Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Bismillahirrahmanirrahim

  Bu bölümdeki dersimizde insanın latifeleri ve vazifei gayesi üzerine bu dersimizden anladıklarımızı paylaşarak istifadelerin artmasına vesile olalım.

  Bilgi
  Hâtime

  Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz,nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir. Hem hadsiz nukuş-u esmâsını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki, hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi, hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış.


  Ve o makine-i insaniyede yüzer âlet var. Herbirinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı,mükâfâtı ayrıdır. Adeta insan-ı ekber olan âlemde tecellî eden bütün esmâ-i İlâhiye, bir âlem-i asgar olan insanda dahi o esmânın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve âfiyet ve lezâiz gibi nâfi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de, musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalarla, o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyiç eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki herbir âzânın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur, sahife-i hayatında veyahut levh-i misalîde mukadderât-ı hayatını yazar, esmâ-i İlâhiyeye bir ilânnâme yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazife-i fıtratını ifa eder.


  Dikkat
  Soru 1 : İnsanın aciz ve ihtiyaç sahibi olarak yaratılmasındaki hikmeti nasıl anlayabiliriz?

  Soru 2 : Allah insanda esmasını nasıl göstermektedir?

  Soru 3 : İnsan vazifesini nasıl yerine getirmektedir?

  Benzer Konular
  Risale-i Nur Soru Cevap 22 : Dördüncü Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 22 : Dördüncü Lem'a (İkinci Bölüm) İKİNCİ NÜKTE Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz’î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz’
  Risale-i Nur Soru Cevap 18 : Üçüncü Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 18 : Üçüncü Lem'a (İkinci Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Beraber anlamak ümidiyle kardeşlerimiz çekinmeden istifadelerini paylaşabilirler.. Anlaşılmayan hususlar sorulabilir. İKİNCİ NÜKTE İnsanın fıtratında bekàya karşı gayet şedit bir aşk v
  Risale-i Nur Soru Cevap 14 : İkinci Lem'a (Dördüncü Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 14 : İkinci Lem'a (Dördüncü Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz.. DÖRDÜNCÜ NÜKTE Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenâb-ı Hakkın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, h
  Risale-i Nur Soru Cevap 13: İkinci Lem'a (Üçüncü Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 13: İkinci Lem'a (Üçüncü Bölüm) Bismillahirrahmanirrahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz.. ÜÇÜNCÜ NÜKTE Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf e
  Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm)
  Risale-i Nur Soru Cevap 12: İkinci Lem'a (İkinci Bölüm) İKİNCİ NÜKTE Yirmi Altıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur. BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atı
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 2. #2
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 462 + 32174


  4 üyeden 4 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Soru 1 : İnsanın aciz ve ihtiyaç sahibi olarak yaratılmasındaki hikmeti nasıl anlayabiliriz?

  Allah, sonsuz bir güç ve ilme sahiptir. Allah, tüm evrende var olan herşeyin sahibidir. En güçlü gibi görünen insanlardan en büyük zenginliklere, en ihtişamlı gök cisimlerinden toprağın derinliklerinde yaşayan küçücük bir hayvana kadar canlı cansız her varlık Allah'a aittir ve Allah'ın irade ve idaresi altındadır.

  Bu gerçeğe iman eden bir insan, Allah'tan herşeyi isteyebilir ve Allah'ın duasını kabul etmesini umabilir. Örneğin amansız gibi görünen bir hastalığa yakalanan bir insan, elbette ki tüm tıbbi tedbirlere başvuracaktır. Ancak, şifayı verenin Allah olduğunu bilerek, Allah'a sağlığı için dua eder.

  Veya içinde bir tür korku ya da endişe duyan bir insan, Allah'ın kalbine ferahlık vermesi ve onu tüm korkularından kurtarması için dua edebilir. İşinde karşısına zorluklar çıkan bir insan, Allah'ın işlerini kolaylaştırması, zorluklarını gidermesi için Allah'a yönelebilir. İnsan bunlar gibi saymakla bitmeyecek kadar çok konuda Allah'tan istekte bulunabilir.

  Allah'ın hidayetini artırması, onu cennette salihlerle birlikte sonsuza dek ağırlaması, cenneti, cehennemi, Allah'ın gücünü daha iyi kavrayıp anlamak için kavrayışını artırması, zenginliğinin artması gibi..
  .
  Dua edilen zamanlar, insanın Allah'a olan yakınlığının, dostluğunun ve Allah'a ne kadar muhtaç olduğunun en açık olarak anlaşıldığı anlardır. Çünkü insan dua ederken, hem Allah'ın karşısında ne kadar aciz ve güçsüz olduğunu anlar, hem de kendisine Allah'tan başka hiçbir gücün yardımının olamayacağının farkına varır.

  Yani özetle şöyle diyebiliriz;

  İnsanoğlu ACZ VE İHTİYAÇ halinde Rabbine daha çabuk iltica eder diyorum...
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  4 üyeden 4 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Soru 1 : İnsanın aciz ve ihtiyaç sahibi olarak yaratılmasındaki hikmeti nasıl anlayabiliriz?

  Soru 2 : Allah insanda esmasını nasıl göstermektedir?


  İnsanın sonsuz acz ve fakr içinde yaratılışı, hatta her hissinin dahi sonsuz ihtiyaçları olması Allah'ın cc. isimlerinin, sıfatlarının sonsuz oluşundan ileri geliyor. Mesela akıl ve kalp ve ruh dirilmemek üzere ölümü kabul etmiyor. Sonsuzluk beka arzu ediyor. Sonsuz sevenim ve sevilenim olsun istiyor. Allah'ın cc. isimlerinden insanın bu isteklerine karşılık gelen birçok isim zikredebiliriz. Mesela Rahman ismi en başta Rezzak manasınadır. Yani her türlü mevcudatın ezelden ebede rızıklandıracak olan Allah'tır cc. Eğer insanda sonsuzluğu isteyen bir kalp olmasa idi, Allah'ın cc. bu isminin sonsuz olduğunu nasıl anlayabilirdik ? Rızıklanacak bir varlık olmazsa Onun Rezzak oluşunu kavrayabilir miydik ? Ve yine Adl ismi bize Allah'ın hakkıyla adil olduğunu, en ufak bir hakkı zayi etmeyeceğini anlatıyor. Madem ki Cenab-ı Hakkın isimleri sonsuzdur ve her daim baki kalacak. İşte bu yüzden Allah cc. mevcudatta ve bilhassa insanda, sonsuzluğuna delil olacak isimleriyle, sıfatlarıyla tecelli ediyor.

  Acz ve fakr sayesinde de insan Allah'ın cc. Ganiyy, Rahman, Rahîm, Rezzak, Kerîm, Hakîm, Latif, Şâfi gibi isimlerine müracaat ediyor. Eğer insanda acz ve fakr olmasaydı, Allah'ın cc. bu isimleri gizli kalıp tezahür etmeyecekti. Biz Allah'ın cc. o isimlerinin ne manaya geldiğini, neden böyle isimlerinin olduğunu anlayamayacaktık. İşte bütün isim ve sıfatlarını kavrayabilelim diye Allah cc. bilhassa insanı ve hayatı tüm isim ve sıfatlarının tecellisine mahar olan bir fihriste hükmünde yaratmıştır. İnsan zenginlik, fakirlik, açlık, tokluk, hastalık, sağlık gibi halden hale yuvarlanırken Allah'ın cc. bu muhtelif isim ve sıfatları onda tecelli ediyor, ortaya çıkıyor. Nasıl gece olmazsa gün bilinmez, siyah olmazsa beyaz bilinmez, açlık olmazsa tokluk bilinmez; aynen onun gibi hastalık olmazsa Allah'ın Şâfi olduğu bilinmez, fakirlik olmazsa Allah'ın Kerîm ve Ganiyy olduğu bilinmez. İnsan zıtlarını görmediği takdirde bütün varlığını, sahip olduğu şeyleri kendinden bilmeye başlar.

  Elemler, musibet ve hastalıklar Allah'ın o ihtiyaçlara cevap verecek isimlerine müracat etmeye vesile olduğu gibi, sıhhat ve afiyet halleri de hamd ve şükre vesile oluyor. Bu şekilde Allah cc. bütün isimleri ve sıfatlarıyla insanda tecelli etmiş oluyor.


  Soru 3 : İnsan vazifesini nasıl yerine getirmektedir?

  Mesela hasta olan bir insan Allah'ın, Rahîm ve Şâfi ismine müracaat ederek vazifesini yerine getiriyor.

  Varlık içinde olan bir insan, Allah'a şükür ve hamd ederek vazifesini yerine getiriyor.

  Aklı olan, aklını Allah'ın razı olduğu ilimlerle işlettirerek vazifesini yerine getirir vs.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Nereden Yer
  İzmir
  Mesajlar Mesajlar
  121
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 1532


  4 üyeden 4 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Soru 1 :Cenâb-ı Hak, İnsanda hadsiz acz ve niyayetsiz fakr derc eylemesinin hikmeti nasıl anlayabiliriz?
  Cevap : Hadsiz kudret ve nihayetsiz Rahmetini göstermek için. İnsanda hadsiz acz derc eylemiş ki insanda hadsiz kudretini göstersin.Demek ki insandaki kudretle Cenâb-ı Hak kudretini gösteriyor.O da Hadsiz kudretin bir gölgesinin gölgesi oluyor.Nihayetsiz Fakr derc eylemişki , Nihayetsiz Rahmetini göstersin.
  Soru 2 : Allah insanda nukuş-u esmasını nasıl göstermektedir?
  Cevap : İnsan'ı Hadsiz cihetlerle elemler ,hadsiz cihetlerle lezzetler alabilir makina hükmünde yaratmasıyla nukuş-u esmasını göstermektedir.

  Soru 3 : İnsan vazifesini nasıl yerine getirmektedir?
  Şükrü demekle Vazifesini yerine getirir. Hangi durumda şükürü der. Sıhhat ve afiyet ve lezaiz'in dedirtmesiyle şükürü der bu gibi şeylerle(sıhhat afiyet) vazifelerine yönlenir insanda şükür fabrikası gibi olur.
  Diğer vazifesi ,esma-i İlahiyyeye ilanname yapmasıdir ki, fıtrat vazifesidir.Esma-i ilahiyeyi ne ile ilan ettiriyor? Acz ve zaaf ve fakr madeni işlettirilmesi ile. Bu madenler ne zaman işlemeye başlıyor ?Müsibetlerle,Hastalıklarla,alâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalarla, işlemeye başlar fıtrat vazifesi olan esma-i ilahiyeye ilaname yapar. Dağ gibi adamdı devrildi duymuşuzdur dediğimiz olmuştur.Anlaşılan o ki o devrilen adam ilanamesine yazarki , aciz ,zaayıf bir mahlukum,Ben deki kuvvet Nihayetsiz bir Kudretin bilinmesidir onun Rahmet ve Keremine mazharım bir sahibim var o bana bakar.
  Yazar : Risale Forum
  Konu Bahtiyar tarafından (15-03-2012 Saat 20:45 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 462 + 32174


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  küçük bir sorum olacak ??
  ;
  Neden insan oğlu acz ve ihtiyaç halinde Rabbine daha yakın olur..Bu Fıtri bir özellik midir ???*
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 6. #6
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  5 üyeden 5 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  küçük bir sorum olacak ??
  ;
  Neden insan oğlu acz ve ihtiyaç halinde Rabbine daha yakın olur..Bu Fıtri bir özellik midir ???*
  Sebebi ihlas. Üstad Hazretleri musibet ve hastalık gibi durumlarda insanın acizliğini daha çok hissettiğini söylüyor. Ki öyle de olduğunu görüyoruz. Bir insanın başında bir bela musibet, acizliğini hissettirecek bi derdi yok ise, enaniyeti daha çok artıyor. Herkeste böyle olduğunu söyleyemeyiz tabi. Bazılarında sağlık ve sıhhat, şükür ve hamde vesile olduğu gibi, bazı kişilerde de herşeyi kendinden veya sebeplerden bilmeye sebep olabiliyor.

  Musibetler ve hastalıklar ise aczini anlamasına vesile oluyor insanın. Acizlik ve aşırı ihtiyaç içinde olunduğunda ise, samimiyet ve ihlas oluyor. Riya o menfi ibadetin içine giremiyor. Bu da insanı Allaha daha çok yakınlaştırıyor. Çünkü ibadetin özü ihlastır.

  Mesela bir namaz kılıyoruz. Sonra duasını yaparken, eğer ki bir ihtiyacımızı tam hissetmiyorsak yada başımızda hiçbir sıkıntı, problem yok ise gaflet hasıl olabiliyor. Belki ne istediğimizin bile farkında olmuyoruz. Ezberden dua edip geçiyoruz.

  Başımızın dara düştüğü zamanlarda ise içten ve samimi bir şekilde dua ediyoruz. Hatta lisan-ı halimiz bile bir nevi dua hükmüne geçiyor. Bu da Allah'a yakınlaşmamıza vesile oluyor.
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Nereden Yer
  İzmir
  Mesajlar Mesajlar
  121
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 1532


  3 üyeden 3 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  küçük bir sorum olacak ??
  ;
  Neden insan oğlu acz ve ihtiyaç halinde Rabbine daha yakın olur..Bu Fıtri bir özellik midir ???*
  Nihayetsiz acz insan'a derc eylemiştir.Bu sözden anlıyoruzki acz insanın fıtratına yerleştirilmiştir, sonradan kazanılmış bir şey değildir.Demek fıtridir.Bu neticeye göre diyebiliriz ki bütün beşer acizdir, hemde nihayetsiz ...

  Neden insan oğlu acz ve ihtiyaç halinde Rabbine daha yakın olur ?
  Bunun aksini düşünelim
  Ben kazandım. Denildiğini düşünelim.
  kim kazandı ? BEN
  Ne kazandı ? ekmeğini
  Ekmeği kendi kazandığına inanıyorsa.Rızk veren Rabbinede yalvaracak değildir.

  Acz'ini bilen insan ise demek acz bilinmesi fark edilmesi gerekiyor (sesli düşünüyorum) o zaman acz'e çalışmalı ki rabbine yakınlığı artsın.
  Bir ekmeğin kendisine gelebilmesi için kainatın nihayet kemal de işlemesi gerektiği bilen bir insan, ekmeği kazandım değil ,ekmeğim gönderildi diyebilir...
  Bir misalle sesli düşünerekte konuyu anlamaya çalıştım , daha bir çok vechi , derinliği vardır...
  Bu konuyu açanlara, halis'en iştirak edenlere okuyanlara, her bir harfine yüz hasene yazmasını ,Nihayetsiz Rahmet sahibi Rabbimizden niyaz ediyoruz amin ...
  Yazar : Risale Forum
  Konu Bahtiyar tarafından (17-03-2012 Saat 13:17 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 462 + 32174


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Hem Hüseyni hocama hemde aramıza yeni katılan Bahtiyar kardeşimize canu gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum..Oldukça tatmin edici cevaplar..Allah (c.c.) gani gani razı olsun muhteremler...
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Nereden Yer
  İzmir
  Mesajlar Mesajlar
  121
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 1532


  3 üyeden 3 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  tebliğ kardeşim size,Hüseyni , Talha kardeşlerime teşekkür ederim , cevaplardan sorulardan çok istifade ettim .Düşünme tefekür etme için şevk ve gayret verdiniz... Hasıl olan kazançlarımdan cenabı hak sizi de hissedar etsin.Ahiret kardeşide ettsin inşallah..
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 462 + 32174


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur Soru Cevap 16 : İkinci Lem'a (Altıncı Bölüm)

  Alıntı Bahtiyar Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  tebliğ kardeşim size,Hüseyni , Talha kardeşlerime teşekkür ederim , cevaplardan sorulardan çok istifade ettim .Düşünme tefekür etme için şevk ve gayret verdiniz... Hasıl olan kazançlarımdan cenabı hak sizi de hissedar etsin.Ahiret kardeşide ettsin inşallah..
  Amin kardeşim..Rabbim sizlerdende razı olsun her iki cihanda inşl.
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222