Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Lahika Analizi 55: Kastamonu Lahikası 31. Mektubun Devamı

  Aziz ve kıymetli Üstadım,

  Cenab-ı Hakkın lütuf ve keremiyle ve hadsiz ihsanıyla intisaben hizmet-i kudsiyesinde bulunduğum Risale-i Nur'un maddî ve manevi pek çok kerametlerini ve bereketlerini aynelyakîn görmüş ve lezzetini tatmış olan bu aciz hizmetkârınızın noksanlarını, hüsn-ü niyete ve hulûs-ü kalbine bağışlamanızı rica ederken, bu mübarek Risale-i Nur'un pek çok kerametlerinden birkaçını arz ediyorum. Şöyle ki:

  Risale-i Nur tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zat, bin üç yüz yirmi dört (1324) ve yirmi beş (25) Rumî senelerinde, İstanbul'da iştiharla, "Bediüzzaman" namı ve lâkabı altında matbuatın sitayişle neşriyatından mütehassis olarak, o zaman on yedi yaşımda bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresinde iken, bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Ve bu kalbî muhabbet hürmet için olacak ki, bin üç yüz yirmi altı (1326) senesinde Hazret-i Üstadın, Bediüzzaman Said-i Kürdî lâkabı altında Karadeniz seyahatinde iki hizmetkârıyla İnebolu'yu ziyaret ederek, o zaman İnebolu'nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ulema arasında vapura teşyi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zâta selam durarak mütebessim ve nuranî simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selamlarına ve manevi nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alâkamı, otuz senelik hatırımdan kat'iyen silinmediğini aynelyakîn görüyordum.

  Tahminen ve takriben altı sene evvel bir gazete sütununda Isparta'da halkın fazla alâka göstermesinden, din ve İmân telkin etmesinden ürken ehl-i dünya tarafından tevkif edildiğini teessürle okumuştum. Otuz senelik uzun bir zaman içinde bir defa böyle acı haber aldığım halde, âkıbetinden kat'iyen başka bir malûmat edinememiştim. On seneden beri Cenab-ı Rabbü'l-Âlemîn Hazretlerinden niyazımda, dâima beş vakit dualarımda, "Yâ Rab, bana bir mürşid-i kâmil ihsan buyur" niyazında iken, bundan üç sene evvel, yani Hicrî bin üç yüz elli yedi (1357) ve milâdî bin dokuz yüz otuz sekiz (1938) senesinde, İnebolu'da bir kahvede, Kastamonulu bir zavallı sarhoşun sitayişle bahsettiği bir zâtın Kastamonu'da mevcudiyeti ve menfî olarak bulunduğunu işittim.

  Dikkat ettim ve tahkik ve tamik ettim. Anladım ki, otuz senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım o zamanki Said-i Kürdî olduğunu hissettiğimden, her tehlikeyi göze alarak ziyaret edip mübarek ellerini öpmek lazım ve şart olduğunu bildim. Ve ziyaretimde, eski Said'in ism-i mübarekleri Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemâl-i aşk ve ihlasla sarıldım. Ve benim yegâne mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım o Risale-i Nur'dur dedim. Ve bana bu hadsiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenab-ı Hakka, Kur'an-ı Hakim'in harfleri adedince şükrederek, "Elhamdülillâh, hâzâ min fadli Rabbî" dedim. (Haşiye)


  (Haşiye) Evet, bazı ehl-i velayetin ileride talebesi olacak zatlar, daha dünyaya gelmeden, hiss-i kablelvukuun inkişafiyle kerâmetkârâne keşfettikleri gibi, Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç zat dahi, çok zaman evvel, bir hiss-i kablelvuku ile, ileride Said ile alâkadar bir surette bir Nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte, onların birisi de Nazif'tir.

  Benzer Konular
  Lahika Analizi 70: Kastamonu Lahikası 66.sayfanın devamı
  Lahika Analizi 70: Kastamonu Lahikası 66.sayfanın devamı İkinci Mesele: Ben, hem kendimde, hem bu yakındaki Risale-i Nur Talebelerinde, şuhur-u muharremeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütur görüyordum. Sebebini vâzıhen bilmiyordum. Şimdi, eskide söylediğim tahmini sebeb
  Lahika Analizi 65: Kastamonu Lahikası 38. Mektubun Devamı
  Lahika Analizi 65: Kastamonu Lahikası 38. Mektubun Devamı Bu defaki mektubunuzda kerametkârâne üç nokta gördük: Birincisi: Buranın bir Hüsrev'i olacak derecede ihlâs ve irtibat ve iktidarı gösteren Küçük Hüsrev Mehmed Feyzi isminde Risaletü'n-Nur'un çalışkan bir talebesi ask
  Lahika Analizi 64: Kastamonu Lahikası 38. Mektubun Başı
  Lahika Analizi 64: Kastamonu Lahikası 38. Mektubun Başı بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ 
  Lahika Analizi 56: Kastamonu Lahikası 31. Mektubun Sonu
  Lahika Analizi 56: Kastamonu Lahikası 31. Mektubun Sonu Risale-i Nur'a intisap etmezden evvel, maddî ve dünyevî her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsi ve hususi işlerimizde Risale-i Nur'a intisaptan sonraki hârikulâde farkları ve bereketleri görmekle berab
  Lahika Analizi 58. Kastamonu Lahikası 32. Mektubun Sonu
  Lahika Analizi 58. Kastamonu Lahikası 32. Mektubun Sonu وَنَذِيرًا ٭ وَدَاعِيًا اِلَى اللّه
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  811
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 126 + 6585


  Cevap: Lahika Analizi 55: Kastamonu Lahikası 31. Mektubun Devamı

  Risale-i Nur talebelerinin hemen ekserisinin ittifak ettiği ve üstadın da buna iştirak ettiği bir husus vardır. O da şudur: Risale-i Nur'un hizmetinde bulundukları zaman kalblerinde bir sürur ve sevinç, işlerinde muvaffakiyet, maişette genişlik zahiren görmeleridir. Bunun misalleri pek çoktur. Tam sadakat edenlerde, rızkındaki bereket bu davayı ispat eder mahiyettedir. Bu mektubun sahibi Ahmet Nazif Çelebi, Risalelere intisap etmezden evvel ticaretlerinde ve kazançlarında, Risalelere intisaptan sonra pek fevkalade ziyadeliği ve maişetçe rahat yaşamaya başlamaları ve manevi alemlerinin de aynı şekilde düzeldiğini beyan etmektedir. Bu davaya en bariz misallerden birisi Kastamonu Kahramanlarından Çaycı Emin'dir. Bu zat, Doğu'da mühim bir aşiretin reisi iken sürgün hadisesine maruz kalması dolayısıyla o zamanda umumi sürgün yeri olan Kastamonu'ya nefyedilmiş ve bu durum dolayısıyla fakr-ı hale düşmüş bir zattır. üstadın Kastamonu'ya sürgün edilmesi de, Kastamonu'nun umumi sürgün yeri olmasından dolayıdır. Risaleleri tanımazdan evvel bütün sene çalıştığı ve geçimini zorla temin ettiği halde, Risaleleri tanıdıktan sonra 3-4 aydan fazla çalışmadığı halde eskisinden daha rahat yaşamaya başlaması tamamen Risale-i Nur hizmetinin bereketi neticesidir. Bunu insan vicdanen hissediyor ve değerli kardeşlerimizden de bu davaya şehadet edecek çok kişi mevcuttur.

  Ahmet Nazif Çelebi'nin Bediüzzaman ismini ilk duyması Rumi 1324 (Miladi 1908) senesinde gazetelerin sitayişle Bediüzzaman'dan bahsetmesi sebebiyledir. Daha sonra Rumi 1326 (Miladi 1910) senesinde muhtemelen Bediüzzaman'ın Tiflis seyahati sırasında İnebolu'ya uğraması esnasındadır. Mektupta bahsedildiği gibi o zaman henüz 19 yaşındadır. Üstadın tebessümüne karşılık vermiş ve o zamandan beri kalbinde yer tutmuştur. Üstadla daha sonra 1938 senesinde karşılaşmalarından 10 sene evvel daima dualarında "Ya Rab, bana bir mürşid-i kamil ihsan buyur" duasının kabule neticesinde üstadının aynı vilayete sürgün gitmesi gerçekten medar-ı ibrettir. Duası öyle bir kabule mazhar olmuş ki, Cenab-ı Hakk, istedii mürşid-i kamili onun ayağına göndermiştir. Evet burası medar-ı nazardır, onun duasındaki halisiyetin neticesidir diyebiliriz. Demek ki duanın tesiri azimdir.

  Küçük ve lüzumsuz bir bilgi vermek gerekirse, mektubun başında Rumi tarih verilirken daha sonra Hicri tarihin verilmesi, Rumi takvimin 1925 senesinde yürürlükten kaldırılması dolayısıyladır diyebiliriz.

  Hicri takvimi Miladi Takvime çevirmek için şöyle bir formül vardır:

  (Hicri Takvim / 1.0307) - 621,536 = Miladi Takvim
  Rakamla ifade edersek burada bahsedilen Hicri 1357 senesi;

  (1357 / 1,0307) - 621,536 = 1938,1169
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222