+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  Kelime Analizi 10: Pırlanta

  PIRLANTA: (İtalyanca) Çok traş edilmiş, foyasız parlak elmas. taşı pırlanta olan. manalarına geliyor.

  "pırlanta" kelimesi İtalyanca "brillante" kelimesinden gelmiş olup Türkçe'de "parlak" manasına gelmektedir.

  Pırlantayı bilmeyen yoktur zannederim. Pırlanta hakkında kısaca bilgi verelim.
  Pırlanta, elmasın işlenmiş halidir. Elmas, pırlantanın ham maddesidir. Bir başka deyişle elmasın, 57 fasetli kesme yüzü bulunan halidir. Faset, her bir kesme yüzüne verilen isimdir. Onun için elmas ile pırlanta genellikle birbirinden farklı taşlar zannedilir. Halbuki pırlanta, elmasın 4C denilen özel işlemlere tabi tutularak çok değerli bir hale getirilmesi yani işlenmiş halidir.

  Elmas, dünyada en değerli taşlardan birisidir. Elmas, dünyadaki en sert metalden 58 kat daha serttir. Diğer madenlerin aksine olarak saftır. Sadece karbon elementinden müteşekkildir. Elmasın sertliğinden dolayıdır ki, elması kesmek için başka bir elmas kullanmak gerekmektedir. Elmasın vücut bulabilmesi için çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık ve uzun zaman gerekmektedir.

  Elmasın optik özelliğinden dolayıdır ki ona güzellik ve kıymetli zinet eşyası özelliği vermektedir. Işığı kırma indisi bir hayli yüksektir.

  Sertliğinden ve parlaklığından dolayı en değerli taşlar arasında yerini almıştır.

  Elmasta ölçü birimi olarak "karat" kullanılır. "karat" kelimesi Arapça "kırat" kelimesinden gelmiş olup, keçiboynuzunun birbirinin misli olan çekirdekleridir. Keçiboynuzunun 5 çekirdeği 1 gram yani 1 karat ağırlığındadır. Küçük ağırlıkları ölçebilmek için tarihte bu ölçü birimi kullanılmıştır ve halen kullanılmaya devam etmektedir.

  Pırlantanın değerini, dünyada az bulunması; fiyatını ise 4C denilen (Renk, berraklık, kesim, ağırlık) hususiyet belirlemektedir. Onun için pırlanta haline getirilen bir elmasın değeri kat kat artmaktadır. Onun içindir ki 1 karattan daha hafif olan bir pırlantanın değeri 1 milyon dolara kadar çıkabilmektedir.

  Benzer Konular
  Kelime Analizi 76: Kesel
  Kelime Analizi 76: Kesel Kesel (كسل) (Arapça) Tembellik, yorgunluk, uyuşukluk manalarına gelmektedir. Arapça’da tembel/haylaz olmak, ihmalkâr olmak; tembellik/haylazlık etmek manalarında kullanılmaktadır. “
  Kelime Analizi 74: Davul
  Kelime Analizi 74: Davul DAVUL (Arapça) Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan tokmak ve değnekle çalınan çalgı manasına gelmektedir. “Davul” kelimesi Arapça “Tabl” kelimesinden gelmektedir. A
  Kelime Analizi 72: Sofra
  Kelime Analizi 72: Sofra SOFRA (Arapça) Günlük hayatımızda çok kullandığımız bu kelime; 1. isim Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu 2. Birlikte yemek yiyenlerin tümü 3. Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek
  Kelime Analizi 71: Antika
  Kelime Analizi 71: Antika ANTİKA (İtalyanca) 1. (sıfat) Tarihsel bir döneme ait olan 2. (tarih) Antik 3. (isim) Eski çağlardan kalma eser 4. isim Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dik
  Kelime Analizi 69: Ezber
  Kelime Analizi 69: Ezber EZBER (Farsça) Bir metni veya bir sözü tekrarlayacak şekilde akılda tutma manasına gelmektedir. Farsça “ez” (-den, -dan” ve “ber” (göğüs) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  Cevap: Kelime Analizi 10: Pırlanta

  Risale-i Nur Külliyatı'nda "pırlanta" kelimesinin geçtiği yerler ve kullanıldığı teşbihler şunlardır:

  1- Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (ASM) için;
  - "Hazîne-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi "Bismillahirrahmanirrahim" 'dir. Ve en kolay bir anahtarı da salâvâttır." (Sözler, 14.Lem'anın 2.Makamı) ---> Aynı ifade Lem'alar kitabında da geçmektedir.

  İnsan nev'inin ve bilhassa peygamberlerin kainatta "pırlanta" gibi olduğu ve Peygamberimiz (ASM) için "en kıymettar pırlanta" denilerek diğerlerinden daha farklı olduğu anlaşılmaktadır. Pırlantaya değer veren hususiyetler hatırlandığında Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (ASM) nasıl bir pırlanta olduğu anlaşılıyor. O'na daha önce hiç böyle bir göz ile baktınız mı?

  2- Güneş için;
  - "Evet, Cenâb-ı Hak tarafından adem ve esîr ve semâ perdelerini açıp, Güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misâl bir lâmbayı, hazîne-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak." (Sözler, 10.Söz)---> Aynı bahis 25. Söz'de de geçmektedir.

  Güneş kadar büyük bir pırlantayı düşünürsek onun ne kadar değerli olduğunu hayalimize sığdıramazdık. Dünyadaki hayat için en değerli pırlanta, güneştir.

  3- Değerli bir taş olarak;
  - "Hakâikının tenevvüüne işaret için, bâzı mücessem hurufâtını elmas ve zümrüt ile; ve bir kısmını lü'lü ve akîk ile; ve bir tâifesini pırlanta ve mercanla; ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı." (Sözler, 12.Söz)
  - "Gel on dakika kadar şurayı kaz. Yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın." (Sözler, 21.Söz)

  4- Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan için;
  - "Heyhât! Binler berâhin-i kat'iyenin mıhlarıyla Arş-ı âzama çakılan bu muazzam pırlantayı, hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip (onu) düşürebilir....."...Bir kere beşer kelâmı farz edilse, yani Arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metânetinde birtek bürhan lâzım ki, onu yerden kaldırıp Arş-ı mânevîye çaksın..." (Sözler, 15. Söz) (Bu ifade 26. Mektup'ta da aynen geçmektedir.
  - "kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını âhirzamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip..." (Şualar, 8.Şua)---> Aynı ifade Sikke-i Tasdik-i Gaybi eserinde de geçmektedir.
  - "Kur'ân-ı Azîmüşşânın, ne derecelerde zengin bir hazine-i rahmet-i İlâhiye bulunduğu vâreste-i arz olup, o hazine-i kudsiyenin muhtevi bulunduğu envâ-ı türlü elmas ve pırlantaları çıkartmak..." (Barla Lahikası)

  5- Sıdk (doğruluk) için;
  - "elbette pek âlî olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası, o dükkâncının mârifetine ve sözüne itimad edip, körü körüne alınmaz." (Sözler, 27.Söz)

  6- Nefis için;
  - "muhabbet gözü kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o kusurlu ve liyakatsiz bir cam parçası gibi nefsini bir pırlanta, bir elmas zanneder." (Mektubat, 29. Mektub)

  7- Velayet ve salahat için;
  - "velayet ve salahat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir." (Lem'alar, 20.Lem'a)

  8- İman için;
  - "Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüzî imanı, ya mütehakkim ve hodbin Mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki, hakiki fiyatı ve pahası Cennet olan o Rahmânî pırlanta, bir cam parçasına inip, aynadarlık ettiği kudsî cemâlin lem'asını kaybeder." (Şualar, 2.Şua)
  - " 'La yu'minune' tabiriyle, onların büyük musibete maruz kaldıkları gibi, pırlanta gibi cevher-i imaniyi de kaybettiklerine işarettir." (İşarat'ül İ'caz)

  9- Akıl için;
  - "Eğer sırr-ı tevhidle olsa, o akıl, hem İlâhî, kudsî defineleri, hem kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur." (Şualar, 2.Şua)

  10- "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber" için;
  - "...bir kısım sûrelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri..." (Şualar, 11.Şua)---> Aynı ifade Asa-yı Musa kitabında da geçmektedir.

  11- Ayasofya Camii için;
  - "Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yâdigârı..." (Şualar, 14.Şua) ---> Bu ifade aynı risalede 2 defa geçmektedir.

  12- Kur'an hakikatleri için;
  - "...hakaik-i İlâhiyenin zerrelerini bile pırlantalar gibi görüp ve gösteren..." (Barla Lahikası)

  13- Risale-i Nur için;
  - "İşte o bahâ takdir edilemeyen o anahtarlar, öyle mücevherat ve pırlanta elmaslar ki, ne diyeyim, iktidarsızlığımdan lisanım ve kalemim kalbimin tercümanı olamıyor, âciz kalıyor." (Barla Lahikası)
  - "Kur'ân-ı Hakîmin elmas, inci dükkânından pırlantaları ve vüs'atimiz kadar uhrevî harçlığı almak üzere ziyaretinize arkadaşım Mustafa ile varmıştık...." (Barla Lahikası)
  - "...beni yine o elmas çarşısında pırlantaları vüs'atimiz kadar almak üzere Üstadımın ziyaretine yol açtı..." (Barla Lahikası)

  14- Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi (25.Söz) için;
  - "Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali'nin sisteminde Küçük Ali'nin Mucizat-ı Kur'aniyesi, Mucizat-ı Ahmediyenin tam mutabık bir bâki pırlanta tarzında mevki aldı." (Kastamonu Lahikası)

  15- Kalp için;
  - "...üstünde kalb yazılan ya siyah veya pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır." (Tarihçe-i Hayatı)

  Risale-i Nur Külliyatı'nda "pırlanta" kelimesinin geçme oranları şöyledir:
  Sözler 11
  Mektubat 3
  Lem'alar 2
  Şualar 6
  İşarat'ül İ'caz 1
  Asa-yı Musa 1
  Barla Lahikası 5
  Kastamonu Lahikası 1
  Emirdağ Lahikası -
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 1
  Tarihçe-i Hayatı 1
  Mesnevi-i Nuriye -
  TOPLAM 32

  Yukarıdaki tahlilden anlaşıldığı gibi sadece 2 yerde değerli bir taş olarak, diğer yerlerde ise teşbih yapılarak kullanılmıştır.

  "Pırlanta" kelimesinin Türkçe'deki karşılığı olan "parlak" kelimesinin "ya siyah veya pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır." ifadesinde kelime manası tam olarak verilmiştir.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222