+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
20 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 38 + 14

  Cevap: Risale Açıklamalı 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Allah ebeden razı olsun
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 560 + 42526

  Cevap: Risale Açıklamalı 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Günahtan Korunma ve Kurtulma Yolları:

  1 Manevî şirkete dahil olmak

  Bediüzzaman'a göre, böyle fırtınalı bir zamanda, bu dehşetli hadiselere karşı, ihlâs kuvvetinden sonra en büyük kuvvet, "iştirâk-i âmâl-i uhrevîye" denilen manevî şirket düsturuyla birbirimizin amel defterine hasenat yazdırmaktır Aynı zamanda dillerimizle, birbirimizin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve yardım göndermektir Özellikle fırtınalı hücumlara hedef olan kardeşlerin, mübarek üç aylarda ve meşhur gecelerde yardımlarına koşmaktır

  2 (İman+Farzlar)- günahlar


  İmanla hayatlanmak, farzlarla süslenmek ve günahlardan kaçınmakla Müslüman bu dünya hayatından da lezzet alabilir Said Nursî şu sözüyle hayatı en güzel şekilde yaşamanın formülünü verir: "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz"

  3 Günahlara karşı mânevî polisler

  Acaba adam öldürmek, zina, hırsızlık, kumar, şarap gibi sosyal hayatı zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için, yalnız hapis korkusu ve devletin bir polisinin görmesi yeterli mi?

  O halde, her evde, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler Said Nursi'ye göre, Risâle-i Nur, salih amel noktasında, imân tarafında, herkesin başında her vakit bir mânevî yasakçıyı bulundurmaktadır Bu dünyada iman içinde lezzeti gösterdiği gibi, günahlar içinde de sıkıntıları, elemleri göstermektedir Günah işleyen kişi cehennem hapsini ve Allah'ın gazabını hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtulmaktadır İman, kalbde, kafada sürekli mânevî bir yasakçı bıraktığından, fena meyiller histen, nefisten çıktıkça 'yasaktır' deyip kovmakta ve kaçırmaktadır

  4 Günahlardan utanmak

  Günahların insanlara verdiği utanma duygusu onları bir süre sonra terk etme yoluna götürür Dünyada, çok namus sahipleri, cinayetlerinin verdiği utançtan kurtulmak için, kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir ve isteyenler de vardır Basından takip ettiğimize göre suç işleyen bazı kimseler suçlarını itiraf ederek karakollara teslim olmaktadırlar

  5 Nefsin kusurunu görmek

  Şeytanın şerrinden kurtulmanın yolu Allah'a sığınmaktır Bediüzzaman bunun yolunu şöyle çizer: "Nefsini itham eden, kusurunu görür Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder İstiğfar eden, istiâze eder İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur" "Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır" diyen Said Nursî, kişi kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkacağını ve itiraf etse, affa müstehak olacağını da belirtir

  6 Hastalıklara sabretmek

  Hastalıklara eğer sabredip şikâyet edilmezse, şu geçici bir hastalıkla sürekli pek çok hastalıklardan kurtulma imkânı vardır En önce, sınırsız yaralı ve hastalıklı bu büyük mânevî vücudun hadsiz hastalıklarına katî ilâç ve katî şifa verici bir tiryak olan imân ilâcını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir O ilâcı bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında bizlere gösterdiği acz ve zaaf penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretini ve rahmetini tanımaktır

  7 Takva ve salih amel zırhına bürünmek

  Kur'ân-ı Hakim'in nazarında, imandan sonra en çok esas tutulan takvâ ve salih ameldir

  Takvâ, yasaklardan ve günahlardan kaçınmaktır Takvanın üç mertebesi vardır: 1 Şirki terk etmek, 2 Günahları terk etmek, 3 Allah'tan başkasını terk etmek

  Salih Amel: Emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır

  Said Nursî, "Her zaman def-i şer, celb-i nef'a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takvâ bu tahribata karşı en büyük esastır" derken şerleri def etmenin faydalı şeyleri celb etmekten önce geldiğini ifade eder Yani takvanın salih amelden önce geldiğini belirtir Şu zamanın dehşeti karşısında çok önemli bir de müjde verir: "Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur"

  8 Haramları terk etmek

  Şu zamanın ağır şartları altında az bir salih amel çok hükmündedir Takva içinde de bir çeşit salih amel vardır Çünkü, bir haramın terki vaciptir Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere karşılık sevabı vardır Takvâ, böyle zamanlarda, binler günahın hücumlarında bir tek kaçınmak, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş olur Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takvâ namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli salih amellerdir

  9 Günahlardan korunmak için niyet etmek

  Bediüzzaman, "Risâle-i Nur şakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir" deyip günümüz günahlarına dikkat çekmekte ve "Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takvayla ve niyet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir" demektedir Said Nursî günlük hayattan şöyle bir örnek verir: "Bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam, yirmi günde yapamaz Bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; şimdi, binler tahribatçıya mukabil, Risâle-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır"

  10 İhlâs, sadakat ve tesanütle çalışmak

  Sosyal hayata giren kimse hangi şeye temas etse, çoğunlukla günahlara bulaşmaktadır Her yönden gelen günahlar serbestçe insanı sarıyorlar Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvâsı nasıl mukabele edebilir? Her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dille nasıl mukabele eder, galebe eder, kurtulur?

  Bu tehlikelere karşı, Risâle-i Nur'un hakikî ve sadık talebelerinin aralarındaki esas düstur olan "iştirak-i âmâl-i uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüd sırrı" önemlidir Yapılacak iş şudur: Her bir halis nur talebesi kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille karşılık verir Bazı meleklerin kırk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir nur talebesi dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder Kurtuluşa müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur Risâle-i Nur dairesinde sadakat, hizmet, takvâ ve büyük günahlardan çekinmek derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur Elbette, bu büyük kazancı kaçırmamak için, takvâda, ihlâsta, sadakatte çalışmak gerektir

  11 Gıyaben duâ etmek

  Günahlara bulaşan din kardeşlerine gıyaben, günahsız bir dille duâ etmek O insanlara manen yardım etmiş oluyor Sevab kefesine destek sağlanıyor

  Sonsöz

  Risâle-i Nur'da, günahları, günahların açtığı yaraları ve tedavi çarelerini bulmaya çalıştık İşlenen günahlara karşı en güzel silâh duâ, tevbe ve istiğfardır Bediüzzaman Said Nursî'nin sözleriyle yazımızı bitirmek istiyoruz:

  "Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zenbi azîm biçare insan! Kâinatın hiddetinden, mahlûkatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi: Kur'ân-ı Hakîmin daire-i kudsiyesine girmektir ve Kur'ân'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnet-i seniyyesine ittibâdır Gir ve tâbi ol"

  "Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir Harama girmeye hiç lüzum yoktur Ferâiz-i İlâhiye ise hafiftir, azdır Allah'a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez Vazife ise, yalnız bir asker gibi, Allah nâmına işlemeli, başlamalı Ve Allah hesâbiyle vermeli ve almalı Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı Kusur etse istiğfar etmeli: "Yâ Rab, kusurumuzu affet Bizi Kendine kul kabul et Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl Amin!" demeli ve O'na yalvarmalı"
  Yazar : Risale Forum


 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Mesajlar Mesajlar
  18
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 42 + 182

  Cevap: Risale Açıklamalı 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Kastamonu Lâhikası - 62.mektup(Manevî şirkete dahil olmak)


  Aziz, sıddık kardeşlerim,
  Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.
  Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a'mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir kardeşlerine aynı miktar defter-i a'mâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Herbiri, binler hisse alır. İnşaallah, emval-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, herbirisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin herbirisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.
  Demek, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız.
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar Mesajlar
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 37 + 10

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Bediüzzaman Hazretlerini sohbet ortamında tanıdım.Çok etkilendim.Dinimi çok seviyorum.Bu büyük insanı daha iyi tanımak eserlerini anlamak istiyorum.Bu siteyi tavsiye ettiler.Ancak "sözler" kitabındaki anlatımın türkçe halini görmek,kendimi geliştirmek istiyorum.Biliyorum,manalar derin,tam türkçe karşılığı yok.Ama bizim gibi onu tam bulmuşken,anlamak ve islamı içinde yaşamak isteyenlere yardımcı olur musunuz? Emeğinize sağlık sitenizi beğendim,faydalanacağımı biliyorum.
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.230
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Alıntı haticeilkübra Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Bediüzzaman Hazretlerini sohbet ortamında tanıdım.Çok etkilendim.Dinimi çok seviyorum.Bu büyük insanı daha iyi tanımak eserlerini anlamak istiyorum.Bu siteyi tavsiye ettiler.Ancak "sözler" kitabındaki anlatımın türkçe halini görmek,kendimi geliştirmek istiyorum.Biliyorum,manalar derin,tam türkçe karşılığı yok.Ama bizim gibi onu tam bulmuşken,anlamak ve islamı içinde yaşamak isteyenlere yardımcı olur musunuz? Emeğinize sağlık sitenizi beğendim,faydalanacağımı biliyorum.
  Değerli Kardeşim; Risale-i nur eserleri özellikle de söylediğiniz Sözler eserini günümüz türkçesine göre düzenler isek bu eserlerden istifademizi azaltacaktır ve ruhumuzu ve kalbimizi tatmin etmek yerine sadece aklımızı tatmin etmiş olacağız. Eserleri anlayabilmenin sağlıklı yolu ise kendi başımıza devamlı olarak her gün azda olsa okumaya başlayarak başarabiliriz. Akabinde sohbetlere katılarak neler anlatılmak istenildiğini anlıyabiliriz. Bunun yanı sıra bu site gibi benzeri risale üzerine çalışmalar yapan sitelerde sorularınızı sorabilir, paylaşılan makale veya dersleri okuyabilirsiniz. Ama en önemlisi kendinizin bu eserleri aksatmadan okumanız ilk başlarda belki akıl yorulacak ama ruh ve kalb hissesini alacağı ve zamanla aklın kabiliyeti daha da gelişerek istifadenin daha da artacağı belki yüz bin tecrübeyle sabittir..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 6. #16
  hatve Guest

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 4 : Günahlarını küçük zannetme

  İşte, şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir.

  SADAKTE
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  hatve Guest

  Cevap: Risale Açıklamalı 4 : Günahlarını küçük zannetme

  ALLAH RAZI OLSUN çok güzel olmuş bütün bu günahlardan korunma vekurtulma yollarından azami müstefid olma duasıyla..........
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  hatve Guest

  Cevap: Risale Açıklamalı 4 : Günahlarını küçük zannetme

  Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zenbi azîm biçare insan!
  Kâinatın hiddetinden, mahlûkatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen,
  işte kurtulmanın çaresi:
  Kur'ân-ı Hakîmin daire-i kudsiyesine girmektir ve
  Kur'ân'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnet-i seniyyesine ittibâdır
  Gir ve tâbi ol"
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2014
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 28 + 30

  Cevap: Günahlarını küçük zannetme

  Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.
  Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

  Hem meselâ, Cehennem azâbını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin inkârına cesaret veriyor.
  Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultân-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mânevî adâvet-i İlâhiyeyi işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-i İlâhiyeye dair kalbe gelse, katî bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz'î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş mânevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hâkezâ, bu üç misale kıyas edilsin ki, sırrı anlaşılsın. Lem'lar
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Günahlarını küçük zannetme

  İ’lem eyyühe’l-aziz!

  Mâsiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır.
  Çünkü, o mâsiyete devam eden, ülfet peyda eder, sonra ona âşık ve müptelâ olur. Terkine imkân bulamayacak dereceye gelir. Sonra o mâsiyetinin ikaba mûcip olmadığını temenniye başlar. Bu hal böylece devam ettikçe, küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet, gerek ikabı ve gerek dârü’l-ikabı inkâra sebep olur.

  Ve keza, mâsiyete terettüp eden hacâletten dolayı, o mâsiyetin mâsiyet olmadığını iddia etmekle, o mâsiyete muttali olan melekleri bile inkâr eder. Hattâ şiddet-i hacâletten, yevm-i hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevm-i hesabı nefyeden ednâ bir vehmi bulursa, o vehmi kocaman bir burhan addeder. En nihayet nedâmet edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur, gider. El-iyâzü Billâh!

  Mesnevi-i Nuriye
  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (02-12-2017 Saat 14:40 ) değiştirilmiştir.

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222