+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
13 sonuçtan 11 ile 13 arası

 1. #11
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 816 + 40638


  Cevap: Hadis Sohbetleri 95-Allah-u Teâlâ’nın Yolunda Cihad

  Allah’ın Yolunda Yapılan Harcamanın Fazileti

  53) Hureym bin Fatik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kim, Allah’ın yolunda bir harcama yaparsa, o yaptığı harcama için kendisine yedi yüz misli olarak (sevap) yazılır.”

  Tirmizi 1675

  54) Sevban (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Adamın harcadığı dinarın en faziletlisi, onun çoluk çocuğuna harcadığı dinardır. Ve yine adamın harcadığı dinarın en faziletlisi, Allah’ın yolunda bir at için harcadığı dinar ve adamın Allah’ın yolunda arkadaşlarına harcadığı dinardır.”

  İbni Mace 2760

  55) Ebu Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir kimse yular takılmış bir dişi deveyi getirdi ve:

  −Bu Allah’ın yolunda sadakadır, dedi.

  Buna mukabil Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Bu deveye karşılık sana kıyamet gününde hepsi de yularlı yedi yüz tane deve vardır!”

  Müslim 1892/132, Nesei 3173 Darimi 5/228, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/121, 5/274

  Mücahidin Ailesine Yardım Etmenin Fazileti

  56) Süleyman bin Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Mücahidlerin kadınlarına yapılacak hürmet geride kalan kimseler üzerine, kendi annelerine yapacakları hürmet gibidir! Geride kalanlardan herhangi bir kimse mücahidlerden birine ailesinin işlerini görüp yardım etme hususunda halef olur sonra mücahide, ailesi hususunda hainlik yaparsa, o hain kıyamet gününde mücahid için durdurulur da mücahid onun amellerinden dilediği her şeyi alır! Mücahidin o hainin amellerini almada ki istek ve hırsı hakkında ne zannedersiniz?”

  Müslim 1897/139, 140, Ebu Davud 2496, Nesei 3176
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 2. #12
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 816 + 40638


  Cevap: Hadis Sohbetleri 95-Allah-u Teâlâ’nın Yolunda Cihad

  Mücahide Yardım Etmek, Allah€™ın Kendi Üzerine Aldığı Bir Haktır!

  57) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Üç kişi var ki, onlara yardım etmek Allah Azze ve Cellenın kendi üzerine aldığı bir haktır:

  1) Allah’ın yolunda cihad eden mücahid,

  2) İffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve

  3) Kendi bedelini ödemek isteğiyle mükatebe yazışma yapan köledir.

  İbni Hibban 4030, Nesei 3106, Tirmizi 1706, İbni Mace 2518, Begavi 2239, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/151, 437

  58) Sebre bin Ebu Fakih (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyurdu:

  Kuşkusuz ki şeytan, Ademoğlunun her yerde önüne oturur! İslam yolunda Ademoğlunun önüne oturur ve şeytan şöyle der:

  Sen nasıl Müslüman olursun? Eski dinini, babalarının ve atalarının dinini nasıl bırakırsın?

  Fakat o kimse şeytana isyan eder ve Müslüman olur.

  Sonra şeytan, hicret yolunda da Ademoğlunun önüne oturur ve şeytan şöyle der:

  ˆ’Kendi yurdunu ve kavmini terk edip nasıl hicret edersin? Kuşkusuz ki hicret eden kişinin misali dizginlerinden bağlanmış at gibidir!

  Fakat o kimse şeytana isyan eder ve hicret etmiş olur.

  Sonra şeytan, cihad yolunda Ademoğlunun önüne oturur ve şöyle der:

  ˆ’Cihada gidiyorsun cihad, hem seni yorar hem de malını kaybedersin! Savaşacak ve öldürüleceksin! Savaşacak ve öldürüleceksin! Karın başkasına nikahlanacak! Malların taksim edilecek!

  Fakat o kimse de şeytana isyan eder ve cihada gider.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  €œHerkim, böyle yaparsa, o kimseyi cennete girdirmek Allah Azze ve Celle’nin kendi üzerine aldığı bir haktır! Savaşta öldürülse de o kimseyi cennete girdirmek Allah Azze ve Celle€™nin kendi üzerine aldığı bir haktır! Boğularak ölse de, o kimseyi cennete girdirmek Allah Azze ve Celle€™nin üzerine kendi üzerine aldığı bir haktır! Hayvanın sırtından düşüp ölse de, o kimseyi cennete girdirmek Allah Azze ve Cellenin kendi üzerine aldığı bir haktır!€

  Nesei 3120, Ahmed bin Hanbel Müsned, Albani Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha1653
  Yazar : Risale Forum
  Konu ABDULLAH tarafından (26-06-2014 Saat 13:24 ) değiştirilmiştir.
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 3. #13
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 816 + 40638


  Cevap: Hadis Sohbetleri 95-Allah-u Teâlâ’nın Yolunda Cihad

  Bediüzzaman'ın Cihad Anlayışı
  Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin cihad yorumunu ele almaya başlamadan önce, genel olarak cihad kavramıyla ilgili bir-iki hususu hatırlatmakta yarar var. Hz. Muhammed (a.s.m.) cihat kavramını “yüce İslam’ın zirvesi” olarak tarif etmiştir. Ve kendisine “Allah yolunda cihad”a eşit birşey varsa bunun ne olduğu sorulduğunda, şu cevabı vermiştir: “[Ona eşit olarak] yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.”  Çok önemli olan bir diğer bir husus da onun geniş anlamıdır. Zaman zaman onu tarif için kullanılan "kafire karşı kutsal savaş” tanımıyla sınırlı olmaktan öte, cehdetmek, çabalamak, olanca kuvvetini sarfetmek, veya olabildiğince gayret etmek anlamlarına gelen ‘cehede’ kökünden türetilen cihad terimi, geniş bir anlam dizisini içerir.  Mesela, Zadü’l-Mead adlı eserde cihad başlıca dört “adım” veya “aşama”yı ihtiva eder şekilde tanımlanır; nefse karşı, şeytana karşı, inançsızlara karşı, ve münafıklara karşı cihad. Bunlardan ilki de dört “aşama” ihtiva etmektedir: nefse hak dini öğretmeye çalışmak; ikincisi, fiiliyatta bu bilgiye uygun biçimde yaşamaya çalışmak; üçüncüsü, bunu diğer insanlara öğretmeye çalışmak; ve dördüncüsü, sair insanları Allah’ın dinine davet ederken ızdırap verici zorluk ve eziyetlerle karşılaştığında sabırlı olmak ve sebat etmektir. Şeytanla cihad iki “aşama”yı içerir: ilk olarak, şeytanın insanın kalbine ektiği, imanla ilgili şüphe tohumlarını uzaklaştırmaya çalışmak; ve ikincisi, şeytanın telkin ettiği süfli arzulardan vazgeçmeye çalışmaktır. Bu cihadların ikincisi insanı sabır ve sebata eriştirirken, ilki, yani nefisle cihad “sağlam ve kesin bir iman” kazandırır. Üçüncü ve dördüncü temel “aşama”lara, yani inançsızlar ve münafıklarla cihada gelince, bu ikisi de dört “aşama”yı içinde barındırır: kalb ile cihad, dil ile cihad, malıyla (sahip olduğu şeylerle) cihad, ve hayatı ile cihad. İnançsızlara karşı cihad kılıçla, yani cebirle, kuvvetle olduğu halde, münafıklara karşı cihad dil ile yapılır-dil ile; yani, delil, bürhan, ve ikna yoluyla.


  CİHAD'IN TANIMI


  Diğer alimler cihadı “İslam’ın emirlerini öğrenmek, başkalarına öğretmek, gerek şahsi ve gerek sosyal hayatta onları tatbik etmek ve başkalarını da böyle yapmaya teşvik etmek, sair insanları İslam’a davet etmek, bütün bunların icrası esnasında ortaya çıkan tüm engelleri, yani hem şahsi düzeydeki, hem de içinde bulunulan toplum içersindeki, ve de onun dışından çıkan engelleri bertaraf etmek için şuurlu, faal ve daimi bir gayret” olarak tarif etmişlerdir. Ve cihadın amacı şu şekilde tarif edilmiştir: “Allah’ın dinine yardım etmek ve Onun sözünü yüceltmek (i’la-yı Kelimetullah)” 6 ve “küfrü mağlup ederek hakkı hükümferma kılmak.”  Cihadın geniş anlamını ve İslam açısından taşıdığı önemi bu şekilde gösterdikten sonra, bu tebliğ, cihadın İslami literatürün değişik türlerinde tanımlandığı üzere onun daha ileri müzakeresine girişmekten ziyade, Bediüzzaman Said Nursi’nin cihad yorumunu ve nümune-i imtisal hükmündeki tatbikatını müzakere edeceğiz.  SAİD NURSİ'NİN CİHAD YORUMU  Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin cihad yorumunu araştırırken göze çarpan bir husus, onun hayatı boyunca, gerek Eski Said, gerek Yeni Said olarak konuya dair fikirlerinde sergilediği devamlılıktır. Bu, gerek dış dünyadaki, gerek kendi iç dünyasındaki büyük değişimlerin, hayatının bu iki ana dönemi arasında yaşanmış olmasından dolayı önemlidir.


  MEDENİYET VE CİHAD  Bu çalışmalar sayesinde Bediüzzaman Said Nursi’nin ulaşmak istediği hedef, onun davasının merkezini teşkil eden İslami medeniyetin yeniden tesisiydi. Çünkü, onun nazarında, İslam hakiki medeniyetin kaynağıydı; bu yüzden İslam dünyası ancak İslami bir çerçeve içerisinde gerçekten terakki edebilir, ve ancak bu şekilde hak ettiği hakim mevkiini yeniden kazanabilirdi. Bundan da ötesi, bir bütün olarak insanlık ancak İslam ve de İslami medeniyetin tesisi sayesinde sükun ve huzur bulabilirdi.

  MADDİ CİHAD

  Bediüzzaman Said Nursi'nin her halükarda maddi cihada karşı çıktığı düşünülmemelidir. Şartlar gerektirdiğinde, yani, harici bir tecavüzle karşılaşıldığında, Bediüzzaman ülkesinin savunmasında en kahraman savaşçılardan biri konumundaydı. Hayatının ilk döneminin azımsanmayacak bir bölümü savaş meydanlarında geçti. Büyük bir ihtimalle 1913’te Balkan savaşına katılmış, 29 Birinci Dünya Savaşı çıktığında cihad fetvasının hazırlanmasında yardımı olmuş ve 1915 ilkbaharında denizaltıyla Kuzey Afrika’ya giderek cihad ilanının yayılmasıyla ilgili tehlikeli göreve yardım etmiştir. 30 Ve Enver Paşa’nın emirleriyle doğu Anadolu’da kurduğu milis birliği, Keçe Külahlılar, o kadar cesur ve etkili savaşçılardır ki, Ermeni Taşnak ihtilalcilerinin ve Rusların korkulu rüyası olmuşlardır. Bediüzzaman Ruslara karşı bu önemli hizmetinden dolayı bir harp madalyasıyla da ödüllendirilmiştir.  Tarih : 04.02.2014 Kaynak : bediuzzamansaidnursi.org
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222