+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 19 + 580

  Katre:Lisanlar 9/27

  Ve keza terkib ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin, lâyık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh o zerreleri, aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla, lâyık mevkilerine koyabilmek, ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki intizam ve şu vaziyetin lisanıyla Allahüekber diyerek
  -Allahu lâ ilâhe illâ huyu okur. -

  Benzer Konular
  Katre:Lisanlar 8/27
  Katre:Lisanlar 8/27 Ve keza zerrat arasındaki cazibenin, güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibeye kardeş olması, her iki kısmın da bir kalem-i vâhidin yazısı olduğunu -Allahu Lâ ilâhe illâ hu- ile izhar ediyorlar.
  Katre:Lisanlar 7/27
  Katre:Lisanlar 7/27 Ve keza manzume-i şemsiye ile bal arısının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri, ikisinin bir Nakkaş'ın nakşı olduğuna olan delaletlerini -Allahu lâ ilâhe illâ hu- ile i'lam ediyorlar.
  Katre:Lisanlar 4/27
  Katre:Lisanlar 4/27 Ve keza, meselâ bulutla arz gibi câmid ve mütehalif şeylerde tecavüb ve muavenet, yani birbirinin hâcetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüd etmeleri, bütün eşya
  Katre:Lisanlar 2/27
  Katre:Lisanlar 2/27 Ve keza, kâinatta intizam ve ıttırad hüküm-fermadır. Bu iki sıfat, mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle اَللهُ لاٰۤ اِل¤
  Katre:Lisanlar 1/27
  Katre:Lisanlar 1/27 1.Kâinatta görünen tanzimat, nizamat, müvazenat kabza-i tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Hâlık'ın vücub-u vücuduna delalet etmekle اَللّٰهُ لَٓ
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 19 + 580

  Cevap: Katre:Lisanlar 9/27

  Evet şu yaratılmış alemimiz de nereye baksak her şey yerli yerinde icat edilmiş,her zerrenin nereye gideceği belli..Göz hücresi gidip kulağa yerlesmiyor..ya da beyin hücresi mideye gitmiyor..Hepsi layık mevziine koyularak intizam tesis edilmiş..Bunlar kendi başına olamayacağına göre o halde bunları yapan perde ardında birisi var o da Allah'tır (c.c)..
  Biz de bütün zerrat gibi Lâ ilâhe illâ hu demeliyiz..Onu bildiğimizi bildirmeliyiz..


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum
  Konu İbrâhim tarafından (10-05-2018 Saat 14:21 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 19 + 580

  Cevap: Katre:Lisanlar 9/27
  (28sn)

  Akyuvarin bakteriyi kovalaması..Hiç bir zerre başkasının işine karışmıyor her biri kendine verilen vazifeyi ikmal ediyor..
  Yazar : Risale Forum
  Konu İbrâhim tarafından (10-05-2018 Saat 14:26 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 19 + 580

  Cevap: Katre:Lisanlar 9/27

  En azından 27. Lisana kadar ve keza ile baslayan kısımları anladığımız ölçüde aktarmak niyet etmiştik,olmadı.Belki başka bir vakte tehir edilmiş diyelim..

  Sorularla islamiyette geçen kısım ile konuyu sona erdirelim;


  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Elli beş lisanla vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ve delâlet eder. Bu, çokluk manasına mıdır, değilse bu lisanlar nelerdir?
  Yazar: Sorularla Risale, 09-11-2006
  Elli beş (55) lisan konusu Katre Risalesi'nde geçer. Bediüzzaman, varlıkların çok dillerle Allah'a işaret ettiğini, O’na hamd ve tesbih ettiklerini nazara verir.

  Bir Risalede “Allah’ın varlığının delilleri mahlukat sayısıncadır” ibaresi nakledildikten sonra, bunun mübalağa olmayıp belki nakıs olduğu ifade edilir. O hale 55 rakamını farklı delil türleri, ayrı kategoriler olarak değerlendirmek gerekir.

  Üstad, Cenab-ı Hakkı bize tarif eden üç büyük muarriften söz eder. Bunlar

  • Kainat kitabı,
  • Kur’an-ı Kerim ve
  • Peygamber Efendimizdir (a.s.m).

  Bir risalesine ise bu üçe vicdanı bir dördüncü olarak ekler. Demek oluyor ki bu rakamlar mutlak değildir. Ana başlıkları ifade ederler.

  Katre Risalesi'nde Allah’ın varlığına elli beş ana delil zikredilmiştir. Bunlar Mesnevi-i Nuriye'nin Arapçasında tek tek açıklanmıştır. Üstad'ın talebilerinden Ceylan Çalışkan yazdığı nüsnada bu delillerin karşılarına numaralar koymuştur. Biz de o numaralamada geçen konuları aşağıda takdim ediyoruz:

  1. Tanzimat,
  2. Muvazene,
  3. İntizam,
  4. İttirad,
  5 ve 6. Şuuri olan sanatın ittikanı, kemali,
  7. Mütehalif eşyanın tecavübü,
  8. Mütebaid ve mütefavit eşyanın tesanüdü,
  9. Birbirine bakan muntazam eserlerin teşabühü (semavatın yıldızları gibi,
  10. Birbirini gözeten eserlerin tenasübü (çiçekler gibi),
  11. Her bir zihayatın birçok şuuri esmanın tecelliyatına mazhariyeti,
  12 ve 13. İrtibat ve münasebet,
  14. Zerrat arasında yazılmış ve nakşedilmiş cazibenin yıldızlar ve güneşler arasındaki cazibeye kardeş olması,
  15. Mürekkebattaki her bir zerrenin nisbetleri,
  16. Bir nev’deki tasarruf-u kudretin vüs’ati,
  17. Hilkatin Vacib-ul-Vucud’a isnad edilmesindeki kolaylık,
  18. Esbab-ı zahiriyenin besatetine rağmen müsebbebattaki havarık-ı nakş,
  19. Kainatın yaratılışındaki ittikan ve ihtimam ğayrı mütenahi bir kudreti istilzam eder,
  20. Kainatta tecelli eden Esma’nın tesanüdü ve hatta tek bir zerrede bile teşarükü,
  21. Kainatın mecmuunda tezahür eden hikmet-i amme,
  22. Kainatın yüzünde parlayan inayet-i amme,
  23. Kainatın yüzüne yayılmış olan Rahmet-i vasia,
  24. Zevilhayatın tenevvu-u hacatına göre verilen rızk-ı amm,
  25. Kainatta yayılmış olan hayat ve zihayatlar,
  26. Kainatın yüzünde parlayan bir hüsn-ü arazi ve tahsin,
  27. (Bir cemal-ı mücerred’e remz eden) Kainat ta görünen bir cemal-ı hazin,
  28. Kainat kalbinde görünen ve Mahbub-u hakikiyi gösteren bir aşk-ı sadık,
  29. Kainatta hissedilen incizab ve cezbe,
  30. (Bütün kainatın bir zat-ı Vahid‘in Zilal-ı Envarı olduğuna dair) bütün kamillerin müşahedelerine istinaden işitilen şehadetleri,
  31. (Envaın cüziyyatında bazı maslahatlar gözetilerek yapılan tasarufat.
  32. Nebatat ve hayvanat enva’ının cüz’iyyatında görünen bazı faydalar için yapılan tebdil,
  33. Nebatat ve hayvanat enva’ının cüz’iyyatında görünen bazı hikmetler için yapılan tahvil,
  34. ( Küre-i arzın gece ve gündüzündeki gibi ) kainat azalarında bazı gayeler için yapılan tağyir,
  35. Alemde görünen (kemalat için yapılan) tanzim,
  36. Kainatın hudusu,
  37. Kainatın (vucud ve bekasında maddeten ve manen ) ihtiyacatı,
  38. Kainatın vucud ve bekasında maddeten ve manen iftikaratı,
  39. (Kışta kuru olan ağaç ve arz gibi) Eşyanın kendi zatındaki fakrıyla beraber o eşyada görünen iktidar- ı mutlak,
  40. Gına-yı Mutlak’ın eserlerinin görünmesiyle beraber kainatın zatında fakir olması,
  41. Kainatın kendi zatında hayatsız ve meyyit olmasıyla beraber onda görünen envar-ı hayat,
  42. Kainatta bir şuur-u muhitin eserleri görünmesiyle beraber camid ve cahil olması,
  43. Kainatın intizamlı bir şekilde fena ve tegayyürü,
  44. Müşehedat, mükalemat, fuyuzat ve munacatı netice veren zevil ervahdaki ibadat-ı nuraniye,
  45. Kainatın kâli ve hâli tesbihatı,
  46. Müessir ve neticeli, makbul ve müstecab olan ihtiyaç sahiblerinin duaları,
  47. Belaya düşenlerin ıztırar anında gerek şuurî ve gerekse gayr-ı şuurî olarak hami-i mechülüne belki Hâlıkına ilticası,
  48. Zahirden hakikata geçen bütün kamil insanların müşahadeleri,
  49. Kainat dolusu görünen ve vucub ve vahdet mertebesinden nazil olan efail-i mütecelliye ve teceliyat-ı Esma,
  50. Ekvanın kendi nefsine ve esbaba isnadındaki müteselsil muhalattan neşâ€™et eden ıztırabat-ı ervah,
  51. Görünen eşyada bizzarure ve görünmeyen eşyada ise nazar-ı akli ile varlığı anlaşılan kader,
  52. İnsanın isti’dadının camiiyyeti,
  53. Kevnde görünen imkan, kesret ve infial mertebesi,
  54. Eşya’nın kendisi için tayin edilen nokta-ı kemale kadar harekete devamı,
  55. Her şeyin batınının zahirinden daha şeffaf olması,
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Katre:Lisanlar 9/27

  Alıntı İbrâhim Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]  (28sn)

  Akyuvarin bakteriyi kovalaması..Hiç bir zerre başkasının işine karışmıyor her biri kendine verilen vazifeyi ikmal ediyor..
  Akyuvarın bakteriyi kovalaması bile vazifeli olduğunu aşikare gösteriyor. Kendi kendine malikiyet dava eden insan vücudundaki bu faaliyetten bihaberken ve bunda hiçbir iradesi yok iken ve bütün insanların vücudunda bu vazife hiç aksamadan devam ediyorken, elbette buradaki kudret ve iradeyi, bütün insanları yaratan Allah'tan bilmek gerekir.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222