Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
15 sonuçtan 11 ile 15 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 34 - Kesretten Vahdete Deliller

  Not
  Hem esmânın nakışları ve cilveleri insanda var; onlarla o kudsî mânâlara şehadet eder.

  Hem insan zaafıyla ve acziyle ve fakrıyla ve cehliyle diğer bir tarzda âyinedarlık edip, yine zaafına, fakrına merhamet eden ve medet veren Zâtın kudretine, ilmine, iradesine ve hâkezâ, sair evsafına şehadet eder.


  Allah bütün isimlerini insanda tecelli ettirmiş, adeta her bir ismini insanda nakış nakış dokumuş. Bu cihetle insan bu vasıfları kendi haiz olmadığından sahibine şehadet ediyor. Bununla birlikte insan “her şey zıddıyla bilinir” sırrınca acziyetiyle, fakrıyla, cehaletiyle, ihtiyaçlarının sonsuz oluşu ile de Allah’ın sonsuz Kudretine, İlmine, Rahimiyetine, Keremine vs. isimlerine ayinedarlık ediyor.

  Not
  Evet, şems ve kameri, anâsır ve maâdini, nebâtat ve hayvânâtı, bir nakş-ı âzamın atkı ipleri gibi o bin bir isimlerin şuâlarıyla tanzim eden ve hayata hâdim eden ve nebâtî ve hayvânî olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârâne şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevilhayatı hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i İlâhiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı âzamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahmân-ı Zülcemâl, elbette kendi istiğnâ-yı mutlakına karşı, rahmetini ihtiyac-ı mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış.


  On Dördüncü lem'anın İkinci Makamı
  Not
  İşte, daire-i kesretin müntehâsında ve en dağınık cüz’iyâtında, sırr-ı vahdetle bin bir esmâ-i İlâhiye, zîhayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip açık okunduğundan, o Sâni-i Hakîm, zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor. Ve bilhassa zîhayatlardan küçüklerin taifelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşreder.


  Allah isimlerini merkez yapmak için hayatı ve hayat sahiplerini seçmiş. Çünkü bir şeye hayat girdiği zaman kainatla alakadarlığı artıyor. Dolayısı ile üzerindeki tecelliyatta artıyor. Mesela bir dağ büyüklüğü ile birlikte, hayatı, aklı ve şuuru olmadığı için sadece bulunduğu alanla alakadardır. Dağdan katbekat küçük olan arı ise, hayattar olduğundan daha geniş bir alanla alakadardır. Ve bilhassa insan hayatı, iradesi, aklı ve sınır konulmayan hisleri ile bu dünya ile alakadar olduğu gibi, baki alemlerle de alakadardır. İşte hayatın ehemmiyetindendir ki, Allah hayat sahibi varlıkları çok fazla yaratıyor. Özellikle de küçücük hayat sahiplerini, sinekleri, böcekleri çok yaratıyor ki, onların muvaffakiyetleriyle, hal ve hareketleriyle, insan onların kendi kendine, tesadüfen hareket etmediklerini anlasın, o küçücük canlılarda da ehadiyetin tecellilerini görebilsin.


  Not
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak için, daima o vâhidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani, meselâ, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu-u ziyasındaki güneşin zâtını mülâhaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan, güneşin zâtını unutturmamak için, herbir parlak şeyde güneşin zâtını, aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber, ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey, güneşi bütün sıfâtıyla, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvân-ı seb’a gibi keyfiyatlarının herbirisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor.

  Öyle de, 1 وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى temsilde hata olmasın, ehadiyet ve samediyet-i İlâhiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan insanın mahiyet âyinesinde bütün esmâsıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vâhidiyet cihetiyle dahi, mevcudatla alâkadar herbir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte, vâhidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalbler Zât-ı Akdesi unutmamak için, daima vâhidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini irâe eden, Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.

  1 : “En yüce sıfatlar Allah’a aittir.” Nahl Sûresi, 16:60.


  On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı
  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (19-05-2012 Saat 13:05 ) değiştirilmiştir.

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.949
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 523 + 29609


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 34 - Kesretten Vahdete Deliller

  Not
  Ve bilhassa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede olunur.

  Çünki o teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar gibi manaların hem nümuneleri insanda var; o nümuneler ile onlara işaret eder.

  Çünki meselâ, gözü veren zât, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar.

  Hem kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin.

  Bilgi
  Teşahhus ve taayün, kelime olarak somutlaşmak ve belirgin halde olmak anlamına gelir. İnsan, somut ve belirgin olan şeyleri anlamak ve ona itaat etmekte zorluk çekmez.Mesela; bir polis, bir adamı, sürekli bir şekilde takip etse ve her yerde o adamın ensesinde nefesini hissettirse, o adam suç ve kabahat işleyemez.

  Zira o polis, somut ve belirgin bir şekilde o adamın yanında hazır ve nazır duruyor, bu da o adam üstünde müthiş bir baskı ve kontrol oluşturuyor. Ama polis mücerret ve müphem olarak, yani soyut ve belirsiz bir şekilde adamı takip etse ve adam da bunu fark etmese, her kabahat ve suçu işleyebilir.

  İşte kuvvetli iman ve tevhit, Allah’ın insan üzerindeki kontrol ve terbiyesini ve onun huzurunda olduğunu somut ve belirgin hale getiriyor. Tabiri caiz ise; Allah’ın nefesinin ensemizde olduğunu bize gösteriyor. Teşahhus ve taayyün, sanki, Allah elimi uzatsam dokunacak bir mesafede gibi beni murakabe ediyor, demektir.
  İşte insana bu hissi veren, tevhit ve imandaki ehadiyettir. Yani; Allah nasıl vahidiyet noktasından, her şeyin yanında hazır ve nazır ise, ehadiyet noktasından da her ferdin ve cüz'ün yanında, adete somut ve belirgin bir şahıs gibi, bir polis gibi, hazır ve nazırdır.

  Ayet ve hadislerdeki teşbih de bu manaya işaret eder. İnsanın aleminde, Allah’ın Rububiyet ve Uluhiyeti teşbihi ifadeler ile somut ve belirgin hale getiriliyor.
  Bir noktaya dikkat etmek gerekir ki, o da; Allah’ı mahlukata ve somut şeylere benzetmemektir. Burada teşahhus ve taayün eden, somut ve belirgin hale gelen Allah’ın Zatı değil, Rububiyet ve sıfatlarının tecelliyatıdır.


  Sorularla Risale
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 34 - Kesretten Vahdete Deliller

  Alıntı ASHAB-I BEDR Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Teşahhus ve taayün, kelime olarak somutlaşmak ve belirgin halde olmak anlamına gelir. İnsan, somut ve belirgin olan şeyleri anlamak ve ona itaat etmekte zorluk çekmez.Mesela; bir polis, bir adamı, sürekli bir şekilde takip etse ve her yerde o adamın ensesinde nefesini hissettirse, o adam suç ve kabahat işleyemez.

  Zira o polis, somut ve belirgin bir şekilde o adamın yanında hazır ve nazır duruyor, bu da o adam üstünde müthiş bir baskı ve kontrol oluşturuyor. Ama polis mücerret ve müphem olarak, yani soyut ve belirsiz bir şekilde adamı takip etse ve adam da bunu fark etmese, her kabahat ve suçu işleyebilir.

  İşte kuvvetli iman ve tevhit, Allah’ın insan üzerindeki kontrol ve terbiyesini ve onun huzurunda olduğunu somut ve belirgin hale getiriyor. Tabiri caiz ise; Allah’ın nefesinin ensemizde olduğunu bize gösteriyor. Teşahhus ve taayyün, sanki, Allah elimi uzatsam dokunacak bir mesafede gibi beni murakabe ediyor, demektir.
  İşte insana bu hissi veren, tevhit ve imandaki ehadiyettir. Yani; Allah nasıl vahidiyet noktasından, her şeyin yanında hazır ve nazır ise, ehadiyet noktasından da her ferdin ve cüz'ün yanında, adete somut ve belirgin bir şahıs gibi, bir polis gibi, hazır ve nazırdır.


  Sorularla Risale  Allah razı olsun ASHAB kardeşim. Tevhid hakikatini anlamanın insanın hayatına direkt bir alakası var. Verilen örnek çok yerinde olmuş. Bunu teyid eden bir kısmı paylaşmak isterim.

  Demek, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. Yirmi Üçüncü Söz
  Demek ki kamil mü'min olabilmenin, her halikarda teslimiyetin yolu, en başta iman ve tevhidden geçiyor. Rabbinin varlığını her an hisseden bir insan nasıl günahlarda ısrar edebilir ve hatta nasıl günaha yönelebilir ? Allah cc. daha çok anlamayı ve yaşamayı nasib etsin cümlemize. Amin.
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.949
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 523 + 29609


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 34 - Kesretten Vahdete Deliller

  Ecmain Olsun Ağabeyim.


  Demin okuduğum bir haberi bu dersin seyrine farklı bir bakış getirmesi adına paylaşmak istiyorum.


  Not  Dünyanın en önemli genetik uzmanlarından biri olan ve sekiz yıl önce insan DNA'sının şifresini çözen bilim adamı Dr.Francis Collins, Allah'a iman ettiğini açıkladı. Collins yaptığı büyük buluşun ardından, Allah'ın varlığını anlattığı kitabını kaleme aldı.

  Yakında piyasaya çıkacak kitabıyla ilgili İngiliz Time dergisine konuşan 56 yaşındaki Collins, 30 yıl öncesine kadar ateist olduğunu ancak artık Allah'a inandığını söyleyerek,

  “Allah'ın var olduğuna dair rasyonel bir temel var ve bilimsel gelişmeler insanı Allah'a daha da yaklaştırıyor. Laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben O'na nanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz dahayakınlaştırdı. Hastalıktan kurtulan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir.” açıklamalarında bulundu.

  İnsan genini çözmenin kendisine Allah'ın eserini görme fırsatı verdiğini söyleyen Collins, “Önemli bir buluş yaptığınızda o bilimsel coşku anını yaşarsınız, çünkü onu araştırmış ve keşfetmişsinizdir. Keşfettiğim şey öyle bir şeydi ki, bu bilgiye daha önce hiçbir insan sahip olamamıştı. Fakat Allah onu herzaman biliyordu.” dedi.

  Akıl ve vicdan sahibi her insan, DNA'daki müthiş kodlama sisteminin şuursuz atomlar tarafından kendiliğinden oluşamayacağını takdir edecektir. İnsan vücudunda trilyonlarca hücrenin her birinde kesintisiz işleyen sistemler, insana Allah'ın sonsuz aklını, ilmini, gücünü, yaratışındaki sonsuz mükemmelliği göstermektedir.  İnşaAllah müslüman da olur.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.949
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 523 + 29609


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 34 - Kesretten Vahdete Deliller

  Not
  Hem esmânın nakışları ve cilveleri insanda var; onlarla o kudsî mânâlara şehadet eder.


  İnsan kainatın en küçük numunesi..Kainatın her zerresinde nasıl Allahın mührü,imzaları gözüküyor ise insanda da Cenab-ı Hak tecelli etmiştir.Ve hepsi ehadiyet sırrı ile Allahın Tekliğine şehadet eder.Görevleriyle...İtaatleriyle..İnsan herşeye hakim değildir.Kısmi verilen kısmında irade ile akla kapı açması düşündürtülen insan da şehadet eden tüm azalarına ve hücrelerinin hakkını çiğnememelidir.


  Not
  Hem insan zaafıyla ve acziyle ve fakrıyla ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarlık edip, yine zaafına, fakrına merhamet eden ve medet veren Zâtın kudretine, ilmine, iradesine ve hâkezâ, sair evsafına şehadet eder.  Acizliğinde Rabbine sığınan insan en küçükten en büyüğüne kadar Kudretiyle,Rahmetiyle,Adl olan Hakimiyete ilticasının bizzat da şehadet halidir.Herşeye gücü yeten Bir Allah...deme halidir kavli olarak ki şehadettir bu da ...


  Not
  İşte, daire-i kesretin müntehâsında ve en dağınık cüz'iyâtında, sırr-ı vahdetle bin bir esmâ-i İlâhiye, zîhayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip açık okunduğundan, o Sâni-i Hakîm, zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor. Ve bilhassa zîhayatlardan küçüklerin taifelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşreder.  Dairenin her çizgisinde,her halkasında Allah'ın birliğine giden kör göze dahi görünen,işitmeyen kulağa dahi işittiren Tevhid Eserleri pırıl pırıl yansımaktadır.

  Rabbim Bizlere herdaim Allah yolunda verilen herşeyi yine O'nun yolunda O'nun dilediği gibi harcamamızı ve Teslim etmemizi nasip eylesin...


  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222