Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  1.Lem'anın Kelimetolojisi

  TAHLİL
  Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar kitabının 1. Lem'asının kelime sayıları bakımından tahlilinde şu sonuçlar çıkmıştır.

  Mükerrer kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla yaklaşık 314 kelime mevcuttur.

  Mükerrer kelimeleri ilave ettiğimiz zaman yaklaşık olarak 520 kelime ediyor.

  Şimdiki dilde karşılığını bilemeyeceğimiz kelimeler ise takriben 98 tanedir.
  Bunlar:
  Münacat, Hazret, Mağrib, İşa, Fazilet, Mübarek, Lem’a, Azim, Mühim, İcabe, Kıssa, Meşhur, Hülasa, Dağdağa, Necat, Vaziyet, Esbab, Bilkülliye, Sukut, Cevv-i sema, Aleyh, İttifak, Musahhar, Selamet, Te’sir, Müsebbib-ül Esbab, Melce', Ayn-el yakin, Sırr-ı Ehadiyet, Nur-u Tevhid, İnkişaf, Hut, Taht-el bahir, Zelzele, Dağ-vari, Emvac, Dehşet, Cevelan, Tenezzühgah, Kamer, Tazyik, Mahlukat, Şecere-i yaktin, Lutf-u Rabbani, Müşahede, Müthiş, İstikbal, Nazar, Gaflet, Sergerdan, Küre-i zemin, Mahv, Sür’aten, Heva-i nefis, Ebedi, İktidaen, İltica, Dalalet, Halık-ı Semavat ve arz, Hatırat-ı kalb, Ahiret, Zat-ı Vacib-ül Vücud, Mehtap, Latif, Tenezzüh, Merhamet, Celbetmek, Vahşet, Ünsiyet, Adem, İnkılap, Mütemadiyen, Mevt, Karn, Merkub, Sefine, Manevi, İbret, Tefekkür, Müteellim, Furkan, Elhası, Camiiyet, Mahiyet, Ulvi, İhtizaz, Hengam, Kübra, Hurdebini, Kabza-i tasarruf, Ecram, Zuhur, Müştakane, Ma’bud, Zerrat, Seyyarat, Vari, Hizmetkar, Cihet, Envar, Halaskar, Tenevvür, Hakikat" kelimeleridir.

  1.Bu kelimeler içinde 1. Lem’a’da takip eden ibarede karşılığı verilen kelimeler ise şunlardır:

  En azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır
  Münacat = Dua

  Hem balığa, hem denize, hem geceye
  (Bir alt satırda)
  “Gece, deniz ve hût”
  Hût = Büyük bir balık

  O vaziyette esbab bilkülliye sukut etti. Çünkü o halde…
  Vaziyet = Hal

  Bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler.
  Hizmetkar = Yardımcı

  Müsebbib-ül Esbabdan başka bir melce’ olamadığını ayn-el-yakin gördüğünden..
  Ayn-el-yakin = Görür gibi inanmak

  Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler
  Cihet = Taraf

  Merkubumuz olup, bizi ona bindirip
  Merkub = Üzerine binilmiş, bindirilmiş

  Kainatın kıyamet hengamındaki zelzele-i kübrasından
  Zelzele-i Kübra = kıyamet

  Ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar
  Ecram = Yıldızlar

  2. Bilemeyeceğimiz kelimelerin bir kısmının ise yine 1. Lem’a’nın değişik yerlerinde tam kelime karşılığı verilmiştir. Bunlar:
  Envar = Nurlar
  Müthiş = Dehşetli
  Esbab = Sebepler
  Bahir = Deniz
  Halaskar = Kurtarıcı
  Halaskar olmak = İmdat etmek, kurtarmak
  Tenevvür etmek = Işıklandırmak
  Sefine = Gemi
  Küre-i zemin = Dünya
  Melce’ = Kurtulacak yer
  Mahiyet = Hakikat
  Hakikat-i hal = Hakiki vaziyet
  Dünya =Zemin
  Sür’aten = Birdenbire
  Müşahede = Gözle görmek
  Ünsiyet = Dostluk
  -vari = Gibi

  3. Az çok manasını belki tam ifade edemeyeceğimiz fakat bize yabancı olmayan ve günlük hayatta kullandığımız kelimeler ise “hazret, meşhur, mübarek, fazilet, mühim, kıssa, aleyh, necat, ittifak, selamet, tesir, zelzele, dehşet, mahlukat, istikbal, nazar, gaflet, ebedi, ahiret, mehtap, merhamet, vahşet, inkılap, manevi, ibret, tefekkür” olmak üzere 26 adettir.

  4. Türkçe’de karşılığı olmayan kelimeler “Lem’a, icabe, müsebbib-ül esbab, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid, cevelan, lutf-u Rabbani, Halık-ı Semavat ve Arz, Zat-ı Vacib-ül Vücud, dalalet, Furkan, camiiyet, ihtizaz, kabza-i tasarruf, ma’bud, tenezzüh” olmak üzere 16 adettir.

  5. Bu dört maddede sayılan kelimeleri çıkardığımız zaman geriye kalanlar: “Mağrib, işa, azim, hülasa, dağdağa, bilkülliye, sukut, cevv-isema, musahhar, inkişaf, dağ-vari, emvac, kamer, tazyik, şecere-i yaktin, mahv, heva-i nefis, iktidaen, iltica, latif, celbetmek, adem, mütemadiyen, mevt, karn, müteellim, elhasıl, ulvi, hengam, hurdebini, zuhur, zerrat, seyyarat” olmak üzere 33 adettir.

  6. 5.maddedeki kelimelerden külliyatın farklı yerlerinde karşılığı verilenler: “mağrib, işa, azim, hülasa, dağdağa, bilkülliye, sukut, cevv-i sema, musahhar, inkişaf, dağ-vari, emvac, iktidaen, kamer, tazyik, iktidaen, iltica, latif, celbetmek, adem, mütemadiyen, mevt, karn, müteellim, ulvi, hengam, hurdebini, elhasıl, zuhur, zerrat, seyyarat” olmak üzere 30 adettir.

  7. Buraya kadar saydıklarımız çıkarıldıktan sonra geriye kalanlar: “ şecere-i yaktin, heva-i nefis, elhasıl” kelimeleri olarak 3 adettir. Bu kelimelerden “şecere-i yaktin” kelimesinin yarısına yani “şecer = ağaç” kelimesine külliyatın çok yerinde geçtiği için aşinayız. Geriye “yaktin = kabak” kelimesi kalıyor ki bu sadece külliyatta 1 yerde geçiyor. Ayrıca ”heva-i nefis” kelimesinin yarısını yani “nefis” kelimesini biliyoruz. Geriye “heva” kelimesi kalıyor ki onun karşılığı “kötü istekler” manasındadır. “elhasıl” kelimesiyle “hülasa” hemen hemen aynı manalara geliyor. İki kelime de külliyatta çokça kullanılıyor.

  8. 1.Lem’ada günümüzde çokça kullandığımız “deniz, fırtına, karanlık, kesik, çünkü, gece, birden, halk, sinema, perde, cenaze, kuyruklu yıldız, mikrop, insan, dünya, hayat, bahçe” gibi her tabakadan insanın rahatlıkla anlayabileceği yüzden fazla kelime kullanılmıştır.
  Türkçede karşılığı olmayan “Vacib-ül Vücud”, “sırr-ı Ehadiyet” gibi tabirler için üstadımız nice eserler kaleme almıştır. Bu tabirleri bir iki kelime ile ifade edebilmek zaten mümkün değildir ve hakiki manasını asla gösteremez.
  “meydan-ı cevelan”, “sahil-i selamet”, “kıssa-i meşhure” gibi terkiplerde geçen iki kelimeden birisini anlayabiliyoruz ve manasını biliyoruz.
  Şimdi bu kadar süzgeçlerden geçirildikten sonra anlayamayacağımız bir tek kelime olan “şecere-i yaktin” kalıyor. Onu da bi zahmet lügata bakarak öğrenelim. Şimdi buraya kadarki çalışmalardan görüldüğü gibi hiçbir lügata müracaat etmeden dahi rahatlıkla külliyattaki kelimeler anlaşılabiliyormuş. Öncelikle
  a. Bir kısım kelimelerin karşılığı takip eden ibarede veya bir öncesinde geçmektedir.
  b.Bir kısım kelimelerin karşılığı aynı eserin muhtelif yerlerinde geçmektedir.
  c.Bir kısmının tam manasını bilemesek de bize yabancı değildir.
  d.Bir kısmının kullandığımız dilde karşılığı yoktur.
  e.Bilmediğimiz kelimeler elbette ki vardır.
  f. Fakat bu bilmediğimiz kelimelerin başka risalelerde tam karşılığı verilerek bu sorun da izale edilmiştir.
  g. Geriye karşılığı verilmeyen kelimeler vardır ki onlar çok azdır.

  80-90 yıl önce yazılan bu eserler için dili ağır diyenlerin ve en ilginci şudur ki “en çok satılan ve en çok okunan kitaplar için”, “anlaşılmıyor” diyenlerin neyi anlamadıklarını veya anlayamadıklarını, sadeleştirme hevesine kapılanların neyi sadeleştirdiklerini veya sadeleştirmek istediklerini bir nebze olsun göstermek istedim. Belki lüzumsuz bir çalışma oldu fakat Risale-i Nur gibi en çok satılan ve en çok okunan eserlerin anlayan ve istifade eden müştakları çok ki dilin ağırlığı değil, mananın zenginliğine bakılıyor. Zaten bu haliyle döneminin eserleri arasında en rahat ve kolay anlaşılan bir eser olmakla benzersizdir.
  Bu konuda herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Kusurlar varsa tamamen şahsıma aittir. Sadeleştirmeye karşı tepkimizi göstermek için acizane yapılmış bir çalışmadır. Belki zaman israf ettik fakat sırf bu çalışmada dahi şahsım adına çok istifade ettim ve Risalelerin kudsiyetini bir kez daha anlamış oldum.
  Kusurlar şahsıma aittir.
  Saygılarımla...

  Benzer Konular
  Kur'anın Ümitsizliğe Bakışı
  Kur'anın Ümitsizliğe Bakışı Yeis, ümitsizlik anlamına gelip Kur?an?ın men ettiği bir psikolojik durumdur. "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü ALLAH bütün günahları bağışlar. Şüphe
  3. Lem'anın Kelimetolojisi
  3. Lem'anın Kelimetolojisi Tekrar edilen kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla yaklaşık 464 kelime mevcuttur. Tekrar edilen kelimeleri ilave ettiğimiz zaman toplam 1375 kelime ediyor. Tekrar edilen kelime oranı yaklaşık olarak 2/3’tür.
  2. Lem'anın Kelimetolojisi
  2. Lem'anın Kelimetolojisi 2. Lem’ada tekrar edilen kelimeler bir kelime sayılmak şartıyla 700 küsur kelime mevcuttur. Tekrar edilen kelimeleri ilave ettiğimizde toplam 1962 kelime ediyor. Tekrar edilen kelimelerin sayısı bir hayli fazlad
  Arabi 29.Lem'anın 6 Bab'ın tercümesi
  Arabi 29.Lem'anın 6 Bab'ın tercümesi hakkındadır.HAŞİYE Bismillahirrahmânirrahîm. Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim, Fakrım nihayetsizdir. Hâcâtım ve metâlibim had ve h
  Kur'anın Mucizeleri
  Kur'anın Mucizeleri 1. Bölüm -833302708123980579&ei=qKVqS__aE5_k2gLY89C7CA&q=Kuran+Mucizeleri+1+&view=3# 2. Bölüm -8515549393754852592&ei=FqZqS6usLJCM2AL3p83ACA&q=Kuran+Mucizeleri+-+2+&view=3#
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.051
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: 1.Lem'anın Kelimetolojisi

  Allah cc. razı olsun.

  Müsadenizle bu yazınızı da bu başlık altında yayınlamayı düşünüyorum.

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 3. #3
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: 1.Lem'anın Kelimetolojisi

  Kusur ve hata varsa tashih ettikten sonra veya siz uygun gördükten sonra elbette ki yayınlayabilirsiniz. Acizane bir çalışma yapmak istedim. Allah (C.C.) sizden de razı olsun
  Yazar : Risale Forum
  Konu kenz-i mahfi tarafından (26-05-2012 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222