AFRİKA (افرقيا)
Avrupa'nın güneyinde, Atlas Okyanusu'nun doğusunda, Hint Okyanusu'nun batısında ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunan kıtadır.

Romalılar Afrika'nın kuzeyi için "Africa terra" yani "Afrilerin ülkesi" demişlerdir. Daha sonra Africa adı tüm kıta için kullanılmaya başlanmıştır. "Afri" kelimesi Fenike dilinde "toz" manasına gelen "afer" kelimesinin çoğuludur.

Başka bir görüşe göre bugün Tunus'ta yaşayan Afridi kabilesinden gelmiştir.

Yunanca'daki "soğuk olmayan" manasına gelen "afhrike" veya Latince "güneşli" manasındaki "aprica" kelimesinden gelmiş olabilir.

Afrika'nın adı, ilk defa Kartaca'ya ayak basan Romalılar tarafından o zaman o bölgede yaşayan "Afri" kabilesinden gelmektedir.
Araplar'ın Berberistan'ın doğu ve Tunus'un güney kısmına verdikleri İfrikiyye adı ise Latin menşeli "Africa" kelimesinin Arapçalaştırılmış şeklidir.

O tarihlerde Kartaca olarak bilinen bölge bugün Tunus yarımadasının ismidir. Kartaca kelimesi Fenike dilinde "Yeni Şehir" manasına gelmektedir. Bugünkü Tunus şehri civarında Milattan Önce 814 yılında kurulmuş olan Fenike kolonisi olan Kartaca, yüzyıllarca parlak bir ticaret merkezi olmuş ve bu durum Roma Hakimiyetine girdikleri Pön savaşlarına kadar sürmüştür.

Pön Savaşları sonunda Roma ordusu Kartaca'yı yakıp yıkmış ve Kartaca Devletine son vermiştir. Pön Savaşları Milattan Önce 246-146 yılları arasında Akdeniz deniz ticaretini ele geçirmek ve elde tutmak için yapılan ve üç evre olarak gerçekleştirilen savaşlardır. Pön kelimesi Latince Punicus kelimesinden gelmektedir ki "Kartacalı" demektir. Pön savaşlarının başladığı tarihte Kartaca Devleti, Batı Akdeniz'de yaygın deniz imparatorluğu olarak büyük bir güç teşkil etmekteydi. III. Pön Savaşı sonunda Kartaca Devleti yıkılmış ve Kuzey Afrika kıyıları Romalılar'ın eline geçmiş ve imparatorluğun en önemli eyaletlerinden biri haline gelmiştir.

Yunanlılar ise o zamanlarda bu kıtaya "Libya" yani "Lebular diyarı" demekteydiler. Zamanla bugünkü Tunus (Kartaca)'ta yaşayan halkın adı tüm kıtaya isim olduğu gibi Yunanlılarca kıtanın adı olarak kullandıkları "Libya" kelimesi bir ülkeye isim olmuştur.


Risale-i Nur Külliyatı'nda "Afrika" kelimesi 14 defa zikredilmiştir. Bunlara misal; "Cami-ül Ezher Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; Asya, Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir darülfünun, bir İslam üniversitesi Asya'da lâzımdır." Emirdağ Lahikası II, sayfa 223
"Halbuki Mısır'da Al-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin Hükümeti ve İran'da Safeviler Devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Al-i Beyte yaramaz, vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur." Mektubat, sayfa 100
"...hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla maruf yedi kıtası..." Lem'alar, sayfa 65