+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Kelime Analizi 190: Ganimet, İğtinam, Ganem

  GANİMET (Arapça) (غنىمة)

  Kelime manası olarak savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal, bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkan, yağma sonrasında elde kalan mal, çalıntı gibi manalara gelmektedir.

  Gayr-i müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden bir terimdir.


  Kelime kökü olarak Arapça "ğanime" kelimesinden gelmektedir. Bu kelime "ganimet olarak ele geçirmek, kazanmak, yağmalamak, ihsan etmek, lutfetmek, gamimet olarak vermek" manalarına gelmektedir.

  Ganimet kelimesinin çoğulu "ganâim" kelimesidir. Sözlükte "bir şeyi zorluk çekmeden elde etmek" demektir. İslam hukukunda, "müslümanların savaş yoluyla gayr-i müslimlerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü mal" olarak tanımlanmakla birlikte ganimeti savaşta düşman askerlerinden elde edilen menkul mallara hasreden veya kısmen farklı düşünenler de olmuştur.

  Zekat ile ganimetin farkı ise, zekat müslümanlardan mallarını arıtmak için alınır, ganimet ise gayr-i müslimlerden savaşla elde edilir. Zekatın harcama kalemleri Tevbe Süresi'nin 60.ayetinde belirtilmişken ganimetten devletin payına düşen kısmın harcama şekil ve şartları devlet başkanı ve hukukçuların içtihadına bırakılmıştır. Zekat mükellefleri tarafından da ferdî olarak dağıtılabilirken, ganimeti ancak devlet başkanı veya onun yetki verdiği kişi dağıtır.

  "Ğanime" kelimesinden türetilen "iğtinam" kelimesi "ganimet olarak almak, ele geçirmek, eline fırsat geçmek" manasındadır.

  Ganimet kelimesi müslümanların savaş yoluyla gayri müslimlerden ele geçirdikleri esirler ve her türlü malı ifade etmektedir.

  GANEM (Arapça) (غنم)

  Kelime manası olarak “koyun” demektir. “Ganem” kelimesi “davar” manasında da kullanılmaktadır.

  Ganimet kelimesinin kökü olan "ğanime" kelimesinden bir cins isim olarak "koyun" manasına gelen "ğanem" kelimesi türetilmiştir. "Kuzu" için "harûf" kelimesi kullanılmaktadır.

  Osmanlı devletinde küçükbaş hayvanlardan alınan vergiye "ağnam" denilmiştir. Osmanlı kayıtlarında "resm-i ganem" veya "adet-i ağnam" olarak geçmektedir. Bu vergi genellikle koyun yavruladıktan sonra nisan veya mayıs aylarında alınır, kuzulu koyun kuzusu ile beraber hesaplanırdı. Vergi miktarı üç koyundan 1 akça iken daha sonra iki koyundan 1 akçe alınması şeklinde olmuş fakat bölgelere göre değişiklik göstermiştir. 17.ve 18.yüzyıllarda ağnam vergisi hazinenin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 1962 yılında bu vergi tamamen kaldırılmıştır.

  "Ganimet" kelimesi Kur'an-ı Kerim'de tekil olarak 2 defa, çoğul şeklinde "meğânim" kelimesi olarak 4 defa olmak üzere toplam 6 defa zikredilmiştir. "Koyun" veya "davar" manasına gelen "ğanem" kelimesi ise 3 defa zikredilmiştir. Aslında "ğanem" kelimesi erkek ve dişi koyun ile keçiyi içine almaktadır. Zira hadis-i şeriflerde bu manada zikredilmektedir.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 77: Sahra-Çöl
  Kelime Analizi 77: Sahra-Çöl SAHRA (Arapça) Kır, ova, çöl manalarına gelmektedir. "Sahra" kelimesi Arapça "sahara" kelimesinden gelmiş olup "çöl" demektir. "müennes" bir kelimedir. Arapça"da "
  Kelime Analizi 76: Kesel
  Kelime Analizi 76: Kesel Kesel (كسل) (Arapça) Tembellik, yorgunluk, uyuşukluk manalarına gelmektedir. Arapça’da tembel/haylaz olmak, ihmalkâr olmak; tembellik/haylazlık etmek manalarında kullanılmaktadır. “
  Kelime Analizi 74: Davul
  Kelime Analizi 74: Davul DAVUL (Arapça) Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnekle çalınan çalgı manasına gelmektedir. “Davul” kelimesi Arapça “Tabl” kelimesinden gelmektedir. A
  Kelime Analizi 72: Sofra
  Kelime Analizi 72: Sofra SOFRA (Arapça) Günlük hayatımızda çok kullandığımız bu kelime; 1. isim Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu 2. Birlikte yemek yiyenlerin tümü 3. Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek
  Kelime Analizi 56: Sadme
  Kelime Analizi 56: Sadme SADME (صدمه)(Arapça) Bir vuruş, çarpma, vurma, çatma, birden bire patlama, ansızın başa gelen musibet manalarına gelmektedir. Psikolojide “sarsıntı” manasında kullanılır. Arapça̵
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 190: Ganimet, İğtinam, Ganem

  Risale-i Nur Külliyatı’nda “ganimet” kelimesi toplam 20 defa zikredilmiştir. Bunlar;
  1.Dehanın nazarında, zemindeki nimetler sahibsiz ganimettir. (Sözler, sayfa 714)
  2.Bir kal’ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır; öyle de şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. (Mektubat, sayfa 372) (Aynı ibare Barla Lahikasında, Sikke Tasdik-i Gaybi’de ve Tarihçe Hayatı kitabında da geçmektedir.)
  3.Evet bir kal’ayı fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet ve şerefini, binbaşısı alamaz. (Lem’alar, sayfa 134)
  4...binnetice, bu haller tedavi edilmemiş, bu halleri gören ehl-i dalalet, ehl-i İslâmın bu ihtilafat ve tefrikasını ganimet bilmiş, desiselerle âlem-i İslâma hücum etmişler, zavallı ehl-i İslâmı pek müdhiş bir esaret altına almışlar, mahvetmek için çalışmışlar. (Lem’alar, sayfa 398)
  5.Nasılki ordunun ganimeti, malları, erzakları bir kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır. Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni ittiham etti, adeta vatan haini yaptı. Ben de onu, orduyu sevmemekle ittiham ediyorum. Çünki bütün şerefi ve manevi ganimeti o dostuna verip, orduyu şerefsiz bırakıyor. (Şualar, sayfa 360)
  6.Halbuki hakikaten ve kaideten, bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müspet mehasin ve şeref ve ganimet o cemaate taksim edilir ve efradına verilir. Ve seyyiat ve tahribat ve zayiat ise, reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir. Mesela: Bir tabur bir kal’ayı fethetse, ganimet ve şeref süngülerine aittir. (Şualar, sayfa 594)
  7.İkinci cihet, nimeti görür görmez nazarı ona hasrederek, o nimeti ganimet telakki ederek minnetsiz yer. (Mesnevi-i Nuriye, sayfa 70)
  8.Evet, bir kal’ayı fetheden bir taburun ganimetini binbaşısı alamaz. (Mesnevi-i Nuriye, sayfa 175)
  9.Biz muhtaçlar fırsatı ganimet bilmeli, cevherleri almalı; kalbimize, dimağımıza nakşetmek, dâreynde medar-ı saadetimiz olacak olan bu Nurlara alâ kadr’it-tâka neşre çalışarak muhafazasını kuvvetleştirmeliyiz. (Barla Lahikası, sayfa 60)
  10....fırsatı ganimet bilerek, zulümattan nura mazhar olmak lüzumunu his ve intikal ettim. (Barla Lahikası, sayfa 375)
  11.Elbette bu keyfiyet bana hacc-ı ekber, râh-ı saadet, ömr-ü ebed, tay-ı devlet, enfal-i ganimet sebebi olunca, sürurumdan ne kadar kabarsam ve siz halaskâr ve hekim-i derdime ne kadar teşekkür ve izhar-ı mahmidet eylesem hakkım olmaz mı? (Barla Lahikası, sayfa 376)
  12.Cihad-ı dinîde olsa, kâfirlerin çoluk-çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir; Müslümanlar, onları kendi mülküne dâhil edebilir. (Emirdağ Lahikası, sayfa 39) (Aynı bahis Tarihçe Hayatı kitabında da geçmektedir.)
  13. Evet -mahkemede ispat ettiğim gibi- “Şerefler, müspet hayırlar, maddî-manevî ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzî edilir; kusurlar, menfî icraatlar başa, reise verilir... (Emirdağ Lahikası, sayfa 284)
  14...çünkü düşmanın malı, çoluk-çocuğu ganimet hükmüne geçer. (Emirdağ Lahikası II, sayfa 242)
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 190: Ganimet, İğtinam, Ganem

  Risale-i Nurda “koyun” manasına gelen “ganem” kelimesi geçmemektedir.

  “İğtinam” kelimesi Risale-i Nur’da toplam 3 defa geçmektedir. Bunların hepsi Barla Lahikası’nda geçmekte olup, 2 tanesi Hulusi Bey’in takip eden 2 mektubunda, diğeri ise Sabri Efendi’nin mektubunda geçmektedir. Bunlar;
  1.Fakat ne çare ki; iğtinam edebildiğim kısacak vakitlerde zihnimi safileştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur’an’ın mu’cizeleri mecmuasına ve aziz, muhterem üstadımız medresesine ve ol Seyyidü’l-Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz (ASM) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabb’ül-Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine çıkıyorum. (Barla Lahikası, sayfa 35)
  2.Dünyevî işlerden tahlih-i nefis ile iğtinam edebildiğim vakitlerde, o mübarek nurlu pencerelere koşuyorum. (Barla Lahikası, sayfa 36)
  3.Şu iki geceden iğtinam edebildiğim vakitlerde, Yirmidokuzuncu Mektub’un Birinci kısmını istinsah ederek, kendi nüshamı Ali Efendi’ye ve aslını Zat-ı Üstadanelerine iade ve takdim ediyorum. (Barla Lahikası, sayfa 82)
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222