Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/6 12345 ... SonSon
58 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Es Selamün Aleyküm.

  Açıklamalı Risale dersleri serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz hemen herkesin merak konusu olan, Hazreti İsa Aleyhisselamın dünyaya tekrar gelmeleri hakkında olacak inşaallah. Katılımlarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

  Baki Selam ve Dua ile.


  Bilgi
  “Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek”1 meâlindeki hadîsin sırrı şudur ki:

  Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki İsevîlik şahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı mânevîsini öldürür.

  Öyle de, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.

  1 : Buhari, Mezâlim: 31; Büyû’: 102; Müslim, Îmân: 242, 343; İbni Mâce, Fiten: 33.


  Birinci Mektup

  Benzer Konular
  Risale Açıklamalı 3 - Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Biz
  Risale Açıklamalı 3 - Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Biz Es Selamün Aleyküm. Yunus aleyhisselamın içine düştüğü durum ile bizim bugünkü halimizin bir kıyaslaması niteliğinde olan dersimizi birlikte mütalaa edelim inşaallah. S
  Lem'alar 1. Ders - Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Biz
  Lem'alar 1. Ders - Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Biz Es Selamün Aleyküm. Yunus aleyhisselamın içine düştüğü durum ile bizim bugünkü halimizin bir kıyaslaması niteliğinde olan dersimizi birlikte mütalaa edelim inşaallah. S
  Risale Açıklamalı 11 - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !
  Risale Açıklamalı 11 - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek ! Es Selamün Aleyküm. Açıklamalı Risale dersleri serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz hemen herkesin merak konusu olan, Hazreti İsa Aleyhisselamın dü
  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (28-01-2013 Saat 19:21 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 463 + 32174


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 22 - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Son zamanlarda bu mesele özellikle müslüman cemaatleri arasında tartışmaya sebebp olmuştur..Gaybı ancak Allahu alem bilir ;Biz tefsir lerden okuduklarımızla bu meseleye iman etmişiz ;Hz isa (as) hayatında yaşadığı acılar aslında İlahhi kelam danda öğreniyoruz ..

  İsa Peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarcıların onu kesinlikle öldüremedikleri bir ayette şöyle vurgulanır:
  Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)


  - Hz. İsa'nın ölmediği insanların yaşadığı boyuttan alınarak, Allah katına yükseltildiği ayette şöyle bildirilir:
  Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

  Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona (Hz. İsa'ya) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o (Hz. İsa) da onların aleyhine şahit olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

  Şu yanlış anlaşılmasın ki hz İsa (as) yeryüzüne yeni bir dinin tebliği için gelmeyecektir asla ..Çünkü ayetlerde geçtiği üzere ahir zaman peygamberi Efendimiz (sav) 'dir..Ve islam dini Kemale ermiştir..

  Hz isa'nın (as) geliş görevi dejenere olmuş toplumun Muhammedi şeriat üzere ıslah etmek içindir..Yani Yine Efendimizin (as) şeriatı uygulanacaktır inşl..
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 29729


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 22 - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Dikkat
  İsa (as)’ın ölmeden göğe yükseltildiğine ve bir kıyamet alameti olarak tekrar ineceğine işaret eden bazı Kur’an ayetleri:

  “…Onu kesinlikle öldürmediler. Hayır; Allah onu (İsa’yı) Kendine yükseltti…” (Nisa, 157-158)

  “…Şüphesiz o (Hz. İsa), kıyamet saati için bir alamettir...” (Zuhruf, 61)

  “Hani Allah, İsa'ya demişti ki: Ey İsa, doğrusu senin (dünyadaki) hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim.” (Âl-i İmran, 55)


  Bilgi
  Hz. İsa’nın Tekrar Yeryüzüne İndirileceğine Dair Hadisler:

  "Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman Kıyamet kopmaz... Biri de İsa (as)'ın inmesi..." (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39)

  “Meryem oğlu İsa adil bir hâkim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır...” (Sünen-i İbni Mace)

  "Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim! Meryem oğlu İsâ'nın, aranıza adâletli bir hâkim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır." (Buhari, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizi)

  “Onunla (Hz.İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tırmizi)

  "İmamınız kendinizden (Mehdi) olduğu halde Meryem oğlu (İsa) içinize indiği zaman acaba nasıl olursunuz?" (Müslim)  Hz. İsa'nın (as) İnmesi Mütevatirdir:

  İbn-i Hacer, Taberi ve İbn-i Kesir gibi bir kısım büyük hadis âlimleri İsa (as)’ın nüzulü meselesinin mütevatir bir konu olduğunu söylemişlerdir. Bir rivayet mütevatir derecede çokça rivayet edilmişse artık ona inanmak imani bir mecburiyet halini almaktadır.

  İmam-ı Azam, Maturidi, Eş’ari, Taftazani, Fahr-i Razi, Suyuti gibi bütün hadis, kelam ve tefsir allameleri bu konuyu kitaplarında ahirzaman alametlerinden olarak zikretmişlerdir. Hatta Şia ve Mutezile imamlarının dahi bu konuda ittifakı vardır.


  Not
  Üstad Bediüzzaman’ın Bu Konudaki izahları:

  “Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazret-i İsa’nın semavi nuzulü kat’i olmakla beraber…” (Kastamonu Lahikası)

  “... sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsa, belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime (büyük netice) için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakim’in (Allah’ın) hikmetinden uzak değil...” (15. Mektup)

  “Hazret-i İsa Aleyhisselam geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havassı (derin imanlı yakın talebeleri), nur-u iman (iman gücü) ile onu tanır. Yoksa bedahet (aşikarlık) derecesinde herkes onu tanımayacaktır.” (15. Mektup)

  Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam’ın nuzulü (gökten inişi) dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez. (5. Şua)

  “(Hadiste) Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazret-i Mehdi’ye namazda iktida eder, tabi olur” diye rivayeti bu ittifaka (Hıristiyanlar’ın İslamiyet’e gireceğine) ve hakikat-ı Kur’aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine (Kuran’a tabi olunacağına) işaret eder.” (5. Şua)

  “…İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık (Hz. Muhammed), bir Kadir-i Külli Şey’in (Allah’ın) va’dine istinad ederek (dayanarak) haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey (Allah) va’detmiş, elbette yapacaktır.” (15. Mektubat)
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar Mesajlar
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 51 + 500


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 22 - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Hz. İsa as'ın ahir zamanda geleceği ve bizzat deccalı öldüreceği kesindir. Ne zaman cereyan edeceğini ise bilemiyoruz
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar Mesajlar
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 51 + 500


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  İsa as geleceğine göre demek ondan önce Mehdi-i azam gelecek. Mehdi- i Azam geleceğine göre ondan önce büyük deccal, onsan da önce süfyan gelecek..evet..hepsi birbirine bağlı..hadisler ile sabit
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 73 + 1234


  1 üyeden 0 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Maide 116
  Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.”

  Maide 117
  'Senin Bana emrettiğinden başkasını ben onlara söylemedim. 'Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' dedim. Onlar arasında bulunduğum sürece ben onların şahidiydim. Sen beni öldürdükten sonra ise onlar üzerinde gözetleyici olan yalnız Sen idin. Çünkü Sen herşeyin şahidisin.

  Kuran'da bize bildirildiğine göre İsa peygamber kendisini öldürdükleri kişiler tarafından öldürülmedi.Allah sonradan İsa Peygamberi öldürdü.

  Yukarıdaki ayetler kıyamet günü İsa Peygamberin Allah tarafından sorgulanmasıdır.İsa Peygamber burada iddia ettiğiniz ikinci gelişinden bahsetmemektedir.İsa Peygamber ölmüştür.Bir daha dünyaya dönmeyecektir.İsa Peygamberin geleceğine dair Kuran'da hiçbir ayet yoktur.

  İsa Peygamberin dünyaya döneceği inancı Hıristiyanlara aittir.
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

 7. #7
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 73 + 1234


  1 üyeden 0 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  İsa Peygamber gelmeyecek.
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Alıntı kırımlı Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Maide 116
  Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.”

  Maide 117
  'Senin Bana emrettiğinden başkasını ben onlara söylemedim. 'Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin' dedim. Onlar arasında bulunduğum sürece ben onların şahidiydim. Sen beni öldürdükten sonra ise onlar üzerinde gözetleyici olan yalnız Sen idin. Çünkü Sen herşeyin şahidisin.

  Kuran'da bize bildirildiğine göre İsa peygamber kendisini öldürdükleri kişiler tarafından öldürülmedi.Allah sonradan İsa Peygamberi öldürdü.

  Yukarıdaki ayetler kıyamet günü İsa Peygamberin Allah tarafından sorgulanmasıdır.İsa Peygamber burada iddia ettiğiniz ikinci gelişinden bahsetmemektedir.İsa Peygamber ölmüştür.Bir daha dünyaya dönmeyecektir.İsa Peygamberin geleceğine dair Kuran'da hiçbir ayet yoktur.

  İsa Peygamberin dünyaya döneceği inancı Hıristiyanlara aittir.


  kırımlı inat etme gelecek..Hadisler gelecek diyor, müfessirler gelecek diyor, bi sen gelmiyecek diyorsun. Allah cc. Peygamberini a.s.m. mi doğrulasın seni mi ? Müfessirleri mi doğrulasın seni mi ? Elcevap kırımlı.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar Mesajlar
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 51 + 500


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  ne kadar yazık..Peygamberimiz sav pek çok hadislerinde defalarca gelecek, şunları yapacak diye haber vermesi seni hiç ilgilendirmiyor mu? kırımlı. Sen kimi yalanladığının farkında mısın?. Üstelik Üstad Hz.leri de risalelerde Şas-ı İsa gelecek diye yazmış
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 73 + 1234


  1 üyeden 0 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Mektubat 2. Ders - Hazreti İsâ Aleyhisselâm Gelecek !

  Alıntı Huseyni Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  kırımlı inat etme gelecek..Hadisler gelecek diyor, müfessirler gelecek diyor, bi sen gelmiyecek diyorsun. Allah cc. Peygamberini a.s.m. mi doğrulasın seni mi ? Müfessirleri mi doğrulasın seni mi ? Elcevap kırımlı.
  Gelmeyecek diyen ben değilim,Kurandır.

  Kuran'da Rabbimiz bizlere Peygamberimiz Muhammed a.s ın son peygamber olduğunu söylediği halde onun peşinden bir peygamber olan İsa peygamberi göndereceğini söyleyerek.Kuran ayetiyle sabit olan üç hükmü görmezlikten gelerek bu sözlere nasıl inanabiliyorsunuz.Müslümanlardan bunlara inanmalarını nasıl beklersiniz?

  1)Son peygamber peygamberimizdir.Bir daha peygamber gelmeyecek.Bu ayetle sabittir.Allah'ın hükmüdür.Allah'ın sözlerinde,hükümlerinde zıtlıklar göremezsiniz.Allah'ın resulü de Allah'ın hükmüne aykırı birşey konuşmaz.

  Ahzab 40
  Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

  Birinci hüküm bu dur.Ayetle sabit olduğu halde İsa peygamberin geleceğine inanarak bu ayeti hükümsüz hale getiriryorsunuz.

  2)Yukarıdaki ayeti hükümsüz kılarken "İsa peygamber peygamber olarak gelmeyecek Hz.Muhammed'in şeriatıyla hüküm verecek" diyerek ikinci ayetin hükümsüz hale getiriyorsunuz.

  Meryem 30
  (İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber kıldı."

  Yukarıdaki ayete ve diğer ayetlere göre Allah İsa'yı peygamber kılmıştır.Allah'ın peygamber kıldığı bir kişiyi peygamberlikten ancak Ona o görevi veren Allah alır.Hadisle yada uydurma hikayelerle hiçbir peygamberin Peygamberliği iptal olmaz.Bahsettiğiniz İsa'nın ölmediği yeryüzüne ineceği peygamberimizin şeriatıyla hüküm vereceği iddialarınız hiçbir ayete dayanmayan bilgilerdir.Sadece hadislerle akaid oluşturulmaz.Hadisleri destekleyen ayet yoksa hadislerle kesin bir hüküm verilmez.İsa peygamberin peygamber olarak gelmeyeceğini söylemekle İsa'ya peygamberlik veren Allah'ın ayetlerini hükümsüz kılıyorsunuz.

  3)Allah vaadinden dönmez.İhtilaflı söz söylemez.

  Rum 6
  "Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bunu bilmezler."

  İsa peygamberin ölmediği ve dünyaya döneceğini iddia etmek Allah'ın öldü dediği bir kişiyi ölmedi kabul etmek,geleceğini söylemediği bir kişinin de geleceğine iman etmek Allah'ın bu ayetine de aykırıdır.
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 104, 106, 113, 117, 125, 127, 134, 136, 137, 139, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 166, 167, 169, 171, 183, 186, 192, 196, 198, 199, 205, 600, abduh, açıkladığı, adaletli, aklı, alıntı, andan, anlamıyorum, anlıyoruz, araf, arapçası, arz, avam, aya, azamı, azlığı, ağzı, bab, bakmalı, başlarında, beşer, bilinen, bilmede, birebir, birlik, bizimle, bizleri, boşa, budur, bulunmak, cevaben, cevaptı, dadır, damarı, dedikleri, dediler, delalet, delilden, delildir, derilerini, dersler, desteklemek, deyince, değildi, değilim, dikkatle, dile, dininde, diyebilirim, diyorsunuz, doğruları, duyan, düşünüyorum, dış, dışında, edecek, edenleri, ederek, edilirse, eserinin, etmeme, etmemiz, ettiğimiz, felsefe, fikirleri, fikrini, fussilet, ganimet, geçiş, gelişine, gelmiyor, gelmiş, gerekiyor, gerilmiş, gitmez, gökte, göndermiş, gördüğünü, görüyorum, görüşleri, gümüş, hadîsi, hadislerden, hakkında, haktan, haricilik, hazreti, herşeyin, hevâ, hevesi, hocama, hristiyan, ibarettir, iddiaları, ile, inancı, indirdi, inkâr, inşaallah, isimli, istemeye, ittifakını, işaret, jpg, kalmamış, kavmin, kavramı, koyup, kudüs, kuvvetle, kısmı, kıyamete, lam, laneti, lütuf, mektubat, mektup, meselede, meselelere, meselesine, meselesinin, meseleyi, mesih, meydanı, muhakkak, muhterem, mümkü, müş, nail, nasib, nasıl, nihayet, okuyorum, olduk, olduğuna, olduğundan, özellikle, paylaşı, peygamberdir, risalei nur, rivayette, rüyalar, safsata, sahibidir, sakı, sayan, sayılan, servet, seviyesi, sevsin, sizde, sizlere, sor, söylemektir, söylemez, söylemiş, söyleyerek, söylüyorum, sözlerinin, süfyan, suresindeki, sığı, tartışmaya, tefsirini, ters, töhmet, tutmaz, üstü, vahhabiler, vahy, vazifeli, vehhabilik, verdiği, verilmiş, yarım, yayı, yazdığı, yazını, yerden, yüzleri, zahmet, zamanla, zira, şartları, şeriat, şerifi, şeye, şeylerle, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222