Birgün,Hz.Peygamber(a.s) ashâbına, “Allahu Teâlâ size bir köprüyü misal veriyor” diyerek, şöyle bir köprü tarif etti:

“Köprünün iki tarafında kapıları açık iki sur bulunur. Kapılarda sarkıtılmış perdeler vardır. Köprünün girişinde bir dellâl şöyle sesleniyor:

‘Ey insanlar! Hepiniz, sağa sola sapmaksızın köprüye girin.’

Köprünün üst tarafında da bir dellâl aynı şekilde sesleniyor.

İnsanlar o köprüden geçerken içlerinden biri o kapılardan birini açmak istediğinde, dellâl:

‘Yazıklar olsun sana! O kapıyı açma. Çünkü açarsan oradan düşersin’ diye uyarıyor.”

Peygamber Efendimiz, bu temsili anlattıktan sonra, şu açıklamayı yaptı:

“İşte o köprü İslâm’dır. Etrafındaki iki sur, Allah’ın çizdiği sınırlardır. Açık kapılar ise, Allah’ın haram kıldığı şeylerdir. Köprünün başındaki dellâl ise, Allah’ın kitabıdır. Üst taraftaki dellâl ise, Allah’ın her Müslümanın kalbine koyduğu öğütçüdür.”