Bir gün Hz. Hüseyin r.a. fakir kimselerin yanından geçiyordu. Yere serdikleri bir yaygı üzerine oturmuşlar ufak tefek ekmek kırıntılarını yiyorlardı. Hz. Hüseyin r.a.’i görünce:

– Ey Abdullah’ın babası (Hz. Hüseyin’in künyesi), buyur, yemeğimize katıl, dediler. Hz. Hüseyin r.a. bineğinden indi, kendi kendine ‘Allah kibirlenenleri sevmez’ (Nahl, 23) ayetini okudu ve oturarak onlarla beraber yedi. Sonra:

– Ben sizin davetinize icabet ettim, şimdi de siz benim davetime icabet edin, dedi ve hep birlikte Hz. Hüseyin r.a.’ın evine gittiler. Eve vardıklarında Hz. Hüseyin r.a. hizmetçisine:

– Evde ne varsa getir, buyurdu. Hizmetçi evde olan bütün yiyecekleri çıkardı, sofra kuruldu. Fakirler yedi, o da onlarla beraber yedi. Fakirler yemekten arta kalanı yanlarına alarak götürdüler.


Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn