+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Kelime Analizi 103: Zühre

  ZÜHRE (Arapça) (زهره)
  Çoban yıldızı, sabah yıldızı, Venüs, kervan kıran, çulpan, Güneşten ikinci derecede uzak olan ve sair seyyarelerden daha parlak olan, berraklık, safilik manalarına gelmektedir.

  Bu kelime Arapça "zehera" زهر kökünden türetilmiştir. Zehera زهر kelimesi "parlamak, ışıldamak" demektir.

  Ezhera ازهر kelimesi "parlamak, ışıldamak, (bitki) çiçeak açmak, çiçeklenmek" demektir.

  Zehhâr زهار kelimesi "çiçekçi, yapma çiçek sanatı ile iştigal eden" demektir.

  Güneş ve Ay'a Arapça'da "el-ezherân" denilmektedir. Yani "iki parlak" demektir. Ayrıca Bakara ve Al-i İmran surelerine "Zehrâvân" زهراوان denilmektedir.

  Yine bu kelimeden türetilen "müzhir" مزهر kelimesi "çiçek açmış, çiçekli, parlayan, ışık saçan, parlak" demektir.

  Çiçekli kumaş ve elbise için "müzehher" مزهر kelimesi kullanılmaktadır.

  Arapça'da "çiçek" için "zühre" زهرة kelimesi kullanılmaktadır.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 193: Kaylule
  Kelime Analizi 193: Kaylule KAYLULE (Arapça) (قيلوله) Kelime manası olarak öğle uykusu demektir. Kelime kökeni olarak Arapça "öğle uykusuna yatmak, öğle istirahati yapmak" manasına gelen (ق
  Kelime Analizi 189: Balkan
  Kelime Analizi 189: Balkan BALKAN (Türkçe) Balkanlar, kelime manası olarak Avrupa kıtasının güneydoğusuna verilen isimdir. Balkanlar, adını, Bulgaristan'ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Balkan Yarımadası yaklaşık olarak 1 milyon ki
  Kelime Analizi 61: Deniz
  Kelime Analizi 61: Deniz DENİZ (Türkçe) 1- Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi 2- Bu su kütlesinin belirli bir parçası (Karadeniz, Akdeniz gibi) 3- Geniş alan 4- Çokluk, yoğunluk manalarında ku
  Kelime Analizi 63: İkram
  Kelime Analizi 63: İkram İKRAM (Arapça) Ağırlamak, hürmet etmek, saygı göstermek, iltifat olarak bir şeyler vermek, Allah’ın (CC) lütfu ve ihsanı manalarına gelmektedir. “İkram” kelimesi Arapça’da “üstün kılma
  Kelime Analizi 62: Demokrasi
  Kelime Analizi 62: Demokrasi DEMOKRASİ (Yunanca) Halk egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık manalarına gelmektedir. “Demokrasi” kelimesi Yunanca “dimos (halk)” ve “kratos (iktidar)”
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 103: Zühre

  Arapça'da "Venüs" seyyaresinin ismi "Zühre"dir.
  İlm-i heyetin bahsine göre Zühre Seyyaresi'ne bakacak olursak;
  Utaritten sonra Güneşe en yakın seyyaredir. Gerek Utarid ve gerek Zühre'ye lisan-ı heyette "seyyarat-ı süfliye" denilmektedir. Zira her ikisi de Dünyaya nazaran Şems'e daha ziyade yakındır.
  Zühre seyyaresinin Şems'e olan mesafesi 108 milyon km'dir. Dünya'nın ise 149 milyon km'dir. Dolayısıyla her iki seyyare arasında bazen 41 milyon km'lik bir mesafe kalmaktadır. Bu vaziyetten bir müddet sonra kamerin hilali gibi hacip, seyyarede gayet ince ve parlak ve aynı zamanda büyük bir kavs görülmeye başlar.
  Zühre seyyaresinin hilali gitgide kalınlaşarak beynuneti azamiye vusulünden birkaç gün evvel gayet parlak ve müşaşa görülmeye başlar. Seyyarenin bu vakitlere ait manzarası gayet dilrübadır. Adeta ufak bir kamer mahiyetini alır. Esasen bütün küre-i semaiçinde Zühre kadar şanlı ve lem'anlı hiçbir yıldız yoktur. Onun için Frenkler bu seyyareye "Venüs" ismini vermişlerdir. Eski Roma güzellik tanrıçası'nın ismidir. Eski Yunan mitolojisinde Afrodit adı verilmiştir. Güneş etrafında dönen diğer seyyarelerin aksi istikamette dönmektedir. Güneş etrafındaki dönüşünü 224,7 günde tamamlar.
  Zühre seyyaresi ile Utarit (Merkür) bazen tuludan evvel ve bazen de guruptan sonra görünmeleri dolayısıyla kudema her ikisini de ayrı ayrı ikişer yıldız zannetmişlerdir. Akşam yıldızı ve sabah yıldızı sözleri işte buradan neş'et etmiştir. Zühre'nin bir çok ismi vardır. Afrodit, Tarık, Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı, Seher Yıldızı, Ülker Yıldızı, Kervan Kıran, Lüsifer, Sükra, Nahit, Venüs, Kalistos... gibi pek çok isimler verilmiştir. Zühre ve Utarit'in kendi eksenindeki hareketi ile yörüngesindeki hareketi müsavi olduğundan bir tarafı daima gündüz ve bir tarafı ise daima gece olmaktadır. Mahreki üzerinde saniyede 35 km hızla yol almaktadır. Zühre seyyaresi dahi Utarit (Merkür) gibi pek dağlıktır. Üzerinde pek azim bulutlar ile gayet sarp vadiler ve pek yüksek dağlar müşahede olunur. Denizleri ile karaları mümkün mertebe tefrik olunabilmektedir. Yapılan hesabata göre dağlarından bazıları 40 km kadar mürtefidir. Zühre cesametinde bulunan arzımızın üzerinde bu miktarın 9 km.yi geçmemesine nazaran 40 km.lik bir irtifa şayan-ı hayret demektir. Bunlardan başka kutuplarındaki kar ve buzlar dahi kafi derecede tefrik olunabilmektedir. Binaenaleyh Zühre seyyaresi, tamamen Küre-i Arz'a benzemektedir.

  Eski Yunanlılar sabah yıldızı olarak görüldüğünde bu seyyareye "Phosphorus" demişler, akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise "Hesperus" demişlerdir.

  Zühre seyyaresi -4,4 kadir derecesine varabilen parlaklığı ile en parlak yıldızlardan ve diğer tüm seyyarelerden çok daha ışıklıdır ve Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzünün en parlak cismidir. Bu nedenle güneş ışınlarının Venüs'ün görülmesine izin vermediği alt ve üst kavuşum dönemleri dışında yılın büyük bir kısmında rahatlıkla izlenir.

  Venüs'ün bazı özellikleri onu diğer seyyarelerden ayırmaktadır. Bunlar;
  Dünya yörüngesi itibariyle ortalama mesafe olarak en yakın seyyaredir.
  Yerden gözlendiğinde en parlak seyyaredir. Bunun için Arapça'da ismi "Zühre"dir.
  Yüzey sıcaklığı en yüksek seyyaredir.
  Yer benzeri seyyareler arasında en yoğun atmosfere sahip olanıdır.
  En çok uzay aracı gönderilen ve üzerinde en çok sayıda insan yapımı araç bulunan seyyaredir.
  Ekseni etrafında ters dönmektedir.
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 103: Zühre

  Ezher ازهر kelimesi "parlayan, ışık saçan, parıldayan, daha parlak" demektir. Mısır'da en köklü Üniversitelerden olan "Cami-ül Ezher" ve diğer adıyla meşhur El-Ezher Üniversitesi vardır. Yine bu kelimeden türetilen "Zehrâ" kelimesi müennes bir kelime olup "Ay gibi parlak olan, çok parlak ve safi, berrak" demektir. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nin bir kız kardeşi olmak üzere Bediüzzaman'ın 1900'lü yılların başında açmayı planladığı ve hatta temelini attığı halde 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasıyla o teşebbüsün geri kaldığı Medresetü'z Zehra Üniversitesidir. Zehra kelimesi kız çocuklarına isim olarak konulduğu gibi Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (ASM)'nin kızı Hazret-i Fatma'nın da lakabıdır. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğu için böyle denilmiştir.

  زهره kelimesi Farsça'da "kahramanlık, yiğitlik" demektir.

  El-Ezher Üniversitesi: Mısır'ın başkenti Kahire'de eskiden Cami-ül Ezher denilen cami ve medresedir. Şimdi ise El-Ezher Üniversitesi olarak bilinmektedir. Bu Üniversitenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Fatımilerin Mısır'ın işgalinden sonra 970 tarihinde yapımına başlanmış ve 2 kenede tamamlanmıştır. Şii olan Fatımiler bu üniversite ile Şiilik eğitim vermişlerdir. Mısır'ın Eyyubiler tarafından fethinden sonra eski ehemmiyetini kaybetmiş fakat Memluklüler'in Mısır'ı fethinden sonra ehl-i sünnet itikadı üzerine ilim tahsili yapılan, bütün ilimlerin öğretildiği bir üniversite haline getirilmiştir. Sırasıyla Fatımiler, Eyyubiler, Memlukler, Osmanlılar, Hidivler ve Mısırlılar tarafından ilaveler yapılan bu köklü tahsil müessesesi Ortadoğu'nun en meşhur ve büyük ve en eski üniversitesidir. Bünyesinde pek çok fakülte, yüksek okul ve enstitü mevcud olup, her sahada ilim tahsili yapılmaktadır. Kuruluşundan itibaren çeşitli siyasi, idari ve fikri çalışmalara sahne olan Ezher üniversitesi, çok kıymetli İslam alimlerinin dersverip, talebe yetiştirdiği bir ilim müessesesi olmuştur. Bilhassa, doğudaki İslam ülkelerinin Moğollar tarafından işgal edilmesi, İspanya Müslümanlarının Hristiyanlar tarafından katledilmesi üzerine İslam alimleri, ilim öğretmek için en sakin yer olan Mısır'ı tercih etmişlerdir. Memlüklerin, zamanının en kuvvetli İslam devleti olmasının bundaki payı büyüktür.
  El-Ezher Üniversitesi'nin rektörlerine "şeyh" denilmektedir. Bu üniversitede dini ve sosyal ilimler ile fen ilimleri tahsil edilmekteydi. Dersler arasındaki farklar, saatlere göre değişirdi. Zekanın selim, zinde olduğu saatlerde nakli ilimler, yani itikad, amel ve muamelata ait dini konular işlenirdi. Öğleden sonraki saatlerde akli ilimler, akşam saatlerinde ise müzakere ve tekrar yapılırdı. Ders sırasında talebeler, hocanın etrafında yarım daire şeklinde diz çökerek otururlardı. Halka-i tedris denilen bu halkada ders yapılırdı. Talebeyle müderris arasında baba-oğul münasebeti gibi yakın bir münasebet vardı. İhtiyaçları ise vakıf müesseseleri tarafından karşılanırdı. Ayrıca herkesin faydalandığı büyük bir kütüphanesi mevcut idi.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 103: Zühre

  Üstad Said Nursi Hazretleri, asrının medreselerini nakıs görmüştür. Bu medreselerdeki noksanlık din ve fen ilimlerinin birlikte verilmemesinden ve bu iki ilim arasında büyük bir uçurum oluşmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu zât biliyordu ki, dinsiz ilim kör olacağı gibi, ilimsiz din de topal olacaktır. Buna çare olarak Horhor Medresesi’ni daha geniş bir çapa yaymak, yani Medresetüzzehra’yı açmak istemiştir. Bu gaye ile otuz üç yaşında iken Anadolu’nun yollarına düşmüştür.

  Münâzarât isimli eserinde:
  “…Vilâyât-ı şarkiye ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihad ve Terakki mânâsındaki hissemizi isteriz. Üzerinizde hafif, yanımızda çok azîm birşey isteriz.

  “Suâl: Maksadını müphem bırakma, ne istersin?
  “Cevap: Câmiü’l-Ezher’in kızkardeşi olan, Medresetüzzehrâ namıyla dârülfünunu mutazammın pek âli bir medresenin Bitlis’te ve iki refikasıyla Bitlis’in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır’da tesisini isteriz. Emin olunuz, biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakînen biliyoruz ki, içtimaî hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş’et eder” diyerek devletin temsilcilerine Medresetüzzehrâ’nın açılmasının doğu illerinin ve doğu âlimlerinin geleceği için çok önemli olduğunu belirtmiştir.

  1911 yılında bizzat kendisi Sultan Reşad ile görüşmüş ve Medresetüzzehrâ’nın inşâsı için kendisinden söz almıştır. 1913 yılında bu üniversitenin temelini Van'ın Edremit nahiyesi'nde atmış, fakat I. Dünya Savaşı münasebetiyle bu projenin tamamlanmasına imkân bulamamıştır. 2 Mart 1923 tarihinde Medresetüzzehrâ hakkında kanun teklifi verilmiş, 200 mebusun 163’ünün rey vermesiyle kanun teklifi kabul edilmiş, ancak yine de üniversitenin inşası gerçekleşememiştir. Kanun teklifi henüz onaylanmadan Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Van'a giderek bir mağarada inzivaya çekilmiştir. Şeyh Sait İsyanı'ndan sonra Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri önce Burdur'a oradan da Isparta'ya sürgün edilmiş ve bu kanun teklifi rafa kaldırılmış ve bir zaman sonra da geçerliliğini yitirmiştir.

  O yıllarda devletin Medresetüzzehrâ’nın açılmasında başarılı olamaması, bu dâvâ adamını yıldırmamış, Medresetüzzehrâ’nın bir şubesini açmasına engel olamamıştır. Bu şube ise şu anda bütün dünyada faal olan ve kıyamete kadar da biiznillâh faaliyette olacak Nur Medreseleridir. Burada okuyan talebeler, fen ilimlerini üniversitelerinden alırlarken, iman ilimlerini de Risâle-i Nur medresesinden alarak, çift anadal yapan öğrenciler gibi hem kendi mesleklerini hem de Nurculuk mesleğini kazanmışlardır. Bu mektebin ilk halka-i tedrisini oluşturan saff-ı evvel ağabeylerimiz Medresetüzzehra’nın ilk erkânları ve Hz. Üstad’ın varisleri hükmündedirler. Bu mânâya Risâle-i Nur’un çeşitli yerlerinde işaretler vardır. Meselâ Kastamonu Lâhikası’nda Isparta vilayetinde icra edilen hizmetin Medresetüzzehra keyfiyetinde olduğundan söz edilmiş ve Üstad’ın vekili ve Nur hakkında asıl söz sahibi olarak manevî Medresetüzzehra’nın erkânları lâyık görülmüştür.

  Evet, Isparta vilayetinde manevî Medresetüzzehra inşâ edilmiştir. Ve bu üniversitede okuyup Nurları birinci meslek ve maksatları yapan talebelere Medresetüzzehra’nın ilk talebeleri olan Risâle-i Nur Talebeleri denmiştir. Medresetüzzehra’nın mânevî hakikatini, Risâle-i Nur Talebeleri olan Medresetüzzehra erkânları tamamıyla göstermiştir.
  Üstad, Eski Said ve Yeni Said dönemlerinde Medresetüzzehra ile ilgilendiği gibi Üçüncü Said döneminde de ilgilenmiş ve gelişmeleri yakından takip etmiştir.

  1950’li yıllarda Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu Şark Üniversitesi için 60 Milyon Lira ayırması sebebiyle Üstad’ımız kendisini tebrik etmiş ve bu üniversiteyle ilgili; ”Ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribâtı manevîdir, imansızlıkladır. O manevî tahribata karşı atom bombası, ancak manevî cihetinde maneviyâttan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir” demiştir.

  Cumhurbaşkanı’nı tebrikten sonra mektupla dâvâ arkadaşlarına da müjde vermiş ve meselenin ehemmiyetinden söz etmiştir. Bu mektup Emirdağ Lâhikasında iki yerde mevcuttur:

  “Nurculara ehemmiyetli bir müjde:
  “Evvelâ: Kırk seneden beri takip ettiğim ve Sultan Reşad’ın yirmi bin altın ve eski müstebitler hükûmetinin Millet Meclisinde 163 meb’usun imzasıyla 150 bin banknotu, küşadı için tahsisat verdikleri; hem âlem-i İslâmın, hem şarkın, hem bu milletin en mühim bir işi olan Van vilâyetinde Câmiü’l-Ezher gibi bir İslâm dârülfünunu ve büyük üniversitesi olan Medresetüzzehra’nın yapılması lüzumunu yeni hükûmetin reisi de anlamış ki, büyük memleket işleri içinde sizlere müjde olarak gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen yapılmasa dahi bu mânânın anlaşılması büyük bir fa’l-i hayırdır.”

  “Şark Üniversitesi hakkında çok kıymettar hizmetinizi Üstadımıza söyledik. O dedi:
  “Ben hasta olmasaydım, ben de o mesele için vilâyat-ı şarkiyeye gidecektim. Ben bütün ruh u canımla Maarif Vekilini tebrik ediyorum. Hem 55 seneden beri, Medresetüzzehra namında Şark Üniversitesinin tesisine çalışmak ve o üniversiteyi biri Van’da, biri Diyarbakır’da, biri de Bitlis’te olmak üzere üç tane veya hiç olmazsa bir tane Van’da tesis etmek için, Hürriyetten evvel İstanbul’a geldim. Hürriyet çıktı, o mesele de geri kaldı.”

  Üstad’ın hizmetinde bulunan Nur Talebeleri de bu mektuba mukabil bir mektup yazmış ve böyle bir üniversitenin ehemmiyetinden ve kıymetinden bahsetmişlerdir. Medresetüzzehra’nın ilk erkânları mahiyetinde olan bu ağabeylerimizin mektubunda;

  “Bu Şark Üniversitesinin o cihanşümul kıymet ve ehemmiyetini, bir bahr-i ummandan bir katre takdim eder misilli iki üç nokta olarak arz ederiz:
  Birincisi: Bu darülfünun hem İran, hem Arabistan, hem Mısır ve Afganistan, hem Pakistan ve Türkistan ve Anadolu’nun merkezinde bir kalb hükmündedir. Ve hem bir Camiü’l-Ezher, bir Medresetü’z-Zehradır.

  İkincisi: Şimdi umum beşerde sulh-u umumî için, yani beşerin ifsad edilmemesi için çareler aranıyor, paktlar kuruluyor. Ve madem bu hükümet-i İslâmiye musalâhat-ı umumiye ve hükûmetin selâmeti için, Yugoslavya’ya, tâ İspanya’ya kadar onları okşayarak dostluk kurmaya çalışıyor. İşte bunların çare-i yegânesinin bir delili olarak gösteriyoruz ki, tesis edilecek Şark Darülfünununun ilk müteşebbisinin bir ders kitabı olan ve ulûm-u müsbete ve fenniye ile ulûm-u imaniyeyi barıştıran ve bu otuz seneden beri bütün filozoflara meydan okuyan ve resmî ulemaya dokunduğu ve eski hükûmetle resmen mübareze ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve tahsine mazhar olan ve mahkemelerde beraat kazanan Risâle-i Nur’un bu vatan ve millete temin ettiği âsâyiş ve emniyettir ki, İslâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku bulan dahilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir. İşte, nasıl ki bu vatan ve millette Risâle-i Nur -emniyet ve âsâyişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade esbap bulunmasına rağmen- âsâyişi temin etmesi gösteriyor ki, o Doğu Üniversitesinin tesisi, beşeri müsalemet-i umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünkü şimdi tahribât mânevî olduğu için ona mukabil tamirci mânevî bir atom bombası lâzımdır.

  “İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde’ ve çekirdeği olan Risâle-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risâle-i Nur tamirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.

  “Üçüncüsü: Evet, Şark Üniversitesi bir merkez olarak âlem-i İslâmı ve tâ bütün Asya’yı alâkadar edecek bir mahiyet ve ehemmiyette olduğundan, altmış milyon değil, altmış milyar da masraf yapılsa elyaktır.
  “Yeni Ulus gazetesi muhalif olduğu için, bu meseleyi perde ederek yeni iktidarın bazı büyük memurlarından bu meseleye çalışanlara bir nev'î irtica süsünü vermek istiyor. Halbuki, bu mesele en yüksek terakkî ve sulh-u umumînin medarıdır. Bu müessese bu hükûmet-i İslâmiyeye bazı şeâir-i İslâmiyeden Arabî ezan-ı Muhammedî ve din dersleri gibi pek çok kuvvet verecek. Belki bu hükûmetin istikbalinde, tarihlerde kemâl-i takdir ve tahsinle yâd edilmesine en parlak bir vesile olacaktır.

  Bu meselenin ihyasıyla hasıl olan nur ve feyiz, Demokrat hükûmetin en büyük ve cihandeğer bir hizmeti olarak ebede kadar misli görülmemiş bir parlaklıkla lemean edecektir. Ve beynelmilel bir itibarı temin edecektir.
  “Üstadımızın hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan Nur Talebeleri”

  Neden doğuda din ve fen ilimlerinin bir arada okutulması lâzım, hatta elzemdir? Halil Uslu Ağabey’imizin bu konuyla ilgili güzel bir hatırası var; Doğu illerimizden İstanbul’daki bir üniversiteyi kazanan iki genç kardeş, okullarında yüksek ortalamalara sahip olmalarına rağmen son sınıfa geldikten sonra ideolojik sebeplerden ya da başka sebeplerden olsa gerek okulu bırakmış ve dağlara çıkmışlardır. Gençlerin babasından ifade almak için gelen jandarmalara, babanın sorduğu soru, ”Doğuda gerçekten de Medresetüzzehra gibi bir üniversiteye ihtiyaç var mı?” diye düşünenleri ikna edici bir cevap niteliği taşımaktadır. Soru şu: ”Ben iki evlâdımı da bu yaşlarına kadar vatana millete hizmet etsinler diye yetiştirdim, en iyi okullarda okuttum. Siz benim oğullarıma ne yaptınız da vatana hizmete giderken ona ihanet edip dağlara çıktılar, anarşist oldular?” Aslında yapılan şey ortada; bu insanlara manevî bir polis vazifesini gören din unutturuldu, 1400 yılın öncesi hurafeler olarak gösterildi, yalan yanlış rivayetler ve karalamalarla gözlerinde küçük gösterildi ve sonra İslâmiyeti bırakan Müslümanlar olarak anarşilikten başka yapacak bir şey bırakılmadı. Böylesine büyük potansiyeller her geçen yıl harcandıkça bu ülke de her geçen yıl biraz daha kargaşaya, biraz daha anarşizme sürüklenecektir. Bizdeki ve sınırlarımızı paylaştığımız, kardeşlerimiz olan Müslüman ülkelerdeki anarşiye dur diyecek tek çare, hâlâ devlet tarafından ihmal edilegelen din ve fen ilimlerinin bir arada okutulacağı Doğu Üniversitesidir.

  Evet, müsbet ilim ve fenleri iman ilimleriyle barıştıracak bu üniversiteye zaruret derecesinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç doğu kesimlerimizde yaşadığımız, özellikle komşu ülkelerdeki anarşi ve kaosun yüksek seviyelere ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Yalnız fenle giden bir Asya, aradığı huzuru asla bulamayacaktır, çünkü Risâle-i Nur’da peygamberlerin çoğunun doğuda ve filozofların çoğunun da batıda gelmesi sebebiyle doğu topraklarının yükselmesinin ancak ve ancak din ile olacağından bahsedilmiştir. Bu yüzden doğuda sadece yeni fenlerin öğretilmesi eksik bulunmuş, bunun yanında din ilimlerinin de öğretilmesi lüzumlu hatta zarurî olarak görülmüştür. Hem sonra, İslâmı bırakan bir Müslüman, olsa olsa anarşist olur. Bunun sebebi yine Risâle-i Nurlarda belirtilmiştir. Emirdağ Lâhikası’nda; “Çünkü bir Müslüman İslâmiyet dairesinden çıksa, mürted ve anarşist olur, hayat-ı içtimaiyeye zehir hükmüne geçer” denmiştir.

  Netice olarak Medresetü’z-Zehra, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tekniği ve teknolojiyi, İslâm âleminin muhtaç olduğu birlikteliği ve dünyanın aradığı barışı ve huzuru temin edecek niteliktedir. Şu anda Türkiye’ye baktığımızda teknolojiyi, âlem-i İslâm’a baktığımızda ittihadı ve dünyaya baktığımızda barışı göremememiz, böyle bir üniversitenin akademik boşluğunun hâlâ doldurulamadığını ve zarurî ihtiyacını gözler önüne sermektedir.

  Son olarak Üstadımızın gelecek nesle olan vasiyetini belirtmekte fayda var:
  “Ey üç yüz sene sonra gelenler! Şu kalenin (Van Kalesi) başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen bâki ve geniş bir heyette yaşayan Medresetüzzehra’yı cismanî bir surette bina ediniz.”
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  Cevap: Kelime Analizi 103: Zühre

  Risale-i Nur Külliyatı'nda;
  müzehher: (Arabi olarak) 4 defa;
  mezher: (Arabi olarak) 3 defa
  Zühre (çiçek): (Arabi olarak) 4 defa
  Zühre (seyyare): (Arabi olarak) 4 defa
  zeherât (Arabi olarak) parlaklık manasında 1 defa
  Ezhâr: (Arabi olarak) 11 defa zikredilmiştir.
  Bunların yekûnu: 27 etmektedir.

  zühre (çiçek): 14
  Zühre (seyyare): 4
  Zühre (risale): 17
  Zühretünnur: 4
  Bunların yekûnu: 39 etmektedir.

  Risale-i Nur Külliyatı'nda 49 yerde Cami-ül Ezher ibaresi kullanılmıştır. Sadece bir yerde "Ezheri uleması" ibaresi kullanılmıştır. 2 yerde ise "Kur'an-ı Ezher" ibaresi kullanılmıştır.
  "çiçekler" manasına gelen "ezhâr" kelimesi 6 yerde zikredilmiştir.
  "çiçeklenmiş" manasına gelen "müzehher" kelimesi 3 defa zikredilmiştir.
  "çiçeklik" manasına gelen "mezher" kelimesi 2 defa ve "çiçek bahçesi" manasına gelen "mezhere" kelimesi 1 defa zikredilmiştir.

  "Zehra" kelimesinde 12 yerde 15.Şua olan "Elhüccetüzzehra" risalesi kastedilmiştir.
  "Zehra" kelimesi 2 yerde Peygamber Efendimiz (ASM)'in kızı olan Hazret-i Fatıma için kullanılmıştır.
  "Medreset-üz Zehra" ibaresi toplam olarak 115 defa zikredilmiştir.
  Kadın ismi olarak "Zehra" kelimesi 6 defa zikredilmiştir.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222