Göz tembelli?i, toplumda s?k rastlanan, çok konu?ulan, fakat az bilinen bir konu. Universal Hastaneler Grubu’na ba?l? Universal Kad?köy Hastanesi Göz Hastal?klar? Uzman? Dr. Giray Güneyli göz tembelli?inin aileler taraf?ndan fark edilmesi zorlu?u

Devami...