BERAY: (Farsça) için, dolayı.manasına geliyor. Arapçadaki "li, li ecli" ifadelerinin yerine kullanılmaktadır.
Tamlamalarda genellikle "beray-ı malumat, beray-ı tashih, beray-ı ticaret, beray-ı istikbal" şeklinde terkipler oluşturulur. Bu kelimenin genellikle "bera-yı malumat" şeklinde yazılması bizce bir sehivdir. Doğrusu, kelimenin aslı "beray" olduğu için "beray-ı malumat" olmalıdır. (Saray-ı kainatın, sara-yı kainat yazılamayacağı gibi)

"Beray" kelimesinin İngilizcesi "for", İspanyolcası "para", İtalyancası "per", Almancası "für", İsveççesi "för", kelimeleridir. Muhtemelen Farsça'dan bu dillere geçmiş bir kelimedir.

Risale-i Nur'da daha çok Emirdağ Lahikası'na mahsus bir kelimedir. Külliyatta "beray-ı malumat" ve "beray-ı tashih" terkipleri kullanılmıştır. Bunların toplam kullanım sayısı 27'dir. Bunlar:
Emirdağ Lahikası:18
Barla Lahikası:4
Şualar:3
Tarihçe-i Hayatı:2 defa zikredilmiştir.
"Beray" kelimesinin Ebced Değeri: 213'tür.