peygamber efendimiz(s.a.v)in sevdiği yiyecek ve içecekler!!!
SEVDİĞİ YEMEKLER:

"Çok sıcak yemeği sevmezdi".( Beyhaki, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din)
"En çok hoşlandığı yiyecek etti."(Ebbuşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din)
"Kabağı çok severdi."(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, )
"Avlanan kuş etlerini yerdi."(Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din)
"Hurmalardan Acve hurmasını severdi."( Ebuşşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din)

Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)'in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir:
"Tatlı ve balı severlerdi."(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis,)

"Hazreti Peygamberin katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle sıralanabilir: Koyunun ön kolu ve sırt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber balığı…"( Ebu Davud, III, 496-497, nu: 3840; Nesai, VII,)

Hz. Aişe (ra) ek olarak şunları bildirmiştir:

"Kavun, karpuzu yaş hurma ile yerlerdi."(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis,)

Hz. Cabir (ra)'den:

"Taze hurma ve kavun çok yerlerdi ve 'bunlar güzel meyvedir' derlerdi."(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis,)

"Hiçbir zaman bir yemeği yermemiştir. Hoşuna giderse yer gitmezse yemezdi. Hoşlanmadığında da bir başkasına kötülemezdi." (Buhari ve Müslimde aynı anlamda rivayetler yer alır. Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din)

Peygamber Efendimizin sevdiği bazı yiyecekler için söylediği sözlerden bir kısmı ise şöyledir:
"Etin en güzel yeri sırt etidir."(Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi)

"Sirke ne güzel katıktır."(Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi )

"Mantar kudret helvasıdır."(Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi)

"Sinameki ve sennut (tereyağ tulumuna konulan bal) yemeye devam ediniz. Çünkü bu iki şeyde samdan (ölümden) başka her hastalıktan şüphesiz şifa vardır."(Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi)

"Zeytinyağını yiyiniz ve kullanınız. Çünkü bu yağ mübarektir."(Haydar Hatipoğlu,Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi)

SEVDİĞİ İÇECEKLER:

Hz. Aişe (ra) bildiriyor:

"Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi"(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis)

Peygamber Efendimiz bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi.(Arızat'ül Ahzevi Şerhu Sünen'it Tirmizi)

Peygamber Efendimizin en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi."(Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili)

Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini severdi.(G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis)

İçilecek şeylerde en çok sütü severlerdi"(G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis)

Peygamberimiz (sav) süt için şöyle buyurmuşlardır:

"Allah bir kimseye yemek yedirdiği zaman o kimse, 'Allah'ım Bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan hayırlı rızık ver' diye dua etsin. Allah bir kimseye bir miktar süt içirdiği zaman da o kimse, 'Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver' diye dua etsin. Çünkü yiyeceğin ve içeceğin yerini tutan sütten başka bir şeyi bilmiyorum."(Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi)