+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
16 sonuçtan 11 ile 16 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 201 + 11450

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  hakiki tevhid'i kazanabilmenin yolları nelerdir?

  imanda yükselmek-ilmelyakin-aynelyakin ve hakkal yakine ulaşmak;bunu da iman hakikatlarını güzel anlatan risalei nuru tefekkürle okumak,evrada ve kuran okumaya da devam etmekle kazanılır.

  hakiki tevhid'in bize kazandırdıkları nelerdir?

  kalb huzuru,ihlas,uhuvvet,muhabbet,marifetullah,muhabbe tullah,rıza-i ilahi,şirkten kurtuluş,kainatı okuma,mahlukatın ibadetini görmek
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 201 + 11450

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  amiyane ve hakiki tevhid'in, taklidi ve tahkiki iman arasındaki ilişki ve imanı muhafaza etme ile bağlantısı nasıldır?

  amiyane tevhid:taklidi imandır.

  hakiki tevhid:tahkiki imandır.

  tevhid de oldukça insan imanlıdır.tek Allaha inanıyorsa,mümindir.Bütün fiillerin sahibi olarak da iman etmesi lazımdır ki,şirki hafiye girmesin.
  hakiki tevhid'in meleke kesbetmesi ve bu melekenin körelmeden devam edebilmesi için neler yapabiliriz?
  risalei nur tefekkürle okumaya devam,derslere devam,evrad okumaya devam,kuran okumaya devam..
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 529 + 37882

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  4.Layetezelzel bir itikada sahip olanlar Cenab-ı Hakkın sikkesini ve mührüne nerede ve nasıl okur?

  Mesela güzel budanmış, çiçeklerle ve bitkilerle süslenmiş bir bahçe görsek hiç kimse bu bahçenin kendiliğinden bu hale geldiğini düşünmez.
  Bu işe bir bahçıvanın elinin değdiği bellidir. Medih bahçeye değil başarısından dolayı bahçıvana yapılır.

  Aynen öylede bütün kainattaki her şey tek bir yaratıcıya işaret eder. Medih ve muhabbet güzel olduğu için çiçeğe, denize, dağa vs. değil, onların yaratıcısına yapılır. Ve bu yaratılanlarda hal dilleriyle bir yaratıcıya işaret eder, O’nun sikkesini mührünü gösterir. İtikadı sağlam olan insan, gönülden tasdik ederek inanan bir insan bu sikkeleri görür, anlar. Onun için kainat okunması gereken bir kitap hükmüne geçer. Kainattaki ehadiyet tecellilerini okur. Yaratılanlara mana-i ismiyle değil, mana-i harfiyle bakar.

  İnsanı kainatın küçük bir numunesi haline getiren, küçücük incir çekirdeğinde incir ağacının programını derc eden, beyinde mercimek kadar bi yer kaplayan hafıza merkezine koca hayatını sığdıran ancak her şeyin yaratıcına mahsustur ve O'nun mührünü taşır.
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.733
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 615 + 50253

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  Bismillahirrahmanirrahim
  "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur.
  Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin." (Bakara Sû: 2/32).  Ya Rabbi cc
  Senin bildirdiklerini paylaşan bu kardeşlerimden razı ol

  Allah'ım ağlamayan gözden,
  Korkmayan kalpten,
  Huşu duymayan gönülden,
  Kabul edilmeyen duadan,
  Fayda vermeyen ilimden,
  Dinlenilmeyen sözden,
  Doymayan nefisten,
  Küçükte olsa yardım etmeyi sevmemekten sana sığınırız.
  Allah'ım, Kuran’ın sırlarını anlamayı nasip eyle.
  Bizi nurlandır.Bizi lütuf deryasına daldır.
  Üzerimize en güzel marifetleri yağdır.r türl

  amin amin amin
  Yazar : Risale Forum
  Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
  istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar
  -SÖZLER-


 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.733
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 615 + 50253

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  Emirdağ Lahikasındaki bir mektup
  bu konuyu hatıra getirdi
  paylaşmak istedim


  "İman, yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten, ta büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misali güneşten ta deniz yüzündeki aksine, ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatleri var ki, bin bir esma-i İlahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatleriyle alakadar çok hakikatleri var ki, "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikiden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

  Evet, iman-ı taklidi, çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikide pek çok meratip var. O meratiplerden ilmelyakin mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi İmân bir şüpheye karşı bazan mağlup olur.

  Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de aynelyakin derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'ân gibi okuyabilecek derecesine gelir.

  Hem bir mertebesi de hakkalyakindir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Ve ulema-i ilm-i kelamın binler cild kitapları, akla ve mantığa istinaden telif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat, Kur'ân ın mucizekar cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye, o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

  İşte, Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'ân aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'ân ve İmân namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'ân nuruyla vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Hatta Nakşilerin hafi zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir."
  Yazar : Risale Forum
  Duâ ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi,
  istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar
  -SÖZLER-


 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2018
  Mesajlar Mesajlar
  29
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 13 + 250

  Cevap: Mesnevi-i Nuriye Dersleri 2''Arkadaş Tevhid İki Çeşit Olur...''

  huzurî bir tevhid melekesi sahibi olmaktan ne anlamalıyız?[/QUOTE]

  Herşeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini gören, her yerde Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin olduğunun, ve böylece aslında Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğu şuuruna erer. Ve derecesine göre her an huzurdaymış gibi hissedebilir, ne kadar okuyabilirse kainatı, o kadar gaflet tabakasından sıyrılır, huzura erer. (Tefekkür gafleti izale eder)

  Tefekkürle imanın kuvvetlenip marifetin arttırğını çok güzel izah eden Ayet-ül Kübra'da şöyle bir yer geçiyor:

  Sonra o mütefekkir yolcu her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevî terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalâtın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikatı bir derece daha inkişaf edip manevî çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden; sema, cevv ve arzın mükemmel ve kat'î derslerini dinlediği halde Hel min mezid deyip dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekârane cûş u huruşla zikirlerini ve hazîn ve leziz seslerini işitir.
  ilh..

  Ve yine tefekkür vasıtasıyla ilmelyakin olan tefekkür aynelyakine, gaibane marifetten hazırane marifete geçildiği şöyle ifade edilir:

  Sonra, imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmelyakîn derecesinden aynelyakîn mertebesine terakkisindeki envârı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu, ilh..

  Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve onsekiz aded mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mi'rac-ı imanî ile gaibane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam, kendi ruhuna dedi ki: ilh..


  Rabbim tefekkür mesleğinde hakkıyla yürüyebilenlerden eylesin.. Amin
  Yazar : Risale Forum
  Konu derun-zéde tarafından (26-08-2018 Saat 07:02 ) değiştirilmiştir.
  Şahsen bu Nurlar olmasaydı, halim ne olacaktı? Ya Nurlara erişmeseydim, ne yapacaktım? Ya bu Nurların neşrine ala kadri't-takati ve'l-imkan lütf-u İlahî ile çalıştırılmasaydım, bütün kazancım masiyet ve kara yüzle, perişan hal ile, nasıl dergâh-ı İlahiyeye çıkacaktım?

  Barla Lahikası


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222