+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.160
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61430


  Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Bu dersimizde ikinci lem'a nın bir kısmına dair hazırlamış olduğumuz bazı temsili sorular ile dersimizi başlatıyoruz. Sizlerinde sorularınız ve cevaplarınız ile iştirak etmenizi bekliyoruz..


  Bilgi
  İkinci Lem’a

  اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 1


  SABIR KAHRAMANI Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir.2 Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda

  رَبِّى اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 3 demeliyiz.


  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:4

  Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtını düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için,5 o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i İlâhiye için demiş: “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diye münâcât edip, Cenâb-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i âfiyetini ihsan edip envâ-ı merhametine mazhar eylemiş.6

  İşte bu Lem’ada Beş Nükte var.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münâcât-ı Eyyubiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız.

  Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler—neûzu billâh—mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar.7

  Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.8 Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.

  Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

  Hem meselâ, Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin inkârına cesaret veriyor.

  Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mânevî adâvet-i İlâhiyeyi işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-i İlâhiyeye dair kalbe gelse, kat’î bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş mânevî sıkıntılara kendini hedef eder.9 Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder.

  Ve hâkezâ, bu üç misale kıyas edilsin ki, 10 بَلْ رَانَ عَلٰى قُلوُبِهِمْ sırrı anlaşılsın.


  Dipnot-1
  “Eyyub’u da hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’” Enbiyâ Sûresi, 21:83.
  Dipnot-2
  bk. Enbiyâ Sûresi; 21:84.
  Dipnot-3
  Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.
  Dipnot-4
  bk. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân: 17:71-72; İbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî: 6:421; İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd: s.49.
  Dipnot-5
  bk. Ebnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh: 1:98-100
  Dipnot-6
  bk. Enbiyâ Sûresi, 21:84; Sâd Sûresi, 38:42-43. Ayrıca bk. Buhârî, Gusül: 20, Tevhid: 35; Müsned: 2:314.
  Dipnot-7
  bk. Tâhâ Sûresi, 20:124; Zuhruf Sûresi, 43:36.
  Dipnot-8
  bk. Tirmizî, Tefsîru Sûre: 83:1; İbni Mâce, Züht: 29; Muvattâ, Kelâm: 18; Müsned, 2:297.
  Dipnot-9
  bk. Nûr Sûresi, 24:39; Hac Sûresi, 22:31.
  Dipnot-10
  “Kazandıkları günahlar, kalblerini kaplayıp karartmıştır.” Mutaffifîn Sûresi, 83:14.  Dikkat

  Soru 1 : Hz. Eyüb a.s.'ın hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

  Soru 2 : Hz. Eyüb a.s. münacatı nedir ve mücerreb olduğuna örnek verir misiniz?

  Soru 3 : Bizler bu münacatı dualarımızda nasıl demeliyiz?

  Soru 4 : Hz. Eyüb a.s. neden sabır kahramanıdır?

  Soru 5 : Hz. Eyüb a.s. neden dua etmiş ve Allah bu duayı niçin kabul etmiş?

  Soru 6 :
  Kur'an-ı Kerimin bir çok süresinde kıssasından bahsedilen hatta tevratta dahi kıssasına neden yer verilmiştir?

  Soru 7 : Hz. Eyüb a.s.'ın yaraları ile bizim hastalığımız arasında nasıl bir ilişki vardır? Zararı nelerdir?

  Soru 8 : "Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor." Hazreti Ustadın naklettiği bu hadis-i şeriften ne anlamalıyız?

  Soru 9 : "Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor." ifadesini açıklar mısınız? Örnek verir misiniz?

  Soru 10 : "Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder." vecizesinden ne anlıyoruz?


  Benzer Konular
  Risale-i Nur Soru Cevap 21 : Dördüncü Lem'a (Birinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 21 : Dördüncü Lem'a (Birinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Beraber anlamak ümidiyle.. Dördüncü Lem’a “Minhâcü’s-Sünne” bu risaleye lâyık görülmüştür.
  Risale-i Nur Soru Cevap 15 : İkinci Lem'a (Beşinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 15 : İkinci Lem'a (Beşinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Buyrun sorularımıza beraber cevap bulalım... BEŞİNCİ NÜKTE Üç Meseledir.
  Risale-i Nur Soru Cevap 18 : Üçüncü Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 18 : Üçüncü Lem'a (İkinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Beraber anlamak ümidiyle kardeşlerimiz çekinmeden istifadelerini paylaşabilirler.. Anlaşılmayan hususlar sorulabilir. İKİNCİ NÜKTE İnsanın fıtratında bekàya karşı gayet şedit bir aşk v
  Risale-i Nur Soru Cevap 17 : Üçüncü Lem'a (Birinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 17 : Üçüncü Lem'a (Birinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Beraber anlamak ümidiyle kardeşlerimiz çekinmeden istifadelerini paylaşabilirler.. Anlaşılmayan hususlar sorulabilir. Üçüncü Lem’a Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış. His ve ze
  Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm) İKİNCİ NÜKTE Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur. BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atı
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar Mesajlar
  23
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 40 + 630


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  SABIR KAHRAMANI Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem tesirlidir.2 Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda

  رَبِّى اَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 3 demeliyiz.

  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:4

  burdan sonrası okunmuyor?
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.160
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61430


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Mesaj içeriğinde sorun yok tamamı okunabiliyor. Tarayıcınızdan kaynaklı bir sorun olabilir sayfayı yeniden yükleyiniz veya başka tarayıcıdan bağlanmayı deneyiniz..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 514 + 37852


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Alıntı TaLHa Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Soru 9 : "Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor." ifadesini açıklar mısınız? Örnek verir misiniz?
  Bir günahı işleyen insan eğer kalbinde iman varsa, bu günahının başkaları tarafından duyulmasından rahatsız olur, onlardan utanır. Mesela oruç ibadetini terk eden adam utandığından dolayı kimsenin onu göremeyeceği bir yerde yemeğini yer. Fakat biliyor ki kimse onu görmese bile sağında ve solunda bulunan melekler bunu görüp kayd altına alıyor. İnsan bu halde iken manevi rahatsızlıktan kurtulmak için melekleri inkar arzusu uyanıyor.

  Ve işlediği günahın gerektirdiği cezayı düşününce rahatsız olur ve bütün hücrelerinde hissettiği bu sıkıntıdan kurtulmak için nefis insana Cehennemi inkar fikrini sunar. Bu fikir insana cazip gelir çünkü ceza çekilecek bir yer olmayınca, günah işledikten sonra içimiz rahat olacak!

  Veya farz ibadetini yerine getirmeyip, kulluk vazifesini aksattığından dolayı kalbi müteessir olan insan, bu sıkıntıdan kurtulmak için içten içe ’keşke böyle bir vazife bulunmasaydı’ diye şikayet eder. Bu şikayetle birlikte kalbine farketmeden, ona bu kulluk vazifesini yükleyen Allah’a karşı düşmanlık tohumu ekmektedir.Bu tohum,kulluğunda gösterdiği her tembellikle sünbüllenir.

  Görüyoruz ki; bir günahtan dolayı insan meleklerin inkarına, cehennemin inkarına, feraizlerin inkarına, en kötüsü de Allah’ın inkarına kadar gidebiliyor. Eğer günah çabuk tövbe ve istiğfarla temizlenmezse suya damlayan mürekkep misali zamanla dağılıp bütün suyun rengini değiştiriyor.

  Bilgi
  Mâsiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır. Çünkü, o mâsiyete devam eden, ülfet peyda eder, sonra ona âşık ve müptelâ olur. Terkine imkân bulamayacak dereceye gelir. Sonra o mâsiyetinin ikaba mûcip olmadığını temenniye başlar. Bu hal böylece devam ettikçe, küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet, gerek ikabı ve gerek dârü'l-ikabı inkâra sebep olur.

  Mesnevi-i Nuriye- Habbe - 107
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar Mesajlar
  23
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 40 + 630


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Alıntı TaLHa Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Soru 5 : Hz. Eyüb a.s. neden dua etmiş ve Allah bu duayı niçin kabul etmiş?
  [/DIKKAT]
  Hz. Eyyub, hastalık deyince de onun hastalığı akla gelir. Gerçekten de Eyyub Peygamber, seksen yıl kadar sağlıklı ve variyetler içerisinde yaşadıktan sonra çok ağır ve amansız hastalıklara yakalanmış, yedi yıl kadar hastalık çektikten sonra tekrar iyi olmuştu.
  Bunca hastalık ve dertlerin adamı olan Hz. Eyyub, , Yüce Allah’a sitemlerde bulunmamıştı. Büyük bir sabır örneği göstermiş ve çaresiz kalınca da derdini sadece Allah’a arz etmişti. Eyyub peygamberin hastalığı ile ilgili olarak Kur’ân şunları söyler:
  “Eyyûb’u hatırla. Hani o, Rabbine: “Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin!” diye dua etmişti. (Enbiya Suresi, 83)


  Bize örnek olarak sunulan ve amansız hastalıklara yakalanan Eyyub Peygamber, asla şikâyet etmemiş, sızlanmamış ve hep sabretmiştir. O, hastalığının en şiddetli anlarında şöyle diyordu: “Yüce Allah’ın bana lutfettiği seksen yıllık bolluk ve sağlığa karşılık, yedi yıllık sabır çok mu?
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  tebliğ çevrimdışı Haftanın Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 449 + 32124


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Soru 4 : Hz. Eyüb a.s. neden sabır kahramanıdır?

  İmanın büyüklüğü ,kulun karşılaştığı sıkıntı ve meşşakketlere dayanma sıyla ve sabrıyla belli olur;Nitekim İslam tarihinde sıkıntılara ve ağır imtihanlara maruz kalan en evvel peygamberlerdir..

  Evet Hz Eyyüb(as) hayatını okuyupta etkilenmeyen varmıdır;Ve onun dağlar kadar büyük deryalar kadar engin sabrını okuyupta haya etmeyen kul varmıdır?

  Hz Eyyübün hayatına baktığımızda ,gerek mal gerek evlad ve gerekse erk(güç) olarak envai hikmetler bahşetmişti Yaradan;Ve bu haliyle bir gün dahi şükründen geri kalmadı Allah'ın (c.c) sadık kulu Hz Eyyüp;Bu sınavı geçmişti Eyyüp;

  Sırada nefsi daha çok zorlayan çetin bir sınav başlayacaktı Hz Eyyübün hayatında..Yokluk ve hastalık sınavı;Ne güzel bir abd'ı Eyyüp ;Sabrı çağlar sonrasında bile bizlere en büyük ders oldu..;

  İnsan teffekkür ettikçe sabrının enginliği karşısında aklı hayali duruyor değilmi?

  Günümüzde bizler bırakın tüm dertleri çekmeyi ,küçücük bir derde düçar olduğumuzda yüreklerimiz feryadı figan ediyor ..

  Ve insan kıyas yapmaya bile haya ediyor Hz Eyyübün sabrıyla ..;

  Affet İlahi Affu mağfiret et bizleri..Bizlerede bembeyaz sabırlar öğret İlahiii.....
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  659
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 112 + 5850


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)


  Dikkat
  Soru 10 : "Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder." vecizesinden ne anlıyoruz?


  Sinek bizi ısırdığında en fazla bir kaç gün ısırdığı yer kaşınır ancak ciddi bir tehlike arz etmemekte ama yılan ısırmasını bırakın kendisi dahi ciddi bir tehlike arz etmekte. Kainatta bulunan sivri sineğin yüzde birinden az bir türü zararlı iken sadece hastalık yaparken yılanların hepsi zararlı olmakla beraber hepsi zehirlidir ve öldürücüdür. İşte Ustadımız Bediüzzaman r.a. bu gerçek örneği vererek zahiri olan ve geçici bulunacak bir sıkıntıyı yani mesela bir oruç hususunda en fazla 16 saat açlık sıkıntısını sivri sineğin ısırmasına ve bu orucun bu sıkıntısından kaçarak kendisini cehennem ateşine atmayı yılanın ısırmasına benzetmiş.

  iki oda olsa ve bu odalardan birinde sivri sinek birinde yılanlar bulunsa ve başka seçeneğimiz olmasa hangisini tercih ederdik?
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  659
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 112 + 5850


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Dikkat
  Soru 7 : Hz. Eyüb a.s.'ın yaraları ile bizim hastalığımız arasında nasıl bir ilişki vardır? Zararı nelerdir?  Bilgi
  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.


  Hazreti Eyyub a.s.'ın maddi yani bedeni bir rahatsızlığı bulunmaktaydı, ama bizim ise manevi yani ruh ve kalbimize ait hastalıklar. Hz. Peygamber a.s. daki rahatsızlık hastalık iken bizdeki hastalık günahlarımızdır. Ustadımız Bediüzzaman Hastalar risalesinde hastalığın vazifeli bir asker olduğunu vazifesini gördükten sonra yerine evvelinden daha iyi bir sağlık bırakarak gidecektir demekte. Peygamber a.s'a gelen hastalık bu türden bir hastalıktı. Oysaki bizdeki hastalık vazifeli bir asker değil bilakis bizlerin nefsimizin heva ve heveslerine uyması ile işlediğimiz günahlarımız ve bunların bıraktığı manevi kirlerdir. Ruh ve kalb nurani olduğundan bu manevi kirler ruhumuzu ve kalbimizi kirletmekte ve onlardaki kabiliyetleri istidatları köreltmekte. Bir kaç mesele ile örneklendirecek olursak;

  Ruh ve Kalb zekat vermek ister çünkü fitri olarak Allah bu hissi onlara vermiştir. Ama bizler faizle iştigal ettikçe ruhumuzun bu kabiliyetlerini köreltmekteyiz. Manevi cihazatlarımız orucu ister ama bizler haram yedikçe bu cihazatları köreltmekteyiz. Hakeza..

  Dikkat
  Soru 8 : "Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor." Hazreti Ustadın naklettiği bu hadis-i şeriften ne anlamalıyız?


  Kalbi yumuşak ya da yumuşak kalbi sıfatı mümine has bir sıfattır. Ama kişi günah işlmeye devam ettikçe ve günahtan zevk ve lezzet alıyor pişmanlık duymuyor ve başklarınında işlemesine çalışıyor ise o işlemeye devam ettiği günahlar ile her bir devam ettiği günah kalbdeki onun zıttını kalbini yumuşak tutan hasletini nurunu karartmakta. Böyle olunca gaflet ve dalalet ile defalarca inkara girebilmekte. Bir kişi ameli olarak kusurlu olabilir veya günahkar da olabilir ama günahında ısrar etmeyip pişmanlık af dilerse bunda küfre girmez küfür itikad ile olduğundan günahların devamı ve pişmanlık vermemesi neticesinde inkar getirebilmekte..

  Zamanımızda gaflet ve dalalet ve cehalet çok fazla olduğundan insanları değerlendirirken de "Kim bir din kardeşine kafir derse o küfre girmiştir" mealinde hadisi şerifini unutmadan yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü bir müslümanın küfre girmesi ve kalbinden iman nurunun çıkması çok ağır ve ciddi şartlara da bağlandığı unutulmamalıdır. Hatta dillerden düşmeyen bir söz var "para ile imanın kimde olduğu bilinmez" diye..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 9. #9
  tebliğ çevrimdışı Haftanın Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 449 + 32124


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Soru 8 : "Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor." Hazreti Ustadın naklettiği bu hadis-i şeriften ne anlamalıyız?

  Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdid ediyor. O münacat-ı Eyyübiyeye, o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasılki o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalb ve lisanına ilişmişler; öyle de; bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar.

  Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor."
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  659
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 112 + 5850


  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 11 : İkinci Lem'a (Birinci Bölüm)

  Bilgi
  Soru 6 :Kur'an-ı Kerimin bir çok süresinde kıssasından bahsedilen hatta tevratta dahi kıssasına neden yer verilmiştir?


  Ustadımız Bediüzzamanın şerhiyle bu münacatın neden nakledildiğini anlıyabiliyoruz. Çünkü insanın en önemli vazifesi olan ubudiyet vazifesinde imtihanı olan günaha girmemektir. Ustadımız günahın mahiyetini ve günaha girmenin tehlikesini ve tevbenin gerekliliğini bu risale ile bizlere münacatın sırrıyla izah etmiş. Bu nedenden dolayıdır ki Allah kutsal kitablarda tabiri caizse bunu ders vermiştir..

  Bilgi
  Soru 4 : Hz. Eyüb a.s. neden sabır kahramanıdır?


  Çünkü Hz. Eyüb a.s.'ın hayatını hatırlar isek zenginlik içinde iken çocuklarıyla malıyla ve nihayetinde hastalıkla imtihan edilmiş ve bu imtihanlar uzun bir süre devam etmiş hastalığı dahi yedi yıl gibi bir zamandan bahsedilmekte bu kadar zamanda bile dua edip sıkıntıdan kurtulmak için iltica etmek hakkı iken sabır göstermiş rıza göstermiş. Bundan dolayıdır ki sabır kahramanıdır ve Allahın sabır isminin cilvesi O a.s.'da tezahür etmiştir.
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222