PEDER: (Farsça) Baba, saygı ve sevgi hitabı, baba, ata dede, yaşlı adam.manalarındadır.

pederane: babaya yakışır bir surette, pedercesine.

Muhterem kişi ve derviş manasında olarak "baba" kelimesi kullanılmaktadır.

Türkçe'de genellikle aile reisi manasına gelen "baba" kelimesi kullanılmaktadır.

Farsça "peder" kelimesinin karşılığı olan "baba" kelimesinin İngilizcesi "father", İspanyolca ve İtalyancası "padre", Latincesi "pater", Flemenkçesi "vater", Esperantocası "patro", Yunancası "pateras" kelimeleridir.

İtalyanca "papa" (Roma Katolik kilisesinin ruhani reisi) kelimesi "baba" kelimesinden gelmektedir. Arnavutçası yine "baba" kelimesidir.

Manevi rehber ve şeyhler için bilhassa Bektaşi Şeyhleri için "baba" kelimesi kullanılır.

"Baba" kelimesi de Farsça'dır. "baba" kelimesi pek çok dile ortak görünen bir sesten geçmiştir.

Arapçası "ebî", "ebâ" veya "ebû" kelimeleridir.

"Peder" kelimesi maalesef bugün "baba" kelimesinin argosu olarak kullanıldığı için babanızı tanıtırken "bu benim pederim" demek babanızın pek hoşuna gitmeyebilir. İki kelime de kullanılabildiği halde argo manasından dolayı bir de bilinçsizlikten dolayı "baba" kelimesini kullanmak bu zamanda daha uygun düşüyor. Aciptir ki "peder" kelimesini kullanmak garip düştüğü halde "kayınpeder" kelimesini kullanmak gayet normal karşılanıyor.

Hristiyanlar "peder" kelimesini papazlar için kullanırlar.

"Peder" ve "baba" kelimeleri Farsça'dır. "peder" kelimesi daha çok gıyapta kullanılırken, "baba" kelimesi hitap makamında kullanılır.

"baba" kelimesi günümüzde daha çok kullanıldığı halde Risale-i Nur'da "peder" kelimesi "baba" kelimesinden daha çok kullanılmıştır.

"peder" kelimesinin Ebced Değeri: 206'dır.
"baba" kelimesinin Ebced Değeri: 6'dır.


Risale-i Nur Külliyatı'nda "peder" ve "baba" kelimelerinin geçme oranları şöyledir:
peder baba
Sözler 27 2
Mektubat 44 3
Lem'alar 22 1
Şualar 10 7
Mesnevi-i Nuriye 3 2
İşarat-ül İ'caz - 5
Asa-yı Musa 5 7
Barla Lahikası 28 3
Kastamonu Lahikası 24 5
Emirdağ Lahikası 35 20
Sikke-i Tasdik-i Gaybi 2 -
Tarihçe-i Hayatı 20 6
YEKÜN 220 61