"Bahr" kelimesi "genişlik ve açık yüzlülük" manasına gelmekle denize "bahr" denmesi, genişlik ve enginliğinden kinayedir. Çok bilgili kişiye de "bahr" denilmektedir. Türkçe'de bilgili kişileri ifade etmek için "derya gibi adam" deyimi kullanılmaktadır.