Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
16 sonuçtan 11 ile 16 arası

 1. #11
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!

  İmam Mevdûdi bu konuda şunları söylemektedir:


  Buradaki Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın emri, insanların sırlarını, gizli yönlerini araştırmayın, birbirinizin kusurlarını soruşturmayın, başkalarının hal ve hareketlerini araştırmayın demektir. Bu hareketler ister su-i zandan dolayı yapılsın yahut kötü niyetle birine zarar vermek için yapılsın veya sadece kendi merakını gidermek için yapılsın, her durumda da dinin yasakladığı şeylerdir.

  Başkalarının üzerine perde çekilmiş hallerini araştırmak, o perdenin arkasına uzanarak kimin ne ayıbı var, kimin ne kusuru var, kimin ne biçim gizlenmiş hataları var diye öğrenmeye çalışmak, bir Müslüman’ın işi değildir. İki kişinin özel konuşmasına kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını veya onların şahsi davranışlarını araştırmak büyük bir ahlâksızlıktır ve birçok kötülüğe sebebiyet verir. (Mevdûdi, Tefhim, Hucurat, 12)

  Birer mümin olarak bizlere düşen sorumluluk ise; insanların hatalarını, ayıplarını ve kusurlarını ortaya çıkarıp yaymak değil, bilâkis onları bu hatalardan kurtaracak yardım ve nasihatlerde bulunmaktır. Nitekim Rahmet Nebisi (sas) Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et (Buhari) buyurmaktadır.

  Müslümanların hata ve kusurlarını araştırmak ahirette büyük bir vebal yükleyeceği gibi dünyada da rüsva olmanın sebeplerindendir. Zira Peygamber-i Zişan (sas) efendimiz ikaz ediyor

  “Ey diliyle ikrar edip kalbiyle iman etmeyenler! Müslümanlara eza ve cefa etmeyin, onları küçümsemeyin, aşağı görmeyin, kusurlarını araştırmayın. Çünkü bir müslüman kardeşinin ayıplarını araştıran bir kimsenin ayıplarını da Allah araştırır. Hak Teâlâ da bir kimsenin kusurlarını tetebbu ederse (araştırırsa) onu rezil rüsva eder. (Tirmizi)

  Hz. Ömer (ra) hilafeti döneminde şehrin asayişini kontrol için geceleyin Medinede dolaşırken evlerden birinde bir adamın şarkı söylediğini işiterek, evin duvarından, evin içindeki adama bakmaya başladı ve; Ey Allahın düşmanı! Sen günah işlerken Allahın seni koruyup durumunu hiç kimseye bildirmeyeceğini mi sanıyordun?dedi.
  Adam; Sen de ya Emiril müminin dur, çok acele etme! Eğer ben Allahın bir emrine muhalefet etmiş isem, sen Onun üç emrine muhalefet etmiş bulunuyorsun!

  Cenab-ı Allah; Tecessüs etmeyin (Birbirinizin kusurunu araştırmayın) (Hucurat, 12) buyurduğu halde, sen benim halimi araştırdın.

  Cenab-ı Allah; Evlere kapılardan gerin (Bakara, 189) buyurduğu halde sen, benim evime duvardan geldin.
  Cenab-ı Allah; Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden izin almaksızın ve onlara selam vermeden girmeyin. (Nur,27) buyurduğu halde sen, benden izin almadan evime girdin. dedi.

  Hz. Ömer (ra), adama; “Ben seni bağışlarsam, sende beni bağışlar mısın? dedi.
  Adam; Evetdeyince, Ömer (ra) geri dönüp adamı kendi haline bıraktı. (Y. Kandehlevî, Hayatüs- Sahabe, c:2, sh: 618)
  Yazar : Risale Forum
  Konu ABDULLAH tarafından (14-03-2014 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 2. #12
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!

  Kötülükte Yarışmayınız  Kötülük lügatta; şer, fenalık, zararlı ve kötü amel gibi anlamlara gelir. İslâmî ıstılahta kötülük; Allah Azze ve Celle’nin uygun görmediği, razı olmadığı, sevmediği ve yapılmasını istemediği; yapıldığında ise kulun cezaya ve kınanmaya müstahak olacağı amellerdir.

  İslâm’ın inanç ve ahlaki değerlerine aykırı olan her şey kötü ve bunlarla iştigal etmek ise en büyük kötülüktür.

  Hayrın, iyiliğin ve güzelliğin zıddı olan kötülük; yalnızca onu işleyenlere değil, başta kötülerin kötülüklerine seyirci kalanlar olmak üzere dünyadaki her şeye sirayet edecektir. Bu halde akl-ı selime düşen; kötülükleri yeryüzünden kaldırmak olacaktır.

  Kötülükte yarışmak, insanın ezeli ve ebedi düşmanı olan şeytan aleyhilla’nenin bir emri ve arzusudur. Kötülükte yarışanlar Allah (cc)’ın rızasından çıkıp şeytanın rızasına uymuş olur. Nitekim Rab Teâlâ buyuruyor: “O (şeytan) size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” (Bakara, 169)


  Allah Azze ve Celle kullarına asla zulmedici değildir. Kullarını tüm güzelliklerle mücehhez kıldıktan sonra, yeryüzüne kendi halifesi olarak göndermiştir. Bütün bunlara rağmen kul, kendi haddini ve değerini bilmeyip Allah (cc)’a asi olmaktadır. Kulun hak etmiş olduğu ceza ancak işlemiş olduğu kötülüklerden dolayıdır. Allah Teâlâ uyarıyor: “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. (Fussilet, 46)

  Müslüman bir kulun şu dünyada yapacağı en büyük kötülük; hiç şüphesiz kardeşler arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyerek, İslâm’ın birliğini bozmak ve gücünü dağıtmaktır.

  Kardeşler arasında çirkin bir rekabet olarak da karşımıza çıkan kötülükte yarışma hususunda Rahmet Nebisi (sas) ümmetini şiddetle uyarıyor: Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın Pazarlığa girip yalandan fiyat yükseltmeyin.€œKişi kardeşinin istediği kıza talip olmasın.


  Biriniz başkasının alışverişini bozmasın. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz. (Müslim, Birr)

  Unutulmamalıdır ki; başta tüm insanlık olmak üzere, âlemlerin kurtuluşu ancak Müslümanların kardeşlik hukukunu koruyup kollamalarına bağlıdır.

  Asr-ı Saadett’e sahabeden iki kişi Allah Rasûlü (sas)’nün huzuruna muhakeme olmaya gelmişlerdi. Rasûlullah (sas) buyurdu ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Siz ise bana muhakeme için geliyorsunuz. Olabilir ki biriniz delilini diğerinden eksik ifade eder. Ben de dinlediğime göre hüküm veririm. Bundan dolayı her kimin lehine, kardeşinin hakkında bir şeye hüküm verirsem ona bir ateş parçasını (hüküm) vermiş olurum.Bunun üzerine taraflardan ikisi de ağladılar ve her biri; Benim hakkım kardeşimin olsun” dedi. Rasûlullah ta Haydi bakınız, araştırınız. Sonra kusra atınız. Ondan sonra da birbirinizle helalleşiniz.” buyurdu. (Buhari, Mezalim)
  Kötülükte yarışanlar dünya hayatında asla huzurlu ve mutlu olamayacakları gibi, ahirette de ancak kötülerin komşuları olacaklardır.


  Ebu Zer (ra) bildiriyor: Dostum Ebu’l Kasım (sas)’ı şöyle buyururken işittim Dikenli ağaçlardan üzüm devşirilmediği/toplanmadığı gibi, kötülerde iyilerin makamlarına konamazlar. Bu iki farklı yoldur. Hangi yolu tutarsanız, o yol sizi, o yolun yolcularının yanına götürür. (İbn Hacer, Metâlibu’l- Âliye, 3130

  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 3. #13
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!


  Ebu Hurayre (r.a)"den rivayete göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

  Ey Müslümanlar!
  Zandan (Delilsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız! Özel ve mahrem hayatlarınızı da araştırmayınız! Bir de almayacağınız bir malı alıcıyı zarara sokmak için arttırmayınız! Birbirinize haset etmeyiniz! Birbirinize buğz etmeyiniz!Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz de, Ey Allah"ın kulları!Birbirinize kardeş olunuz!.

  (Buhari-Müslim)


  HADİSLERDEN NE İSTİFADE EDERİZ

  Bu din kendi yolunda çalışan Allah"ı kelimesi "La ilahe illallah"ı yüceltmek
  ve hakim kılmak için uğraşan; hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan bu topluluğun fertleri arasında bağları kuvvetlendirmek,onları davaları gibi üstün kılmak ve dışarıdan gelen saldırılara karşı dayanıklı ve kuvvetli bir hale getirmek için gereken bütün özellikleri en iyi şekilde açıklamıştır.

  Evet bu topluluğun fertleri öyle olmalıdır ki hangi sebepten olursa olsun asla birbirlerine düşmanlık etmemeli,Allah"ın,kardeşine verdiği nimetlerden dolayı bu ister maddi üstünlük olsun ister manevi üstünlükler olsun asla hased etmemelidir.Bu topluluğun fertleri öyle olmalıdır ki imanın özelliklerini taşıdıkları müddetçe asla birbirinden yüz çevirmemeli,iyice araştırmadan sırf zanna dayanarak asla kardeşlerini suçlamamalıdırlar.

  Bu topluluğun fertleri öyleolmalıdır ki,asla birbirinin eksik ve zayıf yönlerini araştırarak bunu ifşa etmemeli,birbirinin özel ve mahrem olan yaşantılarını asla merak etmemelidirler.

  Sadece şahsi ve sosyal ilişkilerinde değil,ticari ilişkilerinde de kardeşlerinin menfaatlerini önde tutmalıdırlar.Evet bu topluluğun fertleri öyle olmalıdır ki,kardeşlik duygusu onların kalplerinde hakkıyla yeretmeli ve bunu gerektirdiği tüm özellikleri fiilen de taşımalıdırlar.İştu budur İs-lam cemaati
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 4. #14
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!

  Bilgi
  Nükte


  Arkadaş! İman bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder.


  Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kâfirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza kâfir, dünyada hasenatının mükâfatını (filcümle) görür. Mü'min ise, seyyiatının cezasını görür.

  Mesnevi-i Nuriye ( 69 )
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 125 + 5860


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!

  Bilgi
  Dördüncü Hastalık: "Sû'-i zan"dır.

  Evet insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû'-i ahlâkı, sû'-i zan saikasıyla başkalara teşmil etmesin. Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden, takbih etmesin. Binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek, sû'-i zandır. Sû'-i zan ise, maddî ve manevî içtimaiyatı zedeler.

  Mesnevi-i Nuriye ( 66 - 67 )

  Bilgi
  Elhasıl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır. Ehl-i adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister, birşey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey, ağlamasına bahane olur. Hem insafsız, bedbîn bir adama benzer ki, sû'-i zan mümkün oldukça hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i İslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder.


  Hutbe-i Şamiye ( 53 - 54 )
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 6. #16
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Cevap: Hadis Sohbetleri 91- Ey Allah'ın kulları, kardeş olun!

  Bilgi


  Ebu Hurayre (r.a)"den rivayete göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

  Ey Müslümanlar!
  Zandan (Delilsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız! Özel ve mahrem hayatlarınızı da araştırmayınız! Bir de almayacağınız bir malı alıcıyı zarara sokmak için arttırmayınız! Birbirinize haset etmeyiniz! Birbirinize buğz etmeyiniz!Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz de, Ey Allah"ın kulları!Birbirinize kardeş olunuz!.
  (Buhari-Müslim)


  Bu Hadis-i Şerifde beyan edilen "Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız! bu sözün bir nevi tefsiri olan Uhuvvet Risalesinde Ustad Bediüzzaman kusur araştırmanın neticesinde adavet doğacağını bunun ise çok büyük zararlarını ifade etmekte. Şöyle ki :


  Bilgi

  ÜÇÜNCÜ VECİH: Adalet-i mahzayı ifade eden وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى 1 sırrına göre; bir mü'minde bulunan câni bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkûm etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir mü'minin fena bir sıfatından darılıp küsüp, o mü'minin akrabasına adavetini teşmil etmek, 2 اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ sîga-i mübalağa ile gayet azîm bir zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslâmiye sana ihtar ettiği halde; nasıl kendini haklı bulursun, "Benim hakkım var" dersin?


  Hakikat nazarında sebeb-i adavet ve şerr olan fenalıklar, şerr ve toprak gibi kesiftir; başkasına sirayet ve in'ikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şerr işlese, o başka mes'eledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur; sirayet ve in'ikas etmek, şe'nidir. Ve ondandır ki; "Dostun dostu dosttur" sözü, durub-u emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki; "Bir göz hatırı için çok gözler sevilir" sözü umumun lisanında gezer.


  İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın, sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek; ne kadar hilaf-ı hakikat olduğunu hakikat-bîn isen anlarsın.

  1 : “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” En’âm Sûresi, 6:164.
  2 : “Muhakkak ki insan çok zalimdir.” İbrahim Sûresi, 14:34.


  Mektubat ( 264 - 265 )  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....)Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222