+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  812
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 130 + 6635


  Kelime Analizi 200: Şehîk, Şahikâ

  ŞÂHİKA (Arapça) (شاهقه)

  Kelime manası olarak zirve, tepe, dağın tümseği, ucu manalarına gelmektedir.

  Kelime kökeni olarak Arapça "anırmak, nefes almak, iç çekmek; hırlamak, anırmak" gibi manalara gelen "شهق" kelimesinden türetilmiştir.

  "Şahika" kelimesi yüksek dağ ve bina için kullanılmaktadır. Yüksek dağların zirvelerine "şahika" denilmektedir.

  Kur’an-ı Kerim’de bu kelimeden türetilen “şehîk” kelimesi 2 yerde geçmektedir. Bunlar
  1.Hud Suresi’nin 106.ayetinde mealen: “Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki,
  2.Mülk Suresi’nin 7.ayetinde mealen: “Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler” şeklinde geçmektedir.

  Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirinde Hud Suresi’nin 106.ayeti için “Tıp dilinde “zefir” nefes almak, “şehik” de nefes vermektir. Fakat asıl lügatta zefir, soluğu uzun uzadıya içeri çektikten sonra dışarı vermektir. Dertli ve sıkıntılı olanın halidir ki, iç çekmek, göğüs geçirmek deyimleri ile ifade edilen haldir. Şehik ke ağlarken hıçkırmaktır ki, bu da fazla acıdan kaynaklanır. Ve çocukların ağlaması hıçkıra hıçkıra olur. Bundan başka bir de eşeğin anırmasının evveline zefir, sonuna şehik denilir ki, biri içeri doğru çekilerek, diğeri dışarı doğru verilerek ses çıkarmaktır. Hasılı lügat açısından zefir ve şehik normal nefes alıp verme değildir, ısdıraplı, acılı bir nefes alıp vermedir. Ayrıca zefir ve şehikteki tenvinler tenkir ve tehvil içindir ki, o zaman mana şu demek olur: Bambaşka ve feci bir soluk alıp vermeleri, solurken göğüs geçirip hıçkırmaları vardır. Görülmemiş şekilde nefes alıp vereceklerdir. Hasen’den nakledilen bir manaya göre, zefir cehennem alevinin yükselmesidir. Cehennem alevleri kabarıp yükselecek ve içindekiler, fırlatılıp atılacak gibi tam cehennemin en yüksek tabakasına varıp çıkmak ümidine düştükleri vakit, melekler öyle bir çarpacaklar ki, derhal gerisin geri en derinlere ve diplere doğru yutuluverilecekler ve bu mana “Ondan her çıkmak istedikleri zaman geriye döndürülürler” (Secde Suresi, 20.ayet) ayetinde bildirilen bir hususdur. Şu halde cehennem alevlerinin köpürüp kabarması zefir, geriye bükülüp dibe doğru kıvrılması şehikdir.

  İnsan sevinçli iken farklı bir ses çıkarır, üzüntülü ve ızdıraplı olduğunda ise farklı bir ses çıkarır. Cehennemlik olanların çıkardığı ses ise eşeğin nefes alıp verirken çıkardığı sese ıtlak edilmesi cehennemliklerin halini zihinde canlandırmaya işarettir. Cehennemlikler hakkında “şehîk” kelimesinin kullanılması gam ve kederlerinin şiddetine işarettir. Onların feryatları eşeğin anırması gibi olacaktır.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 76: Kesel
  Kelime Analizi 76: Kesel Kesel (كسل) (Arapça) Tembellik, yorgunluk, uyuşukluk manalarına gelmektedir. Arapça’da tembel/haylaz olmak, ihmalkâr olmak; tembellik/haylazlık etmek manalarında kullanılmaktadır. “
  Kelime Analizi 74: Davul
  Kelime Analizi 74: Davul DAVUL (Arapça) Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnekle çalınan çalgı manasına gelmektedir. “Davul” kelimesi Arapça “Tabl” kelimesinden gelmektedir. A
  Kelime Analizi 72: Sofra
  Kelime Analizi 72: Sofra SOFRA (Arapça) Günlük hayatımızda çok kullandığımız bu kelime; 1. isim Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu 2. Birlikte yemek yiyenlerin tümü 3. Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek
  Kelime Analizi 71: Antika
  Kelime Analizi 71: Antika ANTİKA (İtalyanca) 1. (sıfat) Tarihsel bir döneme ait olan 2. (tarih) Antik 3. (isim) Eski çağlardan kalma eser 4. isim Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dik
  Kelime Analizi 56: Sadme
  Kelime Analizi 56: Sadme SADME (صدمه)(Arapça) Bir vuruş, çarpma, vurma, çatma, birden bire patlama, ansızın başa gelen musibet manalarına gelmektedir. Psikolojide “sarsıntı” manasında kullanılır. Arapça̵
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  812
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 130 + 6635


  Cevap: Kelime Analizi 200: Şehîk, Şahikâ

  “Şehîk” kelimesi aslında eşeğin sesi yani anırması için kullanılmaktadır. Fakat Kur’an-ı Kerim’de hem cehennemin sesi hem de cehennemliklerin sesi karşılığında kullanılmıştır.

  Risale-i Nur Külliyatı’nda “şahika” kelimesi toplam 7 defa “şahik” kelimesi ise toplam 2 defa zikredilmiştir. Bunlar:
  1.Ve sol tarafımda, fırtınalı, dağdağalı zannettiğim uçurumlar, şâhikalar ise; süslü, sevimli cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yüksek bir nüzhetgâh bulunduğunu hayal meyal gördüm. (Sözler, sayfa 313)
  Not: Bu cümlede “şahika” kelimesinin geçtiği yerde “dağlar” ve “yüksek” kelimeleri geçmekle aslında manası da verilmiş olmaktadır.
  2.Hem şârık ki, sur sureler şâhik, her kelime bir melek-i nâtık... (Sözler, sayfa 696) (Aynı ibare Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabında da geçmektedir.)
  3.Bediüzzaman, bu gayet ulvi seciyenin bir lem’acığına mazhar olmak için “Birkaç adamın imanını kurtarmak için Cehennem’e girmeye hazırım” diye fedakârlığın şâhikasına yükselmiş ve böyle olduğu, Kur’an ve İslamiyet’in fedai ve muhlis bir hâdimi olduğu, seksen senelik hayatının şehadetiyle sabit olmuştur. (Sözler, sayfa 757)
  4.Ancak küre-i arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmağa ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeğe ve vücudun şahikalarından yuvarlanık gelen şu dünyayı sâkin kılmağa kâdir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal’e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. (Mesnevi-i Nuriye, sayfa 109)
  5.Çünkü gençliğimde en yüksek intibah şâhikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki, o intibah intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaret imiş. (Mesnevi-i Nuriye, sayfa 125)
  6.Allah’ın birliğine iman etmek hakikat-i kübrasını ilân ediyorken, Kur’an lisan-ı belâgatın en yükseğine ve nezahetin şâhikasına varır. (İşarat’ül İ’caz, sayfa 219)
  7.Zararın neresinden dönsen kârdır ders-i ikazını vererek hamden sümme hamden zulmet vâdisinden çıkararak şâhika-i Nur’a yetiştirmişti. (Barla Lahikası, sayfa 174)
  8.Demek sekiz yüz sene mesafede görünen, hizmet-i Kur’aniyenin şâhikasıdır; yoksa Said gibi karıncalar değil. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 146)

  “şehîk” kelimesi Risale-i Nur’da sadece 2 defa geçmektedir. Arabi ibare olarak ise toplam 7 defa zikredilmiştir. Şualar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabında geçen aynı bahiste Hud Suresi’nin 106.ayeti hakkındaki bahis şöyledir.  فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
  Ayeti dahi, Risale-i Nur’un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına cifir ile, tevafuk ile işaret eder.

  .................
  فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
  İse bin üçyüz altmışbir (1361), eğer فِي النَّارِ daki okunmayan "ye" sayılmazsa bin üçyüz ellibir (1351) tarihini; eğer şeddeli "nun" aslı itibariyle bir "lâm", bir "nun" sayısla yine bin üçyüz otuzbir (1331) tarihini ve harb-i umumî âfetinin feryad u fîzâr içindeki yangınını göstererek Cehennem ateşinde zefîr ve şehîk eden ehl-i şekavetin azabını haber verip, ehl-i imanı fitnelere düşüren şakîlerin hem dünyada, hem âhirette cezalarına işaret eder. (Şualar, sayfa 697)

  Mülk Suresi'nin 7.ayeti ve devamı 8.ayetinin başı hakkında Risale-i Nur'da şu bahisler vardır.


  () إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ

  تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ

  ayetinin sarahatıyla o zalim münkirlere Cehennem öyle öfkeleniyor ki, hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. (Asa-yı Musa, sayfa 68) (Aynı bahis hem Sözler'de hem de Şualar'da da geçmektedir.)
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222