Ümm-ü Esved, A'yen b. Senes-i Şeybanî'nin kızıdır. Bu değerli kadın A'yen kabilesinden Ehlibeyt ile irtibata geçen ve onların nurlu mektepleriyle aşina olan ilk insandır. İmam Cafer-i Sadık'ın zamanında yaşayan bu akıllı ve imanlı kadının, Ehlibeyt mektebiyle aşina olup bu nurlu yolu seçmesi, kabilesini de etkileyip onlarda büyük bir hareketlik meydana getirdi ve bu kabilenin hepsinin bu mektebi seçmelerine vesile oldu.

Daha sonra Ümm-ü Esved'in kardeşleri, özellikle Zurâre b. A'yen İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) özel ashab ve yarenleri arasına girip Ehlibeyt mektebinde en büyük ve en güvenilir dört râviden birisi olmuştur. Öyle ki onların İmamlarımızdan naklettiği hadisler tartışmasız olarak kabul edilmektedir. İmam Cafer-i Sadık (a.s) onlara büyük bir önem vermekteydi.

Aslında böyle hayır ve bereket ve hidayet dolu bir ailenin meydana gelmesinde, Ümm-ü Esved baş rolü oynamıştır. Kardeşleriyle birlikte o da Ehlibeyt İmamlarından ilim ve irfan almayı ve onların güvendiği râviler arasına girmeyi başarmış rical kitaplarının güvendiği büyük raviler arasında yer almıştır. Allah onu sonsuz rahmetine mazhar kılsın ve mahşeri kübrada şefaatine bizi de nail eylesin. Amin!