KOF (Türkçe) (قوف)

İçi boş, kovuk, aklı ve ilmi olmayan cahil manalarına gelmektedir.

Kelime olarak Eski Türkçe'de "boşaltmak" manasına gelen "kovı" kelimesinden gelmektedir. Yine Türkçe'de kullanılan "kovuk" kelimesi de bu kelimeden türetilmiş olup "içi boş olan her şey" manasına gelmektedir. "Kof" kelimesi "içi boş ve çürümüş olan" demektir. Eski Yunanca'da "koûfos" kelimesi "içi boş" manasına gelmektedir. Aynı şekilde Latince"de "cavus" kelimesi de "içi boş" demektir. Farsça'daki "kâw" kelimesi de "oyuk, boşluk" demektir. Arapça'da "büyük mağara" manasına gelen "Kehf" (كهف) kelimesi de aslen Arapça bir kelime olmayıp Türkçe "kof" kelimesinden gelmiş olması ihtimal dahilindedir. Küçük mağaraya Arapça'da "ğâr" denilmektedir. "Mağara" kelimesi de kök olan "ğûr" kelimesinden ism-i zaman ve mekan kalıbıyla türetilmiş bir kelimedir. Dilimizde bu kelimeyi çok kullanmaktayız.

Dağdaki mağaraya özellikle de büyük olanına "kehf" (كهف) denilmektedir ki Türkçe'de "in" kelimesiyle ifade edilmektedir. Kehf Suresi Kuran-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayettir. Nüzul sırasına göre 69.Suredir. Bu sure ismini "mağara arkadaşları" manasına gelen "Ashab-ı Kehf" ibaresinden almıştır. Ashab-ı Kehf, bir mağarada Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçtiği üzere 309 sene uyuduktan sonra tekrar uyanan gençlerdir. "Kehf" (كهف) kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 6 defa zikredilmiştir. Kehf Suresi, "Elhamdülillah" kelimesiyle başlayan 5 sureden birisidir.

Risale-i Nur Külliyatı'nda "kof" kelimesi 19.Mektup ile 19.Söz'de geçmektedir. İki yerdeki bahis de aynıdır. Cümle şöyledir: "Güneş, bir kitle-i azime-i mayia-yi nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp, cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir şöyledir." Muvahhiş bir dehşetten, müdhiş bir hayretten başka, ruha bir kemal-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen bâtınen kof, zahiren mutantan felsefi mes'elelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşaa-i surisine aldanıp, Kur'anın gayet mu'ciznüma beyanına karşı hürmetsizlik etme!.." (Sözler 244 ve Mektubat 206)

"Kehf" kelimesi Risale-i Nur Külliyatı'nda toplam 13 defa zikredilmiştir. "Sure-i Kehf, Ashab-ı Kehf, Kelb-i Ashab-ı Kehf ve sadef-i kehf" terkibleri şeklinde kullanılmıştır.
"Kehf" (كهف) kelimesinin Ebced Değeri: 105'dir.
"Kof" (قوف) kelimesinin Ebced Değeri ise: 186'dır.