeki hayatı; monoton, sorunsuz, her istediğine ulaşabilecek rahatlıkta bir hayat tarzı olarak anlıyorum. Rahat bir hayat insanı gaflete düşürür. Bir hastalık, musibet olmazsa Rabbi Rahiminden istemeyi unutur. Allah insanı ihtiyaçlar içinde yaratmış ve bu ihtiyaçlarını giderebilmesi için ona vücud vermiş, güç kuvvet vermiş. Bir şeyi elde edebildiğimiz sürece ona olan ihtiyacımızı tam hissedemiyoruz. Mesela su gibi bir nimet her daim yanımızda olduğundan, her zaman suya rahatça ulaşabiliyor olmamız, ona olan ihtiyacımızı tam anlamıyla hissettirmediği gibi, suyu sahiplenme gibi bir yanılgıya da düşürüyor. Halbuki o nimet her halikarda Allahın verdiği bir nimettir. Bir vesileyle onu elimizden alabilir. İşte o zaman, ihtiyacımızın şiddetlendiği anda suyun gerçek sahibini düşünmeye başlıyoruz. Düşünmek, tefekkür etmek ve o anki acizliğimiz netice itibariyle Mün'imi Hakikiden istemeye vesile oluyor. Çünkü bütün vesileler, sebepler devre dışı kalmış, mülk sahibi istemezse bir damlasına da ulaşamıyoruz.

  Dualarımız, mülkü mülk sahibinden isteyişimiz Allah'ın rahmetinin celbine vesile oluyor. Duamıza ehemmiyet veriyor. Birçok hikmetler sebebiyle istediğimizi vermediği zaman bile, istememizden razı oluyor. İhtiyaçlar, musibetler, acizliklerimiz ve fakirliklerimiz duaya, ibadete vesile oluyor. Bu da insanın manen terakkisini ve hayr-ı mahz (mutlak hayır) olan vücudu netice veriyor. Aksi halde nisyan çöküyor, unutuyoruz, gaflet ediyoruz. Unuttuğumuz bile aklımıza gelmiyor. Bu da şerr-i mahz (mutlak şer) olan ademe, yokluğa, şiddetli azaba doğru yakınlaştırıyor. Allah muhafaza.

  Vücudumuz, maddi manevi sahip olduğumuz herşeyi, sorunsuz kullanabildikçe kendimizin zannediyoruz. Ta ki bir musibet onu elimizden alana kadar. Bir musibet Allah'a yakınlaşmaya vesile oluyor ise sabretmek, mümkün ise şükretmek gerekir. Allah'tan uzaklaştıran yani dine gelen musibetten Allah cc. cümlemizi muhafaza eylesin, amin.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 119 + 5860


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Dikkat
  Soru 3: Hayatın vazifeleri nelerdir?


  Hayatı, can olarak düşündüğümüzde canlı her bir mevcudun; canlı kalabilmesi için belirli vazifeleri vardır. İnsanın belirli yaşta yaşadığı ortama uyum sağlayabilmesi için gerekli şartlar bazı hastalıklar ile mümkün olabilmekte. Ve yine belirli yaşlarda geçirdiği hastalıklar ile hayatın kıymetini ve ehemmiyetini anlayabilmekte. Hatta sabır ve şükür etse kemalata erişebilmekte.. Tasaffi, Kemal ve kuvveti hayatın vazifeleri olarak sıralayabiliriz..

  Dikkat
  Soru 5: Dini hastalık ve musibetlere örnek verir misiniz?  Dini hastalık olarak; ülfet ve nisyan, gafleti dine gelen hastalık olarak düşünecek olursak, isyan, inkar, dalalet gibi hususları ise dine gelen musibet olarak değerlendirmek mümkündür.
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 7. #7
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 456 + 32164


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Soru 3: Hayatın vazifeleri nelerdir?

  İslâm dininde , ibadetler, sadece Allah Teala’ya yaklaşmak için yapılan belirli bazı davranışlar olarak görülmemiş, hemen bütün dünya hayatının bir ibadet haline dönüştürülebilmesi için, Allah Teala’ya kulluk ve O’na yakınlaşma maksadıyla yapılan veya terk edilen her davranış, bizlerin hayattaki görevleridir. Şu ayette Cenâb-ı Hak buna işaret eder: “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” (el-En’âm, ).

  Buna göre İslâm’da ibadet ve kulluk, sadece namaz, oruç, hac, zekat ve dualardan ibaret değil, Müslüman’ın yüce Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı dünyadaki her güzel ve yararlı iş; yani “amel-i salih”tir. Dindarlığın esasını iman vücuda getirirse de, kalpteki imanın varlığını fiilen ibadetler ortaya koyar.

  Allah Teala, “Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım” (ez-Zâriyât,) buyurarak, kâinattaki en şerefli mahluk olan insanın da kendisine kulluk maksadıyla yaratıldığını bildirir.
  Şu halde insanoğlu, iş ve ibadet hayatını bu gayeye uygun olarak, kendisine verilen görevleri yerine getirme derecesine göre, Allah Teala’ya yaklaşır.
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 119 + 5860


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Dikkat
  Soru 6: Hastalıklar ve musibetler o hizmete ve ubudiyete nasıl muvafık olur ve kuvvet verir?


  Bilgi
  Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır4 ve dâr-ı hizmettir.5 Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir.6 Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla,7 o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden,8 şekvâ değil, şükretmek gerektir.  Ayeti Kerimede mealen " insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurulmakta ve yine başka bir ayeti kerimede ise " iman edip güzel ameller işleyenler Rabbinin izniyle altlarından ırmaklar akan cennette ebediyen kalacaklardır.." buyurulmaktadır. Ustadımız bediüzzamanın işaret ettiği gibi bu ayeti kerimelerden görüyoruz ki bu dünya imtihan ve hizmet yeridir ve mükafat yeri değildir. Onun içindir ki hastalıklar ve musibetler dini olmamak şartını koyarak bu hizmete uygun olduğunu haber vermekte. Çünkü bu hastalıklar ve musibetler her ne kadar görünüşte güzel olmasa ve çirkin olsada onlar ile gaflet ve dalaletimiz ile perdelenen hissiyatlarımız o perdeleri yırtmakta, kulluk ve ubudiyet vazifelerimizi hatırlamaktayız.

  Ve ebedi olacak inkar ve küfür bataklığından kurtarmakta. Çünkü hastalık ve musibetler ile insan aczini ve fakrını anlar gözle görülemeyecek o mikroblar ile baş edemeyen nasıl kainat ile mücadele edebilir ve yine gücü elinin yetiştiği kadar olan insan istek ve arzuları ise nihayetsiz olduğunu anlar. O sıkıntı ve hastalık halinden ancak onu ve o hastalığı halk edenin kurtaracağını bilir kendine gelir ve öyle hareket eder..

  Hem der o hastalık vazifeli bir askerdir sabreder, şükreder. Sabrına ve şükrüne mukabil hem evvelinden daha sağlıklı bir bedene kavuşurken yine evvelinden daha şuurlu ve ciddiyetli bir ruh haline kavuşur. Hizmet basamaklarını tırmanır. O hastalık ve musibet günahlarına kefaret hükmüne geçer kar üzere kar elde eder..

  Hem kuvvetli hastalıklar ve musibetler evvela peygamberlere akabinde al ve ashablarına ve varislerine gelmiştir. Demek ki o hastalıklar ve musibetler o hizmete uygundur.

  Günümüzdeki bir başka gaflet ise hastalığın hakikatinin anlatılmaması, hastalığı çirkin ve korkutucu göstererek mahiyetinin anlaşılmamasını sağlamakta. Elhamdülillah bu dersler ile ustadımız bize hakikatten haber veriyor..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 9. #9
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 456 + 32164


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Soru 9: ibadette riya nasıl olur? Hangi ibadetler halistir?

  İhlas, gerek beden ile, gerek mal ile yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri, Allah rızası için yapmaktır. Mal, mevki, saygı, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur.

  İbadet ederken, maddi faydaları düşünülürse, mesela Allah rızası için oruç tutan kimse, bu arada rejim de yapmış olup, fazla kilolarımı azaltırım diyorsa, Allah rızası için namaz kılarken, jimnastik de olur diyorsa, bu ibadetler riyanın açık adresidir ..(Allah muhafaza)

  Diğer bir örnekte Sadaka konusunada değinebiliriz ;Güzel bir ahlaktır İslam dininde (Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin )

  Gizli yapılan sadakalar katbe kat daha efdaldir inşl;

  Sadakayı başkalarına beğendirmek amacıyla veriyorsan işte sen gene Riyanın sahilindesindir ...

  Rabbim muhafaza eylesin bu kalbi hastalıktan cümlemizi inşl....
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Nereden Yer
  Anadolu :)
  Mesajlar Mesajlar
  11
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 29 + 46


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)

  Çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz Allah razı olsun kardeşlerim...
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222