Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Kelime Analizi 47: Nokta

  NOKTA: (Arapça) Benek, Durak, mevki, göze arız olan leke, durak işareti, mahal, tek karakol, tek nöbetçi, yazıdaki durak işareti, zerre, miktar, mevzu, detay, tafsilat, konum, yer, şube, bölüm, ileri karakol.gibi manalara gelir. Arapça'da "nukta" olarak okunur. Çoğulu "nukâd" kelimesidir.

  "Nokta" kelimesi bayan ismi olarak da konulabilmekte ve muhtemelen Arapça'daki değişik manaları kastedilerek kullanılmaktadır.

  Nokta kelimesinin İngilizce'de karşılığı "point" kelimesidir.
  Yine Fransızca'dan dilimize giren "puan" kelimesi, Fransızca'da "nokta" manasına gelen "point" kelimesinin okunuş şeklidir.

  İtalyanca'da "nokta" manasına gelen "punto" kelimesi, günlük yazı dilinde metindeki harflerin boyutunu ifade eden bir terimdir.

  Matematikte hiçbir boyutu olmayan işaret olarak tanımlanan nokta kelimesi pek çok yerde kullanılabilmektedir. Bilhassa Arapça'da kullanım alanı çok geniş bir kelimedir. Bunlara misal vermek gerekirke;

  Toplanma yeri = nukta-i irtikaz
  Can alıcı nokta = nukta-i esasiye
  Soru işareti = nukta-i istifham
  itfaiye karakolu = nukta-i itfa
  polis karakolu = nukta-i pulis
  dönüm noktası = nukta-i tahavvül
  gümrük kapısı = nukta-i cumrukiye
  ileri karakol = nukta-i hariciyye
  sınır kapısı = nukta-i hudud
  yer öte = nukta-i zeneb (astronomide)
  hadit noktası (yörüngenin güneşe en yakın noktası) = nukta-i hadit (astronomide)
  ben = nukta-i anber (tıp)
  gözün korneasındaki beyaz = nukta-i ayn (tıp)
  cephe = nukta-i kıtal
  sara = da-i nukta
  sayı ile kazanma = fevz-i binnukta
  dört yön (kuzey, güney, doğu, batı) = nikatun erba'
  en dar nokta = edîkun nukta
  en geniş nokta = e'radun nukta

  Arapça'da "nukûd" kelimesi "düğün hediyesi" demektir.

  Bunların dışında pek çok alanda "nokta" kelimesi kullanılmaktadır. Mesela; suyun kaynama noktası, bir maddenin erime noktası, dağın en yüksek noktası, denizin en derin noktası vs.kullanılmaktadır.

  Noktanın ehemmiyetinden dolayı "Bir nokta gözü kör eder" denilmiştir. Yani Arapça yazılışında "göz" ile "kör" kelimeleri arasında sadece bir nokta farkı vardır. O noktayı çıkarınca göz, kör olur. Yine aynı şekilde "zahmet rahmete döner." Yani "zahmet" ile "rahmet" kelimesi arasında sadece bir nokta farkı vardır. Hem noktanın ehemmiyetinden dolayıdır ki Arapça'daki benzer harfleri birbirinden ayırmaya yaradığı gibi yazıdaki kelime ve cümlelere de anlam katmaktadır. Noktanın kendisi küçük olduğu halde taşıdığı ehemmiyet yüzündendir ki vazifesi büyük yani kendi küçük karnı geniştir.

  Arap alfabesinde 14 harf noktalı, 14 harf ise noktasızdır.

  Noktalama işaretlerinin tarihi, Bizans dilbilgini Aristophanes ile başlar. Bununla birlikte düzenli olarak kullanımı, 16. yüzyılda matbaanın icadı ile gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda ise, genelleşerek kesin kurallara bağlanmıştır.
  İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek, aktarabilmek ve okuduğunu karşısındakine anlatabilmek için işaret sistemlerinden oluşan harfleri ve bu harfleri düzenleyen kurallar bütününü bilmek zorundadırlar. Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, cümlenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur.

  Edebiyatta noktalama işaretlerini kullanmamız ancak 19.yüzyıldan itibarendir. Başlarda bir kaç noktalama işareti kullanılmıştır. Bunlardan sözün nihayetine alamet olarak nokta, iki nokta için "noktateyn" ve virgül için ise "fasıla" kelimeleri kullanılmıştır.

  Cumhuriyet Dönemi ile birlikte yazıdaki noktalama işaretleri büyük önem kazanmış ve sayısı ve türleri arttırılarak yazılı metinlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yazıdaki bu işaretlere de "noktalama işaretleri" denilmiştir.

  Risale-i Nur Külliyatı'nda "nokta" kelimesi sıklıkla, "mevzu, bahis, konu, detay" manalarında kullanılmıştır. Bu şekilde günlük hayatta kullanımı neredeyse unutulmuş bir kelimedir. Risalelerde çok sık kullanıldığından dolayıdır ki bir nur talebesi günlük hayatta "nokta" kelimesini kullanmaktadır ve diyebiliriz ki konuşurken "nokta" kelimesini kullanan büyük bir ihtimalle Risale-i Nur okuyucusudur. Zira tecrübem odur ki, Risale-i Nur okumayanlardan hiç kimseden konuşurken "nokta" kelimesini işitmedim. Acipdir ki Risale-i Nurları okumadan önce "nokta"nın yukarıda izah edilen manalarda kullanıldığına rastlamamıştım.

  Nokta kelimesinin madde başı olarak Risale-i Nur'da kullanımı bir hayli fazladır. Bunlara misal olarak;
  Onuncu Sözün Mukaddimesi "iki nokta"dır.
  Onüçüncü Söz'deki mektup "üç nokta"dır.
  Onsekizinci Söz "üç nokta"dır.
  Yirmiüçüncü Sözün Birinci Mehbası "beş nokta"dır.
  Yirmibeşinci Sözde İkinci Suret "beş nokta"dır.
  Yirmibeşinci Söze ilhak edilen zeyillerden Yedinci Şuanın Birinci Makamının Onyedinci Mertebesi "altı nokta"dır.
  Otuzuncu Söz'ün İkinci Maksadı "üç nokta"dan ibarettir.
  Otuzbirinci Sözün Zeyli olan Şakk-ı Kamer Risalesi "beş nokta"dır.
  Otuzikinci Sözün İkinci Mevkıfının Beşinci Remzi "beş nokta"dır.
  Otuzikinci Sözün Üçüncü Mevkıfı "iki nokta"dır.
  Otuzüçüncü Sözün Otuzbirinci Penceresi "üç nokta"dır.
  Lemeatta "El Hakku Ya'lu" bahsinde "dört nokta" vardır.
  Onaltıncı Mektup "beş nokta"dır.
  Onyedinci Mektup "beş nokta"dır.
  Yirmisekizinci Mektubun Üçüncü Meselesi Olan Üçüncü Risalesi "beş nokta"dır.
  Yirmisekizinci Mektubun Dördüncü Meselesi Olan Dördüncü Risalesi "dört nokta"dır.
  Yirmidokuzuncu Mektubun Dokuzuncu Kısmının Altıncı Telvihi "üç nokta"dır.
  Onbirinci Lem'anın Onuncu Noktası "üç nokta"dır.
  Onikinci Lem'anın Birinci Nüktesi "iki nokta"dır.
  Onüçüncü Lemanın Onüçüncü İşareti "üç nokta"dır.
  Yirminci Lem'a "beş nokta"dır.
  Otuzuncu Lem'anın Üçüncü Nüktesi "beş nokta"dan ibarettir.
  Dördüncü Şuanın Altıncı Meselesinin İkinci Bürhanı "beş nokta"dır.
  Yedinci Şuanın Onyedinci Mertebesi "altı nokta"dır.
  Dokuzuncu Şua'nın Mukaddimesi "iki nokta"dır.
  Onbirinci Şuanın Dokuzuncu Meselesi "altı nokta"dır.
  Onüçüncü Şuada 325.sayfadaki mektup "beş nokta"dır.
  Ondördüncü Şua'da 400.sayfadaki mektup "üç nokta"dır.
  Ondördüncü Şua'da 478.sayfadaki mektup "üç nokta"dır.

  Risale-i Nur'da "nokta" kelimesiyle kurulan terkipler:
  Nokta-i mihrakiye: Yanma noktası, Odak noktası, çok Esma-i İlahiyenin tecellisinin toplandığı nokta,
  Nokta-i nazar = Görüş, bir nevi fikir.
  Nokta-i istinad = Dayanak noktası.
  Nokta-i istimdat = Yardım noktası
  Nokta-i münteha = Son nokta, nihayet.
  Nokta-i ittisal = Bitiş noktası, kavuşma noktası.
  Nokta-i Merkeziye = Merkez noktası
  Nokta-i Kemal = En olgun ve mükemmel seviye
  Nokta-i muzlim = En zulümatlı nokta
  Nokta-i telaki = Kavuşma, buluşma noktası
  nokta-i imaniye = İman noktası
  nokta-i iltisak = Kavuşma, bitişme noktası
  Nokta-i camia = En kapsamlı nokta
  Nokta-i sevda = Dikkat edilmesi gereken nokta
  Nokta-i Vahide = Bir tek nokta

  "Nokta" kelimesinin Ebced Değeri: 164'tür.

  Risale-i Nur'da "nokta" kelimesinin kullanılma oranları şöyledir:

  Sözler 214
  Mektubat 143
  Lem'alar 206
  Şualar 208
  Mesnevi-i Nuriye 75
  İşarat-ül İ'caz 55
  Barla Lahikası 60
  Kastamonu Lahikası 101
  Emirdağ Lahikası 151
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 78
  Asa-yı Musa 83
  Tarihçe-i Hayatı 178
  TOPLAM 1552

  Nokta kelimesinin bu kadar kesretle Arapça'daki manalarına göre zikredilmesinden sanki "nokta" kelimesinin tekrarında da gaybi işaretler vardır diyebiliriz.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 92: Vedûd
  Kelime Analizi 92: Vedûd VEDÛD (Arapça) (ودود) Çok şefkatli, kendisine çok sevgi beslenen, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmay
  Kelime Analizi 91: Tevağğul
  Kelime Analizi 91: Tevağğul TEVAĞĞUL (Arapça) (توغل) “Çok uğraşmak, meşgul olmak, bir işin çok ilerisine varmak” manalarına gelmektedir. Arapça “veğale” وغل mastarından türetilmişt
  Kelime Analizi 90: Kuruş
  Kelime Analizi 90: Kuruş KURUŞ (Almanca) Liranın yüzde biri değerindeki para birimidir. Osmanlı Devleti'nde kesilen paralardan biri de kuruştur. Kuruş kelimesi o zamanlarda yalnız başına kullanıldığı zaman gümüş madeni parayı ifade etmekteyd
  Kelime Analizi 89: Kureyş
  Kelime Analizi 89: Kureyş KUREYŞ (Arapça) (قرىش) İslam'ın gelişinden önce Mekke yönetimini elinde tutan ve Hz. Peygamberin (ASM) de mensubu olduğu kabile. Hz. Muhammed (s.a.s)'in İslâmiyeti tebliğ ettiği sıralarda Mekke'
  Kelime Analizi 70: Nefer
  Kelime Analizi 70: Nefer NEFER (نفر)(Arapça) Bir kişi, tek kişi, asker, er (Bazılarınca insan cemaati, üç ile on arasında bir sayıya sahip olan küçük topluluk) manalarına gelmektedir. “Nefer” (نف&#
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 458 + 32174


  Cevap: Kelime Analizi 47: Nokta

  bu kadarını bilmiyordum hocam..Verdiğiniz bilgiler çok ilginç.Allah (cc.) razı olsun
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222