PALAVRA (İsyanyolca)

İspanyolca “palabra” kelimesinden gelmektedir.


“Palabra” kelimesi İspanyol Yahudilerinin dili olan Ladino’ya göre “laf, söz” manasına gelmektedir.

Dilimizde argo bir kullanımı olup, “gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, boş lakırdı” manasında kullanılmaktadır. Uzun ve boş konuşmaya palavra denilmektedir. Mübalağalı söz, yalan söylenen söz manalarında da kullanılmaktadır.

Denizcilik terimi olarak gemilerde üst güvertenin altındaki güverteye denilmektedir.

“Palavra” kelimesi Portekizce’de “sözcük” manasına gelmektedir.

Argo bir deyim olarak “palavra atmak” dilimizde kullanılmaktadır.

Dilimizde ilk defa Cumhuriyetten sonra kullanılmaya başlanmıştır. “Palavra edebiyatı” şeklinde kullanılmaya başlamış ve argo bir kelime olarak dilimize girmiştir.

Risale-i Nur Külliyatı’nda “palavra” kelimesi sadece 1 yerde zikredilmektedir.

Tarihçe-i Hayatı kitabında Cevat Rifat Atilhan’a ait bir mektupta şu şekilde geçmektedir.

“Binlerce münevver Türk gencinin teşkil ettiği büyük topluluktan bir miktar irkilerek zehirli, mel’un ve müfsid kalemlerini korkak ve titrek dahi olsa sinsi sinsi aleyhine kullanan ve artık modası geçmiş olan palavralarla bu kıymeti küçümsemek isteyen güruh.” (Tarihçe-i Hayatı, sayfa 637)