PALASKA (Macarca)

Kelime manası olarak "askerlerin beline bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerine fişek, kasatura vb koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılan kayış" demektir.

Ülkemizde 1900'lü yıllardan önce kelime manası olarak yukarıda bahsedildiği gibi "kayışa takılan kap" iken bu bu tarihlerden sonra kayışın kendisine "palaska" denilmeye başlanmıştır.

Kelime kökeni olarak Macarca'da "palack" kelimesi "her çeşit şişe, matara" demektir. Eski Almanca'da "flaska" kelimesi "metal veya camdan yapılan ve çoğu zaman yassı olan şişe, matara" demektir. Almanca'da "flasche" kelimesi "şişe" demektir. İngilizcede ise "flask" kelimesi "matara" demektir. Fransızca'da "flacon" kelimesi "küçük şişe" demektir. Dolayısıyla bunların hepsi Cermen kökenli kelimelerdir.

"Palaska" kelimesi Risale-i Nur Külliyatı'nda sadece 2 yerde geçmektedir. İki yerde de aynı bahis vardır.
"Mesela, nasıl mîrîye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye mâlik olmak için, onları yapan bütün fabrikalara mâlik olmak lâzımdır ki, onlara hakikî mâlik olsun." (Sözler, sayfa 285)