+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi şimdi çevrimiçi Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  Kelime Analizi 17: Mutlak

  MUTLAK: (Arapça) Salıverilmiş, serbest, kat'i, şüphesiz, asla bir şarta bağlı olmayan, hudutsuz, ıtlak olunmuş. manalarına gelir.

  "mutlak" kelimesi "Talak" (boşanma) kelimesinden türetilmiştir. "Talak" kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 23 defa zikredilmiştir.

  "mutlak" ve "mutlaka" kelimesini günlük hayatta çok kullanıyoruz fakat Arapça manasından ayrı olarak "kesin" ve "kayıtsız, şartsız" manalarında istimal ediyoruz. Halbuki "mutlak" kelimesinin Arapça'da kullanımı farklıdır ve bilhassa Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfat ve şe'nlerini ifade etmekte manası daha başkadır.
  "Mutlak" kelimesini Cenab-ı Hakk için kullandığımızda öncelikle Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatları mutlaktır yani bu isim ve sıfatları tecelliden men edecek herhangi bir kuvvet yani şerik yoktur. Onun için "herşeye gücü yeten, bir baharı bir çiçek kadar sürat ve suhuletle halk eden, hiç bir şey daire-i tasarrufundan hariç olmayan" manalarına gelen "Kadir-i Mutlak" tabiri sıklıkla kullanılmıştır. Kısaca söylemek gerekirse Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları için kullanıldığında "sonsuz ve sınırsız" manasını ifade ediyor. Mesela "Alim-i Mutlak" denildiğinde
  ilminin sonsuz ve nihayetsiz olduğu manası çıkıyor.

  "mutlak" kelimesinin beşeri olan durumlar için kullanımında şöyle bir mana çıkıyor. Mesela "gaflet-i mutlaka" denildiğinde "tam ve derin bir gaflet", "küfr-ü mutlak" denildiğinde "kesin ve kati küfür, "acz-i mutlak" denildiğinde "tam bir acizlik" manası çıkıyor.

  Bir de meselenin "mutlak" olması vardır. Buna misal vermek gerekirse: "Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde görev yapmaya hazırım" ifadesinde Türkiye'nin illeri ifadesi mutlak bırakılmıştır. Fakat: "Türkiye'de sadece Ankara'da görev yapmak isterim" denilseydi mutlak bir ifade kayıt altına alınmış olacaktı. Bu noktadan "mutlak" kelimesinin zıt anlamlısı "mukayyed" kelimesidir.

  "mutlak" kelimesini matematikte "mutlak değer" olarak sıklıkla kullanıyoruz. "Sayı doğrusunda, bir sayının belirttiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri denir." denilir.

  "mutlak" kelimesinin Ebced Değeri:179'dur.

  Risale-i Nur Külliyatı'nda "mutlak" kelimesi, günlük hayatta karşılığı olan "kesin" manasında 30 defa kullanılmıştır.
  "mutlaka" kelimesi, yine günlük hayatta kullandığımız "kayıtsız şartsız" manasında 71 defa kullanılmıştır. Diğer kullanılış şekilleri ise Arapça'daki manalarına ve kullanıldığı yere göre değişiklik göstermektedir.
  mutlak kelimesi külliyatta125 farklı terkipte kullanılmıştır. Bu yönüyle farklı terkip oluşturan kelimeler arasında en çok istimal edilenlerden birisidir.
  en çok kullanılan terkip "küfr-ü mutlak"tır. (127 defa),
  "tecrid-i mutlak" (65 defa),
  "ekseriyet-i mutlaka" (62 defa)
  "istibdad-ı mutlak" (53 defa) zikredilmiştir.

  Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden en çok kullanılanı "Kadir-i Mutlak"tır (122 defa),
  "Hakim-i mutlak" (47 defa),
  Rububiyet-i mutlaka" (29 defa),
  "Alim-i mutlak" (16 defa),
  "Kemal-i mutlak" (15 defa),
  "Feyyaz-ı Mutlak" (15 defa),
  "Rahim-i Mutlak" (14 defa),
  "Gani-i Mutlak" (11 defa)
  "Uluhiyet-i Mutlaka" (11 defa)
  "Hakimiyet-i Mutlaka" (9 defa)
  "Cemal-i Mutlak" (8 defa),
  "Cemil-i Mutlak" (8 defa)
  "Kamil-i Mutlak" (7 defa)
  "Kerim-i Mutlak" (6 defa)
  "Cevad-ı Mutlak" (6 defa)
  "Adil-i Mutlak" (6 defa)
  "Mabud-u Mutlak" (4 defa)
  "Amir-i Mutlak" (3 defa)
  "İstiklaliyet-i Mutlaka" (3 defa)
  "Kadiriyet-i Mutlaka" (2 defa)
  "Amiriyet-i Mutlaka" (2 defa)
  "Sultan-ı Mutlak" (2 defa)
  "Rahmet-i Mutlaka" (2 defa)
  "Semi-i Mutlak" (1 defa)
  "Kavi-i Mutlak" (1 defa)
  "Kadir-i Alim-i Mutlak" (1 defa)
  "Ceberutiyet-i Mutlaka" (1 defa)
  "Vahdet-i Mutlaka" (1 defa)
  "Mabudiyet-i Mutlaka" (1 defa)
  "Mabud-u Mutlak" (1 defa)
  "Mahbub-u Mutlak" (1 defa)
  "Halik-ı Mutlak" (1 defa) zikredilmiştir.
  "Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (ASM) için "imam-ı mutlak, rehber-i mutlak, varis-i mutlak, üstad-ı mutlak" tabirleri kullanılmıştır.

  Külliyatta zikredilen diğer terkipler ise şunlardır:
  vahşet-i mutlaka, aciz-i mutlak, zaif-i mutlak, fakir-i mutlak, istiğna-i mutlak, ihtiyac-ı mutlak, fena-i mutlak, cinayet-i mutlaka, abesiyet-i mutlaka, hayr-ı mutlak, hikmet-i mutlaka, merhamet-i mutlaka, adalet-i mutlaka, gadr-imutlak, kubh-u mutlak, zulm-ü mutlak, kudret-imutlaka, sıfat-ı mutlaka, sukut-u mutlaka, suhulet-i mutlaka, mürşid-i mutlak, evamir-i mutlaka, irade-i mutlaka, acz-i mutlak, vüsat-i mutlaka, sürat-i mutlaka, sehavet-i mutlaka, intizam-ı mutlaka, ayn-ı mutlak, gaflet-i mutlaka, hakikat-i mutlaka, nisyan-ı mutlak, cehl-i mutlak, echel-i mutlak, müstağni-i mutlak, zaaf-ı mutlak, kuvvet-i mutlaka, fakr-ı mutlak, gına-i mutlak, cümud-u mutlak, hayat-ı mutlak, cud-u mutlak, kesret-i mutlaka, bu'd-u mutlak, ittifak-ı mutlak, saltanat-ı mutlaka, zarar-ı mutlak, inhidam-ı mutlak, ye's-i mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak, adem-i mutlak, mucize-i mutlak, istiğrak-ı mutlak, ümid-i mutlak, gurbet-i mutlaka, veraset-i mutlaka, emniyet-i mutlaka, müsavat-ı mutlaka, mahkum-u mutlak, ceberut-u mutlak, cebr-i mutlak, mebzuliyet-i mutlaka, ihtilat-ı mutlak, itkan-ı mutlak, kafir-i mutlak, irtidad-ı mutlak, sefahet-i mutlaka, rüşvet-i mutlaka, helak-i mutlak, dehşet-i mutlaka, inkar-ı mutlak, bu'd-u mutlak, mevhibe-i mutlaka, tevafuk-u mutlak, tasarruf-u mutlak, azamet-i mutlak, nübüvvet-i mutlak, hürriyet-i mutlaka, sükut-u mutlak, dalalet-i mutlak, tedenni-i mutlak, tevazu-u mutlak, fetret-i mutlaka,

  Risale-i Nur Külliyatı'nda "mutlak" kelimesinin geçme oranları şöyledir:
  Sözler 226
  Mektubat 87
  Lemalar 125
  Şualar 189
  Mesnevi-i Nuriye 73
  İşarat'ül İ'caz 21
  Asa-yı Musa 71
  Barla Lahikası 40
  Kastamonu Lahikası 21
  Emirdağ Lahikası 108
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 25
  Tarihçe-i Hayatı 127
  TOPLAM 1113

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 92: Vedûd
  Kelime Analizi 92: Vedûd VEDÛD (Arapça) (ودود) Çok şefkatli, kendisine çok sevgi beslenen, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmay
  Kelime Analizi 65: Safsata
  Kelime Analizi 65: Safsata SAFSATA (Yunanca) Hezeyan, yalan, uydurma, zahirde doğru hakikatte yanlış ve yalan olan kıyas. “Safsata” kelimesi Arapça’da “aldatıcı, gerçeğe götürmeyen mantık silsilesi” manalarına ge
  Kelime Analizi 64: Felsefe
  Kelime Analizi 64: Felsefe FELSEFE (Yunanca) - Feylesofların mesleği - İlm-i hikmet - Maddeyi ve hayatı ve bunların çeşitli tezahürlerini ve sebeplerini, ilk unsurları ve gaye cihetinden inceleyen fikri çalışma ve bu çalışmaların neticelerini t
  Kelime Analizi 63: İkram
  Kelime Analizi 63: İkram İKRAM (Arapça) Ağırlamak, hürmet etmek, saygı göstermek, iltifat olarak bir şeyler vermek, Allah’ın (CC) lütfu ve ihsanı manalarına gelmektedir. “İkram” kelimesi Arapça’da “üstün kılma
  Kelime Analizi 62: Demokrasi
  Kelime Analizi 62: Demokrasi DEMOKRASİ (Yunanca) Halk egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık manalarına gelmektedir. “Demokrasi” kelimesi Yunanca “dimos (halk)” ve “kratos (iktidar)”
  Yazar : Risale Forum
  Konu kenz-i mahfi tarafından (16-10-2012 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222