ÇENDAN: (Farsça) Gerçi, her ne kadar. O kadar, pek o kadar. manalarına geliyor.

Günümüz insanına çok yabancı olan bu kelimenin aslında kullandığımız "gerçi" kelimesi olduğunu çoğumuz bilmiyoruzdur. Farsça bir kelime olup sık kullanılmamakla beraber manası olan "gerçi" kelimesi sık kullanılan bir kelimedir.

GERÇİ: (Farsça) Öyle ise de, her ne kadar. manalarına geliyor.

Yani bizim kullandığımız "gerçi" kelimesi de Farsça olup dilimize geçmiştir. "Çendan" kelimesini Risale-i Nur okuyucuları gayet iyi bilirler. Başka yerlerde şahsen bu kelimeye hiç rastlamadım. Risale-i Nur Külliyatı'nın kelimece zenginliğinden kaynaklanıyor olsa gerektir.

"çendan" kelimesi kulağa çok hoş gelmekle beraber kullandığımız "gerçi" kelimesini karşılaması ise daha güzel.

"Gerçi" kelimesinin yerine bazen "eğer ki" kelimesi kullanıyoruz ki bu kelime de Farsça'dır ve "Eğerçi" veya "Eğerçend" olarak yazılır. Manası "...ise de, her ne kadar... olsa da."

Risale-i Nur Külliyatı'nda "çendan" ve "gerçi" kelimelerinin geçme oranları şöyledir:
Çendan Gerçi
Sözler 32 5
Mektubat 26 2
Lem'alar 28 12
Şualar 1 32
Mesnevi-i Nuriye 3 1
İşaratü'l-İ'caz - -
Asa-yı Musa 3 4
Barla Lahikası 10 5
Kastamonu Lahikası 2 13
Emirdağ Lahikası - 54
Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 9
Tarihçe-i Hayatı 2 29
TOPLAM 107 166

"çendan" kelimesinin Ebced değeri 108'dir. Risale-i Nur'da geçme oranı ise 107'dir.